Aktuality v měsíci: ČERVEN 2020

Absolventi SŠTŘ Nový Bydžov se loučili 30. června

30. 06. 2020

Poslední den školního roku 2020/2021 byl ve znamení předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce absolventům sedmi oborů středního vzdělání, které se vyučují ve Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově.
Zatímco úspěšní absolventi oborů Elektrikář-silnoproud, Kuchař-číšník, Cukrář a Řezník-uzenář přebírali své certifikáty ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov, jejich kolegové z oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů obdrželi tyto doklady ve Středisku praktického vyučování ŠVARCAVA v Novém Bydžově nejen za přítomnosti pedagogů školy, ale i pracovníků společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, kteří jim nabídli možnost pracovního angažmá u tohoto největšího zaměstnavatele v České republice. Součástí jejich prezentace byla i ukázka čtyř nových modelů z produkce společnosti včetně elektromobilního ŠKODA SUPERB.

"ŠKODA AUTO Mladá Boleslav poptává nyní zhruba 900 pracovníků", řekl na místě tuto možná překvapivou informaci pan Jiří Nečesaný z mladoboleslavské společnosti.

"Gratuluji všem úspěšným absolventům a mám z nich oprávněnou radost, letošní školní rok nebyl pro nikoho a pro ně obzvlášť nikterak lehký", uzavřel toto slavnostní setkání ředitel školy Vladimír Blažej.

Dodejme ještě, že s vyznamenáním letos prospěli Milan Dufek (Mechanik opravář motorových vozidel), Jakub Bešík, Martin Bouček, Petr Malý, Marek Nezbeda (Opravář zemědělských strojů), Tereza Větrovská (Cukrář), Michal Chlad a Adam Malich (Elektrikář-silnoproud).

--
Mgr. Vladimír Blažej,ředitel

Maturitní zkoušky na jaře 2020 jsou již za námi

15. - 17. 06. 2020

V letošním roce 2020 byly jarní maturitní zkoušky vzhledem ke zdravotní a bezpečnostní situaci situovány ve všech svých částech do června, posledního měsíce školního roku. Ve dnech 1. - 2. června se výukové centrum Hlušice zaplnilo studenty závěrečných ročníků čtyřletého oboru Dopravní prostředky a dvouletého nástavbového studia Dopravní provoz a Technologie potravin, kteří přišli skládat úvodní písemnou část. Všichni řešili didaktický test z Českého jazyka a literatury a dále test, který volili podle vlastních schopností, nadání, zájmu – na SŠTŘ šlo o Matematiku, Anglický nebo Ruský jazyk.

V dalším týdnu 8. -12. června čekaly všechny maturanty praktické zkoušky lišící se podle daného zaměření oboru. Technici- dopravci například prováděli diagnostiku a opravy závad na motorových vozidlech, probíhal test k získání odborné způsobilosti dopravce, nebo zpracování technické dokumentace výrobního postupu dané součásti v programu DOLIDWORKS. Ve středisku praktického vyučování v Chlumci n. C. se ve stejné době připravovaly pokrmy včetně jejich analýzy.

Maturitní úsilí vyvrcholilo ústní částí společné maturitní zkoušky a zkouškami profilovými 15. -17. června opět v Hlušicích. Nutno zmínit, že letošní maturity byly náročné a neobvyklé nejen pro studenty, ale také všechny zúčastněné pedagogy v rolích hodnotitelů a zkoušejících v čele s třídními učiteli Mgr.

Alexandrou Kaplanovu a Ing. Lumírem Erlebachem. Úspěšní absolventi převezmou slavnostně svá vysvědčení v pondělí 22. června na radnici v Novém Bydžově.

Mgr.Jaroslava Havlíková, zástupkyně ředitele

Nový přírůstek do rodiny výukových vozidel SŠTŘ

18. 06. 2020

Díky spolupráci naší školy se ŠKODA AUTO Mladá Boleslav se v dílnách odborného výcviku v Hlušicích objevila nová ŠKODA KODIAQ. Po Fábiích, Octáviích, Superbech a dalších modelech automobilky ŠKODA tak máme k dispozici pro výuku odborného výcviku vlajkou loď naší nejslavnější automobilky. KODIAQ je vybaven čtyřválcovým zážehovým motorem o výkonu 140 KW a komfortní výbavou. Sloužit bude pro výuku oborů automechanik a autoelektrikář. Naši studenti si na vozidle budou moci vyzkoušet například diagnostiku motoru a dalších elektronických systémů nebo se prakticky seznámit s činností jízdních a bezpečnostních asistentů a jejich kalibrací.
Díky podpoře ŠKODA AUTO se tak mohou studenti SŠTŘ učit na nejmodernější technice!!!


Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů

Proběhla praktická maturitní zkouška Operátorů zemědělské techniky

10. - 11. 06. 2020

Ve dnech 10.a 11.6 čekala na čtveřici studentů SŠTŘ  Nový Bydžov Ondřeje Zelinku, Vojtěcha Šlora, Jakuba Tomáše a Lukáše Pánka praktická maturitní zkouška z diagnostiky zemědělské techniky. Během zkoušky museli studenti vyřešit nasimulované závady na traktorech JOHN DEERE, který naší škole zapůjčila firma STROM Praha a Zetor Proxima, který primárně slouží k výuce autoškoly. Na traktoru JOHN DEERE museli studenti najít a opravit závady v palivové soustavě Common rail nebo vyřešit závadu elektronickém systému řízení motoru. Na traktoru Zetor Proxima pak na studenty čekali závady ve zdrojové a startovací soustavě. Při praktické maturitní zkoušce maturanti museli ukázat nabité znalosti během dvouletého nástavbového studia jako například vyhledávání informací v servisní literatuře JOHN DEERE, práce s elektrotechnickými schématy, použití sériové diagnostiky SERVICE ADVISOR, nebo měření signálů osciloskopem BOSCH FSA 740. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům, kterých maturanti dosáhli (dvě jedničky a dvě dvojky) určitě nemusíme mít strach o budoucnost naší zemědělské techniky! Poděkování také patří firmě STROM Praha za zapůjčení traktoru JOHN DEERE na celý školní rok. Díky této spolupráci se tak mohou studenti SŠTŘ učit na nejmodernější technice!


Aleš Novák,  vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů