Aktuality v měsíci: ČERVEN 2023

Zakončení školního roku v Auto-elektro servisu Mandát

29. 06. 2023

Pan David Mandát, majitel specializovaného Auto-elektro servisu v Chlumci nad Cidlinou, přivítal na konci školního roku žáky prvního ročníku oboru Dopravní prostředky (vzdělávací program Technik a Operátor silniční dopravy).

Prezentace jeho činnosti probíhala v příkladně čisté a noblesně uspořádané dílně.

Žáci byli seznámeni s etiketou chování k zákazníkům. Následovalo představení jednotlivých pracovních postupů (zakázkový list, evidence vstupních závad, výpis jednotek po odvedené práci, aplikace dílenských příruček apod.).

Následně byly prezentovány bezpečnostní jízdní asistenty. Předvedení podélného parkování probíhala se „vztyčenýma rukama“ řidiče.

Všichni zúčastnění se dozvěděli o možnostech zrcadlení navigace, navýšení výkonu motoru, bezpečnostních, parkovacích a hlasových systémech.

Velkou výhodou je možnost zabudování nejmodernějších bezpečnostních systémů i do "starých typů automobilů". Pan Mandát se rovněž věnuje individuálnímu zvýšení komfortu vozidel pro zákazníky s handicapem (např. hlasové ovládání).

Závěrečná informace patří žákům SŠTŘ NB, kteří mají možnost využívat technickou podporu „HELLA – HGS data“. Podpora poskytuje potřebná technická data, příručky a postupy řešení. V případě zájmu stačí požádat vedoucí učitele na učebních praxích.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D.,  učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB

Muzeum Chocotopia Průhonice

28. 06. 2023

Dne 28. 6. 2023 žáci oboru Cukrář 1. a 2. ročníku navštívili zážitkové muzeum Chcotopia v Průhonicích. Seznámili se s historií čokolády a s procesem její výroby. Jak řekl pan průvodce: „Na výrobě čokolády se nezměnilo nic, jen lidi a stroje.“

Dozvěděli jsme se, jak se například správně temperuje čokoláda. Temperování je proces, jehož cílem je obnovit krystalickou mřížku kakaového másla v čokoládě.  Stálým promícháváním čokolády dojde k jejímu rovnoměrnému ochlazení a tím docílíme požadovaného efektu temperování. Díky němu můžeme u čokolády docílit krásného lesku, příjemného hlasitého prasknutí, když čokoládu rozlomíme.

Exkurze byla velmi zajímavá a nabrali jsme plno zkušenosti a znalostí, jak je výroba čokolády náročná a jaké jsou její klady a zápory.

Michaela Vejvodová,  učitelka odborného výcviku SŠTŘ NB

Projektový den "Erbenův Miletín"

28. 06. 2023

Ve středu 28. června žáci se 1. SOD a  2. K zúčastnili projektového dne "Erbenův Miletín", který zorganizovala Mgr. Lenka Fleglová. Program byl velice pestrý a zajímavý.

Žáci se dozvěděli spoustu informaci o rodném městě významného spisovatele Karla Jaromíra Erbena, prošli si Erbenovu turistickou stezku, navštívili klášterní sklepy, Erbenův rodný domek a Muzeum českého amatérského divadla. Během celé exkurze dělali krátké zastávky a poslouchali poutavý, zajímavý výklad paní učitelky Mgr. Lenky Fleglové, která to zde velmi dobře zná. Nejvíce jsme se zaměřili na jeho nejslavnější dílo Kytice a balady, které obsahuje. Žáci obdrželi letáčky o navštívených místech a vyplňovali pracovní list o K. J. Erbenovi, který potom mohou využít v příštím školním roce ve výuce. Na konci exkurze si všichni mohli zakoupit miletínské modlitbičky, které jsou vyhledávanou pochoutkou a suvenýrem z návštěvy Miletína.

Projektový den Erbenův Miletín se velice vydařil, žáci byli spokojení, plní dojmů a informací. Exkurze bezesporu přispěla k rozšíření jejich znalostí a povědomí o české literatuře. Pedagogický dozor: Mgr. Lenka Fleglová, Mgr. Taťána Babijová  

Mgr. Taťána Babijová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů


Sportovní dny v Hlušicích

26. - 28. 06. 2023

Sportovní dny plné soutěží a zábavy proběhly v obci Hlušice od 26. června do 28. června. Tento třídenní sportovní festival přilákal mnoho nadšených účastníků z různých věkových skupin a jednotlivých tříd. Příjemné letní počasí a energická atmosféra přispěly ke skvělému průběhu akce.

Jedna z nejoblíbenějších disciplín byla střelba ze vzduchovky. Soutěžící se sešli s cílem ukázat svou přesnost a klidnou ruku při střelbě na terče. S napětím v očích a pevnou rukou zamířili na cíl, usilujíce o co nejlepší výsledek. Vzduchovky přinášely do hry dobrodružství a soutěživost.

Další disciplínou, která rozproudila vášeň a soutěžního ducha, byl volejbal. Týmy se utkaly na volejbalovém hřišti, vyzbrojeny silnými servisy a rychlými smečemi. Každý tým se snažil získat co nejvíce bodů a předvést své volejbalové dovednosti.

Fotbal, jeden z nejoblíbenějších sportů na světě, samozřejmě nemohl chybět na programu sportovních her. Týmy bojovaly na trávníku o vítězství a vkládaly veškeré své schopnosti do každého přihrávání, sprintu a střely na bránu.

Závěrečnou disciplínou byl brännball, dynamická a zábavná hra, která spojovala týmovou spolupráci s obratností a strategií. Hráči se přetahovali o míč a snažili se překonat protivníky a získat body pro svůj tým.

Bc. David Hamák, učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů

Předání svářečských průkazů a diplomů, zdárné ukončení školního roku ve svářečské, škole

26. 06. 2023

Po úspěšném složení zkoušek z praktické a teoretické části na žáky čekala ta nejpříjemnější část a to je předání svářečských průkazů základních kurzů.
Žáci oboru Automechanik i Opravář zemědělských strojů obdrželi osvědčení, která se jim určitě budou hodit v profesním životě, protože zvyšují jejich kvalifikaci.
Minulý týden úspěšně zvládli kurz i maturitní obory Technik silniční dopravy a Operátor silniční dopravy.
Tím ukončili školní rok ve svářečské škole.
Metodou 111 a 135 prošlo úspěšně na 150 žáků.


Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV Nový Bydžov

Vodácký kurz pro naše žáky na řece Vltavě

25. - 28. 06. 2023

Ve dnech 25. – 28. června 2023 se žáci třídy 2. SOD a 1. PT zúčastnili vodáckého kurzu na řece Vltavě. Výprava pod vedením Mgr. Petra Motyčky, Bc. Lukáše Dudka a Ing. Jiřího Wágnera vyrazila vlakem z Chlumce nad Cidlinou do Vyššího Brodu, kde první noc přenocovala ve vlastních stanech a ráno vyrazila na lodičkách přes krásný Rožmberk do tábořiště Nahořany. Další den směřovala plavidla do Českého Krumlova. Zde účastníci kurzu nejen přenocovali, ale hlavně si prohlédli krásy města a zámek. Od půlnoci do brzkého rána vodáky provázel déšť, ale od nastoupení do lodiček opět vysvitlo sluníčko, které bylo součástí celého poslední dne plavby.  Skupina na závěrečný den absolvovala 5 jezů, které prověřily jejich dovednosti s ovládáním raftů a kánoí až do  kempu Zlatá koruna, kde vodácký kurz všichni bez úhony zakončili. Zpět se celá skupina vracela vlakem ze stanice Český Krumlov opět do zastávky Chlumec nad Cidlinou.

Mgr. Petr Motyčka, zástupce ředitele SŠTŘ

Studentský den v Maso - Profitu

27. 06. 2023


Firma Maso - Profit opět připravila pro obory Řezník - uzenář a Kuchař - číšník ze SŠTŘ Nový Bydžov Studentský den, při kterém se žáci seznámili s výrobou pravých konzerv v autoklávu a zpracováním masa ve výborné klobásy.
Neméně zajímavý byl i blok o hygieně a sanitaci s následným pokusem kvality umytých rukou. Ano, všichni víme, jak je důležité si mýt ruce, pokud se však do kontroly umytí zapojí technika a pomocí čísel vyjádříme rozdíl mezi čistýma a neumytýma rukama,  vyjde nám rozdíl více než osmdesátinásobný.
"Proces sterilizace konzerv je velmi časově náročný, stejně tak i chlazení ze 121°C na běžnou teplotu. Hlídat se musí i tlak, při kterém dochází k těmto vysokým teplotám," říká Kamil Beneš, žák oboru Řezník - uzenář.
Součástí Studentského dne byla i prohlídka brusírny, složení řezaček a kutrových nožů.
Děkujeme firmě Maso - Profit za poutavý a zajímavý program, těšíme se na další spolupráci při výuce mladých řezníků.  

