Aktuality v měsíci: ČERVEN 2024

Kurz sportu a pobytu v přírodě 1. ročníků - Den ČTVRTÝ

20. 06. 2024

Čtvrtek přinesl opět nové zážitky. Zatímco poslední skupina se vydala na celodenní výpravu po stopách těch předchozích, další sportovci absolvovali nejrůznější aktivity v táborovém areálu. Odpoledne již třetí skupina v pořadí zvládla fáborkovnou a ostatní se snažili přemoct své učitele ve hře Štěstí. Závěr dne patřil táborovému ohni, opékání špekáčků a zpěvu s kytarou. Poslední noc je před námi a zítra již zpět do reality.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele

10-144.jpg

Kurz sportu a pobytu v přírodě 1. ročníků - Den TŘETÍ

19. 06. 2024

V polovině našeho pobytu jsme se prostřídali v jednotlivých aktivitách. Třídy 1.KCR a 1.ZB se odvážně vydaly na turistický pochod v délce 22 kilometrů kolem vodní nádrže Seč, kdy kopírovaly trasu včerejší skupiny. Druhá skupina si zaběhla fáborkovanou a třetí pak hrála hru Štěstí. Ve volných chvílích se žáci osvěžovali v bazénu. Velké teplo nás tu trochu sužuje, ale bojujeme statečně. Zítra proběhne poslední celý den pobytu. Těšíme se, že ho opět prožijeme naplno.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupce ředitele

20-53.jpg

Kurz sportu a pobytu v přírodě 1. ročníků - Den DRUHÝ

18. 06. 2024

Úterý přineslo hned několik nových zážitků. Zatímco jedna parta absolvovala celodenní turistický výlet okolo Seče (celkem 22 km), při kterém se mohli všichni vykoupat v přehradě, poznat krásy přírody Železných hor i historii na zřícenině hradu Oheb, další skupina si zahrála fáborkovanou v okolních lesích. Třetí tlupa žila sportovními hrami v táboře, jakými jsou brännball, přehazovaná, volejbal. Od všech to byl úctyhodný výkon vzhledem k vedru, které nám tu panuje. Odměnou bylo dnes wellness, popřípadě venkovní bazén, které skýtaly blažené osvěžení.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupce ředitele

13-48.jpg

Kurz sportu a pobytu v přírodě 1. ročníků - Den PRVNÍ

17. 06. 2024

V pondělí 17. 06. se v dopoledních hodinách vypravilo rekordní množství žáků 1. ročníků SŠTŘ v počtu 130 na sportovně turistický kurz do rekreačního střediska TESLA Horní Bradlo.

Hned po příjezdu obdrželi žáci úvodní informace, rozdělili se do chatek a ochutnali první „táborový“ oběd. Vzhledem k ukázkovému počasí se nedali účastníci zájezdu v průběhu poledního klidu pobízet a zakusili svěžest vody v místním bazénu.

Odpoledne už patřilo běžeckým výkonům. Běh podle mapy po okolí areálu některým trochu zamotal hlavu, přinesl i několik kilometrů navíc, ale v závěru se všichni mohli poplácat po rameni, že závod zvládli.

Večer už pak přinesl chutnou večeři a nejrůznější sportovní hry na místních sportovištích.

Zítřek už se blíží a s ním i nové zážitky.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupce ředitele

20-51.jpg

Polní den Libčany

13. 06. 2024

Dne 13. 6. 2024 se naši žáci oboru Opravář zemědělské techniky zúčastnili polního dne Libčany, který se konal u obce Želí. Začátek celé akce zahájili přednáškou o používání pesticidů a herbicidů s ukázkou na daných políčkách. Během přednášky si žáci mohli vyslechnout také vše o pastích na hmyz, které se umisťují na polích, a prohlédnout si je. Po přednášce si prohlédli veškeré stroje, které zde byly vystaveny. Jen krásné počasí chybělo, a proto jsme závěr této akce zakončili pod suchým stanem u občerstvení. Vše pod vedením učitelů odborného výcviku Pavla Vašáka, Ondřeje Zelinky a Martina Kopřivy.

Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ

11-34.jpg

Mladí kuchaři ze SŠTŘ vyjeli za praktickým vzděláváním do Velkého Meziříčí

15. 06. 2024

Jako ta pověstná voda uplynul rok a  Střední škola technická a řemeslná byla opět součástí sportovního dne společnosti BIDFOOD s naším skvělým partnerem BANQUET TEAMEM ve Velkém Meziříčí. Žáci oboru Kuchař - číšník byli opětovně přizváni k účasti na této akci konané v sobotu 15. června 2024 a mohli si vyzkoušet servis i obsluhu ve venkovním prostředí vybaveném moderními technologiemi.

