Aktuality v měsíci: ZÁŘÍ 2019

Středisko praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou bylo slavnostně otevřeno

30. 09. 2019

V pondělí 30. září 2019 se po měsíčním zkušebním provozu slavnostně otevřelo středisko praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, kde najdou skvělé podmínky pro výuku potravinářské a gastronomické obory Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov. V rámci střediska je vyučován odborný výcvik a dále odborný segment teoretického vyučování pro obory středního vzdělání s výučním listem Řezník-uzenář, Cukrář a Kuchař-číšník a pro obor nástavbového studia s maturitní zkouškou Technologie potravin.
Středisko slavnostně otevřeli hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová, člen Rady Královéhradeckého kraje Václav Řehoř a starostové měst Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov Miroslav Uchytil a Pavel Louda.
Celému setkání byli dále přítomni zástupci dodavatelů celé investiční akce, vedení odboru školství Královéhradeckého kraje, zástupci profesních partnerů školy, někteří ředitelé středních a základních škol regionu, starosta obce Hlušice a další hosté.
Akce se odehrála ve velmi příjemné atmosféře a všem přítomným byly představeny všechny prostory střediska, které bylo kompletně zrekonstruováno a nabízí v současné době nadstandardní podmínky pro výuku a vzdělávání.
"Jsme rádi za úspěšné ukončení celé akce a domnívám se, že všichni, kteří se na jejím průběhu a výsledku podíleli, mají být na co hrdi", řekl závěrem zástupce ředitele pro praktické vyučování SŠTŘ Karel Průcha.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 23. 09. - 27. 09. 2019

V pořadí 4. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 23. září navštívila naší školu pod vedením pana Katiny delegace Českého svazu zpracovatelů masa. Dvouhodinové jednání se uskutečnilo ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou a jeho námětem byla certifikace SŠTŘ jako výukového centra pro studium budoucích řezníků-uzenářů. Celkem se do certifikačního řízení přihlásilo sedm škol v rámci České republiky.
 • Šestidenní stáž na téma francouzské školství byla námětem pro pracovní cestu u Mgr. Marie Zapadlové.
 • V pondělí 23. září působili jako předsedové závěrečných zkoušek v SŠGS Nová Paka Mgr. Alena Haldová a ředitel školy Mgr. Vladimír Blažej.
 • V úterý 24. září zahájilo první etapou závěrečné velké stěhování budovy školy na Masarykově náměstí 2. Velké množství inventáře putovalo do Hlušic a na Švarcavu.
 • V úterý 24. září byly dokončeny praktické závěrečné zkoušky v opravném a náhradním termínu u oborů Elektrikář-silnoproud, Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář, o den později skončily praktické závěrečné zkoušky u Kuchař-číšníků a Řezníků-uzenářů.
 • Ve čtvrtek 26. září pod vedením předsedy Mgr. Petra Jaroše proběhly opravné a náhradní ústní závěrečné zkoušky pro obor Kuchař-číšník. Pravým balzámem byly výkony čtveřice dospělých frekventantů, tři z nich prospěli s vyznamenáním.
  "Byla to prostě taková pedagogická radost", řekla k jejich výkonům místopředsedkyně zkušební komise Veronika Větrovská.
 • V pátek 27. září pod vedením předsedů Ing. Petra Vlčka a Ing. Jana Vencla proběhly opravné a náhradní ústní závěrečné zkoušky pro obory Elektrikář-silnoproud, Autoelektrikář a Mechanik opravář motorových vozidel. Celkem se představilo 10 frekventantů vzdělávání dospělých.
 • V pátek 27. září proběhly další úpravy v budově školy na Masarykově náměstí v Novém Bydžově. V provozu je přízemí se cvičnou kavárnou a zasedací místností, rovněž tak první patro, kde budou zachovány učebny. Druhé patro je po ukončení výuky ZŠ Prasek volné pro další využití.

        Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

HOŘICKÝ PIVOVAR JUNGBERG

 27. 09. 2019

   Pivovar jsme navštívili  27. 9. 2019. Provedl nás osobně pan Tomáš Jung, jeden z majitelů pivovaru. Na exkurzi jsme viděli veškeré vybavení pivovaru, odborný výklad o jeho zařízení a ochutnávku piva. Pivovar vznikl roku 2017 po celkové rekonstrukci.

    Historie akciového pivovaru v Hořicích se začala psát 5. záři 1872, kdy byl akciovou společností zakoupen původní CK nadační pivovar. Do krásné podoby, jakou můžete vidět i dnes, byl dostaven až v roce 1895. V roce 1976 byla výroba piva bohužel ukončena a objekt se využíval pouze jako stáčírna nealkoholických nápojů. V roce 2003 přešel pivovar do rukou soukromého vlastníka, který tento ojedinělý architektonický soubor industriálních staveb      z konce 19. století citlivě zrestauroval, vrátil mu v co největší možné míře historickou podobu a zpřístupnil veřejnosti provozem restaurace a baru.

   Sortiment:

 • Hořický ležák PP 12% - nefiltrovaný, nepasterizovaný světlý ležák.
 • PETRALE - svrchně kvašené světlé pivo typu ALE.
 • LUCIPA 14% - svrchně kvašený speciál typu IPA.

Jana Barešová, učitel odborných předmětů

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 16. 09. - 20. 09. 2019

V pořadí 3. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 16. září se uskutečnilo předání stavby Střediska praktického vyučování Na Švarcavě v Novém Bydžově. Provoz této nové výukové kapacity bude zahájen 30. září a slavnostní otevření čeká tento objekt 15. října 2019.
 • Projekt "Tatra do škol" čeká SŠTŘ v roce 2020. O prvních podrobnostech tohoto projektu, na jejímž konci by mělo být nákladní vozidlo postavené žáky školy, jednal vedoucí učitel praktického vyučování Petr Vaníček.
 • V pondělí 16. září jednali o další spolupráci ředitel školy a pan Jaroslav Bartoš, jednatel Autoškoly EFEKT Třebechovice pod Orebem.
 • Porada předsedů odborných metodických komisí proběhla v úterý 17. září. Finálním produktem bude plán činnosti na nový školní rok, který se bude týkat odborných exkurzí, vzdělávacích kurzů a stáží pro žáky a pedagogy školy a samozřejmě soutěží odborných dovedností.
 • Gastronomické středisko školy připravilo další cateringovou akci, tentokrát pro MAS Hradecký venkov.
 • Ve středu 18. září jednal vedoucí učitel praktického vyučování Petr Vaníček s vedením společnosti DS HOLDING Libštát o pořádání projektového dne, kterého se zúčastní základní školy regionu. Projektový den se uskuteční 9. října v areálech této velmi úspěšné společnosti, která je významným partnerem SŠTŘ.
 • Ve čtvrtek 19. září a v pátek 20. září proběhly v SŠTŘ opravné a náhradní maturitní zkoušky v podzimním termínu. Po tomto datu eviduje škola dalších 11 úspěšných absolventů. Gratulujeme tedy Andree Vrbové, Anně Macákové a Ivetě Martínkové, které uzavřely studium vzdělávacího programu Operátor silniční dopravy, dále Martinu Vaníčkovi, Martinu Lejskovi, Danielu Plchovi a Dominiku Orctovi, kteří studovali vzdělávací program Dopravní a letecká technika, a také Tereze Průchové, Tereze Sadilové, Elišce Bielikové a Marku Schovancovi úspěšně zakončujícím obor Podnikání.

        Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Gastronomické středisko SŠTŘ umí připravit i skvělou svatební hostinu

21. 09. 2019

V sobotu 21. září 2019 dokázalo svůj um gastronomické středisko školy, které připravovalo svatební hostinu pro více jak 60 hostů. Na půdě jednoho z partnerů naší školy se prezentovali žáci i pedagogové SŠTŘ a nutno říci, že nezklamali. Celá svatební hostina se stala předmětem chvály všech přítomných a zejména těch, kterých se týkala nejvíce. 
Akci přímo zajišťovalo kvarteto pedagogů Alena Čermáková, Veronika Větrovská, nováčkové Tereza Průchová a Jiří Zikmund, žákovskou část reprezentovali Berta Dunková, Andrea Kautmanová, Michal Novotný a Miroslav Kaňa.
"Na akci se mi velmi dobře pracovalo a skoro mi bylo líto, když jsme skončili a odjížděli", řekla na závěr žákyně 3. ročníku oboru Kuchař-číšník Berta Dunková.
" Skvělou práci odvedly i kolegyně ze školní jídelny Hlušice pod vedením Šárky Trejbalové a učitelka odborného výcviku Lenka Vopátková", hodnotila další členy sehraného týmu vedoucí střediska praktického vyučování Veronika Větrovská.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

VP AGRO 26. Polní den kukuřice a cukrovky

19. 09. 2019

Dne 19. září se žáci 1. a 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů SŠTŘ Nový Bydžov zúčastnili odborné exkurze na VP AGRO Polní den ZS Sloveč.  

Letos se opět uskutečnil již 26. ročník Polního dne cukrovky a kukuřice u obce Kamilov na pozemcích ZS Sloveč. Z mechanizace se prakticky představily vyorávače Holmer, Ropa a Grimme. Společnost Holmer CZ ukázala nové sklízeče Terra Dos a tažený čistič RRL 200 eco. Dagros nový vyorávač Ropa Tiger 6 a samojízdné čističe Maus. Nechyběla ani dvojice překládacích vozů Hawe, z nichž jeden byl už v novém designu. Z vyorávačů byl k vidění ještě Grimme Rexor 630. Jelikož byl polní den zaměřen i na kukuřici, tak byly prezentovány sklízecí mlátičky New Holland, John Deere a Claas. Společnost Strom Praha prakticky předvedla polopásový model S 785i. 

Letošní Polní den byl nazván jako VP AGRO Polní den.

Společnost VP AGRO vznikla v roce 1991. VP AGRO je významným distributorem osiv polních plodin, chemických přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Další z významných činností firmy je nákup a prodej zemědělských komodit. Prostřednictvím svých obchodních zástupců VP AGRO působí v celé České republice. V roce 2006 vznikla dceřiná společnost VP AGRO Slovensko.

 Hlavní oblasti činnosti:

• prodej osiva kukuřice, obilnin, řepky, slunečnice, cukrovky a dalších plodin

• nákup a prodej agrochemikálií

• nákup a prodej zemědělských komodit

• poradenská činnost

• pokusnická činnost

• monitoring a prognóza výskytu škodlivých činitelů

• exkluzivní zastoupení šlechtitelských firem v České a Slovenské republice

• množení a výroba osiv pro tuzemský a zahraniční trh

 Společnost VP AGRO je orientována na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Úzce spolupracuje s významnými vědeckými a odbornými pracovišti u nás i v zahraničí, zejména s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, výzkumnými ústavy, pěstitelskými svazy a zkušebními stanicemi. Nabízené odrůdy, hybridy a nové technologie prověřuje na vlastních odrůdových pokusech a získané výsledky poskytuje v rámci poradenské činnosti zemědělcům. Od roku 1999 vydává vlastní odborný časopis - Kukuřičné listy a organizuje polní dny a semináře. Společnost získala v roce 2005 certifikát kvality ISO 2001 a v roce 2010 certifikaci GMP B2.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku


ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 09. 09. - 13. 09. 2019

V pořadí 2. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • Ve středu 11. září zahájil odborný výcvik oboru Řezník-uzenář na smluvních pracovištích, do masozpracujících provozoven nastoupilo 8 žáků 2. ročníku. Přesně polovina z nich absolvovala praktické vyučování ve společnosti MASO Jičín pod vedením nového učitele odborného výcviku Jiřího Zikmunda.
 • Ve středu 11. září proběhlo v Hradci Králové neformální setkání ředitelů středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem s náměstkyní hejtmana Martinou Berdychovou a vedením odboru školství. Hostem setkání byl i Ing. Ivan Pilný. Školy představily řadu zajímavých námětů a tématem bylo i digitální vzdělávání.
  "V krátkém příspěvku jsem představil i naši praktickou maturitu z informatiky, která je postavena principu ECDL. V tomto maturitním roce ji absolvovali tři naši studenti", řekl ředitel školy Vladimír Blažej.
 • Ve středu 11. září a ve čtvrtek 12. září vykonávala funkci předsedy zkušební komise maturitních zkoušek v SŠGS Nová Paka Jaroslava Kholová.
 • Ve středu 11. září bylo zahájeno natáčení ilustračních a propagačních filmů k jednotlivým oborům vyučovaných v SŠTŘ Nový Bydžov. Realizátorem se stalo studio Leontýnka pana Davida Vozdeckého.
 • Ve čtvrtek 12. září a v pátek 13. září proběhly opravné a náhradní praktické maturitní zkoušky.
 • V pátek 13. září vykonávala funkci předsedy zkušební komise závěrečných zkoušek v hradecké střední škole gastronomie, služeb a obchodu Marie Zapadlová.
 • V pátek 13. září proběhla pravidelná porada k rodícímu se středisku v Novém Bydžově na Švarcavě.
  "Předání stavby se uskuteční 16. září a poté nás čeká tvrdý finiš k zajištění plného provozu střediska", komentoval dění na Švarcavě zástupce ředitele pro praktické vyučování Karel Průcha.
 • V pátek a v sobotu 13-14. září se SŠTŘ zúčastnila Krajských dožínek v Hradci Králové. "Představili jsme se v tradičním hávu", řekl garant akce Dobroslav Šmidrkal.
 • V sobotu 14. září byl oceněn Agrární komorou ČR Vojtěch Šlor, nyní žák 2. ročníku oboru Provozní technika, školní vzdělávací program Operátor zemědělské techniky. "Vojta patří po celou dobu studia k výborným a spolehlivým žákům a ocenění si plně zaslouží", řekla k jeho úspěchu třídní učitelka Alexandra Kaplanová.

        Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Královéhradecké krajské dožínky

13. - 14. 09. 2019

V Hradci Králové se ve dnech 13. a 14. září 2019 konal 16. ročník Královéhradeckých krajských dožínek. Na tradičních prostorách hradecké Flošny a malšovického fotbalového stadionu představovali svoje výrobky a vystavovali svoji techniku zemědělci z celého královéhradeckého kraje.

Dožínek se znovu zúčastnila i SŠTŘ Nový Bydžov, která nechyběla na žádném z 16 ročníků.

Velkému zájmu se tradičně těšila ukázka jízdy zručnosti s traktorem Zetor Proxima s vlekem a ukázka nové techniky smluvního partnera školy SECO Industrial Jičín. Vše doplňovala velká reklamní plocha naší školy umístěná na nákladním automobilu Volvo, které patří autoškole SŠTŘ Nový Bydžov.

Potravinářské obory školy reprezentoval prodejní stánek s uzenářskými výrobky společnosti Maso Jičín.

V letošním roce byli na hlavním pódiu premiérově oceněni i nejlepší studenti zemědělských škol z královéhradeckého regionu. Za školu SŠTŘ Nový Bydžov si toto ocenění převzal z rukou náměstkyně hejtmana pro školství paní Martiny Berdychové absolvent oboru Opravář zemědělských strojů a nyní student nástavbového studia Operátor zemědělské techniky Vojta Šlor.

