Aktuality v měsíci: LISTOPAD 2019

ŠKOLNÍ TÝDENÍK:  1811. - 29. 11. 2019

V pořadí 12. - 13.  výukový týden školního roku 2019/2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • Pedagogové školy navštívili v týdnu od 18. listopadu do 22. listopadu 2019 základní školy ve Smidarech, Chlumci n. C., Lázních Bělohrad, v Pecce, v Libštátu, v Hostinném a v Mostku.
 • V úterý 19. listopadu proběhl v pořadí již třetí cyklus kroužků zaměřených na potravinářství a gastronomii pro žáky základních škol regionu.
 • Den poté, tedy ve středu 20. listopadu proběhl třetí cyklus kroužků pro základní školy zaměřených na technické obory.
 • Ve čtvrtek 21. 11. se konalo finále soutěže odborných dovedností Český kapr 2019 v Českých Budějovicích, exponát SŠTŘ se bohužel do užšího finále neprobojoval.
 • V pátek 22. listopadu se konaly první hodnotící pedagogické rady v tomto školním roce, proběhly shodně v obou výukových centrech.
 • V pátek 22. listopadu žáci 1. a 2. ročníku oboru Technologie potravin absolvovali učební praxi ve společnosti GASTPRO Trutnov.
 • V týdnu od 25. listopadu do 29. listopadu navštívili zástupci školy základní školy v Rotokách u Jilemnice, burzy SŠ ve Smidarech a v Chlumci nad Cidlinou.
 • Poslední kroužky Domu mladého technika a řemeslníka proběhly v úterý 26. listopadu a ve středu 27. listopadu.
 • Ve středu 27. listopadu proběhla koordinační schůzka vedení SŠTŘ a společnosti IGP. Tématem bylo zajištění stáží žáků školy v Itálii v jarních měsících roku 2020.

 • Třídní schůzky proběhly ve středu 27. listopadu a ve čtvrtek 28. listopadu, ve středu se třídní schůzky konaly na nově otevřených střediscích v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Bydžově.

 • 16. ročník soutěže pro žáky základní škol "Já už to znám, umím..." proběhl v pátek 29. listopadu za účasti 31 základních škol a 470 žáků 8. a 9. tříd. Soutěžilo se ve 13 kategoriích. Bližší informace přinášíme v samostatné tiskové zprávě.

redakce webových stránek

Článek o nově nabízeném oboru na SŠTŘ NB

Zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Karel Průcha poskytl rozhovor redakci webu a představuje v něm nové vzdělávací programy nabízené SŠTŘ NB pro školní rok 2020/2021.

30. 11. 2019

Dobrý den, z vašich webových stránek www.sstrnb.cz jsme se dozvěděli, že jste otevřeli nový obor? Můžete nám jej představit?

Pro upřesnění, neotevřeli jsme nový obor, jen ve spolupráci se společností COLAS CZ nabízíme žákům další zaměření oboru Mechanik opravář motorových vozidel.

Další zaměřením? Jaká zaměření tohoto oboru tedy nabízíte.

V současnosti nabízíme tři zaměření a od školního roku 2020/21 chystáme jedno další. Žáci si mají možnost zvolit klasického Automechanika, který se věnuje hlavně servisu a opravárenství, nebo Řidiče osobní a nákladní dopravy, který je zaměřen hlavně na ovládání vozidla s rozšířenou výukovou právních předpisů a zeměpisu a nejmladším zaměřením je Operátor stavebních a silničních strojů. Od dalšího školního roku přibude ve spolupráci se Škodou Mladá Boleslav obor „Škoda automechanik.

V čem je zaměření Operátor stavebních a silničních strojů specifické a jak myšlenka na tento obor vznikla?

Stejně jako každá změna v učebních plánech, tak i tato myšlenka vznikla na základě spolupráce školy a firmy. Společnost COLAS CZ, která se stejně jako každá jiná technická firma potýká s nedostatkem odborných pracovníků, nás oslovila s vizí a po několika setkání managementů obou subjektů se nápad podařilo zrealizovat. Specifikem oboru je, jak napovídá název, zaměření na stavební stroje, bagry, válce, finišery apod. Jinak základní struktura oboru zůstává zachována.

Přesto, zmíněné stroje jsou jistě specifické, dokáží vaši pedagogové kvalitně předávat odborné technické poznatky?

Naši pedagogové prozatím ne, ale společnost COLAS CZ poskytla pro výuku odborných specializačních předmětů své odborníky, kteří běžně vyučují i na vysokých školách. Kluci tak získávají prvotřídní informace od největších odborníků.

Jak se zajištěn oborný výcvik?

Žáci tohoto oboru absolvují kombinovaný odborný výcvik, částečně v našich dílnách, částečně, tu specializační část, na pracovištích společnosti COLAS CZ.

Jak prozatím hodnotíte spolupráci se společností COLAS CZ a dosavadní zkušenosti s výukou?

Nový školní rok s novým výukovým programem, který jsme přes prázdniny společně ladili, se rozjel perfektně a vše klape tak, jak jsme si naplánovali. Odborníci společnosti COLAS CZ zapadli do našeho pedagogického procesu bez větších problémů a i praktická výuka se snaží nezaostávat za odbornou teoretickou výukou. Sice máme za sebou pouze několik měsíců, ale výukový proces běží k naší spokojenosti.

Jaké výhody má takový program pro studenty ve srovnání s klasickou výukou?

Podobný výukový model aplikujeme s více partnery a dlouhodobě přináší velké výhody všem 3 stranám. Firma má možnost si připravit případné nové zaměstnance, žák pozná reálné pracovní prostředí a seznámí s pracovníky společnosti a jejím firemním prostředím a kulturou. Výukový proces je pak velice vhodně doplněn o odborné technické a hlavně aktuální znalosti. Absolvent je již při odchodu ze školy dobře připraven na své budoucí zaměstnání a odpadá minimálně několikaměsíční adaptační období, které je ještě zatíženo velkou fluktuací právě z důvodu, že se obě strany teprve poznávají.

Co jiného nabízí toto zaměření žákům?

Kromě výše zmiňovaných specializačních znalostí a dovedností společnost COLAS CZ nabízí žákům stipendium a hradí jim strojnické průkazy, jelikož jejich pořízení není součástí vzdělávacího programu Mechanik opravář motorových vozidel. Jistota kvalitního a dobře ohodnoceného zaměstnání je tím největším bonusem, které vzdělávání může poskytnout.

Další zaměření, které plánujete otevřít od školního roku 2020/21. Co to znamená: „Škoda automechanik“?

Další zaměření, které vzniká ve spolupráci s naším profesním partnerem. I když zde je hlavním partnerem ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské. Se společností Škoda Auto nás pojí dlouhodobá těsná spolupráce. A jelikož poptávka po absolventech automobilových oborů je pořád obrovská a kapacita Středního odborného učiliště je využita na 100%, nabízí se spolupráce s další střední školou. A protože naše kapacita oboru umožňuje otevření druhé třídy, k realizaci jsou splněny základní podmínky.

Základní podmínky ano. Ale další nutné společné kroky? Sjednocení učebních plánů a odborného výcviku?

Nad základní koncepcí jsme se s managementem mladoboleslavské školy sešli několikrát. Seznámili jsme se navzájem s výukovým prostředím a materiálním vybavením a došlo k dohodě, že jsme všichni schopni najít společně nejvhodnější řešení.

V jakém stádiu se tedy současná spolupráce nachází?

Na naší straně se jedná jednoznačně o nábor. Otevření tohoto zaměření je z naší strany podmíněnou otevřením druhé třídy oboru automechanik. Tzn., že zájem o obor musí projevit minimálně 50 žáků. Na straně Škody Auto se jedná o interní schvalovací proces.

Můžete nám prozradit základní koncepční rysy?

Určitě. Žáci tohoto zaměření budou i nadále žáky naší školy. Teoretická výuka bude probíhat na naší škole, odborný výcvik bude kombinovaný. První ročník kompletně v našich dílnách, od druhého ročníku kombinovaně, částečně v Mladé Boleslavi, nebo v Kvasinách (dle přání žáka) a druhá polovina opět u nás.  Žáci získají nejen výhody, jako žáci Středního odborného učiliště strojírenského, ŠKODA AUTO a.s., ale i výhody naší školy.

O jaké výhody se jedná?

Na naší škole se jedná především o řidičské průkazy, svářečské průkazy, kurzy ADR a digitální tachografy, popř. profesní průkaz řidiče. Od společnosti ŠKODA AUTO a.s. pak například o jistotu zaměstnání ve firmě, školní pomůcky, finanční odměny za praxi, služby mobilního operátora, zvýhodněné pořízení vozu a mnoho dalších. Podrobně je můžete sledovat na https://www.sou-skoda.cz/uchazeci/proc-prave-k-nam

Velice zajímavá možnost vzdělávání. Je o ní zájem?

Dle našich současných zkušeností z výstav středních škol a náborových akcí je tato nabídka pro děti velice zajímavá. Spojení nabízených výhod s klidným prostředím školy, domovem mládeže a dalším kvalitně vybavenými nově zrekonstruovanými prostory je velkou šancí pro ty, kteří touží pracovat pro největšího českého zaměstnavatele. A ohodnocení práce, sociální podmínky a jistoty jsou obrovskou motivací pro mladé lidi.

Z uvedených příkladů je jasně patrné, že velice intenzívně spolupracujete se zaměstnavateli a dalšími partnery.

