Aktuality v měsíci: DUBEN 2019

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 22. - 26. 04. 2019

Patnáctý výukový týden 2019 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V úterý 23. dubna proběhly v obou výukových centrech školy schůzky s rodiči a budoucími žáky školy, kteří podali přihlášku ke studiu oborů s výučním listem pro školní rok 2019/2020. Největší zájem byl jednoznačně o obor Opravář zemědělských strojů, na schůzce bylo více jak 30 zájemců o tento obor, který v posledních letech dělá škole poměrně hodně radosti.
 • Svoji letošní pracovní činnost v SŠTŘ ukončila kolegyně Bc. Jana Šicová, která nyní bude trávit čas v očekávání radostné události. Přejeme hodně zdraví a klidný průběh.
 • Ve středu 24. dubna proběhla schůzka ředitele školy Vladimíra Blažeje s ředitelem společnosti MASO Jičín panem Bohuslavem Kohoutem. Na programu byla další spolupráce školy a společnosti týkající se střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, spolupráce v personální oblasti a ve výuce žáků oboru Řezník-uzenář.
 • Rovněž ve středu 24. dubna navštívili školu zástupci společnosti STROM Praha, kteří za přítomnosti ředitele školy, zástupce ředitele pro praktické vyučování a vedoucího učitele praktického vyučování intenzívně diskutovali se čtyřmi žáky maturitního nástavbového studia Operátor zemědělské techniky, kteří vykonávají učební praxi v jednotlivých střediscích společnosti STROM. "Vaše škola nám otevřela cesty spolupráce i s jinými středními školami" řekl v průběhu jednání zástupce společnosti STROm Ing. Jiří Kubíček.
  "Spolupráce naší školy se společností STROM by mohla být chápána jako vzorová pro jiné oblasti", řekl na závěr setkání Karel Průcha, zástupce ředitele pro praktické vyučování.
 • Ve čtvrtek 25. dubna se čtyři žáci SŠTŘ zúčastnili soutěže odborných dovedností GASTRO Poděbrady. Naše účast se tentokrát omezila na tři soutěžní kategorie, ze kterých jsme vydolovali třikrát bronzové ocenění. Výpravu vedla na soutěži vedoucí střediska praktického vyučování Veronika Větrovská.
 • Ve čtvrtek 25. dubna se konaly plánované tradiční jarní třídní schůzky v obou výukových centrech.
 • Ředitel SŠTŘ Vladimír Blažej se ve čtvrtek 25. dubna zúčastnil setkání devíti šéfů středních odborných škol Královéhradeckého kraje, kteří přijali společné stanovisko vůči novele Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., které mimo jiné chce rušit pracovní pozici zástupce ředitele pro praktické vyučování.
 • V pátek 25. dubna se ředitel školy zúčastnil dalšího zasedání minitýmu v oblasti "Polytechnické vzdělání" v rámci Krajského akčního plánu Královéhradeckého kraje. V týmu zasedá společně například s řediteli soukromé školy aplikované kybernetiky, Střední školy gastronomie a služeb či VOŠ a SŠ zdravotnické v Hradci Králové.
 • V pátek 26. dubna proběhlo setkání vedení školy a budoucích třídních učitelů s rodiči a žáky, kteří podali přihlášku k maturitním oborům vyučovaným v SŠTŘ od 01. září 2019. Bohužel CERMAT výsledky jednotných přijímacích zkoušek zveřejnil až v neděli (!!??) 28. dubna, nicméně obě strany si vyměnily řadu užitečných informací.

         Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Školní kolo „Automobileum“ 26. května 2019

26. 04. 2019

Dne 26. května 2019 proběhlo ve výukovém centru v Hlušicích školní kolo soutěže „AUTOMOBILEUM 2019“.

Všichni soutěžící přistoupili k připraveným úkolům velice zodpovědně, soutěž proběhla bez sebemenších problémů.

V kategorii „Ecodrivink + kontrola vozidla před jízdou“ obsadil 1. místo Jiří Skořepa ze třídy 3. Z. Další místa obsadili na 2. místě umístěný Tadeáš Tomek ze třídy 3. SD a 3. skončil Jakub Chlad ze třídy 3. N.

