Aktuality v měsíci: LEDEN 2021

Závěrečné zkoušky žáků 1. PT /nástavbové studium/ při získání řidičské skupiny BE

 28. 01. 2021

Dne 28.1. 2021 byl zakončen závěrečnou zkouškou žáků Balzera a Pažouta kurz rozšíření řidičského průkazu o skupinu BE u žáků nástavbového studia 1. PT. Celkem se zúčastnilo tohoto kurzu 5 žáků /kromě výše jmenovaných ještě žáci Nezbeda, Chuchlík a Pöprný/  .

Závěrečná zkouška sestává z testu pravidel silničního provozu, který zúčastnění musí absolvovat  nejméně na 43 bodů z 50 možných. Potom následuje zkouška z praktického ovládání soupravy. Praktická zkouška se skládá ze dvou částí - v první části uchazeči provádějí zapojení přívěsného vozíku za auto a kontrolu soupravy před jízdou, potom následuje jízda v silničním provozu na pozemních komunikacích. Jízda na pozemní komunikaci trvá nejméně 30 minut. Po ukončení jízdy provádí zkušební komisař závěrečné hodnocení. Uchazeč je hodnocen známkou prospěl /neprospěl. V případě neúspěšné zkoušky je možná  opravná  zkouška.

Všichni žáci 1. PT v letošním školním roce uspěli u závěrečné zkoušky na první pokus.

Žalman Vladimír,  vedoucí školícího střediska řidičů SŠTŘ Nový Bydžov


Vybíráte střední školu?

26. 01. 2021

A co takhle na SŠTŘ Nový Bydžov? Se Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov zahajujeme od nového školního roku spolupráci.

Studenti oborů řezník-uzenář, kuchař-číšník a cukrář u nás získají skvělou praxi.

Dejte šanci řemeslům s dlouholetou tradicí a budete mít rázem jistou praxi u nás v Globusu! Učně podporujeme už během studia nejen v rámci praxe, ale dostanete také příležitost si u nás přivydělat na brigádě.

Milan Novák, vedoucí učitel oboru řezník - uzenář SŠTŘ NB

Koronavirus výuku CAD systémů v SŠTŘ nezastavil

20. 01. 2021

I v době koronavirové pandemie pokračuje výuka CAD systémů. V naší škole se jedná konkrétně o práci s programem Solidworks. Společnost 3E Praha Engineering, od které má škola nakoupené licence programu poskytla pro studenty možnost stáhnout si do svých počítačů studentské verze tohoto programu a to se, po počátečních obtížích, podařilo všem žákům. Některým studentům na dobu distančního vzdělávání škola počítače zapůjčila. Společnost také poskytla některé vzdělávací materiály.

Výuka nyní tedy probíhá formou webinářů vedených učiteli, popř. je postup modelování zadaných součástek a dílů zaznamenáno a postup je studentům poskytnut ve formě videa.

Petr Vaníček – vedoucí učitel praktického vyučování

Učební praxe žáků oboru Technologie potravin

18. 01. 2021

Jedním z témat, se kterým se my, žáci nástavbového oboru Technologie potravin, seznamujeme, je Provoz a logistika zařízení školního stravování.

Za tímto účelem jsme navštívili školní jídelnu SŠTŘ v Hlušicích. Vedoucí jídelny paní Trejbalová nás provedla všemi prostory a podrobně popsala veškeré činnosti, které v nich probíhají.

Dozvěděli jsme se všechny důležité informace o chodu provozovny. Zajímavé bylo skladové hospodářství, informace o denním a týdenním plánu vedoucí školní jídelny, HACCPu a jeho bodech, legislativě, která se týká školního stravování. Zajímali jsme se též o spotřební koš a o systém nakládání s odpady. Ekonomika školního stravování nám trochu zamotala hlavu, ale nakonec jsme vše pochopili.

Absolvováním této učební aktivity jsme poznali dopodrobna vnitřní provoz školní jídelny. Jako žáci učebního oboru Kuchař – číšník jsme zde konali odborný výcvik. Ale teprve až teď jsme poznali, jak náročná a všestranná je práce ve školní jídelně!

Kateřina Jelínková, Lukáš Škop (žáci 2. TP)

Získávání Profesní způsobilosti řidiče u nástavbového studia Dopravní technika a Operátor zemědělské techniky v roce 2020/2021
 

14 .01. 2021

Dne 14. 1. 2021 na Městském úřadě Nový Bydžov odboru  dopravy složili žáci 2. PT se stoprocentní úspěšností závěrečnou zkoušku  Profesní způsobilosti  řidiče. Zkoušející komisař p Matějec velmi kladně ocenil znalosti našich žáků  /průměr 78 správných odpovědí z možných 80/.

Všichni žáci se projevili jako správní budoucí profesionální řidiči, přes nepřízeň počasí vyjeli ze svých domovů ke zkoušce s dostatečným časovým předstihem a  všichni se dostavili  v předepsaný čas na začátek zkoušky.

 V současné nepříznivé epidemiologické situaci, která se promítla do výuky profesní způsobilosti řidiče jak v prvním, tak druhém roce nástavbového studia, kdy byla teoretická výuka s ohledem na vládní nařízení několikrát přerušena - /výuku nelze poskytovat distanční formou - bylo vstupní profesní školení v rozsahu 140 hodin (z čehož 130 hodin tvoří výuka a 10 hodin výcvik) dokončeno v prosinci 2020 praktickými jízdami na nákladním automobilu VOLVO.  Poté následovalo výše uvedené přezkoušení  formou elektronického testu.