Práce s profesními partnery je dlouhodobá a koncepční. Nejedná se jen o vytváření novým výukových programů, ale o celý systém spolupráce. Odborníci z firem se účastní výuky na naší škole, naši pedagogové naopak získávají aktuální informace formou stáží a účastí na seminářích pořádaných partnery, společně aktualizují výukové materiály, organizujeme stáže a kurzy pro žáky školy, neopominutelná je materiální pomoc, motivační stipendia a mnoho dalších činností. Rovněž probíhají diskusí setkání managementu firem, pedagogů, žáků s cílem získávání zpětné vazby a neustálého zlepšování procesu vzdělávání. Vždyť vzděláváme pro praxi a to je naším hlavním cílem. Spokojeni musí být všichni.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v tomto krásném poslání zvýhodněné pořízení vozu a mnoho dalších. Podrobně je můžete sledovat na https://www.sou-skoda.cz/uchazeci/proc-prave-k-nam

Mgr. Jaroslava Kholová, zástupce pro teoretické vyučováníŠestnáctý ročník soutěže Já už to znám, umím... proběhl v pátek 29. listopadu

29. 11. 2019

16. ROČNÍK SOUTĚŽE   "Já už to znám, umím ..." PROBĚHL ZA ÚČASTI 31 ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ÚČASTI 467 SOUTĚŽÍCÍCH ŽÁKŮ, ŽÁCI DOKAZOVALI SVŮJ UM PODOBNĚ JAKO V ROCE 2018 VE TŘINÁCTI KATEGORIÍCH 


ČTYŘIKRÁT SKONČILI NA NEJVYŠŠÍM STUPNI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY HUSOVA JIČÍN.
TŘIKRÁT PRIMÁT PUTOVAL DO ZŠ KARLA IV. NOVÝ BYDŽOV A ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHLUMEC N. C.
DVAKRÁT SE RADOVALI Z PRVENSTVÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPATOVICE NAD LABEM.
JEDNOU SE NA NEJVYŠŠÍM STUPÍNKU OBJEVILI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBČANY, LÁZNĚ BĚLOHRAD, ŽELEZNICE A ZÁKLADNÍ ŠKOLY KPT. JAROŠE TRUTNOV.
CELKOVĚ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLOU SE STALA PODLE VÝSLEDKŮ SVÝCH ŽÁKŮ ZŠ HUSOVA JIČÍN A OBHÁJILA SVÉ LOŇSKÉ PRVENSTVÍ, DRUHÁ SKONČILA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚBRADOVA JIČÍN A TŘETÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY.
 
   Organizátoři této největší krajské soutěže odborných dovedností pro žáky základních škol pořádali 29. listopadu 2019 již 16. ročník. 
   Tři spolupracující školy, Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka a Střední škola zahradnická Kopidlno, už zorganizovaly toto klání pro historicky více jak 6 000 žáků 8. a 9. tříd. 
   Do pořadatelství dala tradičně vklad Základní škola Hlušice poskytnutím svých dílenských prostor. Velkou novinkou a velmi pozitivní bylo pořádání některých kategorií soutěží v nově otevřených střediscích praktického vyučování v Novém Bydžově-Švarcava (automechanik, elektrikář) a v Chlumci nad Cidlinou (cukrář, pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník).
   Před soutěží evidovali pořadatelé 530 přihlášených žáků, své zástupce nakonec v počtu 467 (pořadatelé byli nuceni redukovat počet přihlášených do stanovených limitů) vyslalo tentokrát 31 základních škol.
   Mezi školami byli opět i nováčkové, například Masarykova základní škola Železnice. Popáté se v Hlušicích, v Novém Bydžově a v Chlumci nad Cidlinou představili reprezentanti Základní školy kapitána Jaroše Trutnov. Počasí bylo k soutěžícím i pořadatelům tradičně poměrně vstřícné. 
   Zvláštní ceny pořadatelů získaly Základní škola K. V. Raise Lázně Bělohrad, Základní škola Nechanice a Základní škola Chlumec nad Cidlinou. Nejvíce účastníky se chlubila Základní škola Husova Jičín, tatáž škola byla nakonec opět nejúspěšnější v celkovém hodnocení.     

  Podstatným rysem posledních ročníků se stal fakt, že velký počet soutěžících se účastnil proto, že o studiu v příslušných oborech uvažují, což se velmi pozitivně projevilo ve vlastní úrovni zvládnutí soutěžních úkolů.
  Pořadatelé byli opět nuceni stanovit „strop“ v počtu účastníků v kategorii Mladý cukrář i Mladý řidič s cílem zachovat kvalitu jednotlivých soutěžních disciplín.
  Přesto kapacita všech areálů SŠTŘ hodně praskala ve švech, díky otevření nových středisek se ulevilo hlušickému areálu.
  Podruhé se odehrávala soutěžní disciplína Mladý myslivec, kterou připravila Střední škola zahradnická Kopidlno.
  Výsledkové středisko i jednotlivé pořadatelské týmy s personálním obsazením především žáky 1-2. ročníku nástavbového studia však vše zvládly bez problémů a výsledkové listiny byly k dispozici v rámci časového harmonogramu.    
   
    Na startu soutěže mladý automechanik se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Novém Bydžově-Švarcava 58 (v roce 2018 52, v roce 2017, v roce 2016 41, v roce 2015 48, v roce 2014 50, v roce 2013 66, v roce 2012 58) mladých automechaniků (vítěz Vladimír Pavlíček ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov před Petrem Končickým ze ZŠ Smidary a Štěpánem Pozlerem ze ZŠ Nechanice). Vloni dívka chlapcům vládla, letos se vítězství vrátilo do chlapeckým rukou. Ceny obdržela nejlepší osmička startovního pole.
   Na programu byly i doprovodné soutěže, výměna kola na čas (vítěz Josef Homolka ze ZŠ Smidary), výměna zapalovacích svíček (vítěz Matěj Tůma ze ZŠ Husitská Nová Paka) a oceněny byly i tři soutěžící dívky.

    Představilo se celkem rekordních 54 (v roce 2018 39, v roce 2017 29, v roce 2016 46, v roce 2015 53, v roce 2014 47, v roce 2013 57, v roce 2012 37) mladých opravářů zemědělských strojů (vyhrál Tomáš Dohnal ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov před Ondřejem Skrbkem ze ZŠ Husova Jičín a Jiřím Tomášek ze ZŠ Libčany).
Osm nejlepších opravářů dostalo pěkné ceny věnované partnery soutěže.
    Poosmé se rozjela soutěž mladých řidičů s 50 (v roce 2018 54, v roce 2017 52, v roce 2016 41, v roce 2015 54, v roce 2014 55, v roce 2013 53, v roce 2012 45) účastníky (vyhrál Michal Kaloč ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou před Martinem Jenkou ze ZŠ Husova Jičín a Tomášem Veselým ze ZŠ Opatovice nad Labem), soutěžící si tradičně vyzkoušeli moderní trenažéry autoškoly Střední školy technické a řemeslné a nejlepší osmička obdržela ocenění. Na startu byly i tři dívky. 
    V novém středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou se představilo 53 (v roce 2018 57, v roce 2017 50, v roce 2016 62, v roce 2015 108, v roce 2014 69, v roce 2013 88, v roce 2012 67) mladých kuchařů (vítězka Klára Pišlová ze ZŠ Libčany před Adélou Ziklovou ze ZŠ Poděbradova Jičín a Viktorií Marcinovou ze ZŠ Karla Klíče Hostinné), oceněno bylo celkem 10 nejlepších v pořadí. Mladí kuchaři se mohli seznámit s výbornými výsledky jejich starších spolužáků v soutěžích odborných dovedností, kteří jsou již dnes studenty SŠGS Nová Paka a SŠTŘ Nový Bydžov. 