Poděkování patří žákům a pedagogům, kteří se takto velké akce zúčastnili a velmi dobře tak reprezentovali školu SŠTŘ Nový Bydžov.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

Vojtěch Šlor oceněn na Krajských dožínkách

14. 09. 2019

Regionální Agrární komora Královéhradeckého kraje ocenila nejlepší studenty zemědělsky orientovaných oborů. Mezi nimi byl i Vojtěch Šlor, žák 2. ročníku nástavbového studia ve školním vzdělávacím programu Operátor zemědělské techniky.

Vojtěch Šlor
- úspěšný absolvent oboru středního vzdělání s výučním listem 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, ve kterém úspěšně získal všechny další dílčí certifikáty (řidičské oprávnění, svářečské průkazy, oprávnění k obsluze sklízecích mlátiček, kolových traktorů JOHN DEERE a sklízečů řepy HOLMER)
- nyní studuje obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika, školní vzdělávací program Operátor zemědělské techniky (dvouleté nástavbové studium), úspěšně ukončil první ročník

Žák jeví výrazný zájem o zemědělskou problematiku, patří soustavně k nejlepším žákům oboru. Individuální učební praxi vykonával u společnosti STROM Praha, středisko Smiřice.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Exkurze do řeznictví Globus Pardubice

13. 09. 2019

V pátek 13. září 2019 se žáci 2.TP zúčastnili exkurze do masokombinátu Globus v Pardubicích.

V rámci exkurze jsme zhlédli video o řeznictví Globus, které nám ukázalo zákulisí jejich výroby a co pro zaměstnance v opravdovém řeznictví Globus znamená kvalita a čerstvost masa a masných výrobků - včetně spokojenosti zákazníka. Podnikem i videem nás provázel zástupce Jiří Kučera, který pracuje zároveň jako řezník ve firmě.

Po ukončení videa následovala diskuse a množství otázek. Od pana Jiřího Kučery jsme se například dozvěděli, že se na bourárně  denně zpracuje cca 100 půlek prasat, že podnik má celkem 400 zaměstnanců, kuřecí maso a sýry se dováží. Firma nabízí přes 150 druhů masných výrobků a zásobuje  svými produkty více než padesát poboček. V řeznictví Globus si může pracovník vydělat kolem pětadvaceti tisíc korun hrubého za měsíc.

Dále jsme dostali možnost podívat se přímo na řeznickou prodejnu masa a masných výrobků, kde jsme ochutnali různé druhy klobás nebo sekanou.

Jana Barešová, učitelka teoretických předmětů

Fišerův Bydžov opět v gastronomické režii SŠTŘ

06. 09. 2019

Tradiční hudební festival Fišerův Bydžov 2019 opět přilákal do novobydžovského Jiráskova divadla řadu příznivců hudby a uměleckého zpěvu. Do hlediště si našla cestu řada významných hostů včetně hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána.
Cateringové služby na této významné kulturní události opět zajišťovala 6. září 2019 Střední škola technická a řemeslná a její gastronomický úsek opět zabodoval na velmi dobrou.
"Jsme rádi, že nám Městský úřad Nový Bydžov opět v rámci velmi dobré spolupráce svěřil tuto společenskou akci a naše škola se mohla v Jiráskově divadle opět prezentovat. Věřím, že jsme všechny kompetentní osobnosti přesvědčili, že není třeba uvažovat o jiném školském zařízení mimo Nový Bydžov. Velkou zásluhu na skutečnosti, že všem velmi chutnalo, má určitě učitelka odborného výcviku oboru Kuchař-číšník Lenka Vopátková, která velmi pozvedla kvalitu našich gastronomických produktů. Děkuji rovněž našim žákům Tomáši Kovačovskému a Michalu Novotnému i všem frekventantům vzdělávání dospělých, kteří odvedli na akci profesionální výkon", zhodnotila celou akci vedoucí střediska praktického vyučování Veronika Větrovská.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

.

