Aktuality v měsíci: DUBEN 2017

Zlatý pohár Linde 2017                         - soutěž svářečů Frýdek Místek

25. - 26. 4. 2017

V letošním roce SŠTŘ Nový Bydžov reprezentovali žáci Martin Průcha ze třídy 3. A a Martin Stříbrný ze třídy 2. Z.Skvělého úspěchu dosáhl Martin Průcha, který obsadil v metodě 135 svařování v ochranné atmosféře CO2 výborné 3. místo. V metodě 111 svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou obsadil Martin Stříbrný také výborné dělené 3. - 6 místo. V rámci programu třídenní soutěže žáci a jejich pedagogický doprovod navštívili Marlenku a výrobnu plastových víček.Pedagogický doprovod SŠTŘ Nový Bydžov na soutěži zajišťovali technolog svářecí školy Ing. Miroslav Sirůček a instruktor svařování Milan Tichý

Celostátní odborná soutěž žáků oboru vzdělání Opravář ZS

19. - 20. 4. 2017

Soutěž byla vyhlášena organizací České ručičky ve spolupráci s MŠMT a Ministerstvem zemědělství ČR a konala se 19. a 20. dubna na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Soutěže se zúčastnil za každou školu jeden žák 3. ročníku oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů. Nominace žáka byla plně v kompetenci vysílající školy. Celkem se zúčastnilo 31 soutěžících.

Jednotlivé soutěžní úkoly byly hodnoceny bodově, prostřednictvím rozhodčích na jednotlivých pracovištích. Výsledné pořadí bylo určeno součtem bodů získaných při plnění jednotlivých úkolů.

Žák třídy 3. Z ze SŠTŘ Nový Bydžov David Karel obsadil v konečném hodnocení 22.-23. místo. Nejlepšího výsledku dosáhl David při psaní testů z autoškoly (50 bodů z 50 možných) a z dílenské opravy seřízení ventilů (47 bodů z 50 možných). Naopak se mu zcela nepovedlo svařování plamenem (11 bodů z 50 možných). Z dosaženého umístění nejásáme, ale Davidovi patří poděkování, že projevil největší zájem a na soutěž se v rámci daných možností připravoval. Na konečném výsledku se projevilo i to, že ti nejlepší žáci konají odborný výcvik již na svých individuálních smluvních pracovištích, kde se připravují na svá budoucí zaměstnání. Pedagogický doprovod na soutěž zajistil UOV Jaroslav Zikmund.


Kurzy Opravářů zemědělských strojů CLAAS, JOHN DEERE, HOLMER

10. - 12. 4. 2017

V období od 10. 04. 2017 do 12. 04. 2017 proběhlo školení a závěrečné zkoušky kurzů Claas, John Deere a Holmer. Pondělní školení se zaměřilo na značku John Deere, kde se žáci seznámili s obsluhou a údržbou těchto traktorů. V úterý proběhlo školení na sklízecí mlátičky Claas, které zajištuje firma AGROSERVIS JaS s. r. o. Školení na sklízeče cukrové řepy Holmer proběhlo v březnovém kurzu v dílnách královéhradeckých Agroslužeb pod vedením učitele odborného výcviku Jaroslava Zikmunda. Závěrečné zkoušky odzkoušeli učitelé odborného výcviku Jaroslav Zikmund a Martin Kopřiva. Kurz Claas vyzkoušel Ing. Jan Jebavý z Firmy AGROSERVIS JaS s. r. o.. Na závěr Jan Jebavý vyhodnotil tři nejlepší žáky, kterými se stali. Josef Rys, Tadeáš Simon a David Karel. Těchto žáků jsme se zeptali na jejich názor ohledně kurzů.

Josef Rys:

Při těchto kurzech jsem se dozvěděl mnoho nových informací ohledně traktorů John Deere, které mohu uplatnit dál ve své praxi. Ve třetím ročníku chodím na odborný výcvik do Milovického Pekassu, kde dělám mimo jiné i na traktorech John Deere.

Tadeáš Simon:

Nejvíc mě zaujal kurz na sklízecí mlátičky Claas. Při odborném výcviku v dílnách Agroservis JaS v Zibohlavech jsem se mohl seznámit s principem kombajnu jako takového včetně nových technologií.

David Karel:

Všechny kurzy měli něco do sebe a přijít do styku s novými stroji a technologiemi je pro nás všechny určitě přínosné a ve školních podmínkách nejdou realizovat. Při budoucím hledání zaměstnání se může hodit, že jsme absolvovali základní kurz o obsluze všech těchto strojů.