    Vloni se soutěže mladý cukrář zúčastnilo 69 startujících, letos se jich zúčastnilo celkem 60 (v roce 2017 57, v roce 2016 93, v roce 2015 78, v roce 2014 89, v roce 2013 87 účastníků). I tento počet účastníků opětovně naplnil doslova do posledního metru nově zrekonstruované středisko praktického vyučování SŠTŘ v Chlumci nad Cidlinou (vítězky byly celkem čtyři - Karolína Pokorná ze ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, Barbora Danišová ze ZŠ Husova Jičín, Tereza Poplšteinová ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou a Tereza Raichová ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov), celkem bylo vyhlášeno 10 nejlepších, mezi oceněné dívky opětovně nepronikl žádný chlapec. 
     Standardní počet minulých ročníků nebyl úplně zachován, na startu se sešlo 33 mladých zahradníků (v roce 2018 17, v roce 2017 26, v roce 2016 35, v roce 2015 29, v roce 2014 32, v roce 2013 25 a v roce 2012 25) a prvenství se stěhovalo do Opatovic nad Labem (vítězka Simona Vítková ze ZŠ Opatovice nad Labem, druhá skončila Aneta Mutzerová ze ZŠ Libáň a třetí Dorota Koppová ze ZŠ Na Habru Hořice), oceněna byla první čtyřka účastníků. 
     Řada výrazných partnerů Střední školy technické a řemeslné letos soutěž mladých řezníků opět spolupořádala, ve středisku praktického vyučování se prezentovalo naprosto rekordních 25 (v roce 2018 7, v roce 2017 15, v roce 2016 17, v roce 2015 16, v roce 2014 15, v roce 2013 20, v roce 2012) mladých řezníků (vítěz Eliška Svobodová ze ZŠ Opatovice nad Labem, druhý skončil Jakub Jampílek ze ZŠ Husova Jičín a třetí Martin Stránský z 1. Soukromé ZŠ Hradec Králové). Na vítěze a další v pořadí čekaly mimo jiné i pěkné ceny v podobě řeznických potřeb věnované partnerem soutěže panem Martinem Kučerou, prodejcem potřeb a zařízení pro řeznicko-uzenářské provozovny. 
     Podesáté v historii soutěže bojovalo 27 (v roce 2018 17, v roce 2017 22, v roce 2016 25, v roce 2015 11, v roce 2014 12, v roce 2013 11, v roce 2012 19)mladých truhlářů v dílnách ZŠ Hlušice (vítěz Vojtěch Šťastný ze ZŠ Železnice, druhý skončil Josef Vyleťal ze ZŠ Libčany a třetí Matěj Beck ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou). Suverén řady ročníků základní škola Libčany se opět vrátil na stupně vítězů. 
    Soutěž mladý elektrikář se díky kolaudaci nového střediska praktického vyučování v Novém Bydžově odehrávala v nových prostorách Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově, celkem bylo na startu 36 (v roce 2018 27, v roce 2017 28, v roce 2016 32, v roce 2015 32, v roce 2014 18, v roce 2013 22, v roce 2012) startujících. 
Oceněno bylo celkem osm nejlepších i díky partnerům společnostem SAFE4U, FILUP ELEKTRO Bydžovská Lhotka, EPROM Nový Bydžov a ELEKTRO MOCEK Nový Bydžov (vyhrál Matěj Strnad ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou, druhý byl Viktro Dzurko ze ZŠ NA Habru a třetí skončil Radek Jíša ze ZŠ Husitská Nová Paka.
   Posedmé se prezentovali mladí rybáři s vyrovnaným rekordem účastníků v podobě 22 startujících (v roce 2018 18, v roce 2017 rekordních 22, v roce 2016 21, v roce 2014 15, v roce 2013 20, v roce 2012 16) účastníky (vyhrál Tomáš Král ze ZŠ Husova Jičín před Danielem Valešem ze stejné základní školy a Matějem Jínou ze ZŠ Poděbradova Jičín). Oceněni byli právě tito tři nejlepší, kteří se tedy shodně rekrutovali z jičínských základních škol. 
    Vítězkou soutěže mladý (á) krejčí s 8 účastníky (v roce 2018 6, v roce 2017 11, v roce 2016 9, v roce 2015 8, v roce 2014 10) se stala Karolína Stránská ze ZŠ Lázně Bělohrad před Eliškou Karlovou ze ZŠ Mostek a Michaelou Sukeovou ze ZŠ Opatovice nad Labem. 
    V třetím ročníku soutěže mladý pekař s 18 účastníky (v roce 2018 15 a v roce 2017 19 účastníků) se vítězkou stala Jana Šimonová ze ZŠ Husova Jičín před Juditou Grohmanovou ze ZŠ Železnice a Marií Vosátkovou ze ZŠ Husova Jičín. 
    V druhém ročníku soutěže mladý myslivec s 23 (v roce 2018 21 účastníků) se vítězem stala Anna Kyselová ze ZŠ Husova Jičín, druhý skončil Vojtěch Reš ze ZŠ Stará Paka a třetí Tereza Kožíšková ze ZŠ Lázně Bělohrad. 

   Nejúspěšnější základní školou se podle výsledků svých reprezentantů (bodovalo se vždy umístění v první desítce) stala opětovně a velmi suverénně Základní škola Husova ulice Jičín.
    Partnery soutěže se staly společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, TRANSLOGISTIC Nová Paka, SPEDITRANS Hořice, CS CARGO Jičín, JABLOTRON GROUP Jablonec nad Nisou, sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA, JM AUTODÍLY Jičín, MALINA VRŠE, MASO Jičín, TORO Hlavečník, SKALIČAN Česká Skalice, FARMET Česká Skalice, ZE TE PA Pavlíček, AGROSERVIS J§S Kolín-Zibohlavy, společnost STROM Praha a jejich servisní střediska Stará Paka a Smiřice, AGROTECH Hradec Králové-Piletice, SECO INDUSTRIES Jičín, Jiří Tobiášek Praskačka – prodej náhradních dílů, VOLVO TRUCK Hradec Králové, LOUDA AUTO Choťánky, HAVEX AUTO Chlumec nad Cidlinou, Autodíly ČERMÁK Nový Bydžov, SAFE4U Hradec Králové, ELEKTRO Mocek Nový Bydžov, AGRO Slatiny, ENGIE pobočka Jičín, TEROM Chlumec nad Cidlinou, Martin Kučera, všechny tři pořádající školy a řada dalších. Děkujeme.

    Celá akce se odehrála za podpory Královéhradeckého kraje a Obce Hlušice.
    S přítomnými řediteli a výchovnými poradci základních škol se podělil o své názory management společnosti GLOBUS hypermarket Pardubice, kam přítomný doprovod zavítal na prohlídku zázemí toto obchodního gigantu. 
   Ceny všem nejlepším předávali vedoucí pedagogičtí pracovníci SŠTŘ Nový Bydžov, SŠGS Nová Paka a SŠZ Kopidlno. 
   Celé klání proběhlo letos opět hladce bez časových i jiných zádrhelů a nutno říci, že vzhledem k počtu účastníků předvedli všichni organizátoři bez zbytečné skromnosti opět velmi sofistikovaný logistický koncert.
Akce se stala již tradiční náplní zájemců o odborné vzdělávání z řad žáků ZŠ a místem příjemného setkání zástupců středních a základních škol a podnikatelské sféry.

A na závěr slovo Mgr. Kateřiny Zikmundové z vítězné ZŠ Husova Jičín:
„Velmi ráda jsem se dnes s našimi žáky zúčastnila soutěže "Já už to znám, umím...", kterou pořádáte. Oceňuji každým rokem, tedy i letos, výbornou organizaci, originalitu, nápaditost, nákladnost i pohostinnost.  Vzhledem k počtu žáků naší školy se mnou dnes přijela i naše výchovná poradkyně Mgr. Radmila Smolíková. Byla mile překvapena, co všechno dokážete pro žáky, ale i pro učitele, připravit. Jsem ráda, že i ona bude šířit dobré jméno Vaší školy. Věřím, že veškeré úsilí, které tomuto dění věnujete, zvýší v následujících letech počty žáků této školy a zároveň pozdvihne prestiž učňovského školství.“

Redakce webových stránekŽáci SŠTŘ navštívili pražský veletrh CzechBus

28. 11. 2019

 Žáci oborů automechanik, řidič a autoelektrikář  navštívili 9. ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS,  který se konal  v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. CZECHBUS je interaktivním veletrhem se zaměřením na problematiku české a středoevropské silniční hromadné dopravy.

Návštěva veletrhu byla pro všechny účastníky velice zajímavá .Nejen žáci si z ní odnesli nové poznatky a informace.

Pavel Novák, VPP střediska praktického vyučování a učitel odborného výcviku Nový Bydžov

Pocidlinská futsalová liga pokračovala turnajem 28. listopadu 2019

28. 11. 2019

FUTSALOVÁ LIGA V HLUŠICÍCH:

Účastníci : SŠTŘ Nový Bydžov, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov,Základní škola Smidary, Základní škola Skřivany

Výsledky:

 • Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov - SŠTŘ Nový Bydžov 15 : 4 /9:1/
 • Základní škola Smidary - Základní škola Skřivany 2 : 8 /0:2/
 • SŠTŘ Nový Bydžov - Základní škola Skřivany 2 : 8 /0:2/
 • Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov - Základní škola Smidary 10 : 2 /3:0/
 • Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov - Základní škola Skřivany 7 : 5 /4:2/
 • SŠTŘ Nový Bydžov - Základní škola Smidary 4 : 3 /0:0/

Konečné pořadí turnaje:

1. Gymnázium, SOŠ, VOŠ Nový Bydžov 3 3 0 0 32 : 11 9 bodů

2. Základní škola Skřivany 3 2 0 1 21 : 11 6 bodů

3. SŠTŘ Nový Bydžov 3 1 0 2 10 : 26 3 body

4. Základní škola Smidary 3 0 0 3 7 : 22 0 bodů

Milan Hamáček, VVYCH DM SŠTŘ

Žáci SŠTŘ se na jaře 2020 budou opět chystat do Itálie

Program ERASMUS nasměruje žáky Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov v jarních měsících roku 2020 opět do Itálie, kde si v rámci stáží vyzkouší svoji profesi a poznají prostředí severní Itálie.
"Je to další cyklus výjezdů našich žáků gastronomických, potravinářských a technických oborů, do budoucna chytáme i pracovní stáže pro zemědělsky orientované obory", řekl k této problematice Jiří Wágner, vedoucí zahraničních projektv programu ERASMUS.

PROGRAM JARNÍCH STÁŽÍ V ITÁLII:

02. 03. – 22. 03. 2020 (19+2 dny)

V březnu 2020 proběhne 3 týdenní stáž 4 žáků z oboru Cukrář v cukrárně a pekárně Panificio Betta v severní Itálii v horském městě Cavalese. Žáci budou za běžného provozu pracovat pod vedením italských tutorů od pondělí do soboty vždy od 9:00 do 14:30 s přestávkami na svačinu. Seznámí se s typickými italskými cukrářskými výrobky, naučit se jejich výrobu a skladování. Budou zpracovávat základní suroviny, těsta, náplně a pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků a banketního pečiva. Naučí se mimo jiné jak připravit polomáčené tyčinky a sušenky, různé druhý náplní, krémů a polev. Přínosem této mobility je především možnost pracovat s moderními technologiemi, ke kterým naši žáci ve škole ani u partnerů nemají přístup. Žáci se naučí používat šlehací a hnětací stroje, pasterizátory a vařiče krému, vyvalovačku těsta, šokové mrazáky, temperovací stroje na čokoládu, vakuovačku, kynárnu a další strojní vybavení. Žáci se naučí také skladovat výrobky ve změněné atmosféře a označovat je dle příslušných norem. Žáky doprovodí 1 doprovodná osoba.

