Aktuality v měsíci: KVĚTEN 2017

Soutěž řezníků v Rimavské Sobotě

24. 5. 2017

Ve středu 24. 5. tým řezníků ve složení Daniel Šimek, Jiří Zikmund a Dominik Nosek (všichni 3.R) odcestoval na soutěž do Rimavské Soboty. Cílem bylo navázat spolupráci s místní střední školou a rozjet podobnou soutěž na Slovensku. Doprovod zajišťovali Pavel Obermajer a Alena Čermáková.

Ve čtvrtek jsme se nasnídali a odjeli do školy na první část soutěže. Tou byla výroba tlačenky a jitrnic. Pracovní nasazení všech bylo velké a tak jsme kolem 14. hodiny mohli výrobky uložit do chladničky. Následovala prohlídka města. Na večeři jsme cestovali do nedaleké koliby, kde jsme strávili i velmi příjemný večer.

V pátek ráno čekalo týmy bourání vepřové půlky a úprava jednotlivých částí v místním závodu TAURIS. Vše v časovém limitu 60 minut. Vše komise obodovala. Následně jsme se odebrali na hodnocení masné výroby. Sečetly se body a proběhlo vyhodnocení. Náš tým se umístil na pěkném 2. místě. Ceny dodala firma Řeznické potřeby pana Martina Kučery.


Den Kvernelandu                                       

17. 5. 2017

Dne 17.5.2017 se žáci oboru Opravář zemědělské techniky zúčastnili osmého ročníku akce s názvem Den Kvernelandu, který se konal na pozemcích ZAS Bečváry. Zahájení výstavy a představení společnosti se ujal generální ředitel společnosti Kverneland Czech Ing. Jiří Zikmund. Po úvodní části přistoupili pořadatelé k představování jednotlivých strojů. Stroje byly předváděny tak, jak jsou postupně využívány na polích. První byly na řadě stroje na zpracování půdy. Po ukázce pluhů byly na řadě stroje na přípravu půdy a setí na které navazovali stroje na hnojení a chemickou ochranu rostlin. Další neméně podstatnou skupinou byly stroje na sklizeň pícnin. Následovala praktická ukázka. Celá akce se nesla v pohodovém duchu ke kterému přispělo jistě i slunečné počasí. Doprovod zajistili učitelé odborného výcviku Martin Kopřiva a Miroslav Leden.

Pohár Václava Fejfara                   Automobileum 2017 – oblastní kolo 

12. 5. 2017

Na autocvičišti v Hlušicích se sešlo osm týmu a 39 účastníků v soutěži „Pohár Václava Fejfara“. Zúčastnili se ho týmy z SŠA Holice, ISŠ Vysoké nad Jizerou, SPŠ Hronov, SOŠ Vocelova HK, SOŠ Nymburk, SPŠ Rychnov n. Kněžnou a domácí škola vyslala do této soutěže dva své týmy.

Soutěžilo se ve třech disciplínách. Soutěž jednotlivců, která se skládala z couvání s přívěsem, jízdy po kluzné ploše, parkování do podélného stání a testu PSP. Do soutěže družstev se sčítali výsledky jednotlivců a ještě byla přidaná týmová soutěž, výměna všech kol na automobilu. Dále se soutěžilo v jedné nové soutěži, zvané Ecodriving. Ta se skládala z ekonomické jízdy s nákladním automobilem Volvo a z výměny žárovek na osobním automobilu. Hned od začátku se u kluků a jedné dívky, projevil soutěživý duch. Každý se snažil udělat svůj úkol co nejlépe. K vidění byly i skoky do cíle, aby byl čas co nejlepší. Největší problémy dělalo závodníkům couvání s přívěsem a velké rozdíly jsme viděli v testu PSP. Zde jsme zaznamenali jeden rekord. Domácí Jan Kavan, dokázal napsat bezchybný test za 2.38s. I díky tomuto výsledku se stal později celkovým vítězem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům za bezproblémový průběh soutěže a našim sponzorům této soutěže, Česmad Bohemia, Translogistic a obzvlášť pak p. Václavu Fejfarovi. Daroval prvním pěti účastníkům v soutěži jednotlivců, volné vstupenky na ME v autokrosu do Nové Paky, což si kluci pochvalovali. Příští rok se těšíme na druhý ročník.

