Aktuality v měsíci: BŘEZEN 2022

DRUHÝ DÍL SEMINÁŘE "MODERNÍ SPOJKOVÉ SYSTÉMY"

31. 03. 2022

Ve čtvrtek 31.3.2022  jsme pro studenty oborů AUTOMECHANIK A ŘIDIČ uspořádali druhý díl odborného semináře na téma MODERNÍ SPOJKOVÉ SYSTÉMY. Lektorem byl opět pan Stanislav Popelka, technický poradce firmy VALEO. Na úvod semináře proběhlo seznámení s produkty firmy VALEO pro automobilový průmysl. Naši studenti tak dostali informace o elektronických komponentech, klimatizaci v automobilu a dalších součástech automobilu, které VALEO vyrábí. Následovalo krátké opakování o spojkách, během kterého byl lektor spokojen se znalostmi našich žáků. Poté už přišla na řadu hlavní část programu, kterou byly technické inovace v oblasti spojkových systémů, nejčastější chyby při montáži spojek a důvody reklamací. V těchto seminářích budeme pokračovat i v následujících měsících, nyní připravujeme seminář na téma KLIMATIZACE.

Děkujeme lektorovi a firmě INTERCARS, která pomohla seminář zrealizovat.

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ NB

Technologové výroby potravin v Řeznictví Soukupovi

25. 03. 2022

Dlouholeté spolupráce naší školy s vyhlášeným řeznictvím v Jilemnici využili i žáci oboru Technolog výroby potravin v rámci své páteční učební praxe 25. března 2022.

Po představení činnosti rodinného řeznictví a nutném hygienickém kolečku se žáci přesunuli přímo do výrobních prostor firmy. Během krátkého času si zopakovali základní principy zpracování masa na masné výrobky, seznámili se s fungováním profesionálních strojů a současnými trendy ve výrobě drobných masných výrobků.

Po této části následovala příprava na vlastní výrobu kuřecí šunky a polokonzerv. Po seznámení s recepturami a použitými technologickými postupy následovalo přepočítávání surovin, jejich navažování, strojní zpracování a plnění do předpřipravených obalů. Zasvěceným průvodcem se zřetelným pedagogickým talentem se stal po celou dobu pan Petr Soukup. Žáci tak po celou dobu praktických aktivit měli možnost vstřebávat zkušenosti z výrobní a podnikatelské praxe.

„Spolupráce s novobydžovskou školou je pro nás investicí do budoucna. V současné době máme na praxích 2 žáky oboru Řezník-uzenář a jsme s jejich znalostmi a umem velmi spokojeni. Budeme též rádi, když budou pokračovat jako naši zaměstnanci,“ komentuje Petr Soukup spolupráci firmy se SŠTŘ Nový Bydžov.

Zážitky z praktických aktivit byly umocněny ochutnávkou výrobků Řeznictví Soukupovi. Celkově velmi pozitivní obraz fungování firmy byl doplněn milým přístupem prodavaček ve studenecké prodejně Na Špici, kde žáci hodnotili prodávaný sortiment a uspořádání prodejních prostor.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Žáci prvního ročníku na stáži ve firmě TEROM

25. 03. 2022

Vybraní žáci prvního ročníku učebního oboru "Opravář diagnostik zemědělských strojů" během své čtrnáctidenní praxe zavítali do firmy TEROM.
Právě tato strojírenská firma nás požádala o spolupráci.
Žáci nejen pomáhali při přípravě na firemní audit (úklid, logistika výroby atd.), ale také se zapojili do výroby zakázek.
Praxe jim otevřela dveře do fungující firmy, kde se mohli seznámit nejen teoreticky, ale i prakticky s jejich výrobky.
Přínosná zkušenost, která se bude v budoucnu určitě hodit.


Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV Nový Bydžov

Reprezentace našich žáků na Celostátní matematické soutěži 2022 (30. ročník)

25. 03. 2022

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ je vyhlašována MŠMT a organizována JČMF v sedmi kategoriích již od roku 1993 (nematuritní: 1., 2., 3. ročník / maturitní: 1., 2., 3., 4. ročník).

