Aktuality v měsíci: DUBEN 2022

Technologové v laboratoři II

29. 04. 2022

Páteční dopoledne 29. 04. 2022 navázalo u Technologů potravin na předchozí týden, kdy se věnovali poznávání mikroskopického světa. Tentokrát díky spolupráci s ZŠ Chlumec nad Cidlinou zavítali do učebny chemie.

Žáci provedli řadu základních pokusů pro získání návyků pro práci s chemickými látkami a chemickým sklem. Sestavovali též aparatury pro filtraci či jednoduchou destilaci.

Díky provedení pokusů žáci umí oddělovat složky směsi, ať již filtrací přes filtrační papír, nebo rozdělením barviv s pomocí jednoduché chromatografie díky rozpouštědlu a nosiči. Také ví, které látky a za jakých podmínek denaturují bílkoviny. Mnozí pokusníci si též několikrát zopakovali zapálení par lihu z vařícího vína. V závěru dopoledne též odvodili vlastnosti lakmusu a šťávy z červeného zelí jako jednoduchých indikátorů pH roztoků.

„Práce v laboratořích je jednou z možností uplatnění technologů po skončení studia. Protože žáky práce bavila, doufám, že po maturitě někteří z absolventů využijí své znalosti i na takovýchto pracovištích,“ hodnotí práci žáků učitel předmětu Učební praxe Jiří Zahradník.

Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele SŠTŘ

Automobileum 2022 - úspěch v soutěži

29. 04. 2022

Oblastní soutěž žáků automobilních středních škol se po dvouleté přestávce konala dne 29. dubna 2022 ve výukovém centru Hlušice. Letos se účastnilo šest týmů – VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, Střední průmyslová škola Otty Wichterleho Hronov, Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou, Střední škola automobilní Holice, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové - Vocelova a Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Pořadatel soutěže všechny disciplíny dokonale připravil a soutěžící se je dozvěděli před zahájením vlastní soutěže. Utkali se v šesti disciplínách, mezi nimiž nechyběly:

  • couvání s osobním autem a připojeným přívěsem na čas
  • jízda zručnosti II - kluzná plocha - slalom na cvičišti
  • výměna všech kol u automobilu na čas
  • parkování do podélného stání autem
  • klasický test autoškoly
  • vysvětlení značení pneumatik, poznávání provozních kapalin automobilu

Samostatnou disciplínou byla hospodárná jízda s vozidlem Volvo FH. Do této soutěže se přihlásili pouze tři soutěžící. Podle předpokladu rozhodla připravenost a znalost vozidla a zvítězil domácí Tomáš Flégl. Druhé místo obsadil Vojtěch Souček ze SOŠ a SOU Vocelova HK a třetí místo Josef Janda z SŠA Holice.

V soutěži družstev zvítězili žáci naší školy, kteří předvedli vyrovnané výkony ve všech disciplínách. Druhé místo obsadil tým ze Střední školy automobilní Holice a tým Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou skončil jako třetí.

Soutěž jednotlivců opanovali na prvních třech místech naši reprezentanti. První místo Tomáš Flégl, druhé místo obsadil Vít Kříž a na třetím místě stanul Filip Bejšovec.

Tímto bych chtěl všem našim soutěžícím poděkovat za výborný přístup jak k přípravě na soutěž, tak k samotné soutěži.

Celá akce byla ukončena předáváním hodnotných cen za účasti Arnošta Štěpánka - náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, ředitele naší školy Mgr. Vladimíra Blažeje a komisaře MěÚ Nový Bydžov Aleše Bažanta.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě a bezchybném průběhu soutěže. Poděkování patří i naším partnerům: Translogistic Nová paka, Speditrans CZ Hořice, Cargo JC a InterCars HK, jež nám věnovaly hodnotné ceny do soutěže.

Petr Voženílek, vedoucí učitel autoškoly SŠTŘ

Výroba špekáčků v Maso - Profitu

30. 04. 2022

Třicátý duben je již tradičně spojen s pálením čarodějnic. Další tradicí spojenou s 30. dubnem je opékání špekáčků.
    První špekáčky se objevily na Jubilejní zemské výstavě v Praze v roce 1891 a staly se po léta symbolem řeznických dovedností.
V devadesátých letech minulého století došlo k výraznému poklesu kvality vlivem používání strojně odděleného masa a kůží či jejich emulzí. Až v roce 2011 se tento žalostný stav změnil zapsáním na seznam zaručených tradičních specialit, který vede Evropská komise.
    Proto pražská firma Maso - Profit, významný partner Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově, připravila zážitkový den ve znamení výroby tohoto tradičního produktu.
    Žáci tak měli příležitost se zapojit do výroby špekáčků podle původní receptury, proběhlo typické převazování špekáčků motouzem i nezbytné uzení.
    "Ve firmě Maso - Profit jsme letos již podruhé a pokaždé žáci odjížděli nadšeni," shrnuje učitel odborného výcviku Radomír Beněk.