Milan Novák, vedoucí učitel oboru Řezník - uzenář

Žáci 1. ročníků absolvovali Kurz sportu a pobytu v přírodě

19. - 23. 06. 2023

Pět dní plných aktivit a krásného počasí si užili žáci prvních ročníků, kteří strávili svůj Kurz sportu a pobytu v přírodě v areálu Tesla Horní Bradlo.
Hned první den byl nabitý programem. Kluci a holky absolvovali orientační běh v blízkém okolí našeho dočasného útočiště. Další dny vyrazili žáci společně s učiteli na celodenní turistický výlet na vodní přehradu Seč. Cesta přinesla slušných 24 km. Vzhledem k počtu účastníků - téměř sto - byli účastníci zájezdu rozděleni na polovinu a šlo se ve dvou dnech. Mezitím v táboře proběhlo velké množství sportovních aktivit - softball, fotbal, tenis, lakros, frisbee, brännball, plavání v bazénu. Poslední večer jsme si užili i tradiční táborový oheň.
Celý kurz utekl velmi rychle díky krásnému počasí a především perfektnímu přístupu a chování všech žáků.
Poděkování jistě patří i pedagogickému dohledu: Petru Motyčkovi, Ondřeji Kolářovi, Davidu Hamákovi, Lukášovi Dudkovi, Jiřímu Wágnerovi, Lence Pilařové a Taťáně Babijové.


Mgr. Petr Motyčka. zástupce ředitele SŠTŘ

Opětovná skvělá spolupráce SŠTŘ a Banbquet Teamu

21. 06. 2023

  I v závěru školního roku žáci prvního ročníku oboru Kuchař - číšník Střední školy technické a řemeslné nechyběli při spolupráci s BANQUET TEAMEM společnosti BIDFOOD  při zajištění sportovního dne ve Velkém Meziříčí. Příprava více jak sedmnácti chodů pro patnáct set zúčastněných byla výzvou.
,,Žáci pracovali na úrovni vyučených dospělých jedinců, bez jakéhokoli zaváhání, kvalitně a bez odpočinku, nevěřili jsme, že se jedná o prváky. Pokud máte ve studijním oboru tak zdatné jedince, není se čeho bát a gastronomie má zelenou. Jejich slova při odchodu v 17 hodin- "Kluci,  pokud budete potřebovat, my bychom chtěli zase přijet," nás opravdu dostala," řekl Petr Konečný,  vedoucí podpory prodeje.
  A slova spokojenosti a nadšení opravdu zazněla i z řad žáků, kteří byli nadšení spoluprací s profesionály. Viděli totiž na vlastní oči, že gastronomie je krásné, i když náročné povolání.


Veronika Blažejová, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec n. C.

Memoriál Elišky Junkové v Hlušicích potřetí

17. 06. 2023

Již potřetí uvítaly Hlušice a SŠTŘ účastníky Novobydžovského čtverce – Memoriálu Elišky Junkové, rallye historických vozidel.  Letošní 27. ročník opět překonal svůj loňský rekord, v počtu 95 závodních posádek atakoval magickou stovku a náměstí v Bydžově v sobotu 17. června praskalo ve švech. Počasí přálo, sluníčko hřálo a vedle atraktivních veteránských automobilů a motorek se po silnicích proháněli cyklisté na historických velocipedech, nechyběly historické traktory ani bohatý program pro děti, občerstvení a nově stánek s novobydžovským pivem.

Závodem se nechali nalákat i někteří pedagogové naší školy. Vedle matadora a zkušeného závodníka Vládi Pavelky na motocyklu BMW R35 z roku 1940 a loňské vítězky v dámské kategorii, paní Dany Žďárské v luxusním voze Mercedes z roku 1974, se nováčkem závodu stal učitel autoškoly David Janouch na motocyklu ČZ 150C z roku 1952. Startovní číslo 1 ukořistil učitel Vláďa Suchánek, v doprovodu spolujezdkyně Táni Babijové vyrazili na Jawě 50, rok výroby 1969.

Servis ve školní jídelně v Hlušicích byl rychlý a bezchybný, teplá polévka přišla během studené dešťové přeháňky vhod, řízek posílil a spojení se štábem v kuchyni fungovalo skvěle i na dálku. Také obec Hlušice nám vyšla vstříc a poskytla zázemí v kulturním domě pro sobotní vyhlášení jednodenního a nedělní ocenění vítězů dvoudenního závodu, který cílil do Hlušic z autokempu Buňkov. Videozáznam z letošního 27. ročníku bude k vidění na webových stránkách Klubu přátel historických vozidel https://bydzov-ctverec.cz a také na Facebooku spolku.

Pokud jste dočetli příspěvek do konce, čeká na vás, vážení čtenáři, otázka. Jak staré musí být motorové vozidlo, aby se stalo veteránem? Možná zjistíte, že vám v garáži takový veterán už stojí.