V SŠTŘ NB probíhají školní kola matematických soutěží napříč různými ročníky. Z úspěšných žáků bylo vybráno 8 zástupců. Kvůli zdravotní indispozici se celostátního kola konaného 25. 03. 2022 v soutěžním středisku v Hradci Králové zúčastnilo jen 6 našich žáků, jmenovitě Jan Pich, Robin Mazáč, Jindřich Lukeš, Pavel Hyrš, Vojtěch Štoček a Tomáš Nýč.

Toho času provádí organizátoři soutěže (v zastoupení autorů příkladů) opravu soutěžních prací.

My přejeme žákům SŠTŘ nasbírání co nejvíce pozitivních bodů za zpracované postupy řešení, neboť právě ty se při posuzování prací hodnotí.

V příštím roce se budeme těšit na další ročník této soutěže.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D. učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB

Projekt  ,,DEN RYBY"

25. 03. 2022

Žáci třetího ročníku oboru Kuchař - číšník se připravují na konferenci v rámci projektu ,,DEN RYBY". Jejich úkolem bude připravit sumečka afrického z chovu Zemědělské akciové společnosti Mžany. Pod vedením odborné učitelky Lenky Vopátkové připraví rybu pěti různými způsoby, s využitím moderních technik přípravy a vhodnou přílohou. Akce je určená pro pracovníky školního a veřejného stravování a starosty obcí.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec nad Cidlinou

Kurz malé zemědělské techniky společnosti SECO INDUSTRIES, s.r.o. Jičín -  1. ročník OZS 2021/2022

21. 03. 2022

V pondělí 21. března 2022 zahájili žáci 1. ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů SŠTŘ Nový Bydžov kurz malé zemědělské techniky ve společnosti SECO INDUSTRIES Jičín.

Žáci jsou rozděleni do tří skupin. Každá skupina absolvuje týdenní pracovní stáž přímo na montážní výrobní lince společnosti. Touto činností žáci zdokonalují svoji manuální zručnost. Naučí se znát traktory na sekání trávy do nejmenších detailů. Během prvních dnů kurzu nedošlo k žádným problémům, naopak naši žáci jsou prací na montážní lince opravdu nadšeni a z řad pracovníků společnosti velice chváleni. Můžeme s klidným svědomím konstatovat, že se z našich žáků stanou mladí odborníci na techniku společnosti SECO INDUSTRIES Jičín. Kurz MZT bude ukončen v následujícím měsíci písemným testem, praktickou zkouškou z údržby a ovládání techniky SECO INDUSTRIES, kterou v lednu 2022 společnost bezplatně zapůjčila SŠTŘ Nový Bydžov k výuce žáků i údržbě školního areálu VC Hlušice.

Odborný pedagogický dozor žáků zajišťuje učitel odborného výcviku Vladimír Flégr.

Dobroslav Šmidrkal,  vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB

Jaro v domově mládeže

21. 03. 2022

Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi ? Zima je pryč a i naše klubíčko /malý klub/ v DM se rozsvítilo veselými barvami. Studenti si vyrobili velikonoční dekoraci na stůl či terasu technikou dekupáže /ubrouskovou metodou/. První krok se dařil velmi dobře, protože pracovali s barvou a štětcem. Druhým krokem byla práce s nůžkami a třetím přilepení ubrousku. Výsledek stojí opravdu za velikou pochvalu. Jsou to moji „šikulkové"!

Jana Žďárská,  vychovatelka DM SŠTŘ NB

Mlýn Perner – od zrna po kvalitní mouku

18. 03. 2022

Zpracování obilného zrna mlynářskou technologií je věda. Exkurzí do mlýna Perner ve Svijanech se však pro technology potravin v pátek 18. března 2022 mnohá tajemství vzniku kvalitní mouky odkryla.

Zcela jistě ne všechna, protože vyškolení nového pracovníka jenom pro obsluhu trvá přibližně půl roku ve velmi intenzivním tempu.

Ostatně i činnost mlýna ve Svijanech je obdivuhodná. Hodnota 500 tun zpracovaných obilovin denně hovoří za vše. Na první pohled to je vidět i ve frekvenci kamionů přivážejících obiloviny a jiných odvážejících vyrobenou mouku k odběratelům. Především velkým pekárnám (ve formě cisteren), menším pekárnám (např. v 50 kg pytlích) či do obchodních řetězců v nám známých 1 kg baleních.

Žáci se v rámci exkurze seznámili nejenom s principy činností jednotlivých strojních soustav, systémů kontroly kvality v celém průběhu výroby, ale i s novými pojmy jako například síla a vaznost mouky, pádové číslo, plynotvorná schopnost mouky, silné a slabé mouky a jejich vlastnosti, míchání mouk pro získání optimálních vlastností mouky pro zákazníky.

„Informace našeho průvodce pana Pohanky nebyly jen teorie, ale vždycky je provázel praktickou ukázkou. Obdivovala jsem též dokonalou souhru strojů a lidí pracujících v mlýně,“ komentovala odbornou exkurzi žákyně 1. ročníku Darina Walzerová.

Tato exkurze byla i inspirací pro další praktické činnosti technologů výroby potravin. V prostorách SPV Chlumec nad Cidlinou budou v dalších hodinách posuzovat kvalitu zrn, stanovovat kvalitu mokrého lepku, navrhovat a testovat směsi pro výrobu chleba.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Seminář moderní spojkové systémy

17. 03. 2022

Ve čtvrtek 17. března 2022  jsme pro studenty oborů AUTOMECHANIK A ŘIDIČ uspořádali odborný seminář na téma MODERNÍ SPOJKOVÉ SYSTÉMY. Lektorem byl pan Stanislav Popelka, technický poradce firmy VALEO. Na úvod semináře proběhlo seznámení s produkty firmy VALEO pro automobilový průmysl. Naši studenti tak dostali informace o elektronických komponentech, klimatizaci v automobilu a dalších součástech automobilu, které VALEO vyrábí. Následovalo krátké opakování o spojkách, během kterého byl lektor spokojen se znalostmi našich studentů. Poté už přišla na řadu hlavní část programu, kterou byly technické inovace v oblasti spojkových systémů, nejčastější chyby při montáži spojek a důvody reklamací. Během měsíce dubna tento seminář zopakujeme pro další třídy a obory s automobilním zaměřením.

Děkujeme lektorovi a firmě INTERCARS, která pomohla seminář zrealizovat.

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ NB

Žáci skládali zkoušky "Profesní způsobilosti řidiče"

16. 03. 2022

Dne 16. 3. se studenti SŠTŘ Jan Balzer , Milena Berousková a Eliška Černá (žáci nástavbového studia) zúčastnili na Městském úřadě Nový Bydžov závěrečné zkoušky pro získání Profesní způsobilosti řidiče. Všichni uspěli a stali se plnohodnotnými držiteli skupiny C v rámci legislativy České republiky.

Vladimír Žalman,  vedoucí Školicího střediska řidičů a učitel autoškoly SŠTŘ NB

Seminář:  ,,Ryby a mořské plody"

11. 03. 2022

V pátek 11. 03. 2022 se učitelka odborného výcviku oboru Kuchař - číšník Lenka Vopátková zúčastnila semináře ,,Ryby a mořské plody". Tato akce se konala v Kulinářské akademii GROSSETO v Praze -  Průhonicích. Akademie kulinářského umění pro pedagogy se specializuje na prezentaci správných kuchařských technik. ,,Mnou absolvovaný kurz byl zaměřený na přípravu ryb a pokrmů z nich. Lektorem byl profesionální kuchař pan Jiří Roith, který nás seznámil s přípravou lososa, mořského vlka, krevet a slávek. U těchto pokrmů nám podrobně představil techniku, která je velmi důležitá pro výsledný pokrm a postup přípravy. Následně jsme dostali možnost si recepty  osobně vyzkoušet. V nádherně a pro kuchaře velmi profesionálně vybaveném zařízení se nám vše skvěle dařilo připravit až ke konečnému servírování. Přínosem pro mě bylo vidět správnou techniku i postup při přípravě ryb a především upéct rybu tak, aby nebyla vysušená," hodnotila tuto vzdělávací akci Lenka Vopátková. Na závěr celé akce přišla i odměna v podobě osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu.


Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec nad Cidlinou

Rybářství v Chlumci nad Cidlinou – partner pro teorii a praxi

11. 03. 2022

Pro technology výroby potravin nabízí Novobydžovsko a Chlumecko velké množství příležitostí, jak rozšířit a po skončení studia i uplatnit své znalosti. V pátek 11. března 2022 naše kroky (a to doslova) zamířily do firmy Rybářství Chlumec nad Cidlinou.

