Aktuality v měsíci: ČERVEN 2019

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 24. 06 - 28. 06. 2019

V pořadí 24. výukový týden roku 2019 a poslední týden ve školním roce 2018/2019 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V neděli 23. června odjeli na poslední sportovní kurz žáci 1. DPZ a 2. SOD, jejich cílem byl Vyšší Brod a následně vody malebné řeky Vltava. Každoroční vodácký kurz řídili pedagogové a instruktoři Petr Motyčka a Jiří Wágner.
 • V úterý 24. června se v Nové Pace sešli ředitelé technicky orientovaných středních odborných škol. Motivem setkání bylo stanovisko k nově se rodící státní části maturitní zkoušky.
  "Věřím, že si kompetentní politici a odborníci, kteří prosazují povinné tři části státní maturitní zkoušky včetně matematiky, spočítají, že šest je více než pět. O tom je totiž problém maturitní zkoušky na středních odborných školách, ne tedy na učilištích, jak píší někteří znalostně vybavení žurnalisté", řekl k setkání ředitel SŠTŘ Vladimír Blažej.
 • Ve středu 26. června ukončili posledními úklidy, sanitací a úpravami pedagogové a žáci potravinářských oborů přípravu střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou. Na středisko se přijeli podívat i zástupci některých základních škol. 
  "Už se všichni těšíme, bude to úplně jiná výuka", řekla učitelka odborného výcviku Lenka Vopátková.
 • Ve čtvrtek 27. června byly úspěšným absolventům SŠTŘ Nový Bydžov předány výuční listy a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Celkem 80 úspěšných absolventů v oborech Elektrikář-silnoproud, Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů (u tohoto oboru se přítomní do zasedací místnosti téměř nevešli), Cukrář, Řezník-uzenář a Kuchař-číšník ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov převzalo certifikát o první zkoušce dospělosti od třídních učitelů Mgr. Petry Hrnčířové, Mgr. Ondřeje Koláře a Ing. Lubomíra Kořínka za přítomnosti člena Rady Města Nový Bydžov Matěje Novotného. "Mezi 23 úspěšnými absolventy oboru Opravář zemědělských strojů jsme poslali do života osm, kteří prospěli s vyznamenáním a to je excelentní výsledek", komentoval "svůj" obor Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku."Věřím, že úspěšní absolventi zaplní alespoň částečně hluboký personální deficit na trhu práce", komentoval výsledky ředitel školy Vladimír Blažej.
 • V pátek 28. června převzali vysvědčení všichni žáci školy, kteří v příštím školním roce budou pokračovat ve studiu. Na další čekají opravné zkoušky v měsíci srpnu.

  Přejeme všem našim žákům krásné prázdniny a všem dospělým klidnou a pohodovou dovolenou.

          Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Vodácký kurz pro naše žáky na řece Vltavě

23. - 26. 6. 2019

Ve dnech 23. – 26. června 2019 se žáci třídy 2. SOD a 1. DTZ zúčastnili Vodáckého kurzu na řece Vltavě. Výprava pod vedením Mgr. Petra Motyčky a Ing. Jiřího Wágnera vyrazila vlakem z Hradce Králové do Vyššího Brodu, kde první noc přenocovala ve vlastních stanech a ráno vyrazila na lodičkách přes krásný Rožmberk do tábořiště Horní Branná. Další den směřovala plavidla do Českého Krumlova. Zde účastníci kurzu nejen přenocovali, ale hlavně si prohlédli krásy města a zámek. Večer si udělali táborák a upekli buřty. Poté směřovali do Zlaté Koruny, odkud se vypravili vlakem zpět do Hradce Králové.

Mgr. Petr Motyčka, učitel všeobecných a odborných předmětů

Plakánkem až na Kost

26. 06. 2019

Jedním z nejzachovalejších, nejvýznamnějších a zároveň posledních středověkých hradů v České republice je hrad Kost. Hrad se nachází asi 18 km od města Jičín v chráněné krajinné oblasti Český ráj. A právě tam vyrazili ke konci školního roku (ve středu 26. června) žáci tříd 2Z, 1SD a 1AN.

Hrad Kost stojí na skalním ostrohu v místě střetu tří mohutných skalnatých údolí. Jedno vede směrem na Libošovice a nazývá se Svatoprokopské (též Prokopské), další je Turnovské. Za jedno z nejkrásnějších v Českém ráji je považováno údolí Plakánek, kterým jsme k hradu došli i my. Byla to velmi příjemná procházka ve stínu stromů, které nás chránily před spalujícím sluncem.

Prohlídka samotného hradu pak trvala asi 1,5 hodiny a při výkladu naši žáci velmi dobře reagovali na položené otázky.

