Učíme se od profesionálů – stáž žáků v Itálii a italští mistři v Čechách

2020-1-CZ01-KA102-077414

Délka projektového období – 35 měsíců (31. 12. 2020 – 29. 11. 2023)

Realizace projektu byla z důvodu pandemie Covid-19 přesunuta z původně plánovaného roku 2021 na rok 2023.

Popis projektu

1. aktivita (25. 3. 2023 - 6. 4. 2023)

Odjezd žáků čtyřletého maturitního oboru Dopravní prostředky a učebních oborů Kuchař – číšník, Cukrář a Řezník – uzenář do severní Itálie do regionu Trentino – Alto Adige v oblasti Val di Fiemme. Odborný program proběhne v horských městech Cavalese, Predazzo a jejich okolí. Stáže se zúčastní 24 žáků a 3 doprovodné osoby. Program bude zajištěn prostřednictvím školy La Rosa Bianca, v restauracích hotelů Lagorai a San Valier, cukrárnách Reinhart a Dolce Fiemme a v řeznictvích Macelleria Dellantonio a Filiera Ferrari.

2. aktivita (18. 5. 2023 - 30. 5. 2023)

Odjezd žáků dvouletého nástavbového maturitního oboru Technologie potravin do italského regionu Emilia Romagna do města Cervia. Stáže se zúčastní 4 žáci a jedna doprovodná osoba. Program bude zajištěn v kuchyních a hotelových restauracích dvou čtyřhvězdičkových hotelů Bellenttini a Kent ve městě Milano Marittima.

3. aktivita (23. 10. 2023 – 25. 10. 2023)

Příjezd tří sicilských odborníků v oblasti gastronomie do centra odborného výcviku v Chlumci nad Cidlinou. Aktivity jsou určeny pro žáky učebních oborů Kuchař – číšník, Cukrář(ka) případně pro žáky nástavbového studia Technologie potravin a učitele odborných gastronomických předmětů a odborného výcviku. Na programu bude příprava italské kávy, italských cukrářských výrobků, tepelná úprava mořských ryb a mořských plodů, příprava pizzy a těstovin.

Cíle projektu

Cílem projektu je především zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy potravinářských a technických oborů. Přinést žákům možnost získat pracovní zkušenosti v cizojazyčném prostředí s vazbou na odbornou problematiku. Rozvinout si své komunikační dovednosti v cizím jazyce či pracovní návyky. Podpořit žáky s omezenými příležitostmi nejen formou zahraničních stáží, ale i kurzů díky školícím pobytům profesionálů na naší škole.

Výsledky projektu

Výstupem projektu bude 28 podpořených žáků, kteří získají Europass a certifikát o vykonané zahraniční praxi. Tyto doklady jsou důležitými dokumenty pro budoucí zaměstnavatele. Absolventi stáží se o své zkušenosti a postřehy podělí s ostatními spolužáky při školním projektovém dni, kde zároveň předvedou nově získané znalosti a dovednosti.

Důležité informace pro zájemce

 • pobyt je plně financování z finanční podpory Evropské unie
 • doprava – pro účastníka ZDARMA
 • ubytování – pro účastníka ZDARMA
 • stravování po celý den – pro účastníka ZDARMA
 • cestovní pojištění - pro účastníka ZDARMA
 • před odjezdem je nutné projít základní jazykovou, odbornou a kulturní přípravou!
 • účastníci získají na každý týden stáže navíc i kapesné ve výši cca 40 EUR

Kritéria výběru účastníků stáže

 1. Celkové chování a profil žáka ve škole – max. 20 bodů
 2. Pracovní výsledky, morálka a zájem žáka na odborném výcviku – max. 15 bodů
 3. Prospěch žáka v odborných předmětech – max. 10 bodů
 4. Sociální a ekonomická situace v rodině – max. 25 bodů
 5. Zapojení žáka do akcí školy nad rámec běžné výuky – max. 15 bodů
 6. Názor třídního učitele, učitele odborných předmětů a učitele OV – max. 15 bodů

Vybráni budou žáci, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů. Minimum získaných bodů pro účast je 60. Žáci, kteří tuto bodovou hranici překročí, ale umístí se „pod čarou“, budou zařazeni jako náhradníci.

Výsledné hodnocení provede tříčlenná komise ve složení: učitel(ka) OV a odborných předmětů, třídní učitel(ka) uchazeče o stáž, Ing. Jiří Wágnera (projektový manažer)

O možnosti přihlásit se o účast v jednotlivých bězích vás budeme s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím internetových stránek školy, facebookového profilu školy nebo osobně.