VÝUKOVÍ PARTNEŘI                                                                                                                                                                     
(VZDĚLÁVACÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ SPOLUPRÁCE)