Aktuality v měsíci: ŘÍJEN 2017 

11. ročník gastronomické soutěže ,,O pohár Blanických rytířů“

Dne 12.10.2017 se ve Vlašimi uskutečnil 11. ročník gastronomické soutěže ,,O pohár Blanických rytířů“. Ve všech kategoriích měla naše škola své reprezentanty.

Největší úspěch získala děvčata z oboru Cukrář - cukrářka, Anna Zborníková a Tereza Koubková, která se s dortem "Vzpomínka na prázdniny" umístila na 2. místě ve zlatém pásmuV kategorii Teplá kuchyně získal 5. místo Jirka Petr ve stříbrném pásmu. V kategorii Studená kuchyně se na 9. místě umístil Michal Kubelka v bronzovém pásmu.  V pohybově dovednostních disciplínách si 3. místo vybojovala Daniela Kleinová a Anna Zborníková.

Kurz obsluhy manipulačního vozíku     (vysokozdvižný vozík)

23. - 25. 010. 2017

Cena pro žáka školy: 1.500,- Kč/osobu (normální cena cca 4.000,- Kč)

- platbu přijímá paní Schovánková nebo paní Pokorná do 22. 09.2017

Místo konání: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

-školení je plánováno pro žáky 3. ročníků technických oborů

Požadavek: věk min. 18 let, ŘP sk. B nebo T (není podmínkou), zdravotní způsobilost, 1 x foto průkazového formátu

Přihlášky jsou k dispozici u p. Vaníčka  (sstrnb.vanicek@seznam.cz)

Základní kurz ADR (přeprava nebezpečných věcí)

23. - 25. 10. 2017

Cena pro žáka školy:  1.210,- Kč/osobu (normální cena 3.500,- Kč bez DPH)

- platbu přijímá paní Schovánková nebo paní Pokorná do 22. 09.2017

Místo konání: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice

- školení je plánováno pro žáky 1. - 2. DT a 3. ročníky oborů s výučním listem 

Zájemci z ostatních tříd budou řešeni individuálně

Zájemci se mohou přihlásit na sekretariátu školy u paní Pokorné (Nový Bydžov), paní Schovánkové (Hlušice) nebo přímo u p. Vaníčka (sstrnb.vanicek@seznam.cz)

Stipendijní program Nadace Agrofert pro studenty středních škol

Cíl: podpora uchazečů ze sociálně slabých rodin ve studiích na středních školách

Kritéria:

  • Občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR.
  • Věk do 19 let (k datu podání přihlášky).
  • Být studentem/hlásit se na střední školu ukončenou s maturitou anebo výučním listem v České republice (doložit potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na SŠ).
  • Student/uchazeč o SŠ ze sociálně slabší rodiny (doložit písemným potvrzením ze sociální správy, které nesmí být starší než 3 měsíce).
  • Mít nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  • Řádně vyplnit přihlášku včetně všech příloh.

Více zde ............