Milan Novák, vedoucí učitel oboru řezník - uzenář

Soutěž odborných dovedností oboru Řezník - uzenář ve Valašském Meziříčí

27. - 28. 04. 2022

Žáci oboru Řezník - uzenář ze SŠTŘ v Novém Bydžově se zúčastnili ve dnech 27. - 28. dubna celorepublikové soutěže řeznických dovedností ve Valašském Meziříčí. Po dvouleté přestávce způsobené covidovými opatřeními se tak naskytla příležitost poměřit síly a dovednosti s nejlepšími žáky - řezníky z Čech, Moravy a Slezska.

Střední školu technickou a řemeslnou reprezentovali žáci druhého ročníku Adam Balihar jako bourač a Vladimír Bezděk jako výrobce masných výrobků.
Soutěžilo se v kostění částí vepřové půlky, výrobě tlačenky, jaternic, sekané, regionálního výrobku a poznávání koření.
K vidění, ale i ochutnání tak byly opravdu zajímavé a rozmanité výrobky typické pro každou oblast republiky.
"Prestižní soutěž ve Valašském Meziříčí je především o setkávání odborníků všech generací. Pohled na budoucí řezníky a jejich výsledky mě naplňuje nadějí na zachování a rozvoj tohoto tradičního a krásného řemesla," hodnotil Milan Novák, vedoucí učitel oboru Řezník-uzenář.
Novobydžovští mladí řezníci se umístili na celkovém sedmém místě z dvanácti družstev.


Milan Novák, vedoucí učitel oboru řezník - uzenář

Traktoriáda Vyskeř

23. 04. 2022

Po dvouleté pauze se 23. 4. 2022 konal 15. ročník traktoriády na Vyskeři. Pěkné počasí přilákalo na 5000 diváků a 60 traktorů domácí i tovární výroby. Součástí traktoriády byl i bohatý doprovodný program zahrnující výstavu historické a současné zemědělské techniky, soutěže pro děti a další. Konal se i závod šlapacích traktůrků pro děti do 9 let. Naše škola zde vystavila svůj kamion Volvo naší školní autoškoly. Učitel odborného výcviku Martin Kopřiva zde představil svůj traktor domácí výroby.


Martin Kopřiva, učitel odborného výcviku SŠTŘ

Technologové potravin v laboratoři biologie

22. 04. 2022

Pátek 22. dubna 2022 u technologů potravin tentokrát proběhl v laboratoři. Úkoly v rámci předmětu Učební praxe se nesly ve znamení „mikro“.

Seznámit se se stavbou mikroskopu a technikou mikroskopování, na vybraných připravovaných preparátech pozorovat, zakreslit a správně popsat objekty mikroskopického světa.

Během dopoledne studenti poznávali stavbu pletiv u cibule, mechu měříku a sítiny. Taktéž použili jednoduchou barvicí techniku pro zvýraznění zrn škrobu u lilku bramboru.

Docela dramatické též bylo sledovat působení 10% roztoku chloridu sodného na buňky červené cibule, kde během krátké chvíle došlo k výraznému zmenšení jejich vnitřního objemu kvůli tomu, že buňky osmoticky ztrácely vodu v hypertonickém prostředí.

„Věřím, že účastníci tohoto laboratorního praktika pro sebe objevili nový svět k poznávání a budou si chtít vyzkoušet i složitější laboratorní úkoly,“ komentoval aktivity průvodce laboratorními pracemi Jiří Zahradník.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele SŠTŘ


MATURITNÍ A ABSOLVENTSKÝ PLES

22. 04. 2022

Po dvouleté pauze způsobené covidovou situací se v pátek 22. 4. 2022 opět uskutečnil Maturitní a absolventský ples SŠTŘ. V kulturním domě v Hlušicích se sešli budoucí maturanti i bývalí žáci, aby si užili slavnostní chvíle dekorování na maturanty, zatančili si a zavzpomínali na školní léta. K tanci i poslechu hrála hudební skupina Styl a parket byl zaplněný až do úplného konce. Vystoupení skupiny Orientální tance Košťálov a předtančení maturantů sklidily zasloužený potlesk. Děkujeme všem organizátorům plesu a maturantům držíme palce k závěrečným zkouškám!


Mgr. Lenka Fleglová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ

V Hlušicích proběhlo školní kolo soutěže AUTOMOBILEUM 2022

22. 04. 2022

Po dvouleté přestávce Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov  pořádala ve VC Hlušice dne 22. dubna 2022 školní kolo AUTOMOBILEUM 2022. V této jednodenní soutěži žáků třetích ročníků startovalo 5 čtyřčlenných družstev ze tříd 3. A, 3. SOD, 3. N I, 3. N II a 3. AE.