,,Této akce jsem měl možnost se zúčastnit již v loňském roce a moc se mi tu práce líbila. Proto jsem byl rád, že tato nabídka přišla i letos a ani na chvíli jsem neváhal. Práce v tomto oboru mě velmi baví a spolupráce školy a BANQUET TEAMU nám vždy přinese nové zkušenosti a motivuje mne k tomuto velmi náročnému, ale zajímavému řemeslu," řekl žák druhého ročníku Matouš Pazderka.

,,Již dva roky spolupracujeme se zástupci společnosti BIDFOOD Petrem Konečným, Jakubem Minaříkem a Pavlem Smékalem. Chci jim poděkovat za jejich podporu a čas, protože díky jim se nám daří mladé gastronomy motivovat, inspirovat a posouvat v tomto tak potřebném oboru tak, aby jich na velmi nenasyceném trhu práce přibylo," řekla na adresu této zdařilé akce a samozřejmě také na adresu partnera SŠTŘ vedoucí oborová učitelka Veronika Blažejová.

Veronika Blažejová, vedoucí SPV Chlumec n. C.

32-3.jpg

Beseda: Základy trestní odpovědnosti

13. 06. 2024

Naši žáci dne 13. 6. 2024 na besedách k základům trestní odpovědnosti byli seznámeni s legislativou, zejména s aplikací zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník a zákona č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích.

Žákům byla vysvětlena zejména problematika trestní odpovědnosti v souvislosti s věkovou hranicí, dále byla diskutována problematika okolností vylučujících protiprávnost činu a objasněna problematika zavinění.  Dále žáci byli seznámeni s problematikou přestupkového jednání a s následným postihem za toto jednání.

Dále byla vedena diskuse na téma různých trestných činů a přestupků a jejich aplikace v souvislosti s praktickou videoukázkou.

Celá beseda byla propojena s praktickými videoukázkami a diskusí s našimi žáky o této problematice.

Závěr besedy byl doplněn dobrovolným testování žáků na psychotropní a omamné látky.

Mgr. Luboš Žilka, sociální pracovník SŠTŘ NB

30-10.jpg

Zážitkové dopoledne pro žáky ZŠ Hlušice

12. 06. 2024

Z důvodu rekonstrukce ZŠ Hlušice poskytla SŠTŘ Nový Bydžov v Hlušicích azyl pro její žáky. Pro zpříjemnění pobytu u nás ve výukovém centru v Hlušicích jsme 12. 6. připravili pro žáky 7. a 8. třídy „Zážitkové dopoledne“. V dílnách, v učebně trenažérů a v zámeckém parku čekalo za pedagogického dozoru učitelů odborného výcviku několik zajímavých činností. Dle závěrečného rozhovoru se žákům nejvíc líbila jízda sekacím traktůrkem společnosti SI Jičín. Hned za tímto pracovištěm probíhala jízda na trenažéru školní autoškoly, přezouvání pneumatik na novém moderním přístroji a použití parkovacího asistenta v moderním automobilu Škoda Karoq 4x4. Celou akci připravili pedagogové SŠTŘ Nový Bydžov Vít Vondruška, Jaroslav Havránek, Daniel Filipov a Dobroslav Šmidrkal. Poděkování za pomoc při akci patří i vybraným žákům 1. ZA.
Závěrem nás všechny velice potěšilo poděkování pedagogického doprovodu žáků ZŠ Hlušice za uspořádání velmi příjemné a naučné akce pro jejich žáky.

Dobroslav Šmidrkal, učitel odborných předmětů

43-1.jpg

Školení k elektrotechnické způsobilosti

12. 06. 2024


Pedagogičtí pracovníci v oboru "Elektro" se dne 12. 6. 2024 pod vedením Ing. Karla Fišera školili v souladu s Nařízením vlády ČR č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. V rámci školení proběhla vzájemná výměna zkušeností pracovníků o aplikaci zmíněného dokumentu v podmínkách firem a školy. Dále si účastníci školení doplnili svoje znalosti o nové poznatky v oblasti odborné způsobilosti, zejména se zkušenostmi při zavádění nařízení a objasnění některých jeho statí.

