Domov mládeže Hlušice 

Vedoucí DM Hlušice, organizace ubytovacích a stravovacích služeb

 Milan HamáčekEmail: 
sstrnb.hamacek@seznam.cz
 Telefon: 
495  483 421

Další pedagogičtí pracovníci DM Hlušice

 Mgr. Miroslav
 Jackmann
 Bc. Dana
 Burešová
 Ilona
 Kohoutová
 Dana
Žďárská

Informace:

 • DM je určen pro ubytování žáků školy (kapacita 90  lůžek) a je pravidelně otevřen počínaje nedělí (případně posledním dnem pracovního volna před pracovním dnem) od 19,00 vždy do pátku (případně posledního dne vyučování) do 13,30. 
 • Cena ubytování: pokoje s kapacitou 1-3 osoby 1 300 Kč za kalendářní měsíc, pokoje s kapacitou 4 a více osob 900 Kč za kalendářní měsíc.
 • V ranních hodinách zajišťuje provoz objektu další pedagogický pracovník.
 • Ubytovaným žákům je ubytování a stravování poskytováno na základě uzavřené smlouvy mezi SŠTŘ a zákonným zástupcem žáka.
 •  Smlouva je uzavřena vždy na počátku školního roku.

Strava

 • pro ubytovaného žáka  140,-  Kč (snídaně, oběd, svačina, 1. a 2. večeři)
 • snídaně        22,- Kč
 • přesnídávka 15.- Kč
 • oběd             39,- Kč
 • svačina          15.- Kč
 • večeře           34,- Kč
 • 2. večeře       15,- Kč

Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád DM

Přihláška na DM

Časový program žáků na DM


Služby pro širokou veřejnost:

Nocleh  

 •  160,- Kč osoba/noc      /při soustředěních/
 •  210,- Kč osoba/noc      /jednorázové akce – turnaje, srazy atd./

Prostory  

 •  80,- Kč osoba/den       /soustředění-kopaná/
 •  100,- Kč osoba/den      /soustředění košíková, odbíjená/
- příjezdový a odjezdový den se počítají jako jeden den !!

Strava  

 •  snídaně               47,- Kč
 •  oběd                    92,- Kč
 •  večeře                 85,- Kč
 •  popř.  svačina     32,- Kč

Tělocvična

 •    1 hod. se svícením  -  400,- Kč
 •    1 hod. bez svícení   -  300,- Kč

Případné dotazy a objednávky (Milan Hamáček):

 • Telefon: 495 483 421

Fotogalerie: