Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k vnitřní rekonstrukci a k dovybavení odborného střediska v Chlumci nad Cidlinou, které bude určené pro praktickou výuku oborů gastronomie. Rekonstruované prostory budou nově vybaveny moderními technologiemi, které budou sloužit pro kvalitní odbornou výuku žáků školy v oborech kuchař – číšník, cukrář a řezník – uzenář.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizovat středisko určené pro praktickou výuku na SŠTŘ Nový Bydžov v Chlumci nad Cidlinou za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. V rámci projektu dojde k vnitřní rekonstrukci střediska pro praktickou výuku a k vybavení odborných učeben gastrotechnologiemi a dalším technickým vybavením. Po realizaci projektu bude vybavení střediska odpovídat stávajícím požadavkům trhu práce.

Součástí stavebních úprav rekonstrukce stávající infrastruktury školy je také zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Realizací projektu bude zajištěna bezbariérovost celého školního střediska. V rámci stavebních prací dojde k bezbariérovosti toalet, dále bude vybudována přístupová rampa u vchodu do budovy a schodišťová plošina pro osoby s omezenou schopností pohybu mezi 1. NP a 2. NP.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude zrekonstruované a moderně vybavené středisko praktické výuky v Chlumci nad Cidlinou, které bude sloužit ke zkvalitnění odborné výuky žáků v oborech: kuchař – číšník, cukrář a řezník – uzenář.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.