Beseda: Základy trestní odpovědnosti

13. 06. 2024

Naši žáci dne 13. 6. 2024 na besedách k základům trestní odpovědnosti byli seznámeni s legislativou, zejména s aplikací zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník a zákona č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích.

Žákům byla vysvětlena zejména problematika trestní odpovědnosti v souvislosti s věkovou hranicí, dále byla diskutována problematika okolností vylučujících protiprávnost činu a objasněna problematika zavinění.  Dále žáci byli seznámeni s problematikou přestupkového jednání a s následným postihem za toto jednání.

Dále byla vedena diskuse na téma různých trestných činů a přestupků a jejich aplikace v souvislosti s praktickou videoukázkou.

Celá beseda byla propojena s praktickými videoukázkami a diskusí s našimi žáky o této problematice.

Závěr besedy byl doplněn dobrovolným testování žáků na psychotropní a omamné látky.

Mgr. Luboš Žilka, sociální pracovník SŠTŘ NB

30-9.jpg