V testu je třeba odpovědět na  deset  otázek v každé z  osmi oblastí, přičemž v každé oblasti musí být správně zodpovězeno 70% otázek. I přes letošní složité podmínky ke studiu všichni přihlášení studenti přistoupili k zvládnutí učiva profesního průkazu zodpovědně, což se také projevilo v závěrečné zkoušce. Nezbývá než všem zúčastněným popřát do jejich dalšího řidičského života miliony kilometrů bez nehod.

 Žalman Vladimír,  vedoucí školícího střediska řidičů SŠTŘ Nový Bydžov

Závěrečné zkoušky svařování 2. Z - metoda ZK 135 (svařování v ochranné atmosféře CO2).

14. 01. 2021

Dne 14. ledna 2021 proběhly ve svařovně VC v Hlušicích výcviku závěrečné zkoušky svařování - metoda ZK 135 (svařování v ochranné atmosféře CO2). Zkoušek se zúčastnilo 27 žáků 2. Z, všichni žáci prospěli ve všech třech částech – písemný test z Technologie, písemný test z bezpečnosti práce a čtyři zkouškové svary v praktické části zkoušky. Teoretické znalosti byly hodnoceny jako velmi dobré a praktické dovednosti jako vynikající. Hodnocení a zkoušky prováděl zkušební komisař a vedoucí zkušební organizace DOM-13 Česká Třebová Ing. Doležal. 

Blahopřejeme všem našim žákům ke zvládnutí zkoušek!

Poděkování patří technologovi svářecí školy Ing. Miroslavu Sirůčkovi a instruktorovi panu Milanu Tichému, kteří v „době covidové“ výborně celý průběh zkoušek připravili!

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB

Konzultace gastronomických a potravinářských oborů

11. 01. 2021

Již od 11. ledna 2021 zvolila Střední škola technická a řemeslná v rámci opatření MŠMT ČR individuální konzultace žáků oborů středního vzdělání s výučním listem v odborném výcviku. Tyto konzultace se odehrávají v systému 1 žák a 1 pedagog. ,,Toto řešení jsme zvolili na základě implementace nařízení vlády ČR právě proto, že praktické vyučování je v současné době naprostou Popelkou a u žáků středních odborných škol může mít tento deficit ve výuce výrazné následky´´, řekl zástupce ředitele pro praktické vyučování ing. Karel Průcha.

Tyto konzultace probíhají u všech oborů s výučním listem a samozřejmě tomu není jinak ani u žáků gastronomických a potravinářských oborů. ,,Každý den ve středisku v Chlumci nad Cidlinou probíhá individuální konzultační odborný výcvik u oborů Kuchař - číšník, Cukrář a Řezník - uzenář a až na malé výjimky cítíme velmi dobrý přístup zúčastněných žáků. Osobně z toho mám pocit, že jim již škola a hlavně praxe citelně chybí. Určitě všichni víme, že distanční výukou dobré řemeslníky a odborníky nevychováme´´, konstatovala vedoucí střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Veronika Větrovská. Podobný systém čeká i žáky maturitních oborů v předmětu učební praxe. 
,,Celé vedení školy si v současné době láme hlavu nad tím, jak naše žáky připravíme k závěrečným a maturitním zkouškám v oblasti praktického vyučování a tento způsob je zřejmě nyní jediný, který můžeme efektivně použít. Pouštět žákům videa s výukovými pořady je jistě dobrý doplněk, ale vlastní praxi nemůže nikdy nahradit. Protože máme informace, že na řadě škol se odborný výcvik v prvním pololetí hodnotil, musím se zamýšlet nad tím, z jakých podkladů toto hodnocení vzniklo´´, komentoval stávající stav v praktickém vyučování ředitel školy Mgr. Vladimír Blažej.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec n. C.

Nabídka školních a uzenářských produktů

09. 01. 2021


Učňovská klobása SŠTŘ, kdy 100 kg výrobku je vyrobeno ze 120 kg masa. Ztráta je způsobena dlouhodobým uzením bez dováření ve vodě. Díky tomuto způsobu tepelného opracování je klobása nadstandardně trvanlivá. ¨
Pečená sekaná vyráběná tradičním způsobem z vepřového a hovězího masa k obědu či večeři (výrobek obsahuje lepek). 

Objednávky zasílejte, prosím, do pátku 10:00. Závoz výrobků na jednotlivá pracoviště školy proběhne v pátek dopoledne. 
Objednávky můžete zasílat i kterékoli další dny s upřesněním místa vyzvednutí.


 Výrobek Cena za kg/ks Výrobek Cena za kg/s
 Klobása učňovská 1 kg 150 Kč Gothajský salám 1 kg 129 Kč
 Sekaná 1 kg  100 Kč Prejt tmavý 1 kg 80 Kč
 Polévka zabijačková 1 kg  40 Kč Vysočina i krájená 148 Kč
 Sádlo škvarkové 800 g 75 Kč Slanina bez kůže 1 kg 94 Kč
 Škvarky 200 g 39 Kč Dunajská klobása 1 kg 219 Kč
 Tlačenka světlá 1 kg 120 Kč Dekor klobása 200 g 64 Kč
 Jaternice špejlovaná 1 kg 90 Kč Knížecí uherská klobása 200 g 58 kč
 Jelita špejlovaná 1 kg 90 Kč Dekor klobása PEPŘ 200 g 64 Kč
 Lovecký salám 200 g 48 Kč Poličan i krájený 1 kg 208 Kč

Milan Novák, vedoucí učitel oboru řezník - uzenář SŠTŘ NB