Ing. Vladimír Vondruška, učitel všeobecných předmětů

50-70.jpg

Exkurze Labris - výrobce osiva máku setého

11. 06. 2024

Dne 11. 6. 24 se žáci druhých ročníků oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili exkurze do zemědělského podniku Labris u Dobrušky. Firma se zabývá především pěstováním a prodejem osiva máku setého. V podhorských oblastech Orlických hor pěstují rostliny technologií udržitelného pěstování metodou "Strip till" a "No till". Žáky především zaujala ukázka moderní zemědělské techniky, kterou si mohli prohlédnout a "osahat". Žákům byla také vysvětlena problematika sklizně máku a jeho další zpracování na výrobu osiva. Na závěr bych rád ještě poděkoval paní Hrabalové z PRO-BIO LIGY za zorganizování této exkurze a panu Čtvrtečkovi z Labrisu za výborný výklad problematiky pěstování máku.

Ing. Pavelka Vladimír, učitel odborných předmětů
51-17.jpg

Exkurze Agropodnik Hradec Králové - středisko Sadová

07. 06. 2024

Dne 7. 6. 24 se žáci prvních ročníků oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili exkurze v Agropodniku Hradec Králové, středisku Sadová. Žákům byla předvedena moderní zemědělská technika používaná pro přesnou aplikaci hnojiv, kterou Agropodnik využívá v rámci zemědělských služeb na Královéhradecku. Dále byli žáci seznámeni se základními typy hnojiv včetně skladování a aplikace. Na závěr musíme poděkovat Zemědělskému svazu ČR za organizaci této exkurze a také za skvěle připravený stánek, kde žáci poznávali různé plodiny, osiva a hnojiva, a také kde si sami mohou zkusit, jak se mele obilí. Také si vyzkoušeli pH metr, vlhkoměr osiva, výpočet HTS.  

Ing. Pavelka Vladimír, učitel odborných předmětů

20-49.jpg

Druhá část Kurz MZT SI Jičín

10. 06. 2024

S příchodem jarních teplých dnů nám kolem zámku v Hlušicích začala růst tráva a my měli možnost dokončit kurz malé zemědělské techniky, který byl započat v zimním období. Druhá část kurzu probíhala pod vedením našeho učitele odborného výcviku Ondřeje Zelinky, který seznámil všechny žáky prvního ročníku oboru Opravář zemědělské techniky se strojem Starjet P6 PRO, který nám zapůjčila firma SI Jičín. Žáci byli proškoleni na kompletní obsluhu daného stroje a poté každý absolvoval jízdu se strojem sečením do koše s následným vysypáním do vleku a dále jízdu bez koše se sečením na zem. Tímto bychom chtěli poděkovat společnosti SI Jičín za zprostředkování celého kurzu malé zemědělské techniky a za zapůjčení techniky naší škole.

Ondřej Zelinka, učitel praktického vyučování

84-1.jpeg

Seminář v Maso – Profitu

01. 06. 2024

Mladým řezníkům SŠTŘ, kteří jsou zařazeni v Interní akademii školy, se v sobotu 1. června naskytla příležitost zúčastnit se odborného semináře ve firmě Maso – Profit v Praze.
K vidění byly zajímavé praktické ukázky výroby paštik za studena, dále separační hlavy řezačky a míchačky od firmy Seydelmann a narážení párků s pomocí nejnovějších přídavných zařízení narážek REX. Bez pozornosti jistě nezůstala vázačka špekáčků pro malokapacitní výrobu či trhačka pečené krkovice s následnou ochutnávkou v burgerech.
Do problematiky výroby pršutů, métských salámů a dalších fermentovaných masných výrobků nás zasvětili odborníci od firmy Wiberg a Maso Profit.
„Možnost vidět výrobu naživo a následně ochutnat nepřeberné množství produktů je velmi poučné a příjemné," říká Filip Pittner, žák 1. ročníku.
„Seminář ve firmě Maso – Profit je určen pro odborníky v oboru Řezník – uzenář a setkání s nimi je vždy přínosné jak z odborného hlediska, tak i společenského. A propojení zkušených mistrů s mladými nadšenými řezníky bylo velmi příjemné a užitečné. Nebylo možné prohlédnout veškeré vystavené stroje a zařízení, proto jsme rádi za pozvání i na příští ročník. Stále ještě váháš, zda podat přihlášku na obor Řezník – uzenář na SŠTŘ v Novém Bydžově? Na příštím odborném semináři můžeš být s námi," říká Milan Novák, vedoucí učitel oboru.

Milan Novák, vedoucí učitel oboru Řezník - uzenář