Exkurze tříd 2. E a 3. E - rozvodna Nový Bydžov

03. 05. 2024

Dne 3. 5. 2024 se konala exkurze žáků tříd 2. E a 3. E oboru Elektrikář – silnoproud do elektrické rozvodny Nový Bydžov. Exkurze měla praktický přínos v prohloubení probíraného učiva a byla součástí přípravy žáků třetího ročníku na závěrečné zkoušky. V úvodu byli žáci a pedagogičtí pracovníci prokazatelně proškoleni o bezpečnosti na elektrickém zařízení. Následovala prohlídka zařízení, při které pracovníci ČEZ a. s. seznámili žáky přitažlivou formou s účelem rozvodny, její strukturou a funkcí jednotlivých zařízení s důrazem na bezpečnost při práci. V průběhu exkurze také žáci odpovídali na otázky, které spojovaly prohlídku konkrétního elektrického zařízení s probíraným učivem.

Mgr. Václav Dostálek, učitel odborných předmětů