Aktuality v měsíci: KVĚTEN 2021

Kurz výroby různých druhů paštik pro gastronomické obory

28. 05. 2021

Ve spolupráci s firmou MASPOMA a jejím zástupcem Martinem Skřivánkem se ve dnech 18. - 19. května 2021 uskutečnil kurz výroby různých druhů paštik pro žáky druhého ročníku oborů Kuchař - číšník a Řezník-uzenář, kteří si své řemeslné dovednosti zdokonalují ve studiu oborů Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov.
Kurzu, který měl v SŠTŘ svoji premiéru, se celkem zúčastnilo 15 žáků, kterým velel kromě lektora Skřivánka učitel odborného výcviku Radomír Beněk.

,,Spolupráci s firmou MASPOMA jsme navázali již v loňském roce a je na velmi dobré úrovni. Firma podporuje naše žáky v zájmu o gastronomické obory, snaží se vrátit prestiž oboru Řezník-uzenář a pomáhá škole materiálně i výukově," konstatoval Radomír Beněk.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec nad Cidlinou

Cukráři zdobili perníčky

28. 05. 2021

Dne 19. května 2021 se žáci druhého ročníku oboru Cukrář Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov zúčastnili kurzu zdobení perníků pod vedením zkušené lektorky Pavly Závodné.
Kurz se uskutečnil v odborné učebně Střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou. ,,Už jsme se těšily a jsme velmi rády, že se tento kurz mohl konečně uskutečnit a my se tak naučily různé techniky zdobení a správné používání a míchání barev," hodnotily akci žákyně druhého ročníku.I lektorka Pavla Závodná byla s průběhem setkání s mladými cukrářkami a cukráři spokojena. ,,Mile mne překvapil jejich zájem o věc a také jejich pozornost a potřebná kázeň, objevili jsme i několik možných talentů," řekla.
,,Tento kurz byl velmi kladně hodnocen ze strany žáků a tak jsme se s Pavlou Závodnou již domluvily na uskutečnění podzimního tematického kurzu pro naše žáky oboru Cukrář," konstatovala vedoucí Střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Veronika Větrovská.


Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec nad Cidlinou


Za tři dny soustružníkem

28. 05. 2021

Skupina žáků 1. ročníku oboru "Mechanik opravář motorových vozidel" si poprvé vyzkoušela práci na soustruhu. Každý z nich vyrobil šroub s maticí. Následovalo lícování, kdy obě obrobené součásti musí do sebe přesně zapadat. Těm zdatnějším se podařilo vyrobit i pohárek.

Žákům se obrábění líbilo a získali další praktické dovednosti.

Pavel Novák,  vedoucí pedagogický pracovník SPV SŠTŘ NB

Nabídka řeznických, cukrářských a gastronomických produktů SŠTŘ Nový Bydžov      (31. května - 04. června 2021)

Maturanti finišují

25. 05. 2021

Studenti 4. ročníku oboru Technik a Operátor silniční dopravy a žáci 2. ročníku nástavbového studia dnes ukončili společnou část maturitní zkoušky didaktickými testy z matematiky, anglického, ruského a českého jazyka. Obdrželi vysvědčení za poslední ročník studia a trochu netradičně i slavnostní šerpy, neboť maturitní ples se nemohl konat z důvodu covidové pandemie. Do další části maturitní zkoušky jim přejeme mnoho štěstí a držíme palce!


Mgr. Lenka Fleglová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů,  třídní učitelka 3. SOD a 4. SOD

Nabídka řeznických, cukrářských a gastronomických produktů SŠTŘ Nový Bydžov      (24. - 28. května 2021)

PROBĚHLO ŠKOLENÍ AUTOALARMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ JABLOTRON

19. 05. 2021

Dne 19.5.2021 se žáci třetího ročníku oboru Autoelektrikář - diagnostik motorových vozidel zúčastnili školení JABLOTRON. Vzhledem ke složité době musel seminář proběhnout on-line formou. Školení bylo zaměřeno na elektronické zabezpečení motorových vozidel (autoalarmy, imobilizéry, centrální zamykání) a další produkty vyráběné firmou JABLOTRON – parkovací senzory, hlídání polohy vozidla s možností vedení knihy jízd atd. Na konci školení proběhl závěrečný test a k naší velké radosti si všichni  studenti SŠTŘ poradili s nástrahami testu na výbornou! Úspěšní absolventi testu obdrží CERTIFIKÁT odborné způsobilosti, který je opravňuje k montáži zabezpečovacího zařízení firmy JABLOTRON.

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘNB


Po velké pauze se 1. ročníky vrátily k odbornému výcviku

19. 05. 2021

Žáci prvního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů  si konečně užívají naplno praktického vyučování. Jako malou rozcvičku si dali něco z ručního obrábění.
"Výroba kladívka a růže se jim povedla", říká učitel odborného výcviku Pavel Novák. "Po letech budou jistě vzpomínat a časem možná i ukazovat svým dětem, jak byli kdysi šikovní".

Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV NB - Švarcava

Rozhovor se statutárním zástupcem školy o plánované rekonstrukci dílen v Hlušicích

18. 05. 2021

1/ Jaká je historie objektu dosavadních dílen?

První zmínky o hospodářském dvoře v Hlušicích, které se nám podařilo dohledat, pochází z období poloviny 18. století, kdy Colloredové koupily Smidarské a Hlušické panství a spojili je v jeden celek. Z té doby pochází i plány týkající se propojeného severního komplexu dvora od prostor pro ustájení koní (současné dílny SŠTŘ, které budou předmětem rekonstrukce) přes obytný dům a velký chlév až k patrové sýpce, které jsou v současnosti v držení soukromého majitele. Úpravy a přestavby do současné podoby probíhaly zejména v 19. století, kdy se na panství střídalo hned několik majitelů, například od roku 1834 manželé Wagnerovi z Wallernstätu, nebo později současní majitelé sousedního zámku, rod Czerninů. Osobně znám mnoho pamětníků, pro které bude rekonstrukce impulzem k nostalgickému vzpomínání. Přeci jen budova dílen patří k Hlušicím stejně, jako vedlejší zámek.

2/ Co se bude v nejbližší době odehrávat s touto stavbou?

Budova musí projít kompletní rekonstrukcí. Stav a uspořádání nosných konstrukcí již neumožňuji bezpečné využívání pro účely výuky. Proto již před více než 5 lety vznikl záměr na rekonstrukci prostor pro potřeby jednoho z hlavních oborů školy, pro Opraváře zemědělských strojů. Zemědělská technika, zejména její velikost a vybavení, prodělala v posledních letech v oblasti mobilní techniky určitě největší bum a my jsme rádi, že se s tímto trendem dokážeme za pomocí našich partnerů vyrovnat. Tedy co se týká úrovně pedagogů a vybavení. Ovšem stavební konstrukce již prostorově zcela nevyhovují a brzdí další rozvoj tohoto velice populárního oboru. Důkazem oblíbenosti i obrovského uplatnění na trhu práce je i neustále narůstají počet žáků. Rovněž z tohoto důvodu jsme vděčni našemu zřizovateli, že budeme nyní moci tolik očekávanou rekonstrukci zahájit.

3/ Jaké jsou podmínky pro stavbu nových prostor a jaký je časový horizont výstavby?

Podmínky výstavby se nám již podařilo částečně zajistit. Máme stavební povolení a nyní již i zmiňované prostředky pro zahájení 1. etapy prací. Rozpočet akce je naplánován na cca 50 Mio. Kč, v letošním roce Královéhradecký kraj podpoří akci částkou ve výši 10 Mio. Kč. Pevně věříme, že v následujících letech se nám podaří tolik potřebnou a nutnou rekonstrukci dokončit.

4/ Jaký celkový efekt by měla přinést tato akce?

Efekt je jednoznačný. Umožní nám další rozvoj a modernizaci výuky technických oborů, zejména oborů orientovaných na zemědělskou a jinou „velkou“ techniku. A to nejen pro žáky naší školy, ale pro žáky partnerských škol celého Královéhradeckého kraje.

Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele školy SŠTŘ Nový Bydžov

Bydžovští středoškoláci dokázali smontovat tatrovku

17. 05. 2021

Středoškoláci z odborné školy technické a řemeslné Nový Bydžov se ve spolupráci s kopřivnickou společností Tatra Truck a společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje účastnili projektu Tatra do škol. Pod vedením svých odborných mistrů a pedagogů úspěšně sestavili ze stovky dílů a komponentů vůz Tatra Phoenix. Završení projektu se slavnostním oživením vozu a předáním koncovému uživateli, a to krajské údržbě silnic, proběhne přímo v kopřivnickém závodě ve čtvrtek 27. 05. 2021.

„Zapojení novobydžovské školy do projektu obohatilo nejen její výuku, ale pro kluky to musel být i velký zážitek. Dokázali postavit opravdový nákladní vůz. Věřím, že při práci získali spoustu nových zkušeností a dovedností a daleko více se nadchli pro obor, ve kterém se vzdělávají a připravují na své budoucí povolání,“ řekl náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný za krajské školství.

V srpnu loňského roku zakoupila společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje od společnosti Tatra Truck kompletní sadu náhradních dílů pro montáž automobilu Tatra Phoenix E6 T158 za necelých 2,9 milionu korun, kterou předala novobydžovské škole. Kopřivnická společnost přímo ve výrobním závodě proškolila jak odborné mistry, tak žáky. V dílnách technické a řemeslné školy začali budoucí technici v prosinci 2020 vůz sestavovat, ale z důvodu epidemické situace museli práce přerušit. Dokončili je na konci dubna 2021. Nyní je vůz zpět v Kopřivnici, kde před jeho prezentací projde standardní diagnostickou kontrolou a zkušební jízdou na polygonu. Jeho slavnostní oživení za přítomnosti učitelů, mistrů a žáků se bude konat v Kopřivnici dne 27. 05. 2021.

