Aktuality v měsíci: ČERVEN 2022

Závěr školního roku – rozhovor s Mgr. Vladimírem Blažejem, ředitelem školy

08. 07. 2022

Školní rok je opět za námi. Byl svým způsobem zcela jiný než ty předchozí. Museli jsme se poprat s důsledky doby předchozí. Přesto myslíme, že jsme opět udělali pořádný krok vpřed. Na celkové zhodnocení jsme se zeptali ředitele Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově Mgr. Vladimíra Blažeje.

Jaký byl rok 2021/22 po návratu žáků do lavic?

"Asi bych to nazval odrazem ode dna. Opětovně jsme nastavovali mechanizmy, které nás běžně provázely, ať to byla logistická, personální, pedagogická či ekonomická stránka věci. Všechny lockdowny, uzávěry, omezení udělaly ve školství velkou paseku a v odborném školství ještě větší než v typech škol bez praktického vyučování. Skoro mi to připadalo někdy jako bod NULA a začínali jsme znovu. Takže tento rok považuji za období adaptace na běžný režim a poděkuji všem žákům, pedagogům i nepedagogům, kteří svým vkladem pomohli vrátit věci do obvyklých dimenzí. Doufám, že další období reprezentované jistou sférou společnosti již nenastane".


Vidíte změny, které "covidová" doba přinesla? Odrazila se podle Vás na výsledcích?

"Nejde snad jen o výsledky, ale hlavně o sociální a mentální nastavení. Řada lidí v uzávěrách zpohodlněla, peníze nějaké šly, jíst bylo co. A najednou konec a někdo opět chtěl práci, studium, nasazení, časový režim. Ne každý ten přechod zvládl a samozřejmě to na výsledky vliv mělo. Pokud nám třeba zaměstnavatelé vyčítají menší připravenost žáků v praktických činnostech, tak já odpovídám, že třeba letošní třeťáci absolvovali 50% odborného výcviku oproti svým předchůdcům. A praktické činnosti nejsou dějepis, občanská nauka nebo humanitní předměty. Cením si však kluků a dívek, kteří vlastním nasazením i brigádami tento deficit hodně smazali".

Přinesla tato situace změny třeba i v souvislosti spolupráce s partnery školy?

"Zcela určitě. Řada zaměstnavatelů a našich profesních partnerů omezila v covidové době kontakty se školami z důvodu zejména nastavených pravidel, řadu naplánovaných stáží a kurzů jsme tudíž nemohli absolvovat. Všechno opětovně vracíme zpátky, ale do hry vstupují bohužel další faktory spojené se současným stavem ekonomických vstupů. Ale v tomto směru jsem optimista, protože poptávka do "lidech práce" roste a "absolventské bílé límečky" tyto deficity na trhu práce nenahradí. Školství je nyní neuvěřitelně disproporční, pokud se týká potřeb naší společnosti a není vůle to příliš řešit. A pokud má ministr školství poradce typu Ondřeje Šteffla, tím narážím na jeho článek, který oprávněně zvedl ze židlí řadu ředitelů, pedagogů i představitelů zaměstnavatelů, tak se ničemu nedivím. Ale naše škola se opírá o své partnery a jejich know-how, vzdělávací systémy a pomoc nám odborným školám nás motivují a udržují při životě. Nepotřebujeme nesmyslné projekty, jako je supervize sboroven nebo rádoby marketinkové poradce, ale smysluplnou spolupráci s těmi, kteří vytváření základ státního rozpočtu a hrubého domácího produktu".


Proběhnul projekt "Bourání starých dílen v Hlušicích", co dalšího plánuje škola v nadcházejícím školním roce?

"První etapa je za námi, k zemi klesly naše staré dílny v Hlušicích, kterými prošly tisíce absolventů naší školy. Moc děkuji všem kolegům ze segmentu praktického vyučování v čele se zástupcem ředitele Karlem Průchou, kteří při této akci udělali spoustu práce a samozřejmě děkuji dodavateli a jeho subdodavatelům. Nyní řešíme projektové úpravy, všechny kroky k tomu, abychom zahájili další etapu, a to je stavba dílen nových, ve kterých by našly odpovídající zázemí naše technické obory. Je tady samozřejmě jedno ale, které všichni vidíme, tím je doslova pádivá inflace v ekonomice ve stavebních pracích a materiálech o to více. Ale my jsme vždycky optimisté".

Potkáme v novém roce i nové tváře v pedagogickém sboru?

"Svět se mění a my s ním, říká jeden ze sloganů jedné z našich bank. Zákonitě se měníme i v personálním složení, ale letos to není žádné velké drama. Ke konci července ukončí pracovní poměr tři kolegové, kteří již dali přednost užívání důchodu, byť dohody s námi stále mají, a dochází k ukončení některých kratších úvazků. Do našeho týmu přibydou dva noví učitelé odborného výcviku Ondřej Zelinka a Petr Tichý, což jsou shodou okolností absolventi naší školy a reprezentují velkou část naší personální koncepce. Do teoretického vyučování nastoupí Ing. Lenka Pilařová, od září uvítáme druhého učitele tělesné výchovy a budeme mít jednu novou asistentku pedagoga. Na úseku technicko-ekonomického centra školy uvítáme další naši absolventku Kateřinu Jelínkovou".

Čím Vás uplynulý školní rok nejvíce překvapil, resp. potěšil?

"Říkám si někdy, že už mne nic moc překvapit nemůže. Ale stalo se - některé myšlenkové pochody nejen našich žáků mne emočně vykolejily, překvapuje mě stále větší rozpor mezi uvažováním byrokratického aparátu a lidmi, kteří uvažují v rámci zdravého rozumu a jistého manažerského myšlení. V rozpacích se dívám na lidi, kteří jsou státem placeni a svou "pracovní" činností tento stát zaplavují destrukčními pochody. Co mne potěšilo, řada skvělých žáků, kteří mne vždy namotivují, řada výborných kolegyň a kolegů a naprostá změna v managementu školy, kde si plním své sny o diverzifikaci, rozdělení odpovědnosti, umění dohod a někdy i kompromisů a obyčejného lidského naladění. Naše škola funguje spíše jako "polofirma" a určité mechanizmy, které musíme naplňovat, abychom zvládali, jsou prostě nutné. To mne těší a ještě více mne bude těšit, až tyto mechanizmy škol našeho typu pochopí ti, kteří nepohlédli dále než za dveře školy s jednou budovou".

A závěrem ...

"Chci poděkovat všem, kteří s námi skvěle spolupracují, chci poděkovat našemu zřizovateli za sofistikovanou podporu a všem členům týmu školy, kteří vytvářejí tu pomyslnou přidanou hodnotu.“

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice


Vodácký kurz pro naše žáky na řece Vltavě

26. - 29. 06. 2022

Ve dnech 26. – 29. června 2022 se žáci třídy 3. SOD a 1. PT zúčastnili Vodáckého kurzu na řece Vltavě. Výprava pod vedením Mgr. Petra Motyčky a Ing. Jiřího Wágnera vyrazila vlakem z Chlumce nad Cidlinou do Vyššího Brodu, kde první noc přenocovala ve vlastních stanech a ráno vyrazila na lodičkách přes krásný Rožmberk do tábořiště Nahořany. Další den směřovala plavidla do Českého Krumlova. Zde účastníci kurzu nejen přenocovali, ale hlavně si prohlédli krásy města a zámek. Večer se všichni bohužel museli schovat před silným deštěm a na dobrou noc si byli nuceni vysušit stany. Bubnování kapek deště celou skupinu pronásledovalo i během středečního dopoledne. I tak se celá skupina úspěšně dostala do posledního vodáckého kempu Zlatá koruna, kde vodácký kurz všichni bez úhony zakončili. Zpět se celá skupina vracela vlakem ze stanice Český Krumlov opět do zastávky Chlumec nad Cidlinou.

Mgr. Petr Motyčka, učitel všeobecných a odborných předmětů

Zakončení školního roku u raritních vozidel v Dobřenicích

29. 06. 2022

Žáci 1. a 2. ročníku programu Technik a operátor silniční dopravy navštívili na konci školního roku výjimečnou sbírku pana Pavla Kaliny v Dobřenicích.

Pan Kalina je vášnivý sběratel nejenom raritních kabrioletů Škoda, ale i československých formulových vozů. Vlastní mnoho monopostů z let minulých. Svoje vozidla opravuje a sám navíc závodí.

Letošním rokem je jeho expozice pojmenována jako „ČESKOSLOVENSKÉ FORMULOVÉ VOZY V OBDOBÍ 1967-1992“.

Pan Kalina zaujal všechny zúčastněné poutavým vyprávěním o svém splněném snu. Žáci se dozvěděli o úskalích pořizování raritních historických vozidel, o „ztížených“ možnostech provádění oprav a v neposlední řadě o vlastním závodění.

Žáci byli seznámeni se dvěma typy zrenovovaných podvozkových šasi.

Současně se dozvěděli, že ve střední Evropě se natáčí nová epizoda pořadu The Grand Tour („Top Gear“). Pan Kalina se osobně podílel na zapůjčení československých formulí a při natáčení byl sám nápomocen. Richard Hammond bohužel v jeho formuli boural.

SŠTŘ NB děkuje za umožnění této atraktivní exkurze a bude se těšit na další setkání v tomto přátelském prostředí.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D. učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB


Exkurze v Natura DK

28. 06. 2022

Dnes proběhla exkurze ve společnosti NATURA DK za účasti žáků 1.ročníků. Nejprve jsme si vyslechli výrobního ředitele (Ing. Martin Ducháček), který nás seznámil s historií i s plány do budoucna. Poté jsme přešli do provozu, kde proběhla ukázka  plánování výroby, příprava programů na CNC řezání plazmou, programování robota. Prošli jsme si i výrobou, kde byl svařovací robot, ale zároveň probíhalo i ruční svařování. Navštívili jsme také  obrobnu (CNC soustruh, CNC frézka, CNC horizontka). Následovalo tepelné dělení materiálu – CNC plazmový řezací stroj, CNC ohraňovací lis - ohýbání materiálu, dále povrchová úprava ( pískovací box ),  závěrečná kontrola a expedice.
Vše probíhalo v přátelské atmosféře, žáci měli možnost projít detailně výrobou. Za to bych chtěl poděkovat především panu řediteli a těšíme se na další spolupráci.

Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV Nový Bydžov - Švarcava

1. etapa rekonstrukce dílen ukončena

27. 06. 2022

     V těchto dnech byla ukončena 1. etapa rekonstrukce dílen ve středisku praktického vyučování v Hlušicích. Tato část kompletní modernizace spočívala v odbourání veškerých konstrukcí starých dílen, jejichž historie sahala až do poloviny 18. století. Stavební práce provedla společnost DEMSTAV Group s.r.o. ve spolupráci s firmou Stavební centrum Hlušice s.r.o. v celkovém nákladu 2 milióny korun. Průběh prací a s tím spojenou trošku nostalgických vzpomínek nejlépe přibližují následující fotografie.

     A co dále? „Nyní nás čeká 2. fáze, kterou je změna již existujícího projektu, na který je vydáno stavební povolení“, říká Karel Průcha, zástupce ředitele školy. A dodává: „Společně jsme se zřizovatelem a společností CIRI vysoutěžili kancelář, která změnu projektu provede. Změna bude hotova na podzim letošního roku a my pevně věříme, že vzápětí dojde k přípravě poslední etapy, tzn. k realizaci“.

     A co bude výsledkem? Ten je jednoznačný. Umožní další rozvoj a modernizaci výuky technických oborů, zejména oborů orientovaných na zemědělskou a jinou „velkou“ techniku. A to nejen pro žáky naší školy, ale pro žáky partnerských škol celého Královéhradeckého kraje. A jak dodává Karel Průcha: „Bez těchto prostor si již nedovedeme představit budoucí výuku technických oborů. A že poptávka po těchto oborech přeci jen stoupá, dokazuje i letošní přijímací řízení.“

     Takže popřejme této technické škole z Nového Bydžova a Hlušic mnoho úspěchů při další realizaci projektu a věříme, že bude dlouho dodávat velké řady technicky vzdělaných pracovníků, po kterých je v regionu a celé ČR obrovská poptávka.

Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele SŠTŘ

Druhé ročníky mají za sebou sportovní týden

20. - 24. 06. 2022

Ve dnech 20. 6. 2022 – 24. 6. 2022 se žáci STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ V NOVÉM BYDŽOVĚ účastnili sportovního kurzu 2. ročníků.

V pondělí jsme všichni společně zamířili do CineStaru na komedii Vyšehrad, se sportovní tématikou. Po zhlédnutí filmu se žáci dozvěděli harmonogram a organizaci následujících dní.

Další dny byli žáci rozděleni do jednotlivých skupin a postupně navštívili Únikové hry, Paintball, Minigolf a koupaliště Flošnu.

Únikové hry

Únikové hry jsme měli připravené v areálu na Větvi. Soutěžili jsme ve 3 různých variantách a obtížnostech, kde si žáci vyzkoušeli spolupráci v týmu a logické uvažování. Všichni žáci prošli všechny varianty a mohli porovnávat i výsledné časy mezi jednotlivými skupinami.

