Aktuality v měsíci: BŘEZEN 2020

V době uzavření školy je hlavním výukovým prostředím vzdělávací portál školy MOODLE

29. 03. 2020

Od 11. března se žáci a pedagogové Střední školy technické a řemeslné nestřetávají face to face, trochu záhadný COVID 19 kromě mnohého jiného i uzavřel školy.
V této době přišel daleko více než dříve ke slovu vzdělávací portál školy MOODLE, který SŠTŘ začala provozovat již před několika lety v rámci jednoho z realizovaných evropských projektů.
 
 "V současné době je povinností žáků školy a pochopitelně pedagogů tento vzdělávací portál plnit aktuální látkou a sledovat úkoly a témata, které jsou v rámci jednotlivých vzdělávacích předmětů a modulů vyučovány. Samozřejmě stěžejním termínem je právě období od 11. března a na tento termín a doposud probranou látku jsme se snažili navázat. Samozřejmě respektujeme i další komunikační kanály, které mají učitelé s žáky navázány, ale MOODLE považujeme za stěžejní. Pochopitelně třeba praktické vyučování nahradí tento systém jen z několika procent, ale vzdělávání nesmí usnout i v této nepříliš dobré době", říká k problematice online vzdělávání ředitel školy Vladimír Blažej.

  Pedagogové školy Petr Motyčka a Ondřej Kolář vytvořili pro současný stav speciální oddíl v MOODLE, který je věnován přímo aktuálním potřebám.

  "MOODLE je e-learningový vzdělávací portál, ve kterém byl nyní vytvořen kurz nazvaný Učební materiály v době uzavření školy. Kurz je členěn na jednotlivé kategorie podle oborů vzdělávání na naší škole a každý obor má rozepsán všechny vyučovací předměty v letošním školním roce 2019/2020", říká Petr Motyčka, učitel odborných předmětů v SŠTŘ Nový Bydžov.

  V době od 11. března 2020 nejprve do 08. dubna 2020 a poté následně až do doby otevření škol v České republice spočívá práce učitele školy zejména ve vkládání informačních bloků o současné probírané látce a v uvádění termínů, do kterých se žák má danému učivu věnovat.

  "Doporučujeme vkládání prezentací z vyučovacích hodin, vlastní nebo sdílená výuková videa, dále úkoly pro žáky s termínem odevzdání a s možností klasifikace a také vytvoření testů pro souhrnné opakování absolvované látky", vysvětluje Ondřej Kolář, učitel informačně-komunikačních technologií a odborných předmětů.

  "Práce v internetovém vzdělávacím portálu je velmi snadná a přehledná. Pro vstup je nutné mít správné přihlašovací údaje, které vám napomohou k dalšímu pohybu uvnitř systému. Přikládám rovněž hypertextový odkaz na portál MOODLE: http://vyuka.sstrnb.cz/, sděluje svým kolegyním a kolegům i žákům školy Petr Motyčka.


redakce webu

Představujeme obor Cukrář vyučovaný v SŠTŘ Nový Bydžov

Obor středního vzdělání s výučním listem Cukrář se vyučuje v rozsahu tří školních roků a je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí – písemné, praktické a ústní.

  „Je to sladký a kreativní obor, najdou se v něm děvčata i chlapci. Od narození se s cukrářským řemeslem setkáváme, každá slavnostní chvíle se těžko obejde bez sladkého potěšení. Je tedy potřeba, aby tuto profesi vykonávali lidé chytří, šikovní, přemýšlející a mající jistou míru fantazie“, říká Blanka Kubíková, učitelka odborného výcviku Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov.