Soutěžilo se v několika disciplínách v kategorii družstev i jednotlivců.  Pro soutěžící byly opět připraveny disciplíny, které prověřily jejich teoretickou připravenost i  praktickou zdatnost, konkrétně úroveň řidičských dovedností na  ploše  při slalomu, parkování s vlekem, podélné parkování, schopnost týmové spolupráce při výměně kol na automobilu a znalosti pravidel silničního provozu.

V soutěži týmů zvítězilo družstvo  3. N I (Flégl, Kříž, Píš, Batelka). V jednotlivcích bylo pořadí 1. Tomáš Flégl, 2. Petr Prokeš, 3. Vít Kříž, všichni žáci 3. ročníku vzdělávacího programu Řidič nákladní a osobní dopravy.

"Děkuji účastníkům za vzorné chování při soutěžích, dále bych chtěl poděkovat kolegům za přípravu soutěže a za hladký průběh při samotné soutěži. Věřím, že do týdne vychytáme menší nedostatky u jednotlivých disciplín a oblastní kolo proběhne bez problému" zhodnotil soutěž Petr Voženílek, vedoucí autoškoly SŠTŘ.

Petr Voženílek, vedoucí učitel autoškoly SŠTŘ

I v Hlušicích lze navštívit pozůstatky stavebních historických památek

22. 04. 2022

Náš kraj skýtá řadu zajímavých romantických a tajemných zřícenin coby památek stavebnictví dob minulých. Milovníci takto zaměřených výletů vyrážejí na Veliš, Kumburk, Bradlec či Břecštejn, zde obdivují historickou architekturu, umění dřívějších stavebníků a představují si zde výjevy z dávných časů.
Nicméně v těchto časech je možné vyrazit i do Hlušic, kde je možné poznat další pozůstatek stavební minulosti a kde se nachází další ze aktuálních zřícenin našeho kraje. Že nevíte, o čem je řeč?
Generace studentů a žáků, plejáda automechaniků, opravářů, mechanizátorů či operátorů zemědělské techniky už možná tuší a možná s nostalgií zavzpomínají na "staré dílny" hlušické školy, jejichž časová osa spočívá ve velmi daleké minulosti coby součást různých statků či hospodářství. Ano, právě zde na výjezdu z Hlušic na Janovice najdete další z památek a můžete zavzpomínat na historii této stavby, která obec Hlušice provázela více jak 100 let a která pomohla vychovat tisíce absolventů hlušické školy, jejíž vznik se započal před 70 lety, tedy přesně v roce 1952.
Jedním z připomenutí tohoto malého výročí může být návštěva tohoto hlušického, v této chvíli můžeme říci už skanzenu, a nechat si na památku kus té pověstné cihly či kamene. Budiž inspirací i doprovodné fotografie, které Vám nabízíme.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ

Fotbalisté opět vyhráli Středoškolský pohár

21. 04. 2022

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 proběhl na umělé trávě v Jičíně Středoškolský pohár v kopané. Turnaje se zúčastnily tyto školy : Lepařovo gymnázium Jičín, Gymnázium a SPgŠ Nová Paka a SŠTŘ Nový Bydžov. V úvodním zápase nastoupily Gymnázium Jičín a Gymnázium Nová Paka. V prvním poločase se dostal jičínský tým do dvoubrankového vedení. Ve druhé části se obraz hry změnil, díky vyloučení domácího gólmana měla Nová Paka převahu, která vyústila ve vyrovnání. Na ukazateli skóre tedy po závěrečném hvizdu rozhodčích svítil stav 2:2. Ve druhém duelu nastoupil náš celek proti Gymnáziu Nová Paka. Už od úvodu jsme byli lepší a po dvou Jouklových akcích skórovali Komárek a Kosejk. Ve druhém poločase padaly branky na obou stranách. Nejprve po Kosejkově přihrávce zavěsil  "spalovač" šancí z první části Štoček, poté soupeř z trestného kopu po zaváhání brankáře Vlka snížil. V závěru po krásných akcích Kosejka a Němce skórovali opět Štoček a Míšek. Výsledek  5:1 nám zaručil výhodnější pozici před posledním utkáním s jičínským "gymplem". Po krátké přestávce jsme nastoupili do finálového duelu, v prvním poločase se nám však hra nedařila a domácí měli několik dobrých možností ke vstřelení branky. Nejprve nás zachránilo břevno, zanedlouho výborně vykryl samostatný průnik útočníka Jičína gólman Průcha. Postupem času však získával náš celek převahu, proti zhuštěné obraně domácích se však střelecky neprosadil i díky kvalitnímu výkonu gólmana Jičína, který se nejvíce zapotil po krásné Kosejkově individuální akci. Konečný výsledek 0:0 nám však zajistil obhajobu vítězství z podzimního turnaje. Z našeho celku nutno pochválit spolehlivého gólmana Průchu, v obraně překvapil výbornými výkony Bernard, který absolvoval první školní akci. Z dalších hráčů se nejvíce dařilo motoru většiny akcí Němcovi a oběma "jičínským plejerům" Kosejkovi a Jouklovi.