V týmově soutěži obsadili 1. místo žáci 3. Z, na 2. místě skončili žáci 3. N a 3. místo 3. SD.

V jednotlivcích zvítězil Pavel Vašák ze třídy 3. Z, na 2. místě Jaromír Štěpánek ze třídy 3. SD a 3. místo Michal Pour ze třídy 3. Z.


Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

Z Poděbrad vezeme tři bronzová umístění

25. 04. 2019

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 proběhla tradiční soutěž odborných dovedností žáků gastronomických oborů GASTRO Poděbrady 2019. Naše výprava byla tentokrát skromnější, do soutěží zasáhli čtyři žáci ve třech kategoriích. Tomáš Kovačovský a Jan Pešek z 2. ročníku oboru Kuchař-číšník soutěžili s rautovou mísou pro 6 osob v kategorii "Studená kuchyně", Kristýna Plísková a Kateřina Homolová z 3. ročníku oboru Cukrář představily dort na téma "Velikonoce a jaro" a Tomáš Kovačovský se ještě zúčastnil soutěže mladých barmanů, kde se navzájem střetlo více jak 30 soutěžících.
Všichni naši reprezentanti ukončili svá vystoupení umístěním v bronzových pásmech. 
"V těchto soutěžích se objevují krásné výrobky a rozhodně nezávidím porotcům, kteří musí rozhodnout. Soutěž bych trochu přirovnala ke krasobruslení nebo moderní gymnastice, rozhoduje subjektivní pohled rozhodčích nebo porotců", řekla k soutěži vedoucí výpravy Veronika Větrovská.
Většinu nejcennějších umístění získali domácí reprezentanti SOU společného stravování Poděbrady.

https://soupdy.cz/prodlouzene-velikonoce-na-kolonade-v-podebradech/

Veronika Větrovská, vedoucí střediska praktického vyučování

Na soutěži odborných dovedností Řeznická sekyra 2019 naše družstvo na druhém místě

25. 04. 2019

Dne 25. dubna 2019 se žáci oboru Řezník-uzenář vyučovaného v SŠTŘ Nový Bydžov zúčastnili soutěže odborných dovedností Řeznická sekyra 2019, kterou pořádala SOŠ a SOU Polička. 
Neoficiální Mistrovství České republiky žáků oboru Řezník - uzenář se konalo pod záštitou radního pro školství Pardubického kraje Ing. Bohumila Bernáška a Českého svazu zpracovatelů masa. Soutěže se nakonec zúčastnilo pět škol z České republiky, přičemž pořádající škola vyslala na soutěž dvě družstva. 
Naši školu reprezentovali žáci třetího ročníku Pavel Vítek a Milan Galád. Soutěžilo se v bourání vepřové půlky a 
v poznávání surovin pro výrobu . Bourací část probíhala ve dvou kolech a soutěžící měli vždy určen časový limit 35 minut. První  kolo se našim mladým řezníkům povedlo výborně a zvládli bez problémů i časový limit.  Po první části následovalo hodnocení komise a žáci se odebrali poznávat suroviny. 
Následovalo druhé kolo bourání masa, přičemž do konečného celkového hodnocení byly sečteny všechny udělené body od komisařů. Naši žáci  nakonec vybojovali krásné 2. místo.  
"Z tohoto výsledku mám obrovskou radost, vyplatilo se znovu tuto dvojici vyslat do soutěže a našim žákům moc blahopřeji k jejich velkému úspěchu. Na závěr děkuji společnostem Řeznictví Pavel Vítek a Řeznictví Maso Novák za velký podíl na celkové přípravě žáků na soutěž", řekla k soutěži vedoucí oborová učitelka Alena Čermáková.

Alena Čermáková, vedoucí oborová učitelka   

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 15. - 17. 04. 2019

Čtrnáctý výukový týden 2019 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 15. dubna proběhlo školení k obsluze digitálních tachografů pro třídy 3. SOD a 3. N pod vedením zkušeného lektora pana Šafránka.
 • Od úterý 16. dubna soutěžili naši žáci na celorepublikových soutěžích odborných dovedností. A vedli si velmi dobře - Petr Malý jako žák 2. ročníku skončil na celostátní soutěži oboru Opravář zemědělských strojů na 11. místě z 26 účastníků, Karolína Jiřičková (3. A) obsadila 8. místo na celostátním finále soutěže Automechanik junior 2019 v Mladé Boleslavi a byla nejlepší v praktické části, Michal Grundmann (3. Z) vyhrál soutěž svářečů na Zlatém poháru LINDE 2019 ve Frýdku Místku. Více podrobností nalezneme v podrobných zprávách ze soutěží.
 • V úterý 16. dubna proběhly pedagogické rady výukových center Hlušice i Nový Bydžov.
 • Žáci tříd 2. DT, 2. SD a vybraní žáci 1. Z se ve dnech 16-17. 04. 2019 zúčastnili školení v programu SOLIDWORKS, které probíhalo v  učebně školy v ulici Dr. M. Tyrše 112. Lektorem byl pan Martin Vysocký ze společnosti 3E Engineering Praha.
 • Ve středu 17. dubna se žáci 3. Z a 1. OZT zúčastnili exkurze do zemědělské společnosti v Chýšti, o den dříve odjeli žáci třídy 3. KC na exkurzi do vinných sklepů v Kutné Hoře.
 • Tradiční oslava Dne učitelů proběhla ve Starém Bydžově ve středu 17. dubna. Velikonoční Ámose získali Jaroslava Kroisová, Jindřiška Žižková, Martin Kopřiva a Petr Motyčka

         Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Zlatý pohár LINDE 2019 - Michal Grundmann získal v národní soutěži 1. místo

15. - 17. 04. 2019

Od 15. do 17. dubna 2019 se konal v SOŠ ve Frýdku Místku již 23. ročník mezinárodní soutěže mladých svářečů o Zlatý pohár Linde. V letošním ročníku zazářil žák 3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů SŠTŘ Nový Bydžov Michal Grundmann z 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů. V národním kole soutěže svařování metodou 111 (svařování obalenou elektrodou) obsadil Michal v součtu disciplín z teorie a z praxe 1. místo v české části soutěže.
V mezinárodním hodnocení se Michal Grundmann mezi soutěžícími z Německa, Slovenska, Ukrajiny, Bulharska a z České republiky umístil na vynikajícím 4. místě.
Druhý zástupce SŠTŘ Nový Bydžov Marek Nezbeda obsadil v metodě 135 - svařování v ochranné atmosféře CO2 celkové 14. místo ze 38 soutěžích. Marek Nezbeda jako žák 2. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů navíc získal i ocenění pro nejmladšího účastníka soutěže. Naše reprezentanty připravili na soutěž Ing. Miroslav Sirůček a Milan Tichý.
 .
Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

Žáci tříd 2.DT, 2.SD, 1.Z se zúčastnili  školení v Solidworks

16. - 17. 04. 2019

Žáci 2.DT, 2.SD, 1.Z se zúčastnili ve dnech 16. a 17.4. školení v  Solidworks, které proběhlo v učebně naší školy.  Od školitele pana Martina Vysockého z 3E Praha Engineering, a.s. se žáci dozvěděli vše podstatné týkající se novinek při ovládání tohoto programu.

Například při práci s dokumenty, vytváření skic, objemových dílů, sestav a výkresů, modelování plechových dílů, tvorba kusovníku či správa výkresové dokumentace.

Žáci ocenili novinky  a možnosti v 3D modelování. Dotazů bylo mnoho a poznatky, které si ze školení odnesli zúročí nejen ve studiu, ale i v budoucím zaměstnání.

Pavel Novák, učitel odborného výcviku

PROBĚHL JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK SOUTĚŽE AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR

17. 04. 2018

V týdnu před Velikonočními svátky se již tradičně konala soutěž AUTOOPRAVÁŘ junior, tentokrát se jednalo už o její jubilejní 25. pokračování. Organizátoři soutěže, kterými jsou Ministerstvo školství ČR a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel, opětovně uspořádali celostátní finále v  krásných a moderních prostorách Servisního a tréninkového centra ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 2300 žáků ze 110 středních škol, ze kterých se přes školní a krajská kola kvalifikovalo 28 nejlepších žáků (2 z každého kraje) do celostátního finále. 
Do něj se k naší velké radosti probojovala i rodačka z Pecky a žákyně SŠTŘ Nový Bydžov Karolína Jiřičková. Jediná slečna v soutěži se postavila obrovské přesile 27 chlapců a ve tříkolové soutěži (teoretická část, poznávací část a praktická část) si vedla na výbornou. Zejména její vystoupení v praktické části, kde byla NEJLEPŠÍ ZE VŠECH ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE, BYLO EXCELENTNÍ. Její sympatické a sebevědomé vystupování podpořené výbornými znalostmi zanechalo v očích odborné veřejnosti, pořadatelů, rozhodčích a zástupců firem obrovský dojem. Slova o tom, že z vystoupení Karolíny v praktické části by se mohla točit instruktážní videa, nám udělala obrovskou radost. Díky svému vystoupení se Karolína může těšit nejen z celkového 8. místa v republice, ale také titulem nejlepší MLADÝ AUTOMECHANIK v Královéhradeckém kraji (další zástupce našeho kraje ze SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové skončil na 22. místě).

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, komentoval výsledky naší reprezentantky v praktické části
"
Procházel jsem si výsledky za poslední 4 roky, co jezdím na tuto soutěž, a v praktické části získala Karolína nejvíce bodů ze všech soutěžících za toto období. Když jsem měl možnost v úterý po soutěži procházet jednotlivá stanoviště a bavit se z rozhodčími (což byli zástupci firem AD Technik, BOSCH, HELLA GUTMAN, SCANIA), tak jsem snad na 10 ze 14 stanovišť slyšel : "Vyjste z Nového Bydžova (Hlušic), tak tady ta vaše slečna byla nejlepší ze všech nebo patřila k nejlepším". TADY NÁM KAROLÍNA UDĚLALA OBROVSKOU REKLAMU A ZVEDLA KREDIT NAŠÍ ŠKOLY V OČÍCH ODBORNÉ VEŘEJNOSTI. Stejně tak i po vyhlášení za námi chodili zástupci firem a gratulovali nám k velmi dobrému výkonu.Celkově si myslím, že už víc pro úspěch udělat nešlo. Karolína tomu věnovala obrovské množství energie a volného času, což vím od lidí z internátu, od otce....je potřeba ji za to náležitě poděkovat a odměnit."

Vladimír Blažej, ředitel školy: "Musím velmi gratulovat Karolíně a celému sboru, který ji připravoval. Děkuji za skvělý výsledek a jsem si vědom, že v posledních letech pravidelně končíme v první desítce, i když v řadě disciplín hrajeme zcela na cizím hřišti. Ale co Tě neporazí, to Tě posílí a podle uplatnění našich reprezentantů je to prostě holý fakt".


Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku,učitel odborných předmětů

Exkurze třídy 1.C do cukrovaru v Dobrovicích

16. 04. 2019

Skupina 1.C. v počtu 8 žákyň navštívila expozici cukrovarnictví v Čechách v nedalekém městečku Dobrovice.
Rozsáhlá, téměř dvouapůlhodinová prohlídka nás zasvětila do historie i současnosti výroby cukru.
Muzeum je velice zajímavé a naučné, vše proběhlo v pořádku, bez problémů. 