Paintball

Paintball probíhal v areálu na Větvi a měl nejlepší zastoupení mezi jednotlivými třídami. Žáci měli každý den zajištěné hrací pole na 90 minut a každý získal 200 kuliček do zásobníku, případně možnost dokoupení dalších kuliček. Hráli jsme na 2 týmy proti sobě, kdy každý tým měl za úkol odebrat soupeřovu vlajku. Pokud byl někdo zasažen, stačilo se vrátit na původní stanoviště a mohlo se pokračovat ve hře.

Minigolf

V areálu FOMEI HK na žáky čekalo 18 jamek s dráhami pokrytými umělou travou. Hřiště adventure golfu napodobuje přírodní terén - najdete zde různé terénní nerovnosti, předěly a vyvýšeniny, kameny, vodní a písečné překážky, které se co nejvíce podobají skutečnému terénu, jenž musí hráč při klasickém golfu překonávat.

Koupaliště Flošna

Koupaliště Flošna je komplex, který nabízí relaxační využití. Kromě bazénu, který je vyhříván a voda má příjemných 26°C až 28°C, jsme mohli využít 2 kurty na plážové sporty, houpací atrakce, tobogán, divokou řeku a další.

Bc. David Hamák, učitel tělesné výchovy SŠTŘ


Exkurze ALMET Hradec Králové

23. 06. 2022

Žáci prvního ročníku oboru opravář zemědělské techniky se zúčastnili exkurze do společnosti ALMET Hradec Králové – Kukleny, který je českým výrobcem pístů. Vyrábí široký sortiment pístů pro spalovací motory a kompresory, které směřují do prvovýroby i pro náhradní spotřebu, do tuzemska i zahraničí. Žáky přivítal Ing. Martin Laštůvka, vedoucí oddělení kvality, který je provedl všemi prostory výroby. Prohlídka byla doplněna podrobným výkladem, který valnou většinu žáků velice zaujal.

Děkujeme za umožnění prohlídky v této firmě a těšíme se na spolupráci.

Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV Nový Bydžov - Švarcava

Opakovaná exkurze technických expozic v Podzvičinsku

22. 06. 2022

Žáci 1. ročníku programu Technik a operátor silniční dopravy, Automechanik a Řidič nákladní a osobní dopravy navštívili dne 22. 06. 2022 tři technické expozice v Podzvičinsku.

S ohledem na zaměření studijních programů bylo asi nejzajímavější první zastavení v Hořicích, v muzeu závodních motorek – Czech Road Racing, které se nachází v prostorách bývalého zámku. Aktuálně zde probíhá výstava „120 let na závodní motorce“. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací od průvodce, pana Mgr. Jaroslava Kotrbáčka, který byl ochoten zpřístupnit muzeum i mimo otevírací dobu. Studenti si prohlédli více než 50 závodních motorek, mnoho z nich stále využívaných pro závodní účely. V síni slávy byly představeny memoáry slavných osobností jako Gustav Havel, František Šťastný, Antonín Vitvar, Bohumil Staša, František Mrázek a mnoho dalších.

Druhé zastavení bylo v nedaleké Šárovcově Lhotě, kde se nachází dominanta obce – „Stará cihelna“, postavená v roce 1921. Tento technický skanzen zachránil a vlastní Ing. arch. Martin Pour, který provedl žáky všemi částmi kruhové cihelny. Vysvětlil celý technologický princip výroby cihel, představil několik historických technologií (kovářství apod.). Pro všechny zúčastněné byl velice atraktivní plynosací ležatý jednoválcový motor.

Exkurze končila návštěvou národní kulturní památky – přehrady Les Království u obce Nemojov. Žáci měli možnost seznámit se s historií tohoto díla, prohlédnout si celou přehradu z věže domu hrázného a zhlédnout krátký video-záznam.

SŠTŘ NB děkuje všem demonstrátorům za zprostředkování exkurzí.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D., učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB

Exkurze do Národního technického muzea v Praze

21. 06. 2022

Žáci 1. ročníku programu Technik a operátor silniční dopravy, Automechanik, Řidič nákladní a osobní dopravy a žáci oboru Kuchař – číšník, Řezník – uzenář a Cukrář navštívili dne 21. 06. 2022 Národní technické muzeum v Praze.

Všichni studenti zahájili exkurzi intenzivním vyplňováním zadaných pracovních listů. Někteří žáci se snažili vyplnit všechny otázky svépomocí, jiní využili možnosti konzultace s odbornými dozory.
Po řádném odevzdání pracovních listů měli všichni zúčastnění dostatek prostoru volně prohlédnout zbývající expozice dle vlastního zájmu.

Technici a operátoři silniční dopravy nejvíce ocenili sekci „Doprava“.

Potravinářské obory neváhaly s prohlídkou expozice „Cukr a čokoláda“, kde mohli všichni obdivovat rozměrný model cukrovaru v měřítku 1:10 s rozlohou 40 m2. Model představuje typický český cukrovar z počátku dvacátého století s výrobní kapacitou 500 tun zpracované řepky za 24 hodin. Zajímavostí je jeho historie, která sahá až do roku 1908. Restaurován byl v roce 2001. Dodnes je tento model veden jako první sbírkový předmět (pod inventárním číslem 1).

Celkem bylo zpřístupněno 15 expozic a několik dočasných výstav.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D., učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NBTraktoriáda Přelovice

25. 06. 2022

V sobotu 25. června se po několikaleté pauze konala v obci Přelovice opět traktoriáda. V minulých letech byla tato akce velice oblíbená jak mezi majiteli traktorů, tak mezi diváky. Letos zde kromě traktorů byla k vidění i vojenská technika, kterou připravil Přelovický klub přátel vojenské techniky, a také se zde se svojí zemědělskou technikou prezentovala firma TOKO. Naše škola zde vystavila svůj kamion značky Volvo, který používá pro výuku autoškoly.

Celou akci zahájila spanilá jízda obcí. Poté se traktory podle kategorií vydaly na závodní trať, kde se soutěžilo v jízdě zručnosti. Diváci však netrpělivě čekali na průjezd vyhlášenou „přelovickou louží“. Ne všem traktoristům se podařilo překážku zdolat a ne všichni diváci odcházeli domů čistí, ale opravdu bylo na co se dívat.  Na závěr byli nejlepší závodníci oceněni a vše proběhlo bez sebemenších problémů.

Pořadatelé měli celou akci pečlivě připravenou, včetně velkého stanu pro případ deště, který nakonec (navzdory předpovědi meteorologů) nebyl potřeba. Na své si přišly i maminky s dětmi, pro které byl připravený bohatý doprovodný program. Celou akci uzavřela večerní zábava se skupinou STRESOR.

