Aktuality v měsíci: LEDEN 2018   

Žáci školy navštívili Úřad práce v Hradci Králové

31. 1. 2018

Ve středu 31. 1. 2018 se studenti třetích ročníků oboru kuchař, cukrář, řezník zúčastnili besedy na téma Kam po škole?, která se uskutečnila Na Úřadu práce v Hradci Králové. 

Během hodinu a půl dlouhé besedy se studenti seznámili s fungováním institutu úřadu práce a byly jim poskytnuty praktické rady, jak postupovat v případě, že by měli po absolvování středoškolského studia problémy s uplatněním na trhu práce.

Studentům byla poutavou formou vysvětlena problematika nezaměstnanosti a představeny možnosti, jak zvýšit šance svého profesního uplatnění na trhu. Zahraniční stáže, rekvalifikace, další vzdělávání či pozitivní přístup, to vše může uchazeče o zaměstnání přiblížit k získání perspektivní pracovní pozice.

Velkým přínosem bylo informování studentů o pracovních a studijních možnostech v zahraničí. Při této příležitosti s žáky besedovala také zástupkyně služby EURES, která se specializuje na pracovní mobilitu v rámci Evropské unie a USA.

Studentům byla v neposlední řadě přiblížena aktuální situace trhu práce nejen v České republice, ale v celé Evropské unii.

Studenti s přednášejícími aktivně diskutovali a z besedy odcházeli příjemně namotivováni do pracovního procesu. 

Exkurze žáků třetích ročníků do firmy TPCA Kolín

30. 1. 2018

Dne 30.1.2018 se zúčastnili žáci třetích ročníků oborů Automechanik a Autoelektrikář v doprovodu učitelky paní Alexandry Kaplanové tematické exkurze v automobilce  TPCA Kolín zabývající se výrobou osobních automobilů.

Průvodce, který se ujal žáků již na vrátnici firmy, představil v přednáškovém sále  prostřednictvím dokumentárního filmu  výrobní program této nadnárodní firmy. Poté  byly klukům přiděleny reflexní vesty, ochranné brýle, přilby a audio průvodce. Jednotlivé sekce továrny žáci neprošli po svých, ale projeli na vozících k tomu určených. Svá vrata nám neotevřela pouze lakovna aut, kam pravidla bezpečnosti a hygieny vstup cizím návštěvníkům neumožňují. Téměř hodinová exkurze byla zakončena  dotazy žáků k celkovému povozu firmy.  

Z ohlasu účastníků je zřejmé, že se exkurze vydařila, kluci byli celkovým chodem automobilky velmi příjemně překvapeni .

Potravinářský FANY WORKSHOP na pražském Žofíně s naší účastí

24. 1. 2018

Žák 1. ročníku oboru Podnikání Jiří Zikmund se zúčastnil velké prezentační akce potravinářských výrobců, která se konala pod názvem FANY WORKSHOP v Praze na Žofíně. Celkem se celého projektu zúčastnilo 60 vystavovatelů včetně zahraničních a Jiří Zikmund reprezentoval naší školu i našeho smluvního partnera společnost MASO Jičín.
Celou akci moderoval Aleš Háma.

Galavečer Krajského fotbalového svazu

12. 1. 2018

V pátek 12. ledna, tedy ve stejném termínu jako Reprezentační a maturitní ples SŠTŘ, proběhl v jičínském divadle již 8. ročník Galavečera krajského fotbalu. V rámci vyhlášení řady anket potěšil zejména fakt, že mezi oceněnými byli i absolventi a zaměstnanci naší školy. Bomberem roku 2017 byl vyhlášen Jiří Dítě, trenérem mládeže Otakar Rejfek a cenu fair-play získal Martin Stránský. Mezi krajskou jedenáctkou roku 2017 figuroval i tělocvikář Jaroslav Matějka a bývalý učitel IKT a šéf střediska ECDL Michal Blažej. Tyto skutečnosti potěšily i vedení SŠTŘ. Ocenění obdrželi plakety a ceny z rukou osobností, například JUDr. Miroslava Antla, Mgr. Martiny Berdychové či JUDr. Jana Malého.

                Videoreportáž                                     Fotodokumentace                                        Reportáž

Zhodnocení plesu SŠTŘ v Hlušicích

12. 1. 2018

V pátek 12. 1. 2018 se v Kulturním domě v Hlušicích uskutečnil již desátý reprezentační a maturitní ples výukových center Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov.

Třídní učitelka druhého ročníku nástavbového studia  oboru Podnikání a Provozní technika Ivana Kubánková a čtvrtého ročníku oboru Dopravní prostředky Helena Lucká dekorovaly třicet čtyři budoucích maturantů. Studenti obou tříd zpestřily svůj ples velmi zdařilým tanečním vystoupením. Skvělou atmosféru plesu dotvářela hudební skupiny Holiday express a z ohlasu návštěvníků je zřejmé, že se obnovená premiéra plesu v hlušickém sále se vydařila.

Kurz na sklízecí mlátičky Claas – 3. ročník OZT – J§S Agroservis Kolín-Zibohlavy

15. 1. 2018

Od 15. ledna 2018 započali žáci 3. ročníku SŠTŘ Nový Bydžov učebního oboru opravář zemědělské techniky odborné kurzy na zemědělskou techniku. Jako každý rok nejdříve žáci za odborného pedagogického doprovodu učitele odborného výcviku Jaroslava Zikmunda každý den dojížděli do společnosti J§S Agroservis Kolín-Zibohlavy. V moderních dílnách společnosti měli k dispozici širokou škálu sklízecích mlátiček značky Claas, na kterých se učili poznávat složení a vlastní pracovní činnost strojů.

Kurz na malou zemědělskou techniku společnosti SECOINDUSTRIES Jičín  1. ročník OZT

od 1. 12. 2017

První cyklus odborného výcviku v novém roce 2018 zahájili žáci 1. ročníku učebního oboru opravář zemědělské techniky SŠTŘ Nový Bydžov kurz na malou zemědělskou techniku ve společnosti SECOINDUSTRIES Jičín. Tento nový název nese společnost od 1. prosince 2017, a nahradil tak minulý název společnosti SECO Group Jičín.

Žáci byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina absolvovala týdenní pracovní stáž přímo na montážní výrobní lince společnosti. Touto činností žáci zdokonalovali svoji manuální zručnost hlavně v části učebních osnov oboru s názvem „montážní práce“. Naučili se znát traktory na sekání trávy do nejmenších detailů. Můžeme s klidným svědomím konstatovat, že se naši žáci stali takovými mladými odborníky na techniku společnosti SECOINDUSTRIES Jičín. 

Odborný pedagogický dozor zajistil vedoucí učitel odborného výcviku Dobroslav Šmidrkal.