Mgr. Jaroslava Havlíková, učitelka všeobecných předmětů

Policie ČR a HZS v Hlušicích

16. 06. 2023

Naši žáci dne 16. 6. 2023 v prostorách výukového centra Hlušice byli seznámeni s praktickou ukázkou činnosti příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Policie České republiky zde byla zastoupena dopravní službou, která na místě názorně ukázala své vybavení a činnost při dohledu nad silničním provozem.

Příslušnici odboru kynologie PČR převedli ukázky práce při zadržení pachatele služebním psem,  vyhledávání omamných látek ve vozidle a na místě odebrali pachové stopy pro další využití.

Členové HZS z Nového Bydžova předvedli vyproštění osoby z vozidla při dopravní nehodě.

Mgr. Luboš Žilka, sociální pracovník SŠTŘ Nový Bydžov

Žáci na besedě o trestní odpovědnosti

14. - 16. 06. 2023

Naši žáci ve dnech 14. 6. 2023 - 16. 6. 2023 na besedách k základům trestní odpovědnosti byli seznámeni s legislativou, zejména s aplikací zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník a zákona č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích.

Žákům byla vysvětlena zejména problematika trestní odpovědnosti v souvislosti s věkovou hranicí, byla diskutována problematika okolností vylučujících protiprávnost činu a objasněna problematika zavinění.  Žáci byli seznámeni s problematikou přestupkového jednání a následného postihu za toto jednání.

Dále byla vedena diskuse na téma různých trestných činů, přestupků a jejich aplikace v souvislosti s praktickou videoukázkou.

Celá beseda byla propojena s praktickými videoukázkami a diskusí s našimi žáky o této problematice.

Závěr besedy byl doplněn názornou ukázkou stavů (opilosti, únavy, drogové závislosti), kdy tento stav byl simulován brýlemi.  

Mgr. Luboš Žilka, sociální pracovník SŠTŘ Nový Bydžov

Praktické závěrečné zkoušky 3. ZD 2022/2023

15. 06. 2023

Ve čtvrtek 15. června 2023 byly v prostorách dílen výukového centra praktického vyučování v Hlušicích zahájeny závěrečné praktické zkoušky žáků SŠTŘ Nový Bydžov oboru středního vzdělání s výučním listem Opravář zemědělských strojů. Jako první začali žáci třídy 3. ZD. První skupina 9 žáků nastoupila ke zhotovení výrobku dle předložené výkresové dokumentace. V dílně ručního zpracování kovů žáci svědomitě pracovali pod pedagogickým dohledem UOV pana Petra Beránka, který na závěr dne všem žákům výrobky zhodnotil a přidělil bodové hodnocení. Druhá skupina 9 žáků plnila připravených 5 úkolů. Zapojení sedmipólové zásuvky hodnotil UOV Jaroslav Havránek, opravu vodního čerpadla UOV Martin Kopřiva, opravu přímočarého hydromotoru UOV Pavel Vašák, opravu a seřízení vstřikovače UOV Ondřej Zelinka a seřízení ventilů včetně představení vyrobeného řezu součásti stroje UOV Václav Hála. V pátek 16. června si obě skupiny žáků úkoly vymění. V následujícím týdnu 19. a 20. června žáky třídy 3. ZD vystřídají na praktických závěrečných zkouškách žáci třídy 3. ZT. Obě třídy potom čekají ještě v příštím týdnu ústní závěrečné zkoušky. Ti žáci, kteří úspěšně absolvovali 5. června písemné závěrečné zkoušky a úspěšně zvládnou i další dvě části závěrečných zkoušek, převezmou 29. června 2023 na Městském úřadě v Novém Bydžově výuční listy. Tím se završí jejich tříleté působení na SŠTŘ Nový Bydžov. Většina žáků ale na škole zůstává, jelikož budou na naší škole absolvovat nástavbové maturitní studium. Ti ostatní nastupují na svá pracoviště, kde již vykonávali ve 3. ročníku praktický odborný výcvik.