Adaptační kurz prvních ročníku

05. - 06. 9. 2019

Ve dnech 5. a 6. 9. 2019 (čtvrtek, pátek) se uskutečnil adaptační kurz všech prvních ročníku Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov. Díky tomuto kurzu žáci prvních ročníku měli skvělou příležitost se vzájemně seznámit a poznat mimo budovu školy a výuku. První den výletu jsme se vydali do výukového centra v Hlušicích, kde jsme v zámeckém parku měli přichystány různá stanoviště, na kterých jsme hráli společně sportovní hry. Všichni se dobře bavili a zapojovali do sportovních aktivit.

Druhý den jsme vyrazili na výlet do Prachovských skal, kde jsme absolvovali fyzicky nenáročnou procházku, kterou všichni nakonec zvládli bez komplikací. Celý adaptační kurz se velice vydařil, vládla příjemná přátelská atmosféra, dokonce i počasí nám přálo. Jak žáci, tak i učitelé si to užili. Myslím si, že je to skvělá příležitost, aby se děti vzájemně lépe poznaly na začátku školního roku, než nastoupí naplno do školního vyučovacího procesu.

Mgr. Taťána Babijová

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 26. 08 - 06. 09. 2019

Přípravný týden a v pořadí 1. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesly v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 26. srpna navštívila naší školu šestičlenná delegace vedení SPŠ a SOU strojírenského ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Managementy obou škol jednaly o své budoucí spolupráci ve výchově budoucích zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, vše by mělo být spuštěno od školního roku 2020/2021.
 • "Jedná se o skutečnost, že řada žáků SŠTŘ by byla připravována v naší škole za úzké spolupráce s mladoboleslavskou školou a tito žáci by měli zajištěny stejné podmínky a benefity jako mají v Mladé Boleslavi", řekl k jednání zástupce ředitele SŠTŘ Ing. Karel Průcha.
 • V pondělí 26. srpna nastoupil do pracovní pozice učitel střední školy Milan Novák, který bude mít ve své kompetenci výuku technologie zpracování masa a odborný výcvik u oboru Řezník-uzenář.
 • Ve dnech 27-28. srpna proběhly v SŠTŘ opravné komisionální zkoušky a klasifikační přezkoušení.
 • Ve středu 28. srpna nastoupila do pracovní pozice učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Taťána Babijová, která bude na naší škole vyučovat ruský jazyk a základy společenských věd.
 • Ve čtvrtek 29. srpna proběhla obhlídka nového Střediska praktického vyučování, které bylo rekonstruováno v rámci projektu hradecko-pardubické aglomerace ITI. CIRI a řídící výbor ITI zastupovali pan Chmel a paní Kudynová.
 • Závěrečné jednání vedení společnosti COLAS a SŠTŘ Nový Bydžov proběhlo ve čtvrtek 29. srpna. Počínaje zářím 2019 se v SŠTŘ ve spolupráci se společností COLAS rozběhne výuka školního vzdělávacího programu "Operátor silničních strojů a zařízení".
  "Je to příklad vynikající spolupráce firmy a školy", řekl zástupce ředitele Ing. Karel Průcha.
 • Ve čtvrtek 29. srpna se pracovníci školy a bývalí zaměstnanci sešli na Barešově ranči v Lužci nad Cidlinou v rámci zahájení nového školního roku. 
 • V pátek 30. srpna proběhly úvodní pedagogické rady obou výukových center. Zásadní novinkou bude elektronizace veškeré pedagogické dokumentace na odborném výcviku, k tomuto tématu proběhla série školení. Na pedagogických radách byla rovněž řešena problematika GDPR.
 • Úsek praktického vyučování posílili od 2. září dva absolventi naší školy, Jiří Zikmund a Tereza Průchová. Oba dřívější studenti a nyní pracovníci SŠTŘ budou připravováni do pozic v rámci pedagogů praktického vyučování.
  "Jedná se o součást personální politiky naší školy, řada absolventů již v SŠTŘ pracuje a patří ke špičce našeho sboru. Navíc v současné době je velmi obtížné získat odbornou kvalifikovanou pracovní sílu. Naše školství je zahlceno spoustou těžko použitelných absolventů nejrůznějších oborů a na trhu práce chybí až zoufale technici, matematici, fyzikáři či učitelé odborného výcviku", konstatoval ředitel školy Mgr. Vladimír Blažej.
 • V pondělí 2. září zahájil školní rok 2019/2020. Škola k tomuto datu eviduje více jak 400 žáků, ve škole ukončil svoji existenci obor Podnikání. SŠTŘ začíná rozvíjet nový obor odborného nástavbového studia "Technologie potravin".
 • V úterý 3. září rozběhlo svoji existenci zbrusu nově rekonstruované Středisko praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, kde bude probíhat odborný segment výuky potravinářských a gastronomických oborů.
 • "Čeká nás ještě hodně práce, abychom vše doladili do patřičných parametrů", řekla k zahájení činnosti SPV jeho vedoucí Veronika Větrovská.
 • Ve středu 4. září jednali ředitel školy a vedoucí střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou s managementem společnosti MASO Jičín. Vše směřovalo k dalšímu rozvoji oboru Řezník-uzenář.
 • Ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září proběhl adaptační kurz nových 1. ročníků. Pod vedením třídních učitelů se noví žáci zapojili do sportovních soutěží a absolvovali výlet do Českého ráje.
 • Úvodní cateringovou akcí školy byla příprava rautu na festival Fišerův Bydžov 2019, který proběhl v pátek 6. září.
 • V neděli 8. září se škola zúčastnila FOOD festivalu v Novém Bydžově, který je zaměřen na gastronomii regionu.
   Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školyFiremní den FARMET Česká Skalice - Senice u Poděbrad.