 
Novobydžovská škola nemá své pracoviště jen v Novém Bydžově, ale právě oboru Cukrář má spolu s dalšími potravinářskými a gastronomickými obory své pracoviště praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, kde bylo vybudováno nové středisko celkovými náklady převyšujícími 30 miliónů korun. Od roku 2019 sídlí mladí cukráři v prostorách, které by jim mohla závidět leckterá firma. Odborný výcvik zde probíhá v dvoutýdenních cyklech, další dva týdny mají žáci teoretickou výuku. Ale i teorie se učí také v Chlumci nad Cidlinou ve zdejších odborných učebnách, z pěti dnů v týdnu se mladí cukráři teoreticky připravují ve zdejším středisku v předmětech Technologie cukrářské výroby, Suroviny, Stroje a zařízení v cukrářské výrobě a Odborné kreslení.

  „Naše škola se pochopitelně zabývá v tomto oboru především produktivní prací, což znamená, že žákovské výrobky prodáváme ve svých vlastních prodejních zařízeních. Provozujeme kavárnu v Novém Bydžově, prodejnu ve středisku v Chlumci nad Cidlinou a také Bistro U zámku v Hlušicích a nutno říci, že naše kapacita na zájem zákazníků někdy nestačí a prosto spolupracujeme i se SŠGS Nová Paka a s Maminčinou cukrárnou ve Skřivanech“, říká vedoucí střediska praktického vyučování Veronika Větrovská.

  Během odborného výcviku si žáci oboru Cukrář vyzkoušejí tradiční klasickou výrobu zákusků i dortů, ale seznamují se i s novinkami typu 3D dortů nebo s novými produkty partnera školy společnosti ZEELANDIA. V průběhu studia jsou organizovány odborné kurzy a semináře, pracuje se například s kynutými těsty, vyrábí se svatební dorty či minizákusky pro rauty a cateringy pro partnery školy.
  Řadu soutěží a přehlídek absolvovali žáci oboru Cukrář s poměrně značnými úspěchy, tradičními cíli jsou Pohár Blanických rytířů ve Vlašimi, soutěž „NA KARMELI“ v Mladé Boleslavi, GASTRO Poděbrady či festivaly mladých cukrářů například v Jihlavě.

  „Chceme se především zúčastňovat soutěží, kde se hodnotí žákovské výrobky a ne produkce učitelů či dospělých. Proto jsme také některé přehlídky vyřadili ze svého programu, protože na nich to není o žácích, ale spíše o jisté míře exhibice pod hlavičkou škol“, deklaruje soutěžní politiku školy vedoucí oborová učitelka Alena Čermáková.

  Mladí vyučení cukráři nemusí své studium ukončit, protože Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov jim nabízí v rámci svého programu dvouletý obor středního vzdělání s maturitní zkouškou Technologie potravin v kategorii nástavbové studium.

  „Řadu let tvrdím, že systém odborného vzdělávání 3 + 2 je velmi efektivní a tito absolventi vycházejí nejen s určitou kvalitou, ale i s rozhledem a možná i s jiným komplexnějším pohledem na život. V profesní sféře se uplatní velmi dobře, pokud k tomu přidají kus svého já. A snad i někdy tento stát pochopí, že srovnávat jejich maturitu ve státní části s maturitou gymnaziální je poměrně velký úlet“, říká ředitel školy Vladimír Blažej.

 redakce webuCelostátní kolo soutěže AUTOMECHANIK - JUNIOR 2020 podle očekávání zrušeno

19. 03. 2020

Soutěž AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2020 zrušena
Vzhledem k okolnostem dorazila tento týden do odborných škol vyučující automobilní obory poměrně očekávaná zpráva - 26. ročník soutěže odborných dovedností AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR je zrušen.
Připomeňme si tedy alespoň výsledky žáků SŠTŘ v této oblíbené a mezi odborníky velice sledované soutěži v minulých ročnících :
2016 Petr Kmínek 4. místo - v roce 2016 reprezentoval SŠTŘ Nový Bydžov Petr Kmínek, mezi 28. finalisty podal Petr vynikající výkon a pouze o jediný bod skončil pod stupni vítězů. Možná, že příprava na soutěž a zkušenosti ze samotné soutěže dopomohli Petrovi k jeho současnému zaměstnání - vedoucí autoservisu Havex v Nové Pace.
2017 Martin Konáš 9. místo - v roce 2017 reprezentoval SŠTŘ Nový Bydžov Martin Konáš. Také Martin podal v obrovské konkurenci velmi dobrý výkon a mezi nejlepšími žáky z celé republiky skončil na 9. místě.
2018 Jaroslav Frank 6. místo - v roce 2018 reprezentoval SŠTŘ Nový Bydžov Jaroslav Frank. Jaroslav se prezentoval velmi dobře především v poznávací části soutěže, kde patřil k nejlepším z celého startovního pole.
2019 Karolína Jiřičková 8. místo - v roce 2019 reprezentovala SŠTŘ Nový Bydžov Karolína Jiřičková. V živé paměti určitě máme loňské skvělé vystoupení Karolíny, která jako jediná slečna v soutěži obsadila krásné 8. Místo. Karolína podala famózní výkon v praktické části soutěže, ve které byla nejlepší ze všech soutěžících, za což sklidila obrovské uznání od pořadatelů a odborné veřejnosti.
2020 Milan Dufek ? - právo reprezentovat naší školu v letošním ročníku si druhým místem v krajském vybojoval Milan Dufek. Můžeme se jenom domnívat jak by si vedl Milan v celostátním finále, ale vzhledem k jeho velmi dobrým znalostem, pracovitosti a dobrým komunikačním schopnostem měl určitě předpoklady atakovat stejně jako předchůdci umístění v TOP 10.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Několik informací o soutěži odborných dovedností AUTOPRAVÁVÁŘ JUNIOR :
Pořadateli soutěže jsou Ministerstvo školství a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel
Soutěží se ve čtyřech kategoriích : AUTOMECHANIK, AUTOLAKYRNÍK, AUTOKLEMÍŘ a AUTOTRONIK
Soutěž je tříkolová - školní kola, krajská kola, celostátní finále
Do soutěže se každoročně zapojuje více jak 100 středních škol a kolem 3000 žáků
Finále soutěže se koná v prostorech Servisního a tréninkového centra ŠKODA AUTO v Mladé Boleslav
Finálové klání má tři části - teoretický test, poznávací část a praktická část 
Finále v kategorii automechanik se účastní 28 žáků, vždy 2 nejlepší z každého kraje
V roce 2020 měl proběhnout již 26. ročník této soutěže

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů

Oblastní kolo soutěže odborných dovedností AUTOMECHANIK-JUNIOR 2020 - Milan Dufek do finále

10. 03. 2020

V úterý dne 10. 03. 2020 proběhlo již tradičně v SOŠ A SOU VOCELOVA Hradec Králové regionální kolo soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR 2020.
V  této kategorii naši školu reprezentovali Marek Mandát a Milan Dufek, oba žáci třídy 3. AN oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Naši reprezentanti podali bojovný výkon a zejména Milan Dufek měl nejlepší výsledek písemného testu.
Po sečtení všech výsledků nakonec právě Milan Dufek slavil postup do celostátního finále této soutěže, které se má plánovaně uskutečnit v dubnu již tradičně v servisním centru ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Doprovod na soutěži zajišťovali učitelé odborného výcviku Lubomír Krof a Petr Voženílek.
"Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy  a Milanovi přejeme mnoho úspěchů ve finále. Věřím, že se v dubnu uskuteční a náš reprezentant naváže na výborné výsledky minulých let", řekl na závěr soutěže Petr Voženílek, který zastupoval vedoucího učitele odborného výcviku Aleše Nováka, jenž měl na bedrech velkou část přípravy našich žáků.


redakce webových stránek

12 žáků SŠTŘ novými držiteli profesního průkazu řidiče

10. 03. 2020

Dne 10. března 2020 dokončilo 12 žáků oboru Dopravní prostředky svou přípravu úspěšným složením zkoušky k získání profesního průkazu řidiče. Zkušební místo Městského úřadu Nový Bydžov se stalo svědkem 100% úspěšnosti předvedených žáků.
Profesní průkaz řidiče je jednou z dalších nadstandardních kvalifikací, kterou získávají žáci SŠTŘ v tomto oboru s maturitní zkouškou. Tato kvalifikace je opravňuje k řízení vozidel nad 3,5 tuny na pozemních komunikacích ve smyslu Zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění.
"Jsem velmi rád za úspěšnost našich žáků, což je i dobrá vizitka našeho Školicího střediska řidičů Autoškoly SŠTŘ. Věřím, že i veřejnost vnímá, na jaké další kvalifikace mohou žáci naší školy dosáhnout v rámci svého studia", řekl k tomuto výsledku Vladimír Žalman, vedoucí Školicího střediska řidičů SŠTŘ Nový Bydžov.

redakce webových stránek

Sdělení ředitele školy k preventivním opatřením vůči viru COVID-19

06. 03. 2020


Ředitel SŠTŘ Nový Bydžov sděluje všem pracovníkům a žákům školy, kteří v minulých dnech navštívili všechny regiony Itálie a vracejí se nyní do České republiky, aby v souladu s vydanými opatřeními Bezpečnostní rady České republiky, Ministerstva zdravotnictví České republiky a dalších institucí okamžitě kontaktovali svého lékaře a plně se podřídili jeho pokynům směřujícím k 14-denní karanténě.
V žádném případě není možné jakýmkoliv způsobem vykonávat svoji pracovní pozici na pracovišti a není rovněž možné se zúčastnit vyučování až do odvolání.
Ředitel školy zároveň tyto pracovníky a žáky žádá, aby bezprostředně po návratu kontaktovali ředitelství školy (604251209, 495490328, případně na email sstrnb@sstrnb.cz nebo sstrnb.blazej@seznam.cz) s cílem dohody o dalším postupu. 

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/bezpecnostni-rada-statu-zasedala-s-hejtmany-40315782?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null


Dokumenty ke stažení:

  Mimořádné opatření                     Doporučení občanům                      Snížení rizika   

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Soutěž odborných dovedností "NA KARMELI 2020" v Mladé Boleslavi zrušena

 06. 03. 2020

I naši reprezentanti se chystali na další ročník oblíbené soutěže mladých potravinářů a gastronomů "NA KARMELI 2020", která se měla konat 19. března 2020 v ISŠ Mladá Boleslav. Bohužel do jejího konání zasáhla vyšší moc.
Vše vysvětluje dopis ředitele školy Mgr. Štefana Klímy.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení kolegové,

po jednání s KHS a konzultaci s epidemiologickým oddělením jsem bohužel musel učinit rozhodnutí, které mě vůbec netěší, nicméně ředitel školy má ze zákona povinnost chránit zdraví žáků a zaměstnanců, a proto jsme letošní ročník KARMELSKÝCH SLAVNOSTNÍ přeložili na příští rok. Moc se všem omlouváme za komplikace. Jistě však naše rozhodnutí pochopíte. Akce se podle předpokladů mělo účastnit téměř 400 osob z celé naší ČR. Když k tomu připočítáme 500 osob z naší školy a návštěvníky (obvykle chodí 500 diváků), jedná se o velké množství lidí.

Ještě jednou se všem omlouvám za komplikace a věřím, že nám zachováte přízeň.

Krásné dny. Štefan Klíma 

redakce webových stránek

Svářecí technologové SŠTŘ Nový Bydžov absolvovali doškolení

05. 03. 2020

Dne 5. března 2020 proběhlo proškolení svářecích technologů a inženýrů v Pardubicích. Po úspěšném absolvování závěrečných testů bylo předáno pověření svářečského technika pánům Ing. Miroslavu Sirůčkovi, Ing. Vladimíru Vondruškovi a Pavlu Novákovi.
"Myslím, že na naší škole panuje všeobecná spokojenost se zajištěním kvalifikovanosti personálního zajištění naší svářečské školy a s celkovou zastupitelností v této pracovní pozici", konstatoval ředitel školy Vladimír Blažej.

redakce webových stránek