 02. 03. – 22. 03. 2020 (19+2 dny)

Ve stejném termínu jako stáž Cukrářů proběhne 3 týdenní stáž 4 žáků z oboru Řezník - uzenář v podniku MACELLERIA DELLANTONIO S.n.c. v horském městě Predazzo. Žáci budou za běžného provozu pracovat pod vedením italských mistrů řezníků a uzenářů v od pondělí do pátku vždy od 8:30 do 15:30 s přestávkou na oběd. Žáci budou zpracovávat jateční zvířata a drůbež, kontrolovat kritické body během jatečního opracování. Budou bourat, upravovat a třídit maso pro různé druhy zpracování. Naučí se vyrábět širokou škálu masných výrobků typických pro oblast severní Itálie a Tyrolska. Budou dodržovat zásady správné hygienické praxe při výrobě a prodeji masa a masných výrobků. Přínosem této mobility je především možnost připravovat masné výrobky podle italských receptur. Žáci se naučí jak připravit prosciutto (sušená šunka z vepřové kýty nakrájená na tenké plátky), pancetta (slanina sušená v soli a koření) a mortadella (měkký salám z jemně namletého vepřového masa, tuku z krkovice a koření), salumi di manzo e cavallo (salámy z hovězího a koňského masa) a další. Naučit se spolupracovat a komunikovat v mezinárodním týmu. Žáky doprovodí 1 doprovodná osoba.

 16. 05. – 30. 05. 2020 (13+2 dny)

V květnu 2020 proběhne 2 týdenní stáž 15 žáků z oborů Kuchař-Číšník, Technologie potravin ve škole IAL Cesenatico a na smluvních pracovištích této školy, konkrétně v hotelech 3* provozovaných firmou Solaris s.n.c. Účastníci se naučí základy italské kuchyně pod vedením učitele odborné přípravy pana Fabia Capelliho. Během praktických lekcí ve škole IAL Cesenatico se naučí připravovat klasickou italskou pizzu od vypracování těsta až po vytažení z pece, naučí se připravovat bezvaječné a vaječné těstoviny různých tvarů, naučí se barvit těsto přírodními látkami jako je špenát, rajský protlak a barvivo ze sépie. K těstovinám se naučí základní druhy omáček ze zeleniny, masa, ryb a mořských plodů. Neopomenutelnou součástí italské gastronomie je také italská káva. Žáci se naučí připravovat a servírovat různé druhy kávových nápojů např. caffe, cappucciono, latte macchiato. Naučí se jak obsluhovat a čistit pákový kávovar, jak nastavit mlýnek na kávu s ohledem na teplotu a vlhkost. Nově získané znalosti na dovednosti si upevní a prohloubí během praxe na smluvních pracovištích školy v Cervii. Žáci budou pracovat za běžného provozu v kuchyních a restauracích hotelů pod vedením pracovníků, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením zahraničních studentů. Žáky doprovodí 2 doprovodné osoby.

 16. 05. – 30. 05. 2020 (13+2 dny)

Ve stejném termínu jako stáž Kuchařů-Číšníků proběhne 2 týdenní stáž 4 žáků z oboru Dopravní prostředky a Provozní technika ve škole Don Bosco ve Forli, která patří pod salesiánský vzdělávácí institut Associazione Cnos-Fap Regione Emilia Romagna. Žáci technických oborů budou po dobu 2 týdnů rozšiřovat své odborné a jazykové dovednosti při praktické výuce v moderně vybavených dílnách italské školy Don Bosco ve Forli. Žáci se naučí pracovat s moderními technologiemi jaké jim nejsou dostupné v naší škole ani u našich českých partnerů, konkrétně se jedná o s prací na soustruhu, frézách a s technologiemi pro diagnostiku závad. Kromě odborných dovedností získají žáci zkušenost s prací v mezinárodním kolektivu a uvědomí se důležitost komunikace v cizím jazyce. Stáž pro ně bude motivací k rozšíření odborného vzdělání. Žáky doprovodí 1 doprovodná osoba.

 Součástí všech aktivit budou odborné exkurze do podniků a výlety do okolí s cílem seznámit účastníky s italskou kulturou a turisticky zajímavými místy v okolí stáže. V severní Itálii cukráři a řezníci navštíví během mobility výrobnu sýrů v Cavalese, lokální pivovar Birra di Fieme a podniknou výlet do hor. Řezníci navíc navštíví ekofarmy, kde se seznámí s podmínkami chovu skotu, ovcí a koz. Ve střední Itálii kuchaři-číšníci a technické obory navštíví muzeum soli v Cervii, edukativní park Itálie v miniatuře a historické město San Marino. Seznámení se odlišnou kulturou, zvyky a prostředím přináší účastníkům jiný úhel pohledu a mohou se v mnohém inspirovat. Tato zkušenost pomáhá bojovat proti předsudkům a xenofobii.

redakce webových stránek

Přihlašování k jarní části maturitní zkoušky končí 2. prosince 2019

Upozornění pro žáky, kteří budou konat maturitní zkoušku v jarní části roku 2020 - přihlašování končí v pondělí 2. prosince 2019. Tento termín platí i pro žáky, kteří budou konat některou maturitní zkoušku v opravném termínu.

Příloha - Příkaz ředitele k obsahu maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020.

                                                               Příloha ke stažení zde      

Soutěž "Já už to znám, umím ..." se odehraje v SŠTŘ 29. listopadu

V pátek 29. listopadu 2019 vypukne již 16. ročník soutěže odborných dovedností pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. I pro rok 2019 je vypsáno 13 soutěžních kategorií, například mladý elektrikář, mladý kuchař, mladý řezník, mladý opravář či mladý zahradník.
Soutěž pořádá Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov spolu se Střední školou gastronomie a služb Nová Paka a Střední školou zahradnickou Kopidlno. Disciplíny se odehrávají v nových střediscích praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Bydžově na Švarcavě a také samozřejmě ve výukovém centru v Hlušicích.
Partnery soutěže je řada společností, které úzce spolupracují se zmíněnými školami, soutěž výrazně podpořil také Královéhradecký kraj a obec Hlušice.
K datu ukončení přihlášek je registrováno 31 základních škol a 505 soutěžících z řad jejich žáků. Pro ředitele základních škol a výchovné poradce je letos organizována návštěva zázemí hypermarketu GLOBUS Pardubice se všemi potravinářskými a gastronomickými provozy.

Výroba koblih při hodinách odborného výcviku

25. 11. 2019

Dne 25. 11. 2019 žáci pod vedením své učitelky v hodině teorie propojili výuku s praxí. Využili  nových prostor v učebně, kde se nachází pracovní stůl s kamny a kuchyňským vybavením. Žáci upekli koblihy s ovocnou náplní. Každý se zapojil a společně se dílo podařilo.

Koblihy v minulosti patřily k méně obvyklému pečivu než v současnosti a pekly se hlavně v období masopustu. První zmínky o koblihách v Čechách  pochází ze 13. století. Ve středověku slovo koblih znamenalo masopust – bez masa nebo není maso. Do koblih se proto v té době dávaly i jiné druhy náplní než sladké, přidávalo se i koření, nejčastěji šalvěj nebo řeřicha. Koblihy se smažily ve větším množství oleje.

Jana Barešová, učitelka odborných předmětů

Gastronomické a potravinářské obory v SŠTŘ v "roce jedna" ...

24. 11. 2019

Rok 2019 je zlomový pro výuku gastronomických a potravinářských oborů ve Střední škole technické a řemeslné Nový Bydžov. V září roku 2019 došlo k otevření nového Střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou v Nádražní ulici, kde probíhá velmi podstatná část výuky odborného výcviku, ale také celý odborný segment teoretického vyučování oborů s výučním listem Kuchař-číšník, Řezník-uzenář a Cukrář i nástavbového studia s maturitní zkouškou Technologie potravin.
Lze říci, že výuka výše uvedených oborů se výrazně konsolidovala a rok 2019 lze v jejich výuce označit jako rok jedna.

Několik otázek jsme položili vedoucí pedagogické pracovnici střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Veronice Větrovské.