Martin Kopřiva, učitel odborného výcviku SŠTŘ


Praktické závěrečné zkoušky ve výukovém centru Hlušice – červen 2022

13. - 21. 06. 2022

Na dny 13. – 21. června 2022 jsou naplánovány v dílnách výukového centra v Hlušicích praktické závěrečné zkoušky. První začali pracovat žáci oboru Řidič, po nich následovali žáci oboru Automechanik. Opraváře zemědělských stojů ještě čekají zkoušky v pondělí. Sedmidenní zkouškový cyklus uzavřou v úterý 21. června autoelektrikáři.

Žáci během všech dnů prokazovali většinou velmi dobré znalosti. Až na malé výjimky se tak mohou soustředit již jen na poslední část zkoušek, kterou bude ústní závěrečná zkouška na učebnách teoretického vyučování v Hlušicích.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB

Syn slavné Elišky Junkové v hlušické jídelně

18. - 19. 06. 2022

Tropické teploty a rekordní počet návštěvníků 26. ročníku Novobydžovského čtverce – Memoriálu Elišky Junkové uvedly v soboru 18. června do varu srdce Nového Bydžova – Masarykovo náměstí. Rallye historických vozidel se rozjela po nucených odmlkách a omezeních z minulých let v plné síle a kráse. K loňskému jednodennímu závodu mohl realizátor akce, Klub přátel historických vozidel Nový Bydžov, připojit opět i závod dvoudenní.

Orientační závod již tradičně odstartoval čestný host akce, pan Vladimír Junek, syn legendární české automobilové závodnice Elišky Junkové, jejíž jméno závod od roku 2006 nese. Přesto, že panu Vladimírovi i jeho paní táhne již na devátý křížek, oba se živě zajímali o dění ve městě Nový Bydžov, na nádraží navštívili legionářský vlak a nenechal si ujít možnost projet se na závodním trenažeru „bugatkou“, kterou kdysi v slavném závodu na okruhu Targa Florio 1928 na Sicílii řídila jeho nevlastní matka, světová průkopnice ženského automobilového sportu Eliška Junková.

O stravování dvou set účastníků závodu a organizačního týmu se po loňské premiéře postaral rozšířený kolektiv jídelny v Hlušicích. Obědový řízek u nás v sobotu ochutnali také manželé Junkovi. Rychlý servis, vlídné zacházení a následný katův šleh sklidily obdivná slova dalších hostů:“ To vám ve školní jídelně takhle dobře vaří běžně?“ Samozřejmě že nám ve školní jídelně dobře vaří, děvčata totiž vaří s láskou, jak výstižně hlásala na své pracovní zástěře Iveta Kohoutová. Ještě jednou díky a děkujeme také za podporu obci Hlušice, která poskytla kulturní dům k vyhlášení vítězů.

Závěrem jedna dobrá zpráva pro všechny, kteří memoriál nestihli - na stránkách pořádajícího Klubu přátel historických vozidel https://bydzov-ctverec.cz a také na Facebooku spolku bude připraven videozáznam z letošního 26. ročníku.

Mgr. Jaroslava Havlíková, učitelka teoretického vyučování SŠTŘ

Vaření v Chefparade studiu

17. 06. 2022

Jaké to je, vařit v prostorách špičkového gastro studia Chefparade v Praze a pod odborným vedením šéfkuchaře Zdeňka Křížka, si vyzkoušely žákyně druhého ročníku oboru Kuchař - číšník Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov Štěpánka Schertlerová a Sára Kudličková. Vybrané žákyně se zúčastnily gastronomického workshopu Kikkoman Akademie, jehož součástí bylo seznámení s produkty této firmy a následně jejich vhodné používání.

,,Připravit křupavé jarní závitky, chobotnici nebo kuřecí křidélka s použitím vybraných omáček bylo velmi zajímavé, bavilo nás porovnávat chutě a musíme říct, že jsme se seznámily s velmi zajímavými recepty," shodly se obě účastnice semináře.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec n. C.


Deník sportovního kurzu – DEN PÁTÝ

17. 06. 2022

Uteklo to jako voda. Je to neuvěřitelné, ale opravdu je celých 5 dní pryč. Proto by se závěrem jistě hodilo alespoň krátké zhodnocení.

Více než 90 lidí se v pondělí společně vydalo do (pro nás) nového kempu těsně za hranicemi obce Pecka. Ubytováni jsme byli povětšinou v tradičních táborových chatkách a stravování probíhalo v místní jídelně. Každý den byl nabitý pestrým programem. Hráli jsme nespočet her, prochodili blízké i vzdálenější okolí a poznali nová zákoutí naší země. Velkým přínosem se stalo seznamování napříč třídami, které přineslo spoustu nových přátelství.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem žákům, že díky způsobu, jakým se účastnili všech aktivit, přátelskému přístup a fair play hře jsme si kurz mohli užít bez větších komplikací a se spoustou zábavy.

Za pedagogický doprovod se loučí: Mgr. Petr Motyčka, Mgr. Alexandra Kaplanová, Mgr. Ondřej Kolář, Mgr. Andrea Kaplanová, Mgr. David Hamák, Dana Žďárská, Ing. Jiří Wágner, Mgr. Petra Hrnčířová.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice


Praktické závěrečné zkoušky oboru Kuchař - číšník

14. - 16. 06. 2022

Ve dnech 14. - 16. 06. proběhly ve středisku praktického vyučování SŠTŘ v Chlumci nad Cidlinou praktické závěrečné zkoušky oboru Kuchař - číšník. Žáci měli za úkol předvést odborné dovednosti, které patří do vyšší formy složité obsluhy, například flambování palačinek, krájení ovoce před hostem a míchání ovocného salátu či filetování pstruha.

Součástí praktické závěrečné zkoušky je také obhajoba samostatné odborné práce, jejíž téma si žáci losují ze čtyřech možných dle jednotného zadání, a dále komunikace v anglickém jazyce. Závěrečným výstupem je sestavení slavnostní tabule na dané téma, přičemž na něm si opravdu někteří dali záležet.
,,A protože součástí závěrečné zkoušky je kulinářský um, uvařili a představili nám vždy jeden pokrm, který si zvolili do své samostatné odborné práce, ten jim byl znám. Druhý zkouškový pokrm si poté vylosovali. Musím většinu žáků pochválit za jejich přístup, kreativitu a zodpovědnost, s jakou se na zkoušky připravili," zhodnotila zkoušky Veronika Větrovská, vedoucí oborová učitelka.
"V září čekají tyto praktické závěrečné zkoušky frekventanty vzdělávání dospělých," dodala.

Veronika Větrovská,  vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec n. C.

Praktické závěrečné zkoušky oboru Cukrář

14. - 16. 06. 2022

Ve dnech 14. 6. -16. 6. 2022 se na naší škole uskutečnily závěrečné zkoušky třetího ročníku oboru Cukrář.
Tuto praktickou zkoušku absolvovalo 10 žáků, kteří si losovali z různých témat (např. narozeniny...).
  • První částí bylo vypracování samostatné odborné práce, která žákům sloužila k přesnému zrealizování specifického a slavnostního výrobku.  
  • V druhé části se losoval školní výrobek (např. žloutkový věneček, karamelový větrník...).
  • Posledním bodem závěrečné praktické zkoušky byla obhajoba v českém a anglickém jazyce.
Z pohledu učitelek odborného výcviku Michaely Vejvodové a Blanky Kubíkové zkoušky probíhaly dle určeného harmonogramu. Na hodnocení všech výrobků, které byly prezentovány, byla znát vysoká kvalita a poctivá příprava.

Michaela Vejvodová, učitelka praktického vyučování SŠTŘ NB

Deník sportovního kurzu – DEN ČTVRTÝ

16. 06. 2022

Čtvrteční program lehce kopíroval ten úterní. Skupina žáků, která si ještě neprošla trasu celodenního výletu, dnes měla program jasný. Společně s Mgr. Petrem Motyčkou, Mgr. Andreou Kaplanovou a paní Danou Žďárskou se vrhli vstříc kopcům. Ostatní se vydali prozkoumat centrum městyse Pecka, kde jsme se zároveň potkali i s naším panem ředitelem, který se za námi přijel podívat. Posilněni skvělou domácí zmrzlinou jsme se vrátili zpět do kempu.

Odpoledne si opět druhá skupina vyzkoušela zdolat učitele ve hře Štěstí. Všichni se drželi statečně, ale ne všem se nás podařilo překonat. J Jelikož nám počasí přálo víc, než jsme čekali, dostalo příležitost nám již známé nedaleké koupaliště.

Večerní program byl dnes rozlučkový, a tak jsme zanechali sportovních aktivit a všichni společně jsme se sešli u táborového ohně, abychom opekli vuřty a na závěr si popovídali a shrnuli uplynulý kurz.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

Certifikace CSWA

16. 06. 2022

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 proběhla na naší škole certifikace CSWA v programu SolidWorks. K této možnosti se přihlásili 2 žáci nástavbového studia oboru Dopravní technik Matěj Kočí a Milena Berousková, která absolvovala zkoušku podruhé, protože při prvním pokus nestihla v časovém limitu 180 minut odpovědět na otázky související se sestavou. Dnes už zvládla zkoušku v časovém limitu a certifikát získala se ziskem 225 bodů z 240 možných. K tomuto úspěchu jí gratulujeme.
Matěj Kočí po přečtení zadání zkoušku ukončil a v plnění jednotlivých částí nepokračoval.


Petr Vaníček, vedoucí učitel praktického vyučování SŠTŘ

Polní den v Nabočanech

15. 06. 2022

Ve středu 15. 6. 2022 se žáci druhého a třetího ročníku zemědělských  oborů zúčastnili Polního dne v Nabočanech.
Polní den byl primárně určený k vidění zemědělské techniky značky John Deere, Case, Bednar, Class apod.
Dále si žáci prohlédli malá políčka, na kterých rostly pěstitelské plodiny od značky KWS, Selgen apod.
Celý chod exkurze v Nabočanech proběhl za krásného počasí.

Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ


Trojice technických expozic v Podzvičinsku

14. 06. 2022

Žáci 2. ročníku programu Technik silniční dopravy, Automechanik a Opravář zemědělské techniky navštívili 14. 06. 2022 trojici technických expozic v Podzvičinsku. Jednalo se o muzeum Czech Road Racing (výstava 120 let na závodní motorce), Starou cihelnu v Šárovcově Lhotě a přehradu Les Království.

První zastavení bylo v muzeu závodních motorek „Czech Road Racing“, které figuruje v obci Hořice již 5. rokem. Muzeum je otevřeno pouze přes závodní sezónu v předem stanovených dnech. Pan Kotrbáček umožnil naší škole návštěvu do muzea a účast obohatil svým poutavým vyprávěním.

Žáci měli možnost absorbovat mnoho technických informací, vidět řadu originálních závodních motocyklů (i replik) a dozvědět se zajímavé informace o prezentovaných jezdcích.

Druhé zastavení bylo v Šárovcově Lhotě, kde studenty pohltila pozoruhodná technická památka „Stará cihelna“, která je dominantou obce. Jedná se o unikátní kruhovou cihelnu, kterou zachránil a vlastní Ing. arch. Martin Pour. Pan architekt zasvětil všechny zúčastněné do starých technologií, představil vlastní expozici cihlářství a popsal funkci prezentovaných strojů.

Exkurze končila návštěvou národní kulturní památky – vodního díla Les Království. Vstup do expozice a výstup na věž mimo otevírací dobu schválilo Povodí Labe, státní podnik. Žáci měli rovněž možnost seznámit se s historií tohoto díla.

SŠTŘ NB děkuje všem demonstrátorům za zprostředkování exkurzí.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D. učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB


Deník sportovního kurzu – DEN TŘETÍ

15. 06. 2022

Největší sportovní klání se dnes rozběhlo hned od ranních hodin. Olympiáda netradičních disciplín ovládla téměř všechna sportoviště. U osmi pedagogů museli žáci v rámci družstev zvládnout 16 stanovišť. Namátkou můžeme zmínit opičí dráhu, survival, střelbu ze vzduchovek, přenos krále na trůnu, zavěšenou pálku aj. Musíme všechny zúčastněné pochválit, viděli jsme spoustu skvělých výkonů.

Odpoledne vyznačili páni učitelé trasu po okolních lesích a naši sportovci se vydali po barevných fáborcích plnit nejrůznější úkoly. Značně unaveni, ale s úsměvem na tváři se vraceli do cíle, aby v co nejkratším čase předali své správné odpovědi.

Po večeři nastal čas vyhlašování, předávání cen i diplomů. S dobrým pocitem se naši chlapci i děvčata pustili opět do večerních sportovních aktivit.

Zítra je před námi poslední celý den strávený na sportovním kurzu. A co bude jeho programem, najdete opět na našem Facebooku.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice


Deník sportovního kurzu – DEN DRUHÝ

14. 06. 2022

Úterní ráno patřilo k těm chladnějším. 8°C nás trošku překvapilo, ale neodradilo od dnešního programu. Prvním úkolem pro nás bylo rozdělení žáků na dvě části. Tu první čekal celodenní výlet po okolí. Vybaveni svačinou se žáci 1.AA a 1.ZD v 10 hodin vydali za doprovodu Ing. Wágnera, Mgr. Koláře a Mgr. Hamáka na trasu Pecka, Horní Javoří, Krkonošská vyhlídka, (532 m. n. m.), hrad Pecka, Koupalistě. Celkem nachodili slušných 10 km, a to především do strmých kopců. Koupání v závěru bylo sice studenější, než jaké by si výletníci představovali, ale byli odvážní.