Zasvěceným průvodcem nám byl pan Ing. Pavel Scheiner. V čase odborné exkurze žáci ověřovali své odborné teoretické znalosti v praxi. Ať už před vstupem do provozních prostor ve smyslu dodržování zásad osobní hygieny, tak i přímo během komentované prohlídky.

Poznali tak cestu ryby od jejího vstupu do procesu zpracování, tj. od usmrcení, následného porcování, balení, skladování až po předání k distribuci k zákazníkům.

Velmi zajímavou a novou částí bylo seznámení se s procesem uzení ryb a systémy uplatňovanými pro zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků z rybího masa.

Na tuto část navázala praktická činnost v prostorách SPV Chlumec nad Cidlinou. Zde žáci pracovali s uzenými makrelami. Zhodnotili celkový vzhled ryb po zpracování, rozdělili ryby na nejedlé a jedlé části, které senzoricky posoudili. Pracovali též s údaji, které musí být na uvedeny na obalech. Nakonec vše zapsali, spočítali a v protokolech zhodnotili.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Praxe žáků v obráběcím centru

11. 03. 2022

První ročník oboru Mechanik opravář motorových vozidel absolvoval čtrnáctidenní praxi ve strojním obráběcím centru na Švarcavě.Žáci si v tomto cyklu zlepšili svou manuální zručnost při výrobě šroubováku a olovnice. Zároveň se zdokonalili v kreslení v programu Solidworks, když vytvořili kotoučovou spojku. Viděli také 3D tisk -  Mgr. P.  Motyčka jim vysvětlil základy fungování 3D tiskáren s názornou ukázkou. Některé žáky 3D tisk natolik oslovil, že uvažují o zakoupení tiskárny. Chtějí se s ní naučit pracovat a poznat konkrétní možnosti tisku. Myslím, že naše škola může žáky podpořit v jejich iniciativě případnými kroužky z této oblasti.


Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV NB - Švarcava


Naše cukrářky září bronzovou a stříbrnou

10. 03. 2022

Úspěchem se pyšní naše cukrářky. V soutěžní části březnových Karmelských slavností v Mladé Boleslavi prokázaly, že jejich zručnost, nápaditost a schopnost prezentovat školu převyšuje žáky řady škol vyučujících stejný učební obor.

Dokazuje to umístění ve stříbrném pásmu Adély Štěrbové (1. ročník) a Kristýny Rochlové (3. ročník), které vedla učitelka odborného výcviku Blanka Kubíková. Jejich svatební dort vynikal nad ostatní jemně probarvenými růžovými květy, jejichž základem byla bílá čokoláda. Zaujala též jemnost jedlé krajky a celkové vyznění exponátu.

Ocenění doznal i umně provedený dort Stely Zajíčkové (1. Ročník), který vytvářela v rámci svého působení na smluvním pracovišti „Maminčina cukrárna Skřivany“ pod vedením instruktorky Terezy Větrovské. Exponát byl určený jako dárek k patnáctým narozeninám s tématem sov jako nositelek moudrosti. U tohoto exponátu bylo porotou oceněno rozvrstvení jednotlivých částí dortu a probarvení lístků.

„Máme velkou radost, že děvčata uspěla v konkurenci 15 soutěžících škol. Na závěr patří velký dík učitelce Blance Kubíkové a instruktorce Tereze Větrovské, které děvčata dovedly k dokonalým výrobkům. Poděkování patří i všem, kteří se na úspěchu dívek podíleli radou či laskavým slovem“, zhodnotil reprezentaci školy předseda metodické komise gastronomických a potravinářských oborů SŠTŘ Mgr. Jiří Zahradník.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

SŠTŘ hlásí rekordní počet přihlášek

10. 03. 2022

Opět nastal čas přijímacího řízení do budoucích prvních ročníků středních škol. Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově nenechala nic náhodě a vyplatilo se. Na více podrobností jsme se zeptali ředitele školy Mgr. Vladimíra Blažeje.