Výsledky:

                  Týmy            Jednotlivci               Ecodriving


OBLASTNÍ KOLO JÍZDY ZRUČNOSTI TRAKTOREM S PŘÍVĚSEM

10. 5. 2017

Dne 10. května 2017 uspořádala SŠTŘ Nový Bydžov pod vedením ředitele soutěže Dobroslava Šmidrkala ve výukovém centru Hlušice již 17. ročník Jízdy zručnosti s traktorem a s vlekem. Tuto již tradiční akci zahájil ředitel SŠTŘ Nový Bydžov Mgr. Vladimír Blažej. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků ze šesti středních škol se sídly -  Zábřeh na Moravě, Hořice, Hubálov, Nymburk, Městec Králové - a samozřejmě domácí SŠTŘ Nový Bydžov. Na poslední chvíli se omluvil tradiční účastník z Lovosic z důvodu vážného zranění nominovaného žáka. V letošním ročníku se znovu soutěžilo na dvou tratích. Na té první se jezdilo s traktorem ZETOR 7711 a na druhé trati s traktorem značky FENDT, který na soutěž zapůjčil smluvní partner školy firma AGROMEX Cerekvice nad Bystřicí. Nejprve se hodnotila každá trať zvlášť.

S traktorem značky ZETOR zvítězil Radim Strejcius před Josefem Hodoněm. Třetí skončil David Karel, čtvrtý Jiří Jiránek všichni ze SŠTŘ Nový Bydžov. Pátý pak Antonín Šindelář z Gym., SOŠ, SOU a VOŠ Hořice.  

S traktorem značky FENDT zvítězil Radim Strejcius ze SŠTŘ Nový Bydžov, druhý skončil Jiří Svoboda z SOU Hubálov, třetí Josef Hodoň, čtvrtý David Karel oba ze SŠTŘ Nový Bydžov, pátý Zbyněk Vopinka z Gym., SOŠ, SOU a VOŠ Hořice. 

Celkový vítěz vzešel ze součtu dosažených časů z obou tratí.

1. místo v Hlušicích letos získal Radim Strejcius z pořádající školy SŠTŘ Nový Bydžov, 2. místo obsadil Josef Hodoň, 3. skončil David Karel oba z pořádající SŠTŘ Nový Bydžov, na 4. místě Antonín Šindelář z Gym., SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, na 5. místě Jiří Jiránek ze SŠTŘ Nový Bydžov.

 Součástí soutěže byla i výstava zemědělské techniky firem DZ AGRO Starý Bydžov, ZETEPA Pavlíček, FARMET Česká Skalice a SECO GROUP Jičín. Ceny do soutěže věnovaly společnosti ZETEPA Pavlíček, FARMET Česká Skalice, SECO GROUP Jičín, J§S Agroservis Zibohlavy, STROM Praha-středisko Smiřice, AGROMEX Cerekvice nad Bystřicí, Jiří TOBIÁŠEK-prodej zemědělské techniky a náhradních dílů a SŠTŘ Nový Bydžov.Stáže žáků 3. Z v zemědělských podnicích AGRO Slatiny a DS AGRO Libštát

2. 5. - 3. 5. 2017

V podniku AGRO Slatiny, který je zároveň Školním závodem SŠTŘ Nový Bydžov, žáci konali praktickou jízdu s traktorem John Deere. Žáci se postupně střídali v řízení traktoru za přítomnosti pracovníka AGRO Slatiny pana Aleše Koloce, který věnuje velké procento své pracovní doby pro výuku našich žáků. Stáže na traktory John Deere se za dobu svého trvání vyprofilovaly na velmi dobrou úroveň.

V podniku DS AGRO Libštát, který je smluvním pracovištěm SŠTŘ Nový Bydžov se žáci  seznámili s předseťovou  přípravou techniky na setí kukuřice. Velmi obsáhle byli seznámeni s kompletní linkou bioplynové stanice, kde právě docházelo k výměně čerpadel určených k míchání náplně dvou fermentačních nádrží. Nakonec byli žáci seznámeni s provozem živočišné výroby ve středisku Bělá. Dobré počasí nahrávalo ke zkvalitnění pracovní činnosti žáků na stáži.

Stáž v zemědělském podniku DS AGRO Libštát pro žáky 3. ročníku oboru OZS se koná v letošním školním roce již druhým rokem. Jelikož práce v zemědělství jsou odvislé hlavně od počasí, nejde vždy uskutečnit předem naplánovaná činnost v daném termínu. Proto žáci nepracovali se zemědělskou technikou přímo na pozemcích firmy. Činnost, kterou vykonávali, ovšem souvisí s prací v zemědělské firmě. Všichni žáci byli zaměstnáni. K tomuto přispělo hlavně pověření pracovníka AGRO DS Libštát pana Martina Havrdy, který věnuje velké procento své pracovní doby pro výuku našich žáků.