Tabulka turnaje
1. SŠTŘ Nový Bydžov                                 2   1  1  0   5 : 1   4 body
2. Gymnázium Jičín                                     2   0  2  0   2 : 2   2 body
3. Gymnázium a SPgŠ Nová Paka              2   0  1  1   3 : 7   1 bod

Pod vedením Davida Hamáka a Milana Hamáčka naši školu reprezentovali : Matěj Průcha, Jan Vlk  -  Josef Filounek, Mikuláš Borovička, Ondřej Hynek, Vojtěch Bernard, Lukáš Hynek, Leoš Joukl, Aleš Němec, Michal Míšek, Vojtěch Štoček, Matěj Komárek, Filip Kosejk, Matěj Kardoš


Milan Hamáček, vedoucí pedagogický pracovník Domova mládeže Hlušice

V celostátním kole soutěže odborných dovedností skončil Michal Semenec osmý z 32 účastníků

20. - 21. 04. 2022

Ve dnech 20.-21. dubna 2022 se konala v Bystřici pod Pernštejnem celostátní soutěž oboru Opravář zemědělských strojů. Do samotné soutěže se přihlásilo 32 studentů tohoto vzdělávacího programu z celé České republiky. Naši školu reprezentoval Michal Semenec.
První den po příjezdu pedagogický sbor čekala porada a samotné seznámení se soutěží. Studenti mezitím měli možnost využít místní sportovní haly, kde měli k dispozici bowling, fotbálek atd. Druhý den už vše záleželo na studentech a pedagogický sbor vyrazil na výlet na hrad Perštejn.

Studenti soutěžili celkem v 8 různých disciplínách - opravy a seřízení motorů-kontrola a seřízení vstřikovačů, poznávání nářadí, přípravků a náhradních dílů, strojní zpracování kovů-výroba náhradního dílu soustružením, zapojení elektrické zásuvky vozidla, opravy a seřízení pohonných jednotek-seřízení ventilů, sváření plamenem-odborný test, odborný test znalostí zemědělské a opravárenské problematiky, pravidla silničního provozu.
Ve velké konkurenci se na 3. místě umístil Zdeněk Jindra z Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech, na 2. místě skončil Pavel Fučík ze Střední odborné školy ve Znojmě a vítězem letošního ročníku se stal Jan Vávra ze Střední průmyslové školy v Třebíči.
Náš reprezentant Michal Semenec využil své znalosti, šikovnost a skončil na velmi pěkném 8. místě. Jako bonus získal cenu za nejlepší výkon na pracovišti "seřízení ventilů". Michalovi tímto patří velký dík za výbornou reprezentaci naší školy.

Martin Kopřiva, učitel odborného výcviku SŠTŘ

Exkurze žáků naší školy ve firmě TRAFO CZ Hradec Králové

12. - 13. 04. 2022

Ve dnech 12. a 13. 4. 2022 navštívili žáci druhého a třetího ročníku oboru Elektrikář-silnoproud firmu TRAFO CZ v Hradci Králové, která, jak již název uvádí, se zabývá nejen opravami, ale především výrobou nových transformátorů. Jedná se o olejové i suché distribuční transformátory v napěťových řadách 6, 10, 22 a 35 kV s výkonem od 50 do 6300 kVA, nízkoztrátové transformátory pro fotovoltaické elektrárny, repasované transformátory a transformátory HDO. Vzhledem ke stísněným prostorám ve výrobě i s ohledem na skutečnost, aby výklad byl možný a srozumitelný pro celou skupinu žáků, bylo s vedením firmy domluveno, že se exkurze rozdělí na dva dny, pro každou třídu samostatně.

Výroba transformátorů je společným dílem firmy Trafo CZ, a.s. a zahraničního partnera. Rakouský partner dodává aktivní části transformátoru, tj. cívky a nastříhané plechy magnetického obvodu, který se skládá již v provoze v Hradci Králové. Ostatní díly nutné pro kompletaci transformátoru zajišťuje firma vlastní výrobou nebo nákupem od specializovaných výrobců, v mnoha případech zahraničních.