Blanka Kubíková, učitelka odborného výcviku oboru cukrář

Přebor domova mládeže ve stolním tenisu

15. 04. 2019

Na DM proběhl druhý letošní přebor ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo stejných osm žáků jako v listopadovém termínu. Vítězem se tentokrát stal Zdeněk Hejduk /1.AN/, který v celém průběhu neztratil jediný set a vrátil porážku druhému Michalu Grundmannovi /3.Z/. Bronzovou příčku obhájil Vojtěch Rozkovec /1.AN/. Výrazné zlepšení došlo u Jakuba Stránského /1.AN – 4.místo/ a Zbyňka Hruboše /1.KCR – 6.místo/, kteří si oba polepšili o dvě příčky. S porovnáním s prvním přeborem měl turnaj vyšší úroveň, projevila se zejména pravidelná účast výše jmenovaných žáků v klubovně stolního tenisu.

Milan Hamáček, vedoucí vychovatel domova mládeže

Celostátní kolo soutěže odborných dovedností Opravářů zemědělských strojů

15. - 16. 04. 2019

Ve dnech 15. a 16. dubna 2019 se ve Středním odborném učilišti zemědělském v Novém Strašecí konalo celostátní kolo odborné soutěže žáků oboru středního vzdělání Opravář zemědělských strojů. 
Této soutěže se zúčastnil i žák SŠTŘ Nový Bydžov Petr Malý ze třídy 2. Z. Petr Malý, ačkoliv je žák teprve 2. ročníku, obsadil v konkurenci 25 zástupců jednotlivých škol, které tvořili žáci závěrečných 3. ročníků, celkové 11. místo. Letošního ročníku celostátní soutěže se zúčastnilo historicky nejméně škol, z Královéhradeckého kraje byla SŠTŘ jediná.
Soutěžilo se v osmi soutěžních disciplínách. Petr, jako rodilý montér a opravář, byl z celého startovního pole nejlepší v disciplíně dílenské opravy a soustružení, velmi dobře mu vyšel jako čerstvému držiteli řidičského oprávnění skupiny B i test z pravidel silničního provozu. Naopak se mu méně povedla disciplína svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou a kování, kde v časové tísni upravoval rozměr vykovaného kroužku, což se mu stalo nakonec osudným. Je to škoda, protože jinak by dosáhl druhého nejlepšího výsledku našich žáků OZS na národních soutěžích. Takhle je to tedy třetí nejlepší historické umístění za našim absolventem Ondřejem Brzkem z Miletína a za zatím jasně neotřesitelnou jedničkou Martinem Kopřivou z Velkých Výklek.

Pedagogický doprovod na soutěž zajistil Dobroslav Šmidrkal a poděkování patří určitě pedagogům, kteří Petra Malého na soutěž připravovali.

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 08. - 12. 04. 2019

Třináctý výukový týden 2019 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • Ve středu 10. dubna se sešli na pravidelném jednání ředitelé obou novobydžovských středních škol a jedním z výsledků jejich jednání byl i závěr nadále pořádat novobydžovské středoškolské sportovní hry za účasti i jiných středních škol. Předběžný termín byl stanoven na čtvrtek 26. září 2019.
 • Velmi dobrý výsledek dosáhl žák 3. ročníku oboru Elektrikář-silnoproud František Srpek na celostátní soutěži "Zlaté ručičky" v Brně. V konkurenci sedmi finalistů, kteří vzešli z oblastních kol, skončil přesně uprostřed na "bramborové medailové pozici". Vedoucí oborový učitel Lubomír Kořínek, který Františka v moravské metropoli doprovázel, byl s tímto historickým výsledkem velmi spokojen.
 • Ředitel školy a vedoucí střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Veronika Větrovská byli ve čtvrtek 11. dubna účastníky prvního jednání organizovaném Královéhradeckým krajem na téma vzniku tzv. GASTROAKADEMIÍ. Smyslem jednání je výběr nejlepších žáků oboru Kuchař-číšník, případně Cukrář, kteří by dostali možnost absolvovat praktické vyučování ve vybraných gastronomických společnostech našeho kraje a byli dále podpořeni i materiálně. Celý koncept přednesli jako vzor i pracovnice odboru školství kraje Vysočina, kde tuto koncepci již spustili. SŠTŘ považuje celý koncept za velmi smysluplný a pro pět středních škol Královéhradeckého kraje, které obory vyučují, za velmi motivační stimul.

