Aktuality v měsíci: LEDEN 2022

Nabídka řeznických, cukrářských a gastronomických produktů SŠTŘ Nový Bydžov (24. - 28. 01. 2022)

Vážení zákaznici,
dovolili jsem si pro Vás připravit týdenní nabídku, která bude obsahovat sortiment všech našich potravinářských oborů.
 • Řeznická prodejna nabízí vepřové mleté maso - čerstvě namleté za 99 Kč/kg, syrové sádlo hřbetní na škvaření 59 Kč/kg, vepřové koleno zadní s kostí na ovar za 69 Kč/kg.
 • Cukrářský úsek přijímá objednávky na zákusky a dorty, které je třeba si objednat s týdenní  předstihem.
 • V gastro úseku je možnost zajistit obložené mísy, kuřecí stripsy, obložené chlebíčky, bagety a housky.
Souhrnné objednávky možno zasílat na email sstrnb.vejvodova@seznam.cz nebo přímo na uvedené kontakty u každého oboru.

 • A dále Vás srdečně zveme na naše ZABIJAČKOVÉ HODY, které se budou konat  ve čtvrtek 3. února 2022 na nádvoří Střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou.
 • Připraveny budou zabijačkové a uzenářské speciality, koláče, buchty nebo teplá hotová jídla typická pro zabíjačkové hody.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


ŠKOLA, KTERÁ UČÍ ŘEMESLA A POTRAVINÁŘSKÉ OBORY

  21. 01. 2022


Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, je školským zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem. Hlavním cílem školy je příprava žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou připravujících pracovníky ve sféře dopravy, opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby, gastronomie, potravinářství a služeb pro specifické podmínky regionálního trhu práce, podnikatelské sféry venkova, menších obcí a měst.

  Škola je velmi rozsáhlou institucí, svá střediska má ve třech obcích působnosti, konkrétně v Novém Bydžově, v Hlušicích a v Chlumci nad Cidlinou, kde jsou soustředěny gastronomické a potravinářské obory včetně nástavbového studia školního vzdělávacího programu Technolog výroby potravin, který je určen pro úspěšné absolventy tříletých oborů s výučním listem. Chlumecké středisko bylo po rozsáhlé rekonstrukci otevřeno v roce 2019 nákladem několika desítek miliónů Kč a v současné době poskytuje komplexní moderní zázemí pro všechny budoucí potravináře a gastronomy jak v oblasti praktického, tak v oblasti teoretického vyučování, v jehož obsahu se stále více objevují tzv. projektové hodiny, kdy žáci neslyší jen výklad, ale sami demonstrují různé technologické postupy.

Mgr. Petra Hrnčířová,  vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

JAK ŠKOLA PRACUJE S ŠIKOVNÝMI ŽÁKY …

21. 01. 2022

V Střední škole technické a řemeslné se vyučují tříleté obory Kuchař-číšník, Cukrář a Řezník-uzenář, které jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a v případě jejího úspěšného absolvování získávají žáci výuční list. Výuka v praktickém vyučování probíhá kombinovaným způsobem podle harmonogramu vedoucích oborových učitelů, žáci absolvují odborný výcvik jak přímo v chlumeckých pracovištích, tak na pracovištích smluvních profesních partnerů školy. Nejlepší žáci jsou zařazeni na základě společného rozhodnutí vedoucích oborových učitelů a třídních učitelů do Interní akademie školy a jsou jim poskytovány nejrůznější vzdělávací, finanční i materiální benefity. Velkou výhodou je vzdělávací systém školy 3 + 2, ve kterém všichni úspěšní absolventi mohou získat jak výuční list, tak maturitní vysvědčení v dalším odborném vzdělávání.
   Pro všechny obory pořádá škola řadu exkurzí, stáží a vzdělávacích kurzů. Obor Kuchař – číšník nabízí kromě běžné výuky i řadu nadstandardních kurzů. Jsou jimi například CARVING (vyřezávání ovoce a zeleniny) pod vedením špičkového lektora Luďka Procházky, zpracování ryb, kurz studené kuchyně, zahraniční kuchyně, výroby drobných masných produktů a paštik, sommeliérský kurz, baristický kurz, barmanský kurz vedený panem Františkem Holíkem, zmíníme i kurz podnikání a managementu hotelu.
  Cukrářky a cukráři mohou absolvovat navíc kurz zdobení perníku vedené velmi kreativní lektorkou Pavlou Závodnou, odlehčené moučníky, kynutá těsta, kurz AIRBRUSH a kurz výroby 3D dortů. Obor Řezník – uzenář uskutečňuje kurz výroby domácích klobás a paštik, zpracování ryb, kurz studené kuchyně, zahraniční kuchyně nebo kurz výroby zabijačkových produktů.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

SPOLUPRÁCE SŠTŘ S PROFESNÍMI PARTNERY …

21. 01. 2022

  Škola nabízí řadu nadstandardních podmínek v oborech středního vzdělání především díky spolupráci s řadou výukových partnerů, což má za následek vyšší kvalitu výstupu absolventů kompatibilní s požadavky trhu práce. Škola je členem profesních institucí, například Českého svazu zpracovatelů masa, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky či Hospodářské komory České republiky. Významnými partnery jsou společnosti MATRIX – rezort Studánka v Rychnově nad Kněžnou, hotely provozované