Kolik přihlášek dorazilo na naši školu?
"V letošním 1. kole přijímacího řízení registrujeme 208 přihlášek ke studiu, což je o 40 zájemců více, než tomu bylo v loňském školním roce. Samozřejmě to považujeme za úspěch, který ovlivnil i vyšší počet žáků v závěrečných ročnících základních škol."

O které obory je největší zájem?
"V posledních letech už tradičně o obory s výučním listem Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel, kde opětovně otevřeme dvě třídy v 1. ročníku. U obou oborů máme více variant školních vzdělávacích programů, což může uchazeče pozitivně ovlivnit. Velmi optimální zájem je o studium v nástavbových oborech, kde mohou držitelé výučních listů získat po dvou letech maturitní vysvědčení v případě, že se studiu budou odpovídajícím způsobem věnovat. Tady chci vyzdvihnout náš projekt 3+2, tedy po třech letech výuční list a po dalších dvou maturita. Na každý obor s výučním listem má naše škola připraven program v rámci nástavbového studia."

Jaké jsou podmínky přijetí pro jednotlivé obory?
"Je to jednoduché, u uchazečů, kteří se hlásí na maturitní obory, jsou ve hře jednotné přijímací zkoušky a spolu s nimi kritéria stanovená školou. Poměr bodů je 60:40, máme stanovenu minimální bodovou hranici pro přijetí. U uchazečů o obor s výučním listem rozhodují pouze kritéria stanovená školou, přijímací zkoušky se zde nekonají. I zde máme nepodkročitelnou bodovou hranici, pokud ji uchazeč nedosáhne, přijetí do SŠTŘ se nedočká."

A co případní zájemci, kteří se rozhodnou dodatečně, že by rádi nastoupili k nám do školy, mají ještě možnost?
"Ano, samozřejmě. Vypisujeme další kola přijímacího řízení, druhé kolo je pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemají možnost nastoupit na původně zvolenou školu nebo přihlášku podají později, termín podání přihlášek je do 9. května 2022. Třetí kolo má termín 16. května 2022 a případné čtvrté kolo 30. června 2022. Poslední termín pro uchazeče o studium v 1. ročníku je pak do 31. Srpna, a tím přijímací řízení končí. Zatím máme pocit, že další kola budou zřejmě již uzavřena pro uchazeče o studium elektrotechnických oborů, jinde volná místa jsou. Jsme rovněž připraveni přijmout uchazeče o studium ve vyšších ročnících v případě, že jejich předchozí studium je kompatibilní s tím, které nabízíme my."

Jak byste prozatím zhodnotil letošní přijímací řízení?
"Převažují plusy, plánujeme otevření 8 nových tříd v 1. ročnících, což znamená, že by škola měla celkem 24 tříd. V některých oborech bychom samozřejmě uvítali vyšší počet přihlášek, ale to je již běžný kolorit každého roku. Já osobně děkuji za skvělou spolupráci ředitelům a výchovným poradcům, kteří s námi komunikovali výborně i v době, která tomu příliš nenahrávala. Věřím, že všechny akce pro žáky základních škol a pro jejich pedagogy zase v plné míře obnovíme a že si někteří protagonisté nejrůznějších lockdownů uvědomí, jaké škody ve vzdělávacím systému byly napáchány."

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice


Soutěž odborných dovedností oboru Cukrář

08. 03. 2022

Žákyně prvního ročníku oboru Cukrář Střední školy technické a řemeslné poměřily svoje znalosti a dovednosti při výrobě vaječných věnečků.
Nejprve je čekalo normování daného výrobku, což je základ v každé výrobě. Poté si vyrobily pálenou hmotu, z níž nastříkaly přesný počet věnečků. Následovala úprava fondánové polevy a příprava vlastního krému.
Všechny žákyně pracovaly velice pečlivě a vyrobené věnečky putovaly ke strávníkům do naší školní jídelny v Hlušicích.
Po celkovém hodnocení první místo získala  Barbora Hrubá, druhé místo patří Adéle Štěrbové a z třetího místa se raduje Leontýna Knejpová.
Děvčatům moc gratuluji, velice kladně hodnotím přístup k práci u všech soutěžících a těm, co nevyhrály, budiž útěchou pozitivní ohlasy našich  strávníků na sladký zákusek.