Vzhledem k tomu, že žáci druhého ročníku se s výukou transformátorů setkávají v předmětu Elektrické stroje a přístroje a žáci třetího ročníku následně v předmětech Elektrická měření a Silnoproudá zařízení, byla exkurze po odborné stránce pro žáky velice přínosná. Žáci se seznámili s výrobními operacemi transformátorů, jako je skládání jádra transformátoru, nasazování cívek na jádro, zapojení vývodů cívek na straně nízkého i vysokého napětí, sušení ve vakuové peci, plnění transformátorovým olejem, tlakovou zkouškou a hermetizací a v konečné fázi před expedicí i přezkoušením transformátoru na zkušebně, kde se podrobí všem normou požadovaným kusovým zkouškám a výsledkem je pak zkušební protokol dokládající parametry transformátoru z výroby. Žáci si zde mohli ověřit i své znalosti získané v teoretické výuce i jejich uplatnění v praxi, tzn., že výuka odborných předmětů na naší škole je úzce spojena se zvyšováním jejich kvalifikace v elektrotechnice a vychováním odborníků ve studovaném oboru Elektrikář-silnoproud. Především žáci třetího ročníku si ověřili, že ve svých znalostech mají určité mezery, které musí co nejrychleji zaplnit. Pevně věřím, že exkurze byla po odborné stránce pro žáky velkým přínosem a zvláště pro žáky třetího ročníku těsně před závěrečnými zkouškami i motivací ke zvýšené přípravě k nim. Pokud u závěrečných zkoušek žáci na problematiku transformátorů narazí, zajisté využijí své poznatky a nabyté vědomosti z výkladu odborného pracovníka firmy TRAFO CZ při této exkurzi.

Ing. Lubomír Kořínek, učitel odborných předmětů

Celostátní finále soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2022

18. - 20. 04. 2022

V týdnu po velikonočních svátcích se v prostorách ŠKODA  AUTO Mladá Boleslav konalo celostátní finále soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR. Do finálového klání, do kterého se v kategorii Automechanik probojují vždy dva nejlepší studenti z každého kraje, se dostal i student SŠTŘ Matěj Němec. Bohužel nedokázal navázat na velmi dobrý výkon z krajského kola a na nejvyšší příčky nedosáhl. Přesto už samotná účast v celostátním finále je úspěchem a věříme, že Matějovi získané zkušenosti pomohou v jeho dalším profesním životě.

Aleš Novák,  vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ

Zahraniční kuchyně

12. - 13. 04. 2022

Kurz zahraniční kuchyně zaměřený na italské pokrmy a výrobu těstovin absolvovali žáci druhého ročníku oborů Kuchař - číšník a Řezník Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov pod odborným dohledem zkušeného lektora Daniela Pošíka z rodinného hotelu Classic v Novém Bydžově.

Žáci si zkusili připravit základní italské rizoto s parmazánem a postupně tento pokrm dochutili například šafránem či sépiovým inkoustem. Vznikaly tak různé variace tohoto pokrmu typického pro italskou kuchyni. A protože Itálii si všichni spojujeme s těstovinami, jejich příprava nemohla při absolvování kurzu chybět. Studenti vyráběli nejenom špagety či široké nudle, ale například také plněné ravioly se špenátem.
,,Žáci byli z tohoto kurzu nadšení, všechny receptury si vyzkoušeli a musím říct, že i s velkou chutí zhotovené pokrmy snědli. Oblíbenost těchto celkem jednoduchých jídel je u nich veliká a mě těší, že příprava probíhala v kolektivním duchu a dělné spolupráci," zhodnotila kurz jeho organizátorka Veronika Větrovská.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec nad Cidlinou

Exkurze do Muzea stavebnice Merkur

13. 04. 2022

Žáci třídy 1. SOD, 2. SD a 3. AE navštívili dne 13. 04. 2022 Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují.

I přes probíhající rekonstrukci ve stávajících prostorách měli možnost seznámit se jak s historií stavebnice, tak i s vystavenými ikonickými modely.

Díky komentované prohlídce studenti pozorovali repliku čočkostroje postavené z Merkuru, na které prof. Wichterle odlil první hydrogelové čočky. Dále byla k vidění např. funkční vláčkodráha, nejrozměrnější model Ocelového města (vážící aktuálně 3,5 t) a v neposlední řadě model robota, který vyhrál titul mistrovství světa v robotice.

Tato exkurze doplňuje problematiku výuky robotiky, 3D tisk a programování.

Pedagog Vít Vondruška využil prostor v Polici nad Metují pro návštěvu společnosti Inventor (současný výrobce stavebnice), kde se podařilo s místními pracovníky oživit poškozenou robotickou ruku.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D., učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Firma John Deer a STROM Praha v Hlušicích

13. 04. 2022

Žáci třetího ročníku oboru Opravář zemědělské techniky se zúčastnili školení firmy STROM Praha na traktory John Deere. První část probíhala v zasedací místnosti VC Hlušice, kde  David Pokorný, vedoucí marketingu STROM Praha, seznámil žáky s historií firmy John Deere i současností, ale hlavně nám nastínil budoucnost vývoje zemědělské techniky včetně autonomních traktorů. Dále školení probíhalo za účasti vedoucího servisního střediska Stará Paka Miroslava Pulce přímo u traktoru John Deere, který máme k dispozici ve VC Hlušice.
Pan Pulec vše žákům názorně ukazoval přímo na traktoru a velice rád odpovídal na jejich nekonečné otázky. Školení se žákům velmi líbilo a pevně věřím, že získané informace využijí v dalším profesním životě.