Dobroslav Šmidrkal, vedoucí SPV Hlušice

Výstava zemědělské techniky Podhory 2023

08. 06. 2023

Žáci třídy 1. ZDA a 1. ZDB se zúčastnili odborné exkurze - "Výstava zemědělské techniky PODHORY 2023". Tato akce je pořádána již od roku 1996. Jejím cílem je vždy představit zemědělským podnikatelům a široké veřejnosti nejnovější trendy v technice na sklizeň a údržbu travních porostů a porostů na svažitých pozemcích. Organizaci celé akce se v roce 2005 ujala Okresní agrární komora Trutnov.
Výstava je pořádána vždy v roce mezi dvěma výstavami Techagro Brno. Tento zvyk přerušila epidemie Covid-19. Letos byla výstava znovu uspořádána. Tentokrát na novém místě v areálu zemědělské a.s. Výšina v Kyjích u Hajnice.
V současnosti bylo portfolio výstavy rozšířeno o další techniku a technologie, které se spolu s vývojem zemědělství do oblasti pod Krkonošemi dostávají.Zároveň organizátoři k účasti na výstavě přizvali zemědělské školy, aby jim rozšířili možnosti v prezentaci svých aktivit veřejnosti. Výstava se konala na louce pod širým nebem.
SŠTŘ Nový Bydžov se na akci prezentovala propagačním stánkem, ve kterém byly pro žáky 1. a 2. stupně základních škol z okolí připraveny úkoly, ve kterých mohli žáci ukázat svoji manuální zručnost. Každý žák potom dostal za splnění úkolu malou pozornost.
Na vše dohlíželi pedagogové SŠTŘ Vladimír Pavelka, Ondřej Zelinka a Dobroslav Šmidrkal.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí SPV Hlušice

Velký úspěch v soutěži svářečů

12. 06. 2023

Po slušném výsledku našich žáků v mezinárodní soutěži " O zlatý pohár Linde"  ve Frýdku-Místku, kde jsme se umístili na 7. a 8. místě, jsme se vydali zabojovat o ještě lepší umístění - tentokrát směr Temelín.
Na tomto místě pořádal ČEZ společně s SOŠ a SOU Hněvkovice 1.ročník soutěže "Svářeč a svářečka roku".
Hnací silou nám byla vidina nejen dobrého výsledku, ale i možnost nabrat další cenné zkušenosti, které chceme zúročit v naší soutěži "Svarcentrum 2023" pořádané 24. - 25.10.2023.
Soutěž se konala ve školícím středisku JE Temelín, kde na soutěžící čekala nová svářecí škola se špičkovou svařovací technikou.
Zúčastnily se prestižní školy z blízkého okolí (Jaroměř, Vysoké nad Jizerou), ale i zdaleka (Frýdek Místek - pořadatel mezinárodní soutěže  " O zlatý pohár Linde" ).
Soutěžilo se ve dvou metodách svařování 111 a 135. Naši školu reprezentovali, stejně jako v předchozí soutěži, žáci druhého ročníku Adam Miškář a Jan Šlesinger.  Adam v metodě 111 obalená elektroda a Jan v metodě 135 Co2.
Jan Šlesinger se stal ve své disciplíně absolutním vítězem.
Udělal radost nejen sobě, ale i celé naší škole. Protože za každým úspěchem stojí celý tým lidí, kteří jej připravili, kteří jej podporují, kteří mu věří, kteří mu fandí. Vítězství jedince je tak vítězstvím všech.


Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV Nový Bydžov

 12. ročník Zemědělského dne ZAS Mžany

02. 06. 2023

Pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, Zemědělského svazu Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje a pod záštitou Rady Královéhradeckého kraje se v pátek 2. června 2023 konal 12. ročník Zemědělského dne ZAS Mžany. Je již tradicí, že se této velké akce účastní i zástupci SŠTŘ Nový Bydžov. Potravináři měli stánek se svými výrobky přímo u hlavního vchodu mezi ostatními prodejci zemědělských produktů. O výrobky byl značný zájem, což dokumentovalo obležení stánku kupujícími zákazníky. Technické obory tradičně reprezentovali opraváři zemědělských strojů. Žáci tohoto oboru společně s pedagogy předváděli techniku společnosti SECO INDUSTRIAL Jičín. Jízda na malém sekacím traktůrku bývá vždy velkým lákadlem pro žáky okolních základních škol se zájmem o techniku. Tradičně byla vystavena i technika školní autoškoly - nákladní automobil Volvo, traktor Zetor Proxima a osobní automobil Renault Trafic. Stejně jako na všech akcích byl největší zájem o prohlídku malé zemědělské techniky, jejíž výroba bývá náplní odborných kroužků oboru Opravář zemědělských strojů v dílnách výukového centra Hlušice pod odborným vedením učitelů odborného výcviku Martina Kopřivy a Ondřeje Zelinky.
V rámci odborné exkurze si Zemědělský den si letos poprvé prohlédli i žáci obou tříd prvních ročníků oboru Opravář zemědělských strojů.
Celou akci provázelo slunečné počasí. Všichni účastníci je již těší na příští 13. ročník Zemědělského dne 2024.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí SPV Hlušice