Alena Čermáková, učitelka odborných předmětů oboru Cukrář

Odborná beseda na téma Kvalita masa a obalové materiály masných výrobků

07. 03. 2022

Kvalita masa a jeho vlastnosti jsou čím dál větším tématem, které rezonuje napříč všemi skupinami osob včetně vegetariánů, flexitariánů a dalších.
Na toto téma proběhla odborná diskuse s technology firmy Maspoma, pány Robertem Nejedlým a Tomášem Píšou a žáky SŠTŘ Nový Bydžov oborů Technolog výroby potravin a Řezník - uzenář.
Žáci i pedagogové byli seznámeni s novými trendy výroby masných produktů, které musí reagovat na zvyšující se požadavky zákazníků, ale i stále se měnící kvalitu masa.
Zákazníci mají čím dál více informací o potravinách, a proto preferují stále libovější, tukem prokvetlé (mramorované) maso. Na jejich požadavky reagují chovatelé šlechtěním různých plemen prasat.  
Výsledkem je opravdu požadované maso, které ale s sebou přináší skryté komplikace např. v podobě vyššího obsahu vody.
Dalším, neméně zajímavým tématem, byla výroba veganských produktů, kdy firma Maspoma dodává nejen technologie, ale i výrobní suroviny pro výrobu bezmasých párků, burgerů a "mas".
Poslední částí besedy bylo seznámení s veškerými druhy obalů masných, ale i nemasných produktů. Vlastní činnosti při zpracování přírodních střev jako čištění, sdírání, kalibrování či konzervace byly detailně probrány. Žáci se dozvěděli, proč je přírodní střívko při výrobě masných výrobků stále ještě kvalitativně nedostižené a co ovlivňuje jejich kvalitu při narážení párků, klobásek nebo špekáčků.
V odborných výkladech si každý našel své zajímavé téma, které nám všem rozšířilo obzory a dovednosti.
"Mě osobně nejvíce zaujaly rozdíly masa při odlišných způsobech chovu a zjištění, že bezmasé výrobky dělají především řezníci," říká Jindřich Lukeš, žák 2. ročníku oboru Řezník - uzenář.
Technologům z Maspomy děkujeme za příjemnou diskuzi a těšíme se na další spolupráci třeba při kurzech výroby paštik, klobás nebo jiných dobrot.


Milan Novák,  vedoucí učitel oboru řezník - uzenář


Karmelské slavnosti 2022 – finišujeme!

07. 03. 2022

Žáky a vyučující učebního oboru Cukrář naší školy velmi potěšila pozvánka z ISŠ Mladé Boleslavi k soutěžnímu klání na čtvrtek 10. března, kdy se budou konat tradiční Karmelské slavnosti.

Ze dvou témat si naše cukrářky vybraly „Svatební dort“.

Jeden soutěžní exponát si připravuje dvojice  Kristýna Rochlová a Adéla Štěrbová. Druhý dort potom Stela Zajíčková.

„I když jsem teprve v 1. ročníku, snažím se uplatnit vše, co umím. S Kristýnou se velmi dobře doplňujeme. Pro náš „romantický“ dort si dnes připravujeme kvítky, jedlé krajky a zkoušíme různé techniky barvení potahovací hmoty,“ komentuje svou práci Adéla Štěrbová.

„Mám z děvčat radost. Jsou nadšené, nebojí se učit a aplikovat techniky, se kterými se ještě příliš nesetkaly. Práce jim jde pěkně od ruky a věřím, že v soutěži, které se pravidelně účastníme, uspějeme,“ dodává učitelka odborného výcviku Blanka Kubíková.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Cukrářská projektová hodina

04. 03. 2022

Dne 4. 3. 2022 proběhla v rámci předmětu Technologie cukrářské výroby ve třídě 2.C projektová hodina, která se věnovala zvláštním šlehaným hmotám. Připravili jsme vaničky (tzv. rakvičky) šleháním ze žloutků a cukru. Žáci si formičky vymazali tukem, vyzkoušeli si správné nastavení teploty pečení, a poté nastavení teploty pece pro sušení vaniček. Při dávkování jsme udělali pokus i s dvojitým dávkováním těsta do vaniček, které se po upečení projevilo nesourodým tvarem. Tím jsme si ukázali i vady daného pečiva. Po vychladnutí došlo k ozdobení šlehačkou a senzorickému zhodnocení finálního výrobku. Během výuky žáci poznali a pochopili princip technologie přípravy zvláštních šlehaných hmot.