Ing. Vladimír Pavelka, učitel odborných předmětů

Absolvování Microsoft akademie pro vedení škol

13. 04. 2022

Člen managementu školy Mgr. Petr Motyčka absolvoval tříměsíční kurz Microsoft 365 pod záštitou zkušených lektorů od společnosti Microsoft s.r.o a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem odboru školství. V rámci workshopů bylo představeno 6 aplikačních modulů (OneDrive, Teams, Outlock, OneNote, ToDo a Kalendář), které se nejvíce využívají ve školském prostředí. Projektu se dohromady zúčastnilo 16 středních škol Královéhradeckého kraje a během jednotlivých modulů si vedoucí pracovníci z jednotlivých škol vyměňovali své zkušenosti z dané problematiky.

“Aplikační moduly Microsoft 365 se mohou využít pro výukovou činnost, domácí přípravu žáků nebo učitelskou správu elektronických dokumentů a zároveň snížení administrativní zátěže. Některé moduly už škola využívala v době distanční výuky a další aplikační činnosti plánujeme realizovat v příštím školním roce. Digitální technologie se stále vyvíjejí a je nutné i naši školu zahrnout do konceptu rozvoje a práce se softwarovými balíčky, které se využívají ve všech odvětvích počítačové techniky,“ okomentoval vše účastník kurzu Mgr. Petr Motyčka

Mgr. Petr Motyčka, zástupce ředitele SŠTŘ NB


Exkurze žáků technických oborů v železničním muzeu Výtopna Jaroměř

12. 04. 2022

Dne 12. 04. 2022 žáci technických oborů (1.SOD, 2.SD, 2.AE, 2.AB) navštívili železniční muzeum Výtopna Jaroměř. Historický objekt existuje již 110 let a sloužil jako depo pro parní lokomotivy. V dnešní době muzeum nabízí přehlídku zajímavých železničních exponátů, např. parní, motorové a elektricky akumulátorové lokomotivy, osobní a nákladní železniční vozy, kolejové jeřáby nebo mechanická návěstidla. Muzejní exponáty se snaží jejich příznivci zrenovovat a dovést k provozuschopnosti.

Prohlídkou nás provázel pan Pavel Černý, který nám podal vyčerpávající informace o jednotlivých strojích. Dále jsme měli možnost nahlédnout do různých lokomotiv, na kterých nám byl názorně demonstrován princip činnosti a její ovládání.

Mgr. Petr Motyčka, zástupce ředitele školy

SŠTŘ zúčastnila projektu: „Ukliďme Česko – ukliďme celý svět“

12. 04. 2022

Každoročně se v České republice koná akce směřující k úklidu přírody od odpadků, každým rokem se přidává i naše škola.

Letos se zúčastnili během dvou dnů žáci dvou tříd. V pondělí 11. 4. se žáci třídy 2. AB pod vedením Miroslava Jackmanna soustředili na sbírání odpadků při silnici vedoucí z Hlušic do Janovic.

V úterý 12. 4. se třída 1. AA sešla v prostranství za dílnami, aby pod dozorem Milana Hamáčka a Jana Kaisera uklidila na panelovém parkovišti. Pak se skupina přesunula do zámeckého parku, kde s pomocí pracovníků technického úseku, Jaroslava Polívky a Aleše Macouna, vyčistila prostor od větví a dalších nečistot.

Tato činnost je prospěšná nejen pro zlepšení životního prostředí, ale má i efekt výchovný.

Jan Kaiser, učitel všeobecných předmětů SŠTŘ NB

Exkurze žáků oboru Elektrikář-silnoproud v tepelné elektrárně Opatovice nad Labem

11. 04. 2022

Dne 11. 04. 2022 žáci 1.E, 2.E a 3.E navštívili elektrárnu v Opatovicích nad Labem. Seznámili se s principem výroby elektrické energie v tepelné elektrárně od počátečního zauhlování a principu práškového kotle, principu parní turbíny až po princip synchronního generátoru. Zajímavostí byla také instalace nové odsiřovací linky před dvěma lety, která oproti předchozímu zařízení zabezpečuje účinnost odsíření až 99%. Na závěr byli žáci seznámeni s principem distribuce elektrické energie prostřednictvím vysokonapěťové rozvodny, kde si mimo jiné prohlédli odpojovače a vysokonapěťové transformátory.  Výklad doprovázejícího zaměstnance byl průběžně doplňován učitelem odborného výcviku Jaroslavem Mansfeldem, bývalým zaměstnancem tepelné elektrárny Mělník. Zaměstnancem elektrárny, který nás po celou dobu provázel, byla zmíněna i možnost zaměstnání pro absolventy školy, které je mimo jiné podmíněno dobrými znalostmi v oboru.