Celou akci bych zhodnotila jako vydařené zakončení školního roku.

Mgr. Petra Hrnčířová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 10. 06 - 24. 06. 2019

V pořadí 22. a 23 výukový týden roku 2019 přinesly v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 10. června byla úspěšným absolventům SŠTŘ Nový Bydžov předána maturitní vysvědčení. Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov převzalo certifikát o zkoušce dospělosti za přítomnosti místostarosty Města Nový Bydžov Mgr. Bohumila Orla a pedagogů školy dvacet mladých dam a pánů. Poprvé v historii převzali maturitní vysvědčení i absolventi vzdělávacího programu Operátor zemědělské techniky. 
 • V pondělí 10. června zahájil sportovní a turistický kurz žáků 2. ročníků SŠTŘ Nový Bydžov, v pěti dnech se žáci vystřídali na čtyřech sportovních stanovištích a na závěr sehráli turnaj se fotbale a softbale. Vice v hodnocení kurzu na stránkách školy.
 • V pondělí 10. června zahájily praktické závěrečné zkoušky, jako první druhou část závěrečných zkoušek absolvovali v třídenním bloku žáci oboru Opravář zemědělských strojů.
 • V úterý 11. června se na společném jednání sešli ředitelé AGROPODNIKU Humburky a SŠTŘ Nový Bydžov. Tématem byla zejména spolupráce v oblasti praktického vyučování.
 • V úterý 11. června zahájily praktické závěrečné zkoušky u oborů Kuchař-číšník a Řezník-uzenář, které trvaly rovněž tři dny.
 • Ve středu 12. června se za přítomnosti vedoucího učitele odborného výcviku SŠGS Nová Paka Miloše Zajíce zrodil koncept nové úpravy vestibulu ve školní budově v Hlušicích. Vstup do školy bude mít zcela jinou podobu a bude i situován směrem k velkému partneru naší školy společnosti STROM Praha.
 • Ve středu 12. června se metodik IKT naší školy Vladimír Vondruška zúčastnil národního semináře ECDL v Praze. 
  "Seminář se týkal zejména hodnocení 20 let trvání projektu ECDL. Poté byly předvedeny zajímavosti v oblasti robotizace z pracovišť ČVUT a informací souvisejících s bezpečností dat.  Dále pak byly Ing. Cháberou představeny změny související s přechodem ECDL na ICDL, které se budou v ČR realizovat pp. v průběhu 5 až 10 let. Jedná se především o sloučení některých současných modulů s předurčením působit na cílové skupiny osob (obecně: pracující a osoby vstupující na trh práce; senioři, mládež, studenti)", řekl k průběhu akce Vladimír Vondruška. Připomeňme si, že v projektu ECDL letos maturovali tři naši studenti, Roman Heftleiš, Eliška Bieliková a Marek Schovanec.
 • Ve čtvrtek 13. června zahájily praktické zkoušky oboru Cukrář a Autoelektrikář, pro oba obory trvaly dva dny.
 • V pátek 14. června se škola prezentovala na Zemědělském dnu pořádaném společností ZAS Mžany. Expozici školy navštívili i senátor Milan Štěch a Miroslav Toman, ministr zemědělství České republiky.
 • V pátek 14. června proběhly i pedagogické rady obou výukových center školy, které hodnotily výsledky 1. a 2. ročníků a také třídy 3. SOD.
 • Od 13. června vykonávali funkci předsedů závěrečných zkoušek na jiných školách Jindřiška Žižková, Alena Haldová, Marie Zapadlová, Lubomír Kořínek a Vladimír Blažej.
 • Od pondělí 17. června zahájily praktické závěrečné zkoušky oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář-silnoproud, tato část trvala pro oba obory tři dny.
 • V pondělí 17. června odcestovalo více jak 60 žáků 1. ročníků na kurz sportu a pobytu v přírodě do areálu Horní Bradlo. V pětidenním pobytu měli na programu například orientační běh nebo dálkový turistický pochod.
 • V pondělí 17. června zahájily dokončovací práce ve Středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou. Pod heslem "národ sobě" připravovali objekt na výuku žáci 1. a 2. ročníků potravinářských oborů SŠTŘ.
 • V úterý 18. června zahájily ústní závěrečné zkoušky u oborů Kuchař-číšník a Opravář zemědělských strojů. První den padlo devět vyznamenání, z toho plnou osmičku získali žáci vzdělávacího programu Opravář zemědělské techniky.
 • Ve středu 19. června pokračovaly ústní závěrečné zkoušky oborů Cukrář a Řezník-uzenář, úspěšnost byla stoprocentní.
 • Ve čtvrtek 20. června pokračovaly ústní závěrečné zkoušky u vzdělávacích programů Diagnostik motorových vozidel a Řidič nákladní a osobní dopravy, u druhého programu se objevila první neúspěšnost.
 • Ve čtvrtek 20. června zajišťovala škola pod vedením Veroniky Větrovské catering v Základní škole Eduarda Štorcha Ostroměř, kde se otevíraly nové učebny zaměřené na program digitalizace výuky.
 • V pátek 21. června ukončily maratón ústních závěrečných zkoušek vzdělávací programy Automechanik a Elektrikář-silnoproud. První letní den nebyl příliš úspěšný pro mladé elektrikáře, naopak automechanici překvapili vysokou mírou úspěšnost

         Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Zhodnocení Kurzu pobytu v přírodě pro žáky 1. ročníků

17. - 21. 6. 2019

Ve dnech 17. – 21. června se 63 žáků prvního ročníku zúčastnilo Kurzu pobytu v přírodě. Ubytováni jsme byli v chatách po čtyřech v rekreačním středisku TESLA Horní Bradlo. Žáci absolvovali během kurzu celodenní výlet na přehradu Seč, kterou celou obešli (22 km), a cestou navštívili i zříceninu hradu Oheb. V průběhu kurzu si žáci vyzkoušeli velké množství sportovních aktivit - Olympijské hry, orientační běh, softball, fotbal, brainball, překážkové dráhy, hod kládou na vzdálenost. V závěru každého dne mohli žáci navštívit v rámci rehabilitace wellness centrum. Celý týden nám počasí přálo a v odpoledních hodinách jsme chodili ochladit tělesnou schránku do místního bazénu.

Mgr. Petr Motyčka, učitel všeobecných a odborných předmětů

10. ročník "Zemědělský den ZAS Mžany"

14. 6. 2019

Dne 14. června 2019 se konal v Sověticích 10. ročník Zemědělského dne ZAS Mžany. SŠTŘ Nový Bydžov se stejně jako v minulém ročníku této akce zúčastnila. SŠTŘ reprezentovali jak technické, tak i potravinářské obory. V Sověticích byla vystavena, a příchozím žákům základních škol a široké veřejnosti představena technika školní autoškoly. Největšímu zájmu žáků základních škol druhého stupně se znovu těšila jízda zručnosti s technikou SECO INDUSTRIES Jičín. U žáků prvního stupně základních škol zvítězily modely traktorů JOHN DEERE od společnosti STROM Praha a připravené úkoly od potravinářských oborů SŠTŘ.

Potravináři zde vystavovali a prodávali cukrářské výrobky a řeznické výrobky společnosti Skaličan Česká Skalice.

Výstavní plochu SŠTŘ Nový Bydžov navštívil i ministr zemědělství České republiky pan Miroslav Toman a bývalý předseda Senátu ČR pan Milan Štěch, kterým byla ústy VUOV Dobroslava Šmidrkala a VUOV Aleny Čermákové představena SŠTŘ Nový Bydžov.


Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

Zhodnocení Sportovního a turistického kurzu 2. ročníků

10.  - 14. 6. 2019

Ve dnech 10. – 14. června se žáci druhého ročníku zúčastnili Sportovního a turistického kurzu. Opětovně jsme navázali na model, kdy žáci absolvovali celodenní program v Novém Bydžově, v Hlušicích a v Hradci Králové. Následně odjížděli každý den domů. V Novém Bydžově si žáci vyzkoušeli minigolf, hry na koupališti – plážový volejbal, líný tenis a petang.. V Hlušicích probíhal netradiční sportovní pětiboj.  V Hradci Králové žáci navštívili lanové centrum na Stříbrném rybníku, opekli si buřty a prošli se po hradeckých lesích. Druhá skupina v Hradci Králové se seznámila se základy golfu. Žáci si vyzkoušeli odpaly na dlouhé vzdálenosti a patování. V poledních hodinách žáci navštívili rozhlednu Milíř u Vysoké nad Labem. V pátek probíhal společný turnajový den všech skupin na hřišti v Chudonicích. Žáci byli rozděleni do čtyř týmů a utkali se každý s každým v turnaji ve fotbale a softbale.

Mgr. Petr Motyčka, učitel teoretických a odborných předmětů

Poděkování Zemědělského svazu České republiky

13. 06. 2019

Zemědělský svaz České republiky poděkoval SŠTŘ Nový Bydžov za uspořádání republikového kola Jízdy zručnosti traktorem s přívěsem.

