"Střední škola technická a řemeslná se za podpory EU od 01. 01. 2023 aktivně účastní plnění projektu "Čtvrtá podpora vzdělávání OP JAK" z operačního programu Jan Ámos Komenský."