05. 09. 2019

Firma ZETEPA Boharyně pana Pavlíčka pořádala 5. září 2019, firemní den zemědělské techniky firmy FARMET Česká Skalice

Na pozemcích společnosti AGD Senice u Poděbrad uspořádala firma ZETEPA dne 5. září 2019 Firemní den zemědělské techniky firmy FARMET Česká Skalice. Této akce se zúčastnili i žáci 3. Z SŠTŘ Nový Bydžov oboru opravář zemědělských strojů. Pedagogický doprovod zajistili učitelé odborného výcviku Martin Kopřiva a Dobroslav Šmidrkal.

Přímo v akci bylo k vidění celkem 17 souprav i s odborným výkladem ke každému stroji.

Divize zemědělské techniky firmy FARMET se zabývá vývojem, výrobou a prodejem zemědělských strojů, především pro zpracování půdy a setí. Jedná se o široký sortiment strojů, vesměs vlastního vývoje a konstrukce, určených pro moderní zemědělskou výrobu (radličkové a diskové podmítače, předseťové kombinátory, dlátové a hloubkové kypřiče, secí stroje, zásobníky kejdy, válce, pěchy).

V České republice hospodaří mnoho velkých, středních ale i malých zemědělských podniků a farem na různých typech půd od lehkých písčitých až po těžké jílovité, od rozsáhlých nížin až po členité podhorské oblasti. Tyto pestré půdní a klimatické podmínky vytvářejí širokou škálu požadovaných řešení technologií, které nám umožňují úspěšně vyvíjet stroje pro evropské i asijské trhy.

Farmet nabízí efektivní a spolehlivá řešení zpracování půdy a setí pro velké podniky ale i menší farmy, v pracovních záběrech od 2 do 16 metrů. 

Společnost FARMET úspěšně exportuje své výrobky do 27 zemí Evropy, Asie, severní Ameriky, Afriky a Oceánie. Ve všech exportních zemích prodává Farmet své výrobky prostřednictvím rozsáhlé sítě obchodních zástupců, kterou nadále posiluje.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku