DOMOV MLÁDEŽE - Ubytovací služby pro veřejnost

DOMOV MLÁDEŽE
Domov mládeže je určen pro ubytování žáků školy. Je pravidelně otevřen počínaje nedělí /případně posledním dnem pracovního volna před pracovním dnem/ od 19,00 hod. vždy do pátku /případně posledního dne vyučování/ do 13,30 hod.
V prostoru tělocvičny je 25 dvoulůžkových ložnic, dále na tzv.průchozí chodbě jsou k dispozici 3 třílůžkové pokoje.
Součástí domova mládeže je i školní jídelna a turistická ubytovna s 25 místy.
Cena ubytování je 1000,- kč za kalendářní měsíc
Ubytovaným žákům je ubytování a stravování poskytováno na základě smlouvy mezi SŠTŘ a zákonným zástupcem žáka
Cena stravy:  snídaně - 14 Kč, přesnídávka - 10 Kč, oběd - 30 Kč, svačina - 10 Kč, večeře - 26 Kč, 2.večeře 10 Kč

Celodenní strava bez 2.večeře - 90 Kč
Celodenní strava včetně 2.večeře - 100 Kč

UBYTOVACÍ SLUŽBY - DOMOV MLÁDEŽE Hlušice

Nocleh
200 Kč   osoba/noc     /při soustředěních/
167 Kč   osoba/noc     /jednorázové akce - turnaje, srazy atd./

Prostory
75 Kč   osoba/den  /soustředění kopaná/
95 Kč   osoba/den  /soustředění košíková, odbíjená/
- příjezdový a odjezdový den se počítají jako jeden den  !!

STRAVOVACÍ SLUŽBY
snídaně             34 Kč
oběd                  71 Kč
večeře               66 Kč
popř.svačina     23 Kč

TĚLOCVIČNA
1 hod.bez svícení    300 Kč
1 hod.se svícením   400 Kč

Případné dotazy a objednávky:

 Milan Hamáček tel.: 495 483 421mob.: 734 591 727  email: sstrnb.hamacek@seznam.cz