Členové Školské rady SŠTŘ Nový Bydžov (po volbách do školské rady pro funkční období 2022-2025):

Členové Školské rady za pedagogické pracovníky školy - Vladimír Žalman (předseda školské rady), Pavel Novák

Členové Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky - Petr Jiřička, Milan Schlogl

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem školy - Mgr. Václav Řehoř , Ing. Miroslav Uchytil