Sestavení Tatry Phoenix bylo pro naše žáky opravdovou výzvou a pro jejich budoucí praxi velkou zkušeností. V rámci výuky už nějaké zkušenosti se sestavováním menších vozidel mají, ale účastnit se tohoto projektu byla velká příležitost zkusit něco nového. Jsem rád, že jsme mohli spolupracovat s tradičním českým výrobcem a věříme, že tato spolupráce není poslední. Dále je třeba zmínit, že v rámci programu Tatra do škol se našim žákům podařilo postavit první třínápravové vozidlo,“ doplnil ředitel školy Vladimír Blažej s tím, že hlavní koordinátorka projektu přizvala školu nejen k účasti, ale i ke spoluvytváření dalších projektů.

Dokončenou tatrovku využije společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje. Během zimních měsíců pomůže při údržbě silnic na okruhu Trutnov – Horní Malá Úpa – Pec pod Sněžkou – Horní  Albeřice. V létě poslouží pro běžnou údržbu s možností připojení přívěsu do soupravy například pro přepravu materiálu a techniky.

Nabídka řeznických, cukrářských a gastronomických produktů SŠTŘ Nový Bydžov      (17. - 21. května 2021)

Mladí kuchaři ze SŠTŘ absolvovali seminář v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou

10. 05. 2021

Dne 06. května 2021 se zúčastnili žáci závěrečného ročníku oboru Kuchař - číšník Střední školy technické a řemeslné odborného semináře k závěrečným zkouškám. Seminář se uskutečnil v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou a lektorské činnosti se zhostil ředitel hotelu pan Petr Čermák.

Žáci si vyzkoušeli znalosti jednoduché i složité obsluhy v běžném provozu, použití správného inventáře, způsoby obsluhy a také například servis vína.
"Za mne byl seminář dobře připraven, líbilo se mi tady", konstatovala jedna z účastnic Tereza Limprechtová.
"Musím říci, že jsem byla spokojena s aktivitou žáků, rozběhl se konstruktivní dialog a vnímala jsem zájem našich budoucích absolventů. V toto jejich označení pevně věřím," komentovala seminář vedoucí oborová učitelka Veronika Větrovská.
"Zároveň bych popřála celému kolektivu hotelu Studánka, aby se do jejich krásných prostor vrátil normální život", dodala Veronika Větrovská na závěr.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník středisko praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou

Nabídka řeznických, cukrářských a gastronomických produktů SŠTŘ Nový Bydžov      (10. - 14. května 2021)

Nabídka nástavbového studia

01. 05. 2021

Střední škola technická a řemeslná sděluje současným žákům 3. ročníků tříletých oborů s výučním listem potravinářského a gastronomického zaměření, případně absolventům těchto oborů, že v současné době nabízí 2 volná místa v nástavbovém studiu Technologie potravin. Přihlášky do druhého kola je možno podat do 10. května 2021, informace studijní oddělení školy Alena Pokorná, 495 490 328, 602 548 635.

Střední škola technická a řemeslná sděluje současným žákům 3. ročníků tříletých oborů s výučním listem technického zaměření, případně absolventům těchto oborů, že v současné době nabízí 2 volná místa v nástavbovém studiu Provozní technika. Přihlášky do druhého kola je možno podat do 10. května 2021, informace studijní oddělení školy Alena Pokorná, 495 490 328, 602 548 635.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy SŠTŘ NB

Žáci SŠTŘ na autodromu v Mostu

27.  - 30. 4. 2021

Ve dnech 27-30. 04. 2021 se žáci SŠTŘ Nový Bydžov mohli v dílnách odborného výcviku seznámit s velmi zajímavým závodním vozem MAZDA osazeným neobvyklým Wanklovým motorem.

V první části se žáci třetího ročníku oboru Autoelektrikář seznámili s vozem a jeho konstrukčním provedením ve školních dílnách. Následně bylo provedeno kontrolní měření výkonu. Vzhledem k tomu, že výsledky nebyly podle očekávání, provedli diagnostiku řízení vstřikování motoru a nalezli závadu ve vadném selenoidu pro ovládání přívěr kanálů sacího potrubí motoru. Následné měření ukázalo výrazné zlepšení výkonu motoru na očekávané hodnoty.

Jako poděkování škole za pomoc při servisu vozu si tým BARTONI RACING ve spolupráci s TH motorsport z. s.  připravil pro vybrané studenty třídy 4. SD možnost zúčastnit se testování vozu přímo na závodní dráze Autodromu Most. Při vlastním testování se mohli seznámit s reálným provozem vozu na okruhu. Během provozu prováděli diagnostiku řídících jednotek a pomáhali se servisem vozu. Jako třešničkou na dortu byla projížďka s vozem na sedadle spolujezdce přímo na závodním okruhu.

Tomáš Hovorka DiS., učitel odborného výcviku a odborných předmětů SŠTŘ