 • Ve čtvrtek 11. dubna se žáci tříd 1. SOD, 2. SOD a 1. DPZ zúčastnili pod vedením svých pedagožek Lenky Fléglové a Petry Hrnčířové projektového dne na téma literární výchova v Miletíně. Karel Jaromír Erben by byl jistě potěšen zájmem našich studentů o jeho literární historii a třeba i jeho dílo "Kytice".
 • Ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna se psaly maturitní písemné práce z Českého jazyka a Anglického jazyka. "Na cizí jazyky nejsem odborník, ale témata z jazyka českého bych minimálně v polovině zadaných viděl zcela jinak", řekl ředitel školy Vladimír Blažej.

 • V pátek 12. dubna se podobně jako v řadě jiných středních škol psaly v SŠTŘ jednotné písemné přijímací zkoušky. Uchazeči o studium v oboru Dopravní prostředky a v nástavbovém studiu oborů Provozní technika a Technologie potravin se potýkali s testy z českého jazyka a matematiky.

         Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Osmnáct žáků SŠTŘ na stáži ve společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

01. - 12. 04. 219

Ve dnech 01-12. dubna se 18 žáků Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov zúčastnilo odborné stáže ve společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Celkem 10 žáků oboru s výučním listem Mechanik opravář motorových vozidel a 8 žáků oboru s maturitní zkouškou Dopravní prostředky bylo seznámeno s výrobou automobilů značky ŠKODA v naší největší automobilce. Naše žáky doprovázeli na stáži učitelé odborného výcviku Martin Kopřiva a Bc. Miroslav Vaníček.
"Celou akci hodnotíme pozitivně, škoda jen omluvené absence dvou žáků oboru Dopravní prostředky", řekli na závěr oba doprovázející pedagogové.

Martin Kopřiva, učitel odborného výcviku

František Srpek čtvrtý v soutěži mladých elektrikářů na přehlídce České ručičky 2019

11. 04. 2019

Žák 3. ročníku oboru Elektrikář-silnoproud František Srpek si po vítězství v regionálním kole zasoutěžil i v přehlídce odborných dovedností "České ručičky 2019", která se konala ve čtvrtek 11. dubna 2019 v Brně. Ze sedmi účastníků skončil nakonec na čtvrtém místě, vedoucí oborový učitel Ing. Lubomír Kořínek považuje toto místo za velmi dobré. 
"Byl to pro nás historický okamžik a já jsem s reprezentací SŠTŘ velmi spokojen", řekl k vystoupení našeho mladého elektrikáře právě Lubomír Kořínek.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Literární projektový den v Erbenově Miletíně

11. 04. 2019

V rámci výuky českého jazyka a literatury navštívily třídy 1. SOD a 1. DZPT rodiště K. J. Erbena – město Miletín, které si letos připomíná 895. výročí svého vzniku. V rodném domku K. J. Erbena se studenti seznámili s jeho rodinou i tvorbou, prohlédli si netradiční vydání Kytice a zamířili na naučnou stezku, která v délce 5 km na 10 zastaveních informuje o Erbenově životě, o zajímavostech a legendách spjatých s Podkrkonoším. Muzeum českého amatérského divadla, sídlící v miletínském zámku, nabídlo jedinečnou expozici vzniku českého ochotnického divadla. U miletínské věže a kostela Zvěstování Panny Marie nahlédli studenti i do středověkého klášterního sklepení se studnou, jediného pozůstatku kláštera řádu německých rytířů. Závěr exkurze patřil návštěvě prodejny miletínských modlitbiček, které se zde vyrábějí od roku 1864 a patří do katalogu certifikovaných výrobků Podkrkonoší – regionální produkt.

Mgr. Lenka Fléglová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Exkurze žáků oboru OZS 1. Z a 3. Z do společnosti AGRO Libštát

09. 04. 2019

Dne 9. dubna absolvovali žáci SŠTŘ Nový Bydžov oboru opravář zemědělských strojů exkurzi do společnosti AGRO Libštát.

Nejdříve navštívili středisko Košťálov, kde je vedoucí pan Zuzánek seznámil s činností celého střediska. Na závěr se všichni žáci v Košťálově svezli s řezačkou Claas Jaguar. Poté se žáci školním autobusem přesunuli do střediska v Bělé, kde jim byla pověřeným pracovníkem představena bioplynová stanice.

Pod pedagogickým dozorem UOV Jaroslava Zikmunda proběhla akce bez sebemenších problémů.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

KURZ třídy 1. Z MZT SECO INDUSTRIES Jičín

08. 04. 2019

V týdnu od 8. dubna absolvovali žáci 1. ročníku SŠTŘ Nový Bydžov oboru opravář zemědělských strojů praktickou část kurzu na malou zemědělskou techniku společnosti SECO INDUSTRIES Jičín. Nejprve byli žáci seznámeni s ovládáním a údržbou stroje, poté následovala vlastní pracovní činnost - sekání trávy v zámeckém parku v Hlušicích.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 01. - 05. 04. 2019

Dvanáctý výukový týden 2019 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 1. dubna 2019 se Střední škola technická a řemeslná stala rozhodnutím představenstva členem Českého svazu zpracovatelů masa. V SŠTŘ v současnosti studuje 20 žáků oboru Řezník-uzenář a naše škola je jediným vzdělávacím zařízením v Královéhradeckém kraji, které tento obor s výrazným uplatněním na trhu práce a vysokými výdělky vyučuje.
 • V pondělí 1. dubna navštívil naši školu pan Plachetka, majitel firmy zabývající se distribucí a servisem vysokozdvižných vozíků. Obě strany se opětovně dohodly na další výukové a materiální spolupráci.
 • V pondělí 1. dubna byla zahájena stáž 18 žáků oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Dopravní prostředky ve společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Stáž bude ukončena 12. dubna 2019, žáky doprovázejí učitelé Bc. Miroslav Vaníček a Martin Kopřiva.
 • V úterý 2. dubna proběhlo odborné školení pro žáky 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů týkající se obsluhy traktorů značky JOHN DEERE. Lektorem byl vedoucí pracovník školního závodu SŠTŘ společnosti AGRO Slatiny pna Aleš Koloc. Celý kurz bude zakončen závěrečnou zkouškou 24. května 2019.
 • Ve středu 3. dubna se vedoucí oborový učitel Lubomír Kořínek zúčastnil jednání komise soutěží odborných dovedností oboru Elektrikář v Lázních Bělohrad. Přítomni byli zástupci 14 škol včetně pořadatelů "Zlatých ručiček" z Brna.

 • Ve středu 3. dubna jednali ředitel SŠTŘ Nový Bydžov Vladimír Blažej a starosta obce Prasek JUDr. Jan Urbanec. Obě strany se dohodly, že současná činnost ZŠ Prasek v budově školy na Masarykově náměstí bude pravděpodobně ukončena v červnu 2019, v té době bude nová budova ZŠ v Prasku již připravena k provozu.
 • Ve středu 3. dubna se zástupce ředitele Karel Průcha a vedoucí učitel odborného výcviku Dobroslav Šmidrkal zúčastnili jednání s managementem ZS Sloveč a společnosti BEDNAR. Téma - pořádání národního kola soutěže Jízda zručnosti traktorem s přívěsem 29. května 2019 v rámci Polního dne 2019. SŠTŘ se stala pořadatelem díky loňskému vítězství Martina Midlocha v národním kole.

 • V plánu činnosti metodické komise pro výuku oboru Opravář zemědělských strojů je i tradičně seriál odborných exkurzí. Ve čtvrtek 4. dubna žáci 1. a 3. ročníku tohoto oboru navštívili stálou expozici ZETOR GALLERY Brno. Vlastní expozice je umístěna ve víceúčelové hale a nabízí pohled do bohaté historie traktorů značky Zetor. Zároveň zde návštěvníci najdou i přehlídku moderní techniky, která je prezentována atraktivní formou včetně audiovizuálních prvků a používán je multidotykový displej. Ke spokojenosti našich žáků přispěl i fakt, že si vystavené exponáty mohli prohlédnout i zevnitř. 
 • V pátek 5. dubna převzali dodávku gastrozařízení od společnosti GAST PRO Trutnov vedle managementu společnosti STYLBAU a zástupců zřizovatele také vedoucí pracovníci školy Karel Průcha a Petra Šádková. Středisko praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou čeká už jen dodávka nábytku, vyřešení problematiky elektrorozvodů a dokončovací práce. Po kolaudaci plánované na počátek května se již rozběhne zkušební provoz a příprava na nový školní rok pro naše potravinářské a gastronomické obory.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Ve Valašském Meziříčí vybojovali mladí řezníci SŠTŘ velmi dobré 3. místo

02. - 04. 04. 2019

Ve dnech 03 - 04. dubna 2019 se uskutečnil  13. ročník soutěže odborných dovedností oboru Řezník – uzenář ve Valašském Meziříčí "Valašský řezník 2019". . Soutěžilo 11 dvoučlenných týmů ze středních škol z České republiky. 
Soutěžící měli za úkol rozbourat vepřovou půlku, uvařit tlačenku  a jitrnice, připravit  masovou roládu, svůj regionální výrobek si týmy přivezly již předem připravený. Další disciplínou byl i senzorický test koření. 
Naši školu reprezentoval Pavel Vítek z 3. R a žák 1. R  Zbyněk Hruboš.  Pavel Vítek odjel do společnosti MASO Krásno bourat vepřovou půlku a jeho snaha byla v této disciplíně odměněna  3. místem.  Zbyněk Hruboš připravoval masnou výrobu, trochu nás sice potrápily jitrnice, ale vše nakonec chutnalo výborně. Druhý den žáci připravili v rámci prezentace své pochoutky na stůl a poznávali koření.  
Po sečtení všech bodů  náš tým získal 3. místo v hlavní kategorii "Nejlepší řezník - uzenář". 
"Konkurence v této soutěži byla veliká a někdy bodové rozdíly byly minimální. S výsledkem  soutěže  jsem velice spokojena. Našim řezníkům za jejich snahu děkuji a k úspěchu moc blahopřeji. Závěrem také děkuji partnerům školy, kterými byli Řeznictví David Motyčka a Řeznictví Vítek Náchod, kteří žáky na soutěž připravovali.", řekla v rámci hodnocení vedoucí oborová učitelka Alena Čermáková. 

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Žáci oboru Opravář zemědělských strojů v Brně na Zetor Gallery

04. 04. 2019

V plánu činnosti metodické komise pro výuku oboru Opravář zemědělských strojů je i tradičně seriál odborných exkurzí. Ve čtvrtek 4. dubna žáci 1. a 3. ročníku tohoto oboru navštívili stálou expozici ZETOR GALLERY Brno. 
Vlastní expozice je umístěna ve víceúčelové hale a nabízí pohled do bohaté historie traktorů značky Zetor. Zároveň zde návštěvníci najdou i přehlídku moderní techniky, která je prezentována atraktivní formou včetně audiovizuálních prvků a používán je multidotykový displej. Ke spokojenosti našich žáků přispěl i fakt, že si vystavené exponáty mohli prohlédnout i zevnitř. 

Pavel Novák, vedoucí střediska praktického vyučování Nový Bydžov-Švarcava

Kurz třídy 3. Z k obsluze traktorů značky John Deere

02. 04. 2019

V rámci kurzu k obsluze traktoru John Deere proběhlo odborné školení na autocvičišti výukového centra Hlušice. Lektor pan Aleš Koloc ze školního závodu AGRO Slatiny seznámil žáky 3. Z podrobně s obsluhou a činností traktoru John Deere, typ Premium 6534.

Každý žák se na závěr školení prakticky seznámil s technikou, kterou SŠTŘ Nový Bydžov bezplatně zapůjčila společnost STROM Praha.

Kurz bude zakončen závěrečnou zkouškou 24. května 2019. Úspěšní absolventi získají průkaz o proškolení z ovládání a obsluhy traktoru John Deere.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku Hlušice