Výchovné poradenství

  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při řešení krizových situací ve škole;
  • zjišťuje zájem žáků o další studium;
  • zabývá se žáky s dlouhodobým školním neúspěchem, žáky sociálně znevýhodněnými;
  • poskytuje informace žákům i rodičům o možnostech využití služeb pedagogicko-psychologické poradny a dalších odborných zařízení v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů;
  • spolupracuje s třídními učiteli;
  • spolupracuje s vedením školy při řešení problematického chování žáků, vysoké omluvené i neomluvené absence.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník Email: sstrnb.zahradník@seznam.cz Telefon: 495 490 328 Mobil: 724 766 115


Konzultační hodiny:

 pondělí  12:30 - 13:30 modrý cyklus - budova B3 Nový Bydžov
 středa 12:30 - 13:30 každý týden - budova B3 Nový Bydžov
-v jiný čas po telefonické či e-mailové dohodě