Jak tedy probíhá odborný výcvik oboru Kuchař-číšník v SŠTŘ?
„Základem odborného výcviku v 1. ročníku oboru Kuchař-číšník je praktická výuka ve školních jídelnách v Hlušicích a v Novém Bydžově. Nejlepší žáci mohou v 2. pololetí absolvovat praxi na vybraných smluvních pracovištích. Od druhého ročníku probíhá odborný výcvik ve cvičném gastronomickém středisku v Chlumci nad Cidlinou, které je špičkově vybaveno, a nejlepší žáci se prezentují opět ve vybraných pracovištích, například v TREE OF LIFE Lázně Bělohrad, letovisku STUDÁNKA v Rychnově nad Kněžnou, v hotelu KRAKONOŠ V Rokytnici nad Jizerou nebo v Pivovaru LINDR v Mžanech. To samé platí i o žácích třetího ročníku.“

A co obory Cukrář a Řezník-uzenář? 
„Obor Cukrář a jeho odborný výcvik je od 1. ročníku soustředěn ve výborně vybavených cukrářských dílnách ve středisku v Chlumci nad Cidlinou. Teprve od 2. ročníku mohou nejlepší žáci a žákyně absolvovat odborný výcvik u našich smluvních partnerů, například v Maminčině cukrárně ve Skřivanech. Mladí Řezníci-uzenáři mají převážnou část praktického vyučování soustředěnu na smluvních pracovištích školy a malá část odborného výcviku probíhá ve středisku v Chlumci nad Cidlinou. Mezi největší partnery školy v oblasti zpracování masa patří společnosti MASO Jičín, CHOV SERVIS TORO Hlavečník, Rybářství Chlumec n. C. a Řeznictví Motyčka v Novém Bydžově. Pro okres Semily jsou to například Podkrkonošská uzenina Bělá u Staré Paky nebo Řeznictví Soukupovi Jilemnice.“

Změnou prošla i odborná teoretická výuka gastronomických a potravinářských oborů v SŠTŘ?
„Veškerá odborná teoretická výuka probíhá rovněž ve středisku v Chlumci nad Cidlinou, kde jsou k dispozici nejenom plně vybavené odborné učebny, ale žáci mají možnost například v technologických předmětech prakticky ověřit probíranou látku v dílenských provozech střediska, což považuji za velký bonus výuky, protože teorie je úzce provázána s praxí. Všechny potravinářské obory mají tedy dva dny teoretické výuky situovány do Chlumce nad Cidlinou a tři dny výuky do Nového Bydžova, ta se týká především všeobecně-vzdělávacích předmětů“.

 Kdo vyučuje odborný výcvik gastronomických a potravinářských oborů?

“Máme k dispozici skutečné praktiky, kteří mají co předat a mají za sebou praxi v řadě potravinářských provozů nebo v podnikání v této oblasti. Nejsou to tedy teoretici, ale v řadě případů skuteční odborníci z praxe“.

Co škola nabízí žákům gastronomických a potravinářských oborů jako bonusy?
„Žáky od druhého ročníku hodnotíme podle výsledků a celkové kvality jejich práce zejména v odborném výcviku. Ti nejlepší se zařadí do TOP interní akademie SŠTŘ, jsou vysíláni na vybraná smluvní pracoviště, na velmi zajímavé soutěže odborných dovedností mnohdy celostátního významu a je jim umožněno výhodné absolvování odborných kurzů, ať už je to kurz studené kuchyně, baristický nebo barmanský, kurz carvingu nebo 3D dortů či výroba zabijačkových pokrmů. V tomto případě jim škola poskytuje motivační stipendium jako příspěvek na úhradu případných nákladů“.

Hodně se mluví o tzv. pětiletém studijním programu v oblasti gastronomických a potravinářských oborů, co to vlastně znamená?
„Škola od roku 2019 přistoupila k filozofii pětiletých studijních programů, což v praxi znamená, že žáci po absolvování tříletého oboru s výučním listem mají možnost nastoupit do navazujícího studia Technologie potravin s délkou trvání dva roky a ukončeného maturitní zkouškou. Výhodou je určitě záchytný bod v podobě výučního listu a možnost rozšíření kvalifikace o maturitní zkoušku. Porovnejme tento studijní program školy se čtyřletým programem odborného maturitního studia a zjistíme, že kvalifikovanost těchto absolventů je na daleko lepší úrovni už vzhledem k míře a intenzitě praxe. Navíc maturitní přípravu absolvují ve věku, kdy jsou na ni již daleko více mentálně připraveni.“

Další dotazy jsme položili vedoucímu učiteli praktického vyučování Petru Vaníčkovi.

Jak probíhá učební praxe a výuka oboru Technologie potravin?
„Žáci maturitního nástavbového studia Technologie potravin absolvují tři dny teoretické výuky ve výukovém centru Hlušice, kde jsou soustředěny všechny studijní programy dvouletých nástaveb. Zde je výuka koncentrována především na přípravu k maturitní zkoušce v oblasti českého jazyka, matematiky a cizího jazyka a na přípravu v oblasti ekonomické a v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Čtvrtý den je věnován bloku odborných předmětů, zejména pak Technologii potravin a Technické základně potravinářské výroby. Pátý den absolvují žáci učební praxi většinou v podobě odborných seminářů, například ve společnosti GASTPRO Trutnov a u výrobců potravin, a v podobě přípravy na tyto semináře. Bloková učební praxe je realizována v lednu a v červnu u smluvních partnerů školy, novým místem je například i hypermarket GLOBUS Pardubice.“

Z čeho budou žáci oboru Technologie potravin skládat maturitní zkoušku?
„Samozřejmě vedle státní části maturitní zkoušky proběhnou dvě ústní maturitní zkoušky z předmětů Technologie potravin a Technická základna potravinářské výroby doplněné otázkami z předmětů Hygiena a sanitace a Metody analýzy potravin. Praktickou maturitní zkoušku budou žáci konat z dvou částí, obhajoby maturitní práce na zadané téma a praktického technologického úkolu podle jejich předchozího zaměření.“ 

Mgr. Vladimír Blažej, 
ředitel
První informační Den otevřených dveří přivedl do SŠTŘ více jak třicet zájemců

23. 11. 2019

První ze série Dnů otevřených dveří přivedl v sobotu 23. listopadu 2019 do jednotlivých center školy více jak 30 zájemců o studium, kteří byli doprovázeni svými rodiči.
"Poměrně velký ohlas vzbudila u zájemců o studium oboru Opravář zemědělských strojů dílna, kterou se svými svěřenci zrekonstruoval učitel odborného výcviku Martin Kopřiva přesně v duchu našeho hesla "Škola sobě"", hodnotil zájem návštěvníků ve výukovém centru Hlušice vedoucí učitel Dobroslav Šmidrkal.

Druhý informační Den otevřených dveří se bude konat rovněž v sobotu 7. prosince 2019 od 8.30 do 12.00. Připomínáme všem zájemcům, že otevřeny jsou dílny a škola výukového centra Hlušice, budova školy v ulici Dr. M. Tyrše v Novém Bydžově, Středisko praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, Nádražní ulice (pro obory Kuchař-číšník, Cukrář a Řezník-uzenář) a Středisko praktického vyučování v Novém Bydžově, ulice Na Švarcavě (pro vzdělávací programy Automechanik, Řidič nákladní a osobní dopravy, Diagnostik motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů a Elektrikář-silnoproud).

V rámci Dne středních škol Nového Bydžově bude třetí Den otevřených dveří mít charakter skutečného poznání výuky (ve škole budou přítomni pedagogové i žáci) ve Střední škole technické a řemeslné. Koná se v sobotu 14. prosince 2019 opět od 8.30 a jeho součástí budou i Vánoční trhy SŠTŘ na novobydžovském náměstí. Těšíme se na Vaši návštěvu

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Dům mladého technika a řemeslníka SŠTŘ pokračuje, přinášíme ukázky z činnosti

19. 11. 2019

V úterý 19. listopadu pokračoval ve Středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Dům mladého technika a řemeslníka pořádaný SŠTŘ Nový Bydžov. Již třetí lekce mladých gastronomů a kuchařů sebou přinesla zajímavou tvorbu případných mladých adeptů tohoto řemesla.
"Musím říci, že mne moji mladí svěřenci ze základních škol velmi příjemně překvapili. Práce spočívala v rozdělení žáků 9. tříd na jednotlivá stanoviště. Každý žák kopíroval práci vyučujícího a výsledkem bylo 10 předkrmů české, italské a francouzské kuchyně, 4 dezerty a 1 polévka", řekl na závěr třetí lekce učitel odborných předmětů Bc. Jan Flídr.       

A co se vařilo a připravovalo:

 1)Dort s lesními plody ovocnou omáčkou a pečenými vlašskými ořechy.

2)Ovocný dezert s praženými ořechy.

3)Tvarohový dezert s mangovým chutney a čokoládovou omáčkou

4)Čokoládová koule balená v hoblinkách black/white

5)Kuřecí roláda souse vide se sušenými rajčaty a holandskou omáčkou

6)Sýrová rolády s brusinkami a meruňkovým dipem

7)Brokolicový krém s polníčkem

8)Hořčicové košíčky plněné uherskou pěnou

9)Rajčátka plněná šunkovou pěnou a balsamikovou redukcí

10)Tortilla plněná kuřecím masem a salátem z trhaných listu

11)Italské capresse s bazalkou a gratinovaným toastem

12)Dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny

Veronika Větrovská, vedoucí SPV Chlumec n. C.

Tomáš Kovačovský postoupil do finále soutěže Svačina roku s Rio Mare 2019

Příjemná zpráva přišla do naší školy od pořadatelů soutěže odborných dovedností Svačina roku s RIO MARE 2019, společnosti Crest Communications Ostrava s. r. o.

"Děkujeme Vám za účast v 7. ročníku celostátní soutěže Svačina roku s Rio Mare, kterou pořádá společnost Bolton Czechia. Odborná porota v čele s Mistrem kuchařem Vladimírem Pickou vybrala 15 účastníků soutěže do finálového kola. Jedním z vybraných finalistů je i student Vaší školy Tomáš Kovačovský se svým receptem Muffiny plněné tuňákem, sušenými rajčaty, paprikou a oregánem s salátkem z trhaných listů. Finále proběhne ve středu 4. prosince 2019 v gastronomickém studiu Chefparade+ v Praze (Adresa: hala č. 36, Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice). Podrobnosti Vám zašleme v nejbližších dnech, ale počítejte přibližně s časem od 8.00 do 14.00 hodin. Finálového kola se může účastnit z Vaší školy vybraný student a jeden pedagog jako doprovod."