Ing. Vladimír Vondruška, učitel teoretického vyučování SŠTŘ NB

Dort dle přání zákazníka

11. 04. 2022

Žáci oboru středního vzdělání s výučním listem Cukrář novobydžovské Střední školy technické a řemeslné připravují ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou nejen zákusky na  rodinné oslavy, svatby či firemní akce, ale také dorty k různým příležitostem podle přání a požadavků zákazníka. Poté tak pod rukama žáků za mentorství odborných učitelek Blanky Kubíkové a Michaely Vejvodové vznikají sladké dobroty, o které je velký zájem - a to násvelmi těší.

,,Pokud někdo přijde s požadavkem na slavnostní dort s konkrétní představou, vždy je to pro nás výzva a musím říci, že máme mezi cukráři velmi kreativní a šikovné žáky, se kterými je radost pracovat a předávat jim zkušenosti," řekla učitelka odborného výcviku Blanka Kubíková.
,,V chlumeckém středisku je možné výrobky našich cukrářů objednat a zakoupit v prodejně žákovských a farmářských produktů, ale dodáváme je také do školní kavárny "U Radnice" v Novém Bydžově. Přijďte si nás vyzkoušet a zkuste si u nás objednat," vyzvala závěrem potenciální zákazníky vedoucí střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Veronika Větrovská.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec nad Cidlinou

Kurz na traktory FENDT - ŠZ AGRO Chomutice

28. 3 - 8. 4. 2022


Žáci učebního oboru Opravář zemědělských strojů třídy 2. ZD absolvovali ve dnech 28. 3. - 8. 4. 2022 ve školním závodě SŠTŘ Nový Bydžov společnosti AGRO Chomutice seznámení s traktory značky FENDT. Vše vedl zkušený pracovník pan Kindl, který absolvoval nejedno školení v Německu, a za tu dlouhou dobu se z něho stal opravdový odborník. Zná každý detail traktoru, ví, kde je jaký šroub, jakým způsobem bude techniku opravovat. Když se ho zeptáte na cenu jakékoli součásti, ve valné většině případů ji řekne přímo z hlavy. Když se řekne odborník -  tak to je přesně on.

Seznámení s traktory neprobíhalo na učebně, ale přímo v reálném provozu v dílnách společnosti. Žáci si vyzkoušeli na traktorech mnoho praktických věcí. Prováděli údržbu jako výměnu oleje jak v motoru, tak převodovce, diferenciálu a koncových převodech. Vyzkoušeli si seřizování ventilů, opravovali koncové převody, sundávali kabinu, opravovali posilovače. Pan Kindl vzbudil u kluků  o tyto traktory velký zájem. Nejvíce se cení to, že kluci pracovali opravdu na traktorech, které musely vyjet přímo do terénu. Nebyly to žádné modely. Například jeden den pršelo, traktor přijel do dílny a úkolem bylo co nejdříve vyměnit všechny olejové náplně. Dále se provedly různé drobné opravy a ráno musel být traktor opět na poli. Takže žáci také viděli, jak vypadá reálná práce v zemědělském podniku. Viděli, jak také vypadají mezilidské vztahy mezi pracovníky. Chování ostatních pracovníků k našim žákům bylo příkladné. Na závěr proběhla samozřejmě závěrečná praktická jízda s těmito traktory, na což se naši žáci velmi těšili.

Tímto bychom chtěli poděkovat podniku AGRO Chomutice, zvláště pak panu Kindlovi za 10 dnů naučného školení.

VUOV Dobroslav Šmidrkal a UOV Jaromír Průcha

Žáci oboru Opravář zemědělské techniky na kurzu obsluhy sklízecí mlátičky Claas

08. 04. 2022

Žáci třetího ročníku oboru Opravář zemědělské techniky se zúčastnili kurzu na sklízecí mlátičky Claas ve firmě AGROSERVIS JaS, s.r.o.. Během tohoto kurzu mohli žáci prohloubit své znalosti o sklízecích mlátičkách. Tyto znalosti zúročí nejen u závěrečných zkoušek, ale i při výkonu svého budoucího povolání. Není nad to, když si mohou své znalosti z teorie ověřit v praxi. Bonusem pro ně je pak široká škála strojů, která se ve firmě nachází. Mohou zde vidět a porovnat stroje starší, ale zároveň i ty nejnovější. Některé stroje nebyly pro naše žáky neznámé. Komentář jednoho z  nich: "Tenhle kombajn je od nás ze smluvního pracoviště," je důkazem, že spolupráce škol, firem a servisních středisek má smysl.  