Druhá skupina sportovního kurzu prozkoumávala v dopoledních hodinách okolí tábora procházkou do obce Pecka, kde se většina odměnila výtečnou zmrzlinou. Po obědě odstartovala oblíbená hra Štěstí, při které si užili legraci jak žáci, tak učitelé, se kterými soupeřili. Brännball završil odpolední sportovní klání. Před večeří se pár statečných také vydalo na již zmíněné koupaliště. Po večeři se obě skupiny již spojily při pestré škále sportovních aktivit, jako byly fotbal, volejbal, tenis, frisbee, basketbal.

A co nás čeká zítra? Dozvíte se opět na Fb a stránkách školy…

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice


Deník sportovního kurzu – DEN PRVNÍ

13. 06. 2022

Sportovní areál Pecka se stal netradičně dějištěm letošního sportovního kurzu 1. ročníků. Vše začalo příjezdem v dopoledních hodinách. Celkem 85 žáků a 8 pedagogů se ubytovalo v chatkách a zamířilo na první společný oběd do místní jídelny.

Po poledním odpočinku a zabydlení se v našich domcích nás čekal první závod, a to orientační. V místním náročném terénu se stal pro některé účastníky celkem oříškem, nicméně do cíle dorazili všichni J

Po večeři hlavní vedoucí, Mgr. Petr Motyčka, seznámil závodníky s výsledky a přední příčky byly odměněny sladkou dobrotou. Další informace patřily zítřejšímu dni a nezbytným záležitostem.

Večerní program patřil sportovním aktivitám. Střelba ze vzduchovky, basketbal, přehazovaná, fotbal, frisbee. To všechno jsme stihli a byla u toho velká legrace. Zítra nás čeká náročný den, snad za pěkného počasí….

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice


Praha - vše je v pohybu, vše se proměňuje

10. 06. 2022

Oživit si českou historii, seznámit se se současnými trendy a načerpat inspiraci pro svoji práci se rozhodlo téměř 40 zaměstnanců naší školy  během pátku 10. června 2022 v Praze. Ta je pohltila svojí osobitou atmosférou. Se všemi plusy a minusy. Už vstup do areálu Pražského hradu byl pro mnohé dobrodružstvím. Přece jenom bezpečnostní rámy s uniformovanou obsluhou ještě ve školách nemáme a do osobních zavazadel nám nikdo nenahlíží. Každopádně možnost dotknout se historie tu je na každém kroku. V  katedrále sv. Víta – s impozantní symbolikou pro český národ, ve Zlaté uličce – svými někdy až titěrnými prostorami určenými pro práci a odpočinek, v bazilice sv. Jiří s náhrobkem sv. Ludmily ze 14. století či ve Starém královském paláci s  rozsáhlými prostory Vladislavského sálu, zemských desek či české kanceláře. Pod jejími okny jsou svahy půvabně parkově upraveny a pohledy na malostranské stavby jsou více než působivé.

Druhým hlavním cílem výpravy pak bylo rekonstruované Národní muzeum. Jeho expozice vtáhly pozorovatele do počátků vesmíru, Země a života vůbec prostřednictvím meteoritů, minerálů a zkamenělin. Zároveň jsme v historických expozicích v obou budovách pomyslně zkoumali dobu od 8. století až do doby vstupu České republiky do Evropské unie. Na reálných exponátech jsme si ověřili Hérakleitovské „panta rei“ – vše je v pohybu, vše se proměňuje.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

11. ročník Zemědělského dne ZAS Mžany

10. 06. 2022

Pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a pod záštitou Rady Královéhradeckého kraje se v pátek 10. června 2022 konal 11. ročník Zemědělského dne ZAS Mžany. Je již tradicí, že se této velké akce účastní i zástupci SŠTŘ Nový Bydžov. Potravináři měli tentokrát stánek se svými výrobky na lukrativnějším místě přímo u hlavního vchodu mezi ostatními prodejci zemědělských produktů. O výrobky byl značný zájem, což dokumentovalo obležení stánku kupujícími zákazníky. Technické obory tradičně reprezentovali opraváři zemědělských strojů. Žáci tohoto oboru společně s pedagogy předváděli techniku společnosti SECO Industrial Jičín. Jízda na malém sekacím traktůrku bývá vždy velkým lákadlem pro mladé zemědělce. Tradičně byla vystavena i technika školní autoškoly - nákladní automobil Volvo a osobní automobil Renault s přívěsem. Stejně jako na všech akcích byl největší zájem o prohlídku malé zemědělské techniky, hlavně traktoru Zetor 7245 Junior. Na výrobě této techniky mají nemalou zásluhu žáci oboru Opravář zemědělských strojů pod odborným vedením učitele odborného výcviku Martina Kopřivy při práci v dílnách VC Hlušice.

Celou akci provázelo slunečné počasí. Všichni účastníci je již těší na příští 12. ročník Zemědělského dne 2023.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB


Výuka v terénu u Agro Žlunice a Agro Neyrinck

09. 06. 2022

Nástavbová skupina 1. PT OZT (Operátor zemědělské techniky) ke konci školního roku prožila 2 vyučovací bloky v terénu ve dvou zemědělských podnicích s různou velikostí a zaměřením.

V mikropodniku @Agro Neyrinck jsme se věnovali polní výrobě, navštívili jsme obilná pole s ozimým ječmenem a pšenicí a pole s olejninami - jařinami – slunečnicí a sójou. Prohlédli jsme si strojový park, kde studenty nejvíce zaujala tzv. skalpovačka – stroj, který dokáže seříznout rozkvetlé hlavy nechtěným rostlinám, než se stačí vysemenit a znovu zaplevelit pole na několik let. Určili jsme si několik plevelů a připomněli si znalosti z integrované ochrany rostlin.

V Agro Žlunice a.s. se zabývají jak klasickou rostlinnou a živočišnou výrobou, tak ovocnářstvím. K sadům patří i včely, které tu chovají ve velkém. Včely jsou nezbytné pro opylení jabloní a slivoní a navíc tady vyrábějí med. Náš průvodce Ing. Martin Vávra nám vysvětlil základní fáze chovu a výroby medu a navíc nás jako zodpovědná osoba za bezpečnost práce a ochranu zdraví seznámil s tím, jakým způsobem tuto oblast zajišťují. Kromě toho řeší v podniku také otázky spojené s ochranou životního prostředí. Rovněž jsme přímo na místě seznámili s moderní technologií čištění a sušení.

Ing. Markéta Neyrinck Novotná, učitelka odborných předmětů SŠTŘ NB


Přijímací řízení, téma rozhovoru s ředitelem SŠTŘ Nový Bydžov

09. 06. 2022

Blíží se konec školního roku 2021/2022 a Střední školu technickou a řemeslnou Nový Bydžov má opustit 127 žáků závěrečných ročníků oborů s maturitní zkouškou a závěrečných 3. ročníků oborů s výučním listem, celkem v šesti třídách. Jedni školu opouštějí, jedni na ni hodlají nastoupit. Jak se tedy vyvíjí, respektive vyvíjelo přijímací řízení pro školní rok 2022/2023, to byl předmět dotazů na ředitele školy Vladimíra Blažeje. Kolik žáků bude mít škola v příštím školním roce, kolik tříd otevře, jak je škola na příchod nových žáků 1. ročníků připravena, to zajímá veřejnost, žáky školy i jejich rodiče a samozřejmě i pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Běží druhý červnový týden, jak tedy vypadá dosavadní stav přijímacího řízení, pane řediteli?
"V současnosti je jasné, že otevřeme osm nových tříd v 1. ročnících. V Novém Bydžově bude působit třída elektrotechnických oborů, kam odevzdalo zápisové lístky 28 budoucích žáků, dále třída potravinářských oborů s přijatými 29 žáky, tato třída má však převahu své odborné výuky v Chlumci nad Cidlinou, a maturitní ročník oboru Dopravní prostředky s dvěma školními vzdělávacími programy Technik silniční dopravy a Operátor silniční dopravy, zde je v současné době evidováno 21 budoucích studentů, kteří odevzdali zápisové lístky.
Výrazně se zvyšuje počet tříd i žáků ve výukovém centru Hlušice, kde otevíráme po dvou třídách oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů, tady předpokládáme třídy s maximálním počtem 24 žáků, tato personální koncepce se nám osvědčila. A poslední osmou třídou je maturitní nástavbové studium s 30 přijatými žáky ve dvou vzdělávacích programech Provozní technika a Technologie potravin. V této třídě dáváme šanci naší studijní filozofii 3+2, tedy úspěšným absolventům oboru s výučním listem, kteří si po absolvování tohoto dvouletého studia mohou sáhnout na maturitní vysvědčení. Tuto koncepci považujeme v prostředí různých humanitně laděných oborů s nejasnými výstupy za velmi smysluplnou a zajímavou pro budoucí absolventy".

Co tyto výsledky přijímacího řízení znamenají pro školu, pro její početní stav, logistiku a personalistku?
"Kolik žáků bude mít škola 1. září 2022, to je ještě otázka několika proměnných. Náš aktuální model říká, že bychom měli vyučovat počet mezi 510 až 520 studenty. To znamená, že počet žáků školy se zvýší o zhruba 50, tříd bychom měli mít 23. Myslím, že to je zajímavé číslo, které v sobě skrývá velkou míru stability ve všech segmentech. Plný máme rovněž domov mládeže, kde se počet budoucích ubytovaných blíží k devadesátce".


Velmi náročný je tento stav samozřejmě pro praktické vyučování, které je stěžejní oblastí pro Vaše žáky. Zvládnete tento stav v aktuálních podmínkách?
"Před týdnem (1. června 2022 - poznámka redakce) jsme definitivně ukončili bourací práce v Hlušicích, kde již po starém objektu dílen není ani památka. Na současné pláni by měly spatřit světlo světa dílny nové pro technické obory, které by ukončily investiční triangl navazující na rok 2019, kdy jsme otevřeli nové objekty v Novém Bydžově na Švarcavě a v Chlumci nad Cidlinou. Zvyšující se počet žáků jednoznačně tento projekt odůvodňuje a potřeba trhu práce jakbysmet. Díky spolupráci s více jak 100 profesními partnery zajišťujeme praktické vyučování i na pracovištích společností i fyzických osob a to nám samozřejmě výrazně pomáhá řešit poměrně logisticky náročnou situaci".

Předposlední kolo přijímacího řízení končí 30. června, máte ještě nějaká volná místa?
"Jedno volné místo je ještě možné pro zájemce buď o obor Kuchař-číšník nebo Řezník-uzenář, tři volná místa jsou v maturitním oboru Dopravní prostředky a sedm volných míst je v oboru Opravář zemědělských strojů díky dvěma otevíraným třídám. Zde můžeme přijmout přihlášky, ostatní studijní programy jsou v současné době zcela naplněny".

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

Národní kolo v jízdě zručnosti s traktorem a s vlekem celostátní finále v Poděbradech

09. 06. 2022

Dne 9. června 2022 uspořádala Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady Národní kolo v jízdě zručnosti s traktorem a s vlekem. Tato škola se chopila pořadatelství poté, co 29. 5. 2019 vyhrál zástupce školy soutěžní kolo, které pořádala škola SŠTŘ Nový Bydžov u příležitosti Polního dne BEDNAR v Městci Králové. Letos se soutěžní klání konalo v útulném prostředí školní zahrady a přilehlých sportovišť. Celá soutěž se nesla ve velice přátelském duchu bez sebemenších nesrovnalostí či protestů. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 chlapců a 6 dívek z celé České republiky, kteří postoupili z osmi regionálních kol.

Školu SŠTŘ Nový Bydžov reprezentovali vítězi regionálního kola v Hlušicích Hanka Jiřičková a Mirek Ort. Hanka se umístila na překrásné 4. příčce. Hančinu zarputilost v soutěži dokumentují i přiložené snímky ze startu a z cíle Hančiny jízdy. Za takové nasazení by se nemusel stydět ani reprezentant ČR v kopané Honza Kuchta. Neméně zdatně si v soutěži chlapců počínal i Mirek Ort, který ovšem částečně doplatil na menší chyby, které s sebou nesly i pár trestných bodů. Tyto chyby ho připravily o lepší než 14. místo. I tak jsme s umístěním Mirka spokojeni. Oběma zástupcům SŠTŘ Nový Bydžov patří poděkování za vzorné vystupování a reprezentaci školy.


Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB

Jablečné koláčky

09. 06. 2022

Velkou výzvou se  pro žákyně oboru Cukrář z 1.C stala  výroba jablečných koláčků na Zemědělsky den v Mžanech. Požadovaných 600 kusů se mohlo zdát velkým soustem,  ale děvčata se tohoto úkolu nezalekla. S obrovským nasazením vše dobře zvládla a my si jen budeme přát, aby koláčky  všem chutnaly.
Blanka Kubíková, učitelka odborné výcviku

Blanka Kubíková, učitelka odborného výcviku oboru Cukrář

Ukázka práce psovoda PČR

08. 06. 2022

Ve středu 8. června provedla PČR ve výukovém středisku Hlušice ukázku činnosti psovoda se svými psy.

Policisté žákům vysvětlili jak pracuje pes při různých vyhledáváních - OPL, hořlavé látky,
výbušniny a nebo při zadržení pachatele. Předvedeno bylo 5 psů. Příjemným zpestřením na závěr
bylo hravé černé štěně - adept policejní kariéry. To sklidilo velkou míru sympatií a úsměvů
všech zúčastněných. Závěrem jsme poděkovali policii a jejich svěřencům společným potleskem,
protože se akce povedla a líbila se.


Mgr. Miroslav Jackmann, školní metodik prevence SŠTŘ NB

Polní den HORSCH/PEKASS

07. 06. 2022

V úterý 7. června se žáci druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili polního dne firmy Pekass, který se konal v Dymokurech. Jednalo se o polní den primárně určený pro stroje firmy Horsch. K vidění byla i technika John Deere, JCB, Krampe, které firma Pekass také nabízí. Celý program začal představením novinek. Poté následovala komentovaná ukázka všech vystavených strojů firmy Horsch. Jediné, co akci nepřálo, bylo počasí, ale i přes to se vydařila.

Martin Kopřiva, učitel odborného výcviku SŠTŘ


Školní soutěž ve svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 Martina Fȕllová ze třídy 2. A vítězkou školní soutěže svářečů

03. 06. 2022

Pod patronací Svářečské školy SŠTŘ Nový Bydžov proběhla  ve svařovně VC Hlušice školní soutěž svářečů. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci tříd 2. ZD, 2. ZT a 2. A. Chlapci a jedna dívka soutěžili ve třech disciplínách – test z bezpečnosti práce, test z technologie a praktický svár. Stejný obsah má i mezinárodní soutěž svářečů ve Frýdku - Místku, která se v letošním školním roce kvůli covidu bohužel nekonala. Ze součtu hodnocení všech soutěžících vzešel nakonec nečekaný vítěz -  vlastně vítězka -  Martina Fȕllová z 2. A. Druhé místo obsadil Petr Končický, také ze třídy 2. A, třetí místo  Miroslav Pešek ze třídy 2. ZT.

Na závěr soutěže došlo k vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen od smluvních partnerů SŠTŘ Nový Bydžov.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB


Exkurze v Národním zemědělském muzeu, Čáslav

03. 06. 2022

Dne 3. 6. 2022 se žáci prvních a druhých ročníků oboru Automechanik a Opravář zemědělských strojů zúčastnili exkurze v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi. Muzeum se zaměřuje především na historii továrních řad traktorů, sklízecích mlátiček a oradel. K vidění jsou tu například modely značek Zetor, Svoboda, Wichterle a Kovářík, John Deer i vzácné prototypy, k jejichž sériové výrobě nikdy nedošlo. Unikátní kolekce patří mezi nejvýznamnější a největší obdobné sbírky v Evropě.

Bc. Vít Vondruška, učitel střední školy SŠTŘ NB

Dopravní podnik města Hradce Králové

03. 06. 2022

Žáci 2. a 3. ročníku programu Technik silniční dopravy a Operátor silniční dopravy s žáky 2. ročníku programu Automechanik a Řidička / Řidič nákladní a osobní dopravy navštívili prostory Dopravního podniku města Hradce Králové (DP).

Hned v úvodu exkurze byla předvedena poutavá prezentace, která zasvětila všechny zúčastněné do portfolia společnosti, historie (DP založen v r. 1928), do proběhlých rekonstrukcí stávajících prostor a v neposlední řadě seznámila žáky s vozovým parkem a jeho modifikacemi.

Žáci se dozvěděli, že revizoři figurují v dopravních prostředcích v Hradci Králové od r. 1978, kdy bylo nově umožněno nastupování všemi dveřmi. Od r. 1996 disponuje DP nízkopodlažními vozidly. V letech 2006 a 2022 začaly být využívány nové odbavovací systémy. Terminál hromadné dopravy (vybudován v r. 2008) slouží nejenom k nástupu a výstupu cestujících, nýbrž i k rychlému dobíjení elektrobusů. Prezentované video demonstrovalo technologický postup nabíjení. Po statistickém představení vozového parku (množství a typů vozidel) zavítali žáci do prostoru dispečinku. I přes stávající vytížení byli zaměstnanci ochotni představit svoji práci.

Prohlídka pokračovala do prostoru dílen (dílna pro základní opravy, klempířská dílna, laboratoř olejů atd.).

Exkurze končila svou nejzajímavější částí u nejnovějšího elektrobusu, kde byl prostor představit bateriové články, pantograf a další části.

SŠTŘ NB děkuje zaměstnancům DP města HK za umožnění návštěvy pracoviště a bude se těšit na exkurze v budoucnu.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D., učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB


Dort Jednorožec

03. 06. 2022

Na přání zákazníka žákyně oboru Cukrář z 2.C vyrobily dort pro malou dívenku. Pojaly tento úkol velice zodpovědně a výsledek byl bravurní. Musím se jako učitelka odborného výcviku podělit i s ostatními o tuto krásnou práci. Velice kladně hodnotím práci našich  žáků, kteří se ve své budoucí praxi rozhodně neztratí!


Blanka Kubíková, učitelka praktického vyučování SPV Chlumec n. C.

Vzdělávací seminář Moderní konstrukce světlometů a kalibrace asistenčních systémů

07. 06. 2022

Začátkem června proběhl ve spolupráci s firmou AUTODIAGNOSTIKA Kloc vzdělávací seminář pro studenty Interní akademie SŠTŘ na téma Moderní konstrukce světlometů a kalibrace asistenčních systémů. Seminář se uskutečnil ve školicím středisku firmy HELLA GUTMANN ve Zruči nad Sázavou a vedl jej špičkový odborník na tuto problematiku pan Jan Krenstetter. Smyslem semináře bylo seznámit vybrané studenty oboru Autoelektrikář a Automechanik v dopoledním bloku s principem činnosti moderních světlometů (statické a dynamické světlomety, světlomety LED MATRIX) a dále s principem činnosti inteligentních asistenčních systémů řidiče, tzv. ADAS.

V odpoledním bloku pak probíhala praktická část, kdy si naši studenti nejprve vyzkoušeli seřízení světlometů moderní konstrukce za pomoci diagnostiky a regloskopu HELLA, a poté jsme si vyzkoušeli kalibraci čelní kamery pro LANE ASSIST a radaru pro funkci nouzového brzdění a adaptivního tempomatu.

Pánům Klocovi a Krenstetterovi děkujeme za čas, který nám věnovali, a možnost detailně se seznámit s nejmodernějšími technologiemi používanými v nejnovějších automobilech, uvedl Aleš Novák, vedoucí učitel automobilních oborů.

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