Ing. Slávka Formánková, učitelka odborných předmětů

Okresní florbalový turnaj v Hradci Králové

02. 03. 2022

Ve středu 2. 3. 2022 jsme se zúčastnili okresního finále florbalu v kategorii chlapců. Turnaje se účastnilo 8 týmů rozdělených do dvou čtyřčlenných skupin. Ve naší skupině jsme narazili na týmy Gymnázium, Střední odborná a vyšší odborná škola Nový Bydžov, SION Hradec Králové, Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové. V prvním zápase jsme prohráli 0:4 s Gymnáziem
J. K. Tyla. Druhé utkání pro nás bylo derby s Gymnáziem, Střední odbornou a vyšší odbornou školou NB, které jsme bohužel prohráli 1:5 (Rygl). Poslední skupinový zápas rovněž prohrou 0:8 se školou SION HK. Základní skupinu jsme zakončili na čtvrtém místě se ziskem
0 bodů a skóre 1:17.

Zápas o 7. – 8. místo se nehrál. Soupeř Střední škola zdravotní Hradec Králové odjela po skupinách. Kvůli horšímu skóre jsme obsadili 8. místo.

Turnaje se účastnili: Adam Miškář, Aleš Fejfar, Lukáš Novotný, Martin Kukal, Matěj Vrabec, Michal Egrt, Mikuláš Borovička, Martin Heger, Petr Prokeš, Vladislav Špaček, Vojta Bednář, Jan Vlk a Pavel Chramosta.  

Bc. David Hamák,  učitel všeobecných předmětů SŠTŘ NB

Proběhlo krajské kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2022, Matěj Němec slaví postup do celostátního finále!!!

01. 03. 2022

V úterý 1. března 2022 proběhlo na SOŠ A SOU VOCELOVA Hradec Králové krajské kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2022 v kategorii AUTOMECHANIK. Naši školu reprezentovali Matěj Němec a Dominik Ruman. Oba kluci podali velmi dobrý výkon a umístili se na stupních vítězů. Matěj Němec se díky 2. místu zaslouženě probojoval do celostátního finále této soutěže, které se uskuteční v polovině dubna, tradičně v servisním centru ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Matějovi přejeme mnoho úspěchů ve finále.

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB


Rekonstrukce dílen ve Středisku praktického vyučování v Hlušicích začala

01. 03. 2022

Středisko praktického vyučování v Hlušicích se konečně dočkalo. Započala rekonstrukce, která se připravuje již více než 10 let. Na okolnosti, průběh a plány jsme se zeptali Ing. Karla Průchy, zástupce ředitele školy.

„Nejprve musím poděkovat zástupcům Královéhradeckého kraje za poskytnutí finančních prostředků na zahájení již tak dlouho plánované rekonstrukce. Modernizaci a rozvoj školy si bez zrekonstruovaných prostor v Hlušicích nedokážeme představit. Na jedné straně kladně vnímáme zvyšující se zájem o školu a technické obory zejména, na druhé straně pro velkou techniku nám již chybí prostory a praktické vyučování se dostalo na hranici únosnosti. V ostatních objektech využíváme momentálně každý kout. A právě probíhající přijímací řízení predikuje pokračování nastoleného trendu.“, říká Karel Průcha. Jak nyní 1. etapa probíhá, popisuje dále: „Ve výběrovém řízení uspěla společnost DEMSTAV Group s.r.o. a zahájila 1. etapu, kterou jsou bourací práce. Nyní dochází k demontáži vnitřních konstrukcí, po nich bude následovat střešní konstrukce a na závěr obvodové zdivo. Práce by měly být ukončeny v dubnu, nejpozději v květnu. V další souběžné etapě dochází k úpravě projektové dokumentace, na kterou je vydáno stavební povolení, a věříme, že v září budeme připraveni k realizaci 3. etapy, která bude tou finální. Nyní jsme ale rádi, že práce konečně začaly“, uzavřel Karel Průcha.

Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele SŠTŘ NB