Martin Kopřiva, učitel praktického vyučování SŠTŘ NB

Nová výuková vozidla ze ŠKODA AUTO pro studenty SŠTŘ

08. 04. 2022

Díky vynikající spolupráci s mladoboleslavskou automobilkou se nám podařilo získat další výuková vozidla pro výuku odborného výcviku v oborech automechanik, autoelektrikář a technik silniční dopravy. Ve středisku praktického vyučování v Hlušicích budou studenti získávat nové znalosti a dovednosti na vozidle ŠKODA KAROQ s dieselovým motorem. Středisko praktického vyučování v Novém Bydžově Na Švarcavě je novým domovem pro ŠKODU FABIA s benzínovým agregátem. Zejména KAROQ je vybaven nejmodernějšími technologiemi, a tak se studenti budou moci zblízka seznámit s činností Lane assistu, Front assitu, automatickým parkováním, adaptivním tempomatem nebo funkcí nouzového brzdění. Obě vozidla také zanedlouho využijeme při maturitních a závěrečných zkouškách a také při přípravě žáků na soutěže odborných dovedností. Jsme rádi, že z mnoha žádostí o výuková vozidla byla vybrána i ta naše a dopředu můžeme prozradit, že máme příslib na další výuková vozidla, tentokrát ve verzích MILD HYBRID a PLUG IN HYBRID.
Spolupráce se ŠKODA AUTO je jedním z klíčových prvků výuky technických oborů v SŠTŘ Nový Bydžov, zejména v oblasti moderních technologií, elektromobility a asistenčních systémů, uvedl vedoucí učitel automobilních oborů Aleš Novák.


Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ NB


Konference projektu "DEN RYBY" v SŠTŘ Nový Bydžov

07. 04. 2022

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 se uskutečnila ve Středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Střední školy technické a řemeslné konference v rámci projektu ,,DEN RYBY" na prezentaci sumečka afrického pod záštitou Zemědělské akciové společnosti Mžany.

  Akce se zúčastnili zástupci měst a obcí, zástupci základních a mateřských škol, členové managementu hotelových zařízení a vedoucí stravovacích subjektů. Konference byla zpestřena soutěží o nejzajímavější recept a do tohoto klání vstoupili žáci třetího ročníku oboru Kuchař - číšník pod vedením učitelky odborného výcviku Lenky Vopátkové. Jejich umění sledoval i starosta města Chlumec nad Cidlinou a člen školské rady SŠTŘ Ing. Miroslav Uchytil.
  ,,Musím říct, že všichni žáci k tomuto soutěžnímu zadání přistoupili velmi zodpovědně a jejich vybrané receptury byly od prvopočátku chystány s velkou motivací připravit jednotlivé tepelné úpravy a receptury sumečka afrického co nejchutněji. Odměnou soutěžícím bylo čestné uznání a profesionální vybavení pro kuchaře, které věnovala Zemědělská akciová společnost Mžany a které předával  ředitel společnosti Ing. Luděk Homoláč, PhD. Za tyto hodnotné ceny bych chtěla jménem našich žáků poděkovat," komentovala průběh akce vedoucí chlumeckého střediska Veronika Větrovská.
  "Byli jste výborní, ale nebojte se svou práci daleko více prodat," řekl na závěr žákům SŠTŘ ředitel rezortu Studánka Rychnov nad Kněžnou Bc. Petr Čermák, který reprezentoval jednoho ze strategických partnerů školy a kterému řada z nich prošla i jeho odborným dohledem na rychnovském pracovišti.
  Celé odpoledne se neslo v duchu velmi příjemné atmosféry vytvořené účastníky a určitě je nutno poděkovat za patronát Zemědělskému svazu České republiky a jeho tajemnici Ing. Ivě Horníkové.

Veronika Větrovská,  vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec nad Cidlinou

SEMINÁŘ AUTOALARMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

06. 04. 2022

Dne 6. 4. 2022 se žáci třetího ročníku oboru autoelektrikář a studenti interní akademie z oboru automechanik zúčastnili školení JABLOTRON, které se konalo v prostorách SOŠ a SOU Nymburk. Školení bylo zaměřeno na elektronické zabezpečení motorových vozidel (autoalarmy, imobilizéry, centrální zamykání) a další produkty vyráběné firmou JABLOTRON – parkovací senzory, hlídání polohy vozidla s možností vedení knihy jízd atd. V průběhu kurzu kladl školitel z Jablotronu odborné dotazy, kterými testoval znalosti žáků a správné odpovědi odměňoval malými pozornostmi, v této disciplíně se neztratili ani naši studenti! Na konci školení proběhl závěrečný test, jehož výsledky se dozví žáci v průběhu měsíce května. Úspěšní absolventi testu obdrží CERTIFIKÁT odborné způsobilosti, který je opravňuje k montáži výrobků firmy.

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ NB