                                                      Dopis ke stažení      

Mgr. Vladimír Blažej

Beseda "Energie - budoucnost lidstva"

12. 06. 2019

Proběhla beseda se studenty 1.Z  na téma "Energie - budoucnost lidstva" globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, představí stručně všechny typy zdrojů energetického mixu.Byla doprovázena promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Pavel Novák, učitel odborného výcviku

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 03. 06 - 07. 06. 2019

Dvacátýprvní výukový týden roku 2019 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 03. června byly ukončeny ústní maturitní zkoušky. Celkově se dám říci, že oproti loňskému roku došlo ke zlepšení výsledků. Výborných výsledků dosáhli žáci v anglickém jazyce, posun nastal v matematice, nejvíce neúspěchů bylo v českém jazyce. Maturitní vysvědčení si úspěšní žáci převezmou v pondělí 10. června ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Novém Bydžově.
  "Celkově mohu říci, že převážná část těch, kteří maturitní zkoušku nesložili, má deficit v jedné dílčí zkoušce, což dává předpoklad k tomu, že v září maturitní zkoušku řádně dokončí", řekla třídní učitelka 2. PD Marie Zapadlová.
  "Roky sděluji, že stav, kdy žáci středních odborných škol mají složitější maturitu než žáci gymnázií, se stále potvrzuje. Okolo sebe neustále slyším teze o rozdílných přístupech, ale tady je to přímo bijící do očí. Stále se jen mluví", konstatoval ředitel školy Vladimír Blažej. 
 • V úterý 04. června zahájily písemné závěrečné zkoušky všech sedmi oborů s výučním listem a dále pokračovaly v úterý 05. června. Následující týden budou následovat praktické zkoušky a v předposledním týdnu pak zkoušky ústní.
 • Školská rada zasedala v úterý 04. června již v nových prostorách střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou. Na programu jednání byla prohlídka nových prostor a tradiční body jednání včetně schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2018.
 • Ve středu 05. června se dvojice pedagožek Karla Šimoníková a Marie Zapadlová zúčastnily odborného semináře na téma "Vrstevnické vztahy ve škole" v Hradci Králové.
 • Ve středu 05. června uzavřela pracovní poměr se SŠTŘ nová učitelka ruského jazyka a základů společenských věd Taťána Babijová. Dosavadní pedagožka vyučující tyto předměty Helena Lucká se v následujícím období bude věnovat svým rodičovským radostem.
 • Ve čtvrtek 06. června byla realizována dodávka nábytku do střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou. Společně s vedením střediska byl zpracován harmonogram končených úprav tohoto segmentu školy.
 • Třída 1. Z obor Opravář zemědělských strojů se ve čtvrtek 06. června zúčastnila výstavy zemědělské techniky v Čisté v Krkonoších pod názvem Podhory 2019.
 • Spolupráce středních a základních škol a spolupráce s Městem Nový Bydžov byly tématy společné schůzky ředitelů středních škol Nového Bydžova se starostou Pavlem Loudou, která se konala ve čtvrtek 06. června.
 • Ve čtvrtek 06. června uzavřel pracovní poměr se SŠTŘ nový učitel střední školy Milan Novák, jehož náplní bude především výuka odborných předmětů v oboru Řezník-uzenář. Se školou se loučí dosavadní odborník z praxe Marek Rychetník.
 • Vedoucí učitel odborného výcviku Dobroslav Šmidrkal uzavřel výsledky závěrečných zkoušek v odborných kurzech k obsluze zemědělské techniky značek JOHN DEERE (22 úspěšných žáků), HOLMER (23 úspěšných žáků) a CLAAS (16 úspěšných žáků), které absolvovalo 23 žáků 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů.

         Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Žáci 1. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů na výstavě Podhory 2019

06. 06. 2019

Žáci 1. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů vyjeli ve čtvrtek 6. června 2019 na prezentační výstavu zemědělské techniky PODHORY 2019 konanou v Čisté v Krkonoších. Pod vedením učitelů Miroslava Vaníčka, Martina Kopřivy a Dobroslava Šmidrkala proběhla celá akce bez závad a splnila svůj účel, škola se na výstavě rovněž prezentovala svým stánkem.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí odborného výcviku Hlušice

Exkurze žáků SŠTŘ do firmy ŠKODA AUTO a.s.

06. 06. 2019

Ve čtvrtek 6.6. 2019  žáci oboru  Mechanik opravář motorových vozidel navštívili firmu ŠKODA AUTO a.s . Nejprve si prohlédli výrobní závod oddělení výroby motorů, lisování karosérii a robotické svařovny. Exkurze poté pokračovala ve ŠKODA muzeu, které je moderně koncipovanou výkladní skříní značky, která zve návštěvníky k pestré, poutavé, interaktivní a multimediální procházce historií firmy. Celková délka zajímavého programu byla 3 hodiny a všem se moc líbila.

Pavel Novák, učitel odborného výcviku