Bc. Jan Flídr, učitel odborných předmětů


Pocidlinská futsalová liga pokračovala dalším turnajem

21. 11. 2019

Účastníci : SŠTŘ Nový Bydžov, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, Základní škola Smidary

Konečné pořadí turnaje:

1. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov 2 2 0 0 23 : 11 6 bodů

2. Základní škola Smidary 2 1 0 1 12 : 19 3 body

3. SŠTŘ Nový Bydžov 2 0 0 2 9 :14 0 bodů

Milan Hamáček, vedoucí pedagogický pracovník Domova mládeže Hlušice

Vítězem přeboru Domova mládeže Zdeněk Hejduk, druhý Michal Grundmann

12. - 20. 11. 2019

Ve dnech 12.11.-20.11.2019 proběhl na DM přebor ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo 8 žáků, v systému přeboru se utkal každým s každým, pouze dva zápasy Hruboše s Jirmanem a Jaroslavem Benešem byly z důvodu termínové kolize na odloučených pracovištích neodehrány /každý si připsal jeden bod/.
Vítězem přeboru se stal Zdeněk Hejduk /2.AN/, který v turnaji neprohrál a ztratil pouze po setu s bratry Benešovými. Ve finálovém duelu porazil Michala Grundmanna /1.DPZ/, první set byl vyrovnaný, rozhodlo se v koncovce, druhý už měl jednoznačnější průběh. Konečné třetí místo obsadil David Košťál /1.Z/, který prohrál pouze ve dvou duelech s dalšími medailisty.

Milan Hamáček, vedoucí pedagogický pracovník DM Hlušice

ŠKOLNÍ TÝDENÍK:  11. 11. - 15. 11. 2019

V pořadí 11. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 11. listopadu hostila vedení SŠTŘ Nový Bydžov a SŠGS Nová Paka Masarykova základní škola Stará Paka. Žáci 9. tříd se seznámili s nabídkou vzdělávací kapacity obou škol.
 • V pondělí 11. listopadu rovněž zasedala Školská rada SŠTŘ. Jednání se uskutečnilo ve středisku praktického vyučování Nový Bydžov-Švarcava, kde si členové Školské rady prohlédli zbrusu nové prostory dílenského areálu a seznámili se s předmětem činnosti.
  "Podařilo se velmi pěkné dílo", řekla po prohlídce Mgr. Táňa Šormová, členka Školské rady SŠTŘ.
 • V úterý 12. listopadu a ve středu 13. listopadu pokračoval Den mladého technika a řemeslníka pořádaný pro více jak stovku žáků základních škol SŠTŘ Nový Bydžov.
 • V úterý 12. listopadu se pracovníci naší školy zúčastnili burzy středních škol v základní školy Studenec a rovněž navštívili 9. třídu Základní školy V. K. Klicpery v Novém Bydžově.
 • V pátek 15. listopadu se management SŠTŘ sešel na společném jednání s ředitelem hypermarketu GLOBUS Pardubice Ing. Ivanem Šrámem. Cílem jednání bylo nastavení spolupráce obou subjektů.
  "Velmi příjemné a konstruktivní jednání", řekl Milan Novák, odborný učitel SŠTŘ.
 • V soutěži Talenty pro firmy 2019 skončil v pátek 15. listopadu společný tým SŠTŘ a Základní školy Karla IV. Nový Bydžov na čtvrtém místě. Soutěž každoročně pořádá Krajská hospodářská komora v rámci výstavy středních škol a zaměstnavatelů v Hradci Králové.
 • V pátek 15. listopadu navštívili naši pracovníci Základní školu Lázně Bohdaneč.
 • Škola firmě, firma škole - v tradiční anketě Krajské hospodářské komory a Královéhradeckého kraje byly oceněny SŠTŘ Nový Bydžov a společnost TRANSLOGISTIC CZ za vzájemnou spolupráci. Stalo se 15. listopadu 2019 v kulturním centru ALDIS v Hradci Králové. O akci píšeme více v samostatném článku.
 • Na výstavě středních škol v Hradci Králové pořádané Krajskou hospodářskou komorou se prezentovala ve dnech 15-16. listopadu 2019 i SŠTŘ Nový Bydžov, kterou reprezentovali Jaroslava Kholová, Alena Čermáková, Pavel Novák, Ondřej Kolář a Blanka Kubíková, kterým sekundoval žák 2. ročníku Lukáš Pfeffer.
  "Návštěvnost velká, uvidíme, jak se projeví dále", komentoval výstavu Pavel Novák, vedoucí střediska praktického vyučování SŠTŘ.
 • Druhé místo za spolupráci se zaměstnavateli získala SŠTŘ Nový Bydžov v rámci TOP 10 středních škol Královéhradeckého kraje v rámci ankety Klubu zaměstnavatelů. O tomto úspěchu píšeme více v samostatném článku.
 • V sobotu 16. listopadu zajišťovala SŠTŘ cateringy v rámci akce Dny slovenské kultury v Novém Bydžově.
  "Náročná, ale krásná akce", komentovala další vystoupení školy Veronika Větrovská, vedoucí střediska praktického vyučování SŠTŘ.

        Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Žáci SŠTŘ navštívili výstavu e-Salon  2019

15. 11. 2019

Výstava e-Salon probíhala na výstavišti PVA v Letňanech. Exkurze se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků elektro a autoelektro oborů. Výstava byla zaměřena na rozvoj elektromobility a k tomu odpovídající infrastruktury pro dobíjení aut.  Bylo zde předvedeno několik novinek - VW ID3,TESLA 3, Renault Zoe, Kia Kona, Elexim ukízal stanici 175kW, PRE a EON představil plány na dostavbu sítě po celé republice.Mě zaujala prezentace Střední průmyslové školy Tábor, která předvedla el.formuli a zároveň provozuje jedinou dobíjecí stanici mezi Prahou a Českými Budějovicemi .Také se mi velmi líbila stavebnice Kaipan, která je dobrou prezentací elektromobility.

Jaroslav Mansfeld, učitel odborného výcviku

Návštěva depa BidFood

15. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 jsme navštívili distribuční a skladovací depo firmy BIDFOOD v Chlumci nad Cidlinou.  Vzniklo jako páté a má odlehčit ostatním depům této firmy. Jedná se o celosvětovou korporaci, ale v České republice jsou zároveň depa zcela samostatná. Přesto přibližně jednou za 3 roky přijede velký audit, který zkontroluje celý chod firmy.


V tomto depu se nachází celkem 6 skladů.  Jeden mrazírenský sklad s teplotou -22°C suchého mrazu, kde skladují hlavně zmrzliny, dále sklad s teplotou 0-4°C převážně pro salámy. S ním je propojen další  sklad pro sýry s teplotou 2-6°C.  Ve  skladu pro sladkosti a podobné zboží panuje teplota  10°C. Jeden  sklad je určen pro obalový materiál. Tato firma dále zpracovává maso z divočiny, zvěřiny a ryb. V průběhu naší návštěvy měli zrovna na firmě jelení maso. 

Jana Barešová, učitel odborných předmětů

SŠTŘ na druhém místě v TOP 10 škol hodnocených zaměstnavateli v Královéhradeckém kraji

15. 11. 2019

Velmi příjemná zpráva dorazila v pátek 15. listopadu do Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov. Podle hodnocení Klubu zaměstnavatelů v rámci ankety "Škola doporučená zaměstnavateli" za rok 2019 SŠTŘ skončila na druhém místě v TOP 10 středních škol Královéhradeckého krajeNa prvním místě skončila Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hradec Králové, Vocelova 1338, za námi na třetím místě pak VOŠ a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. 
Celkově v anketě hlasovalo více jak 30 zaměstnavatelů působících v Královéhradeckém kraji, mezi nimi například C. S. CARGO, Mileta, PORSCHE Hradec Králové, ČEZ, ESAB Vamberk, ŠKODA AUTO či SECO INDUSTRIES či Fakultní nemocnice Hradec Králové.

"Také v letošním již 6. ročníku soutěže je základem hodnocení hlasování zaměstnavatelů, kdy Královéhradecký kraj s počtem 30 firem patřil v rámci ČR spíše k průměru, jsou kraje mnohem aktivnější. Drobnou změnou letošního sčítání bylo započítání bodů nejen z letošního roku (100 %), ale také z roku 2018 (60 %) a 2017 (30 %) z důvodu garance určité stability a kontinuity. Aby nebyla poškozena škola, na kterou v daném roce třeba zapomene významný zaměstnavatel, ale její kvalita se meziročně určitě výrazně nezhoršila", vysvětlil princip hodnocení Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů.


"Toto hodnocení mne nejprve překvapilo a pak výrazně potěšilo, protože ho chápu jako ocenění dlouholeté spolupráce s mnoha profesními partnery nejen na území Královéhradeckého kraje. Považuji toto hodnocení za objektivní, protože se k nám vyjadřují pouze zaměstnavatelé z řad firem a společností a ti nejlépe vědí, co škola pro pracovní trh produkuje. Navíc tento způsob hodnocení je objektivní a není závislý na čemkoliv. Celkově považuji toto skvělé druhé místo za výraz práce všech pedagogů naší školy a celého odborného bloku", neskrýval radost a zadostiučinění ředitel školy Vladimír Blažej.
"Samozřejmě gratuluji i kolegovi a kolegyni Lukáši Nepokojovi a Daně Havranové, protože jejich práce a práce jejich pedagogických sborů je nutno si v této oblasti velmi vážit", dodal Vladimír Blažej.


   10 nejlépe hodnocení středních škol v Královéhradeckého kraje pro rok 2019   

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Talenty pro firmy - SŠTŘ končí na čtvrtém místě

15. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 se smíšené šestičlenné družstvo složeno ze žáků ZŠ Karla IV. (3 žáci 5. třídy) a  SŠTŘ Nový Bydžov (3 žáci 2. SD) zúčastnilo krajského kola soutěže Talenty pro firmy  ,, T-profi" v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Soutěžní družstvo bylo vedeno pedagogem Střední školy technické a řemeslné Mgr. Petrem Motyčkou a jednatelem společnosti Trans Logistic CZ s.r.o. Jiřím Drašarem, který je zároveň učitelem odborných předmětů, odborníkem z praxe, v SŠTŘ. 

Základním principem soutěže bylo sestavení v časovém limitu a zprovoznění nového funkčního zařízení podle zadání na bázi polytechnické stavebnice MERKUR. Podle letošních pravidel se jednalo o model jeřábu, který dokázal pomocí dvou motorů ovládat navíjení lana a rotaci jeřábu o 180 stupňů.
Po prostudování konstrukční dokumentace modelu žáci postupně sestavovali jednotlivé komponenty, které následně kompletovali do jednoho celku. Při průběhu montáže bylo zapotřebí dbát zejména na přesnost spojů a jejich pevnost.

A závěrečný komentář Mgr. Petra Motyčky: "V konečném pořadí mezi 6 týmy z Královéhradeckého kraje jsme se umístili na 4. místě. O pořadí rozhodovalo několik kritérií, které bylo nutné dodržet a bohužel jsme se několika chyb nevyvarovali. Ty nás poté stály lepší umístění v soutěži."

Mgr. Petr Motyčka, učitel odborných předmětů

SŠTŘ Nový Bydžov a TRANSLOGISTIC CZ Nová Paka oceněny za spolupráci

15. 11. 2019

iž 6. ročník ankety pořádané ve spolupráci Krajské hospodářské komory a Královéhradeckého kraje byl vyhlášen 15. listopadu 2019 v kulturním centru ALDIS v Hradci Králové u příležitosti výstavy středních škol a zaměstnavatelů. Mezi 18 oceněnými školami a spolupracujícími profesními partnery se objevila i dvojice Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov a společnosti TRANSLOGISTIC CZ sídlící v Nové Pace v Kumburském Újezdu.
Mezi SŠTŘ a společností TRANSLOGISTIC CZ panuje již řadu let velmi intenzívní spolupráce v oblasti stáží žáků a pedagogů ve společnosti, ve výkonu učební praxe žáků školy ve firmě, v materiální i finanční podpoře školy ze strany společnosti, v pořádání společných akcí, v personální oblasti a například jednatel společnosti Jiří Drašar působí jako pedagog odborných předmětů v SŠTŘ v rámci statutu odborník z praxe. SŠTŘ zajišťuje pro společnosti rovněž řadu rautů a cateringů včetně svatební hostiny, TRANSLOGISTIC přijímá i záštitu nad oblastním kolem soutěže odborné způsobilosti mladých řidičů AUTOMOBILEUM.
"Ocenění je zcela na místě, společnost TRANSLOGISTIC CZ reprezentovaná jednateli Jiřím Drašarem starším a Jiřím Drašarem mladším je doslova příkladem toho, jak by měla spolupráce probíhat a jak může firma podporovat odborný segment výuky na střední škole. Já si naší spolupráce obrovsky vážím", řekl po předání diplomu ředitel školy Vladimír Blažej.
"Celkově považuji tuto cenu za standardní ocenění naší spolupráce, protože se domnívám, že naše škola má mimořádně velký potenciál v oblasti spolupráce s partnery podobně jako řada dalších škol v Královéhradeckém kraji. Hodnotící porota má vždy těžkou práci vybrat na závěr tři nejlepší dvojice a určitě ji její práci nezávidím. Snad letos vybrala TOP trio správně, ale já osobně bych asi viděl minimálně v jednom případě nejlepší trojku někde jinde", doplnil svoje hodnocení ředitel školy.
 
Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

SŠTŘ se zúčastnila výstavy středních škol v Hradci Králové

15. - 16. 11. 2019

Ve dnech 15-16. listopadu pokračoval seriál prezentačních výstav středních škol a zaměstnavatelů v Hradci Králové. Krajská hospodářská komora i letos ukončila výstavy středních škol právě v Hradci Králové v kulturním centru ALDIS, které pod náporem vystavujících škol a firem doslova praskalo ve švech.
Střední školu technickou a řemeslnou reprezentovali na akci Jaroslava Kholová, Alena Čermáková, Pavel Novák, Ondřej Kolář, Blanka Kubíková a žák 2. ročníku Lukáš Pfeffer. Podle názoru všech našich reprezentantů byl zájem o expozici školy výrazný.
"Děkuji všem za pěkný den, dobrou reprezentaci a výbornou spolupráci. Doufám, že to bude vidět  nejen na dnech otevřených dveří, ale hlavně  v září 2020", řekl na závěr akce Pavel Novák, vedoucí střediska praktického vyučování SŠTŘ, který se na organizaci naší expozice výrazně podílel.

Mgr. Jaroslava Kholová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Přebor Domova mládeže v bowlingu

12. 11. 2019

V úterý 12.11.2019 se konal první letošní přebor DM v bowlingu. Akce se zúčastnilo 14 žáků / z toho 2 dívky/ domova mládeže. Z důvodu obsazenosti bowlingových drah byla odehrána jedna hra. Celkovým vítězem se stal Michal Pavlata /1.Z/ se 111 body, o pouhý bodík zaostal Tadeáš Petr /2.Z/. Na třetím místě skončil Tomáš Beneš /1.Z/ s 94 body. Naházené výkony sice nebyly nejlepší, někteří „plejeři“ však hráli bowling poprvé. Těší účast deseti žáků prvních ročníků.

Milan Hamáček, VVYCH DM SŠTŘ

ŠKOLNÍ TÝDENÍK:  04. 11. - 08. 11. 2019

V pořadí 10. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 4. listopadu se ředitel školy setkal s vedoucími týmů, které mají v gesci jednotlivé regiony z hlediska spolupráce se základními školami:
  "Cílem tohoto našeho snažení je propagace SŠTŘ a seznámení s předmětem činnosti školy a také s jednotlivými obory na naší škole, proto se snažíme o co nejúžší kontakt s jednotlivými základními školami, jejich výchovnými poradci a řediteli", řekl k tomuto tématu ředitel školy Vladimír Blažej.
 • V úterý 5. listopadu se tým SŠTŘ zúčastnil výstavy středních škol a zaměstnavatelů pořádané Úřadem práce a Okresní hospodářskou komorou Semily. Akce se zúčastnili Jiří Zikmund, Veronika Větrovská, Vladimír Blažej a marketinková pracovnice společnosti DS HOLDING Libštát Tereza Kašparová.
 • V úterý 5. listopadu navštívil tým naší školy základní školu Rudník.
 • Ve středu 6. listopadu absolvovalo vedení školy pracovní jednání s personální ředitelkou společnosti CS CARGO paní Eliáš. Obě strany si vyměnily názory na možnosti spolupráce SŠTŘ a společnosti CS CARGO.
  "V první fázi se bude jednat o učební praxi žáků vzdělávacího programu Operátor silniční dopravy", řekl na závěr jednání vedoucí učitel praktického vyučování Petr Vaníček.
 • Přednášky na téma "Vrstevnické vztahy, šikana a kyberšikana" absolvovaly ve středu 6. listopadu třídy 1. AN, 1. SOD a 1. AE. Zkušená lektorka paní Musilová má vždy k tomuto tématu co říci.
 • Burza středních škol v ZŠ Lomnice nad Popelkou byla cílem dalšího výjezdu týmu SŠTŘ ve středu 6. listopadu. "V Lomnici nad Popelkou je vždy příjemné prostředí a těší mne i zájem vedení školy o problematiku odborného vzdělávání", sdělil ředitel školy Vladimír Blažej.
 • V 9. třídě základní školy Karla IV. Nový Bydžov prezentovali potravinářské a gastronomické obory SŠTŘ Jiří Zikmund a Veronika Větrovská ve středu 6. listopadu, totéž zopakoval v pátek 8. listopadu zástupce ředitele pro praktické vyučování Karel Průcha.
 • Historicky poprvé se uskutečnila za společného pořadatelství ZŠ Karla IV: a ZŠ V. K. Klicpery Nový Bydžov burza středních škol v Jiráskově divadle v Novém Bydžově.
  "Myslím, že se tento koncept oběma školám povedl", řekla na závěr akce zástupkyně ředitele Jaroslava Kholová, která vedla šestičlenný tým naší školy.
 • I Hradec Králové se stal cílem propagace naší školy, na Základní škole Úprkova prezentoval obory naší školy vedoucí SPV Švarcava Nový Bydžov Pavel Novák.
 • Ve čtvrtek 7. listopadu proběhla úvodní schůzka s budoucími frekventanty vzdělávání dospělých, kteří se budou připravovat na získání výučního listu v pěti oborech. Celkem se úvodního setkání zúčastnilo 25 zájemců o tento typ vzdělávání.
  "Ze zájmu o naší školu máme radost, vzdělávání dospělých se stalo pravidelnou součástí činnosti SŠTŘ", komentoval úvodní schůzku zástupce ředitele pro praktické vyučování Karel Průcha.
 • Od čtvrtku 7. listopadu do neděle 10. listopadu se ve výukovém centru Hlušice školili budoucí trenéři licence UEFA B.
  "Myslím, že jako obvykle zde frekventanti tohoto vzdělávání našli optimální podmínky", řekl Milan Hamáček, vedoucí mimoškolní výchovy SŠTŘ Nový Bydžov, který měl akci ve své gesci.
 • Výstava v Lysé nad Labem pod názvem "Rychlá kola" se stala cílem exkurze některých tříd našich automobilních oborů v pátek 8. listopadu.
 • Na výstavě středních škol v Náchodě pořádané Krajskou hospodářskou komorou se prezentovala ve dnech 8-9. listopadu 2019 i SŠTŘ Nový Bydžov, kterou reprezentovali Petr Vaníček a Jiří Zikmund.

        Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Návštěva knihovny v Novém Bydžově

listopad 2019

V rámci Týdne knihoven navštívili studenti naší školy sídlo Městské knihovny v Novém Bydžově. První ročník se seznámil činností knihovny, knihovním fondem, neméně důležité byly informace o činnosti klubu MEKKA a provozu Turistického informačního střediska. Žáci druhého ročníku si připomněli významná kulturní a literární výročí tohoto školního roku – připomínáme např. dvousté výročí narození Boženy Němcové nebo 150 let od úmrtí Karla Jaromíra Erbena. Prodiskutovali četbu k maturitě a zasoutěžili si v literárním kvízu. Děkujeme tímto knihovnici paní Blance Seidlové za poutavý výklad, zápal a nadšení, se kterými nás obě návštěvy provázela.

Mgr. Lenka Fleglová, učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů

Futsalisté SŠTŘ skončili své putování v Středoškolské lize v 1. kole

07. 11. 2019

Ve čtvrtek 7.11.2019 proběhlo ve sportovní hale v Hlušicích 1.kolo Středoškolské futsalové ligy. Našimi soupeři byly celky Gymnázia, SOŠ,VOŠ Nový Bydžov a Hotelová škola Hradec Králové. V prvním našem zápase potvrdil tým další bydžovské školy roli favorita a s přehledem zvítězil nad naším celkem 9:5. Rovněž ve druhém duelu turnaje si „gympláci“ s chutí zastříleli a porazili vysoko Hotelovou školu Hradec Králové 14:4. Tento výsledek znamenal, že našemu mužstvu stačí v posledním utkání remíza k postupu do 2.kola SFL. Bohužel po dvou laciných brankách v úvodu jsme celý zápas museli dotahovat, kýžené remízy i přes výkon střelecky disponovaného Němce jsme se však nedočkali. Prohra 3:5 znamenala výsledné třetí místo a konec účinkování v letošním ročníku Středoškolské futsalové ligy.

SŠTŘ Nový Bydžov reprezentovali : Michal Kvapil - Jan Pech, Aleš Němec, Milan Tichý, Vojtěch Rejthárek, Milan Rumler, Michal Sobotka, Matěj Sedláček, Jaroslav Žďárský, Lukáš Vaculík /našemu týmu CITELNĚ chyběli Fejfar a Heger !!! /

Naším nejlepším hráčem byl Aleš NĚMEC /1.AE/ , který se stal se 6 brankami druhým nejúspěšnějším střelcem turnaje !!!

Milan Hamáček, VVYCH DM SŠTŘ

Vyhlášen 16. ročník soutěže základních škol - "Já už to znám, umím ..." 29. 11. 2019

Ředitelství  SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, ředitelství SŠGS, Masarykovo náměstí 2, Nová Paka, a ředitelství SŠZa, Náměstí Hilmarovo 1, Kopidlno vyhlašuje již 16. ročník (!) soutěže mladých budoucích řemeslníků a odborníků
                          „ Já už to znám, umím… „ pro žáky 8. a 9. tříd základních škol regionu.

Soutěž je určena pro žáky ZŠ, kteří se zajímají o uvedené obory, či chtějí si zvolit v budoucnu povolání blízké těmto kategoriím. Cílem soutěže je poznat prostředí SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, ve výukovém centru Hlušice i ve výukovém centru Nový Bydžov, která je připravena žákům nabídnout v budoucnu potřebné technické a řemeslné vzdělání, a náplň oborů středního vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou vyučovaných v SŠGS Nová Paka, SŠZa Kopidlno a SŠTŘ Nový Bydžov. Rádi uvítáme i žáky, kteří se nechtějí zapojit do soutěže, v rámci exkurze a prohlídky. Pro jednotlivé kategorie je stanoven limit soutěžících, v případě jeho překročení mají přednost žáci 9. tříd.

    POZVÁNKA NA SOUTĚŽ              PREZENTACE ŠKOLY SŠTŘ NB 2019  

Zahájil Dům mladého technika a řemeslníka

05. a 06. 11. 2019

V úterý 5. listopadu 2019 a ve středu 6. listopadu 2019 zahájil seriál kroužků pro žáky základních škol Dům mladého technika a řemeslníka.
V úterý 5. 11. se prezentovaly ve čtyřech kroužcích gastronomické a potravinářské obory, ve středu 6. 11. pak technické a automobilní obory. Celá akce je organizována tak, že všichni žáci jsou rozděleni do čtyřech skupin a tyto skupiny absolvují ve čtyřech termínech všechna témata pro obě skupiny oborů.
Na programu je například zemědělská mechanizace, automobilní technika, 3D tisk, robotika a elektrotechnika nebo cukrářské výrobky, studená kuchyně, vařená masná výroba či stolničení.
Další termíny pro žáky několika základních škol jsou plánovány v dalších týdnech měsíce listopadu 2019. Na závěr absolvují technické obory exkurzi do ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a potravinářské a gastronomické obory do společnosti GLOBUS Pardubice.
"Tato akce byla založena naší školou díky inspiraci ve Spolkové republice Německo, kde jsme spolupracovali s HWK Chemnitz. Myslím, že jsme se inspirovali dobře, samozřejmě na příští termín se doufám ještě zlepšíme", řekl k prvnímu běhu zástupce ředitele Karel Průcha.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Tým SŠTŘ se zúčastnil výstavy středních škol v Semilech

05. 11. 2019

V úterý 5. listopadu 2019 se tým naší školy ve složení Vladimír Blažej, Jiří Zikmund a Veronika Větrovská spolu s pracovnicí marketinku partnera školy společnosti DS HOLDING Libštát Terezou Kašparovou zúčastnil premiéry výstavy středních škol, který se odehrávala v kulturním centru GOLF v Semilech. 
Celkově zde vystavovalo 42 středních škol a 20 zaměstnavatelů. Velký zájem o naší školu jsme vnímali od žáků základních škol Jilemnice, Horní Branná, Studenec, Roztoky u Jilemnice a Turnov, ať už to byly obory Opravář zemědělských strojů, Řezník-uzenář, Autoelektrikář se zaměřením na elektromobilitu či Mechanik opravář motorových vozidel. 
Z Královéhradeckého kraje vystavovaly například také SŠGS Nová Paka, SPŠSE Nová Paka, SOŠ veterinární Hradec Králové či Lesnická akademie Trutnov.
"Musím poděkovat zejména pracovnici Úřadu práce Semily paní Věře Jetelové, její organizační talent zde doslova vybuchl, byla to velmi příjemná a skvěle zvládnutá akce. Dopoledne se naše hlasivky a expozice nezastavily, zájem žáků řady základních škol o naše obory mne doslova překvapil. Děkuji našim partnerům, zejména společnosti DS HOLDING Libštát a STROM Praha," řekl k akci ředitel SŠTŘ Vladimír Blažej.

A na závěr ještě poděkování od organizátorů:

Vážení vystavovatelé,

děkujeme za Váš aktivní přístup při spolupráci na realizaci 25. ročníku Burzy středních škol a 1. ročníku Burzy pracovních příležitostí. Velmi si vážíme Vaší práce, již dnes plánujeme a přemýšlíme jak co vylepšit pro další ročník a těšíme se na opětovné setkání s Vámi. V příloze Vám zasíláme tiskovou zprávu, kterou vydala Okresní hospodářská komora Semily ve spolupráci s ÚP Semily.

 S pozdravem za realizační tým Věra Jetelová (ÚP Semily) a Zbyněk Neumann (OHK Semily)

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Seznámení s praktickou jízdou traktorem John Deere

04. - 08. 10. 2019

V prvním listopadovém týdnu absolvovali žáci SŠTŘ Nový Bydžov oboru Opravář zemědělských strojů seznámení a praktickou jízdu na školním autocvičišti s výukovou pomůckou společnosti STROM Praha traktorem John Deere 6157M. Všichni žáci se úkolu zhostili dobře bez jakéhokoli problému. Za volant usedli i ti, kteří ještě nikdy v životě v žádném traktoru neseděli, takže to pro ně byla premiéra za volantem tak velkého a moderního traktoru jako hrom.

 Traktor John Deere a technika dalšího významného partnera školy SECO INDUSTRIES Jičín jezdily na autocvičišti i o kroužku Domu mladého technika. Žáci ze základních škol z okolí absolvovali připravenou soutěžní trať pod dozerem UOV Martina Kopřivy a VUOV Dobroslava Šmidrkal. Vše proběhlo bez problémů a všichni žáci na závěr zapózovali před oběma stroji pro školní foto.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku