Vzdělávání hravou formou v Liberci – iQLANDIA, iQPLANETÁRIUM

02. 05. 2024

Žáci zařazeni v „Interní akademii školy“ a současně žáci 1. a 2. ročníků maturitních oborů poznávali přírodní vědy badatelským způsobem ve vědecko-zábavním centru iQLANDIA v Liberci. SŠTŘ podporuje žáky zařazené v Interní akademii. Tito účastníci byli do výjezdu zařazeni prioritně a navíc jim bylo přispěno na vstupné z Nadačního fondu školy. Po individuálním zpracování zadaných pracovních listů měli všichni badatelé možnost objevovat okolní svět v 11 expozicích pomocí 400 exponátů. Vyzkoušeli si „na vlastní kůži“ následující expozice: MatematikUm, Člověk, Smysly, Živly, Kosmo, GEO, Vodní svět, GEOlab, Voda v domě a Překonané vynálezy. Do prostor iQPLANETÁRIA byli žáci rozděleni do dvou skupin. Byl připraven moderovaný pořad s názvem Všichni jsme hvězdy („živák“). Zde jsou slova garanta výjezdu – učitele Ing. Vladimíra Suchánka, Ph.D.:

„Vrcholným okamžikem byla aktivita žáků v iQPLANETÁRIU. Po vybídnutí moderátora jsme byli svědky přeměny žáků v chemické prvky. Dva různé vodíkové izotopy se sloučily na helium, uvolnila se energie a neutron... aktivitu slunečního jádra předvedli žáci bravurně. Inspirativní byly  pozitivní ohlasy od žáků – ať už plánovaný záměr soukromých návštěv do science centra znovu, tak i prosby na zopakování výjezdu v příštím školním roce.“

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D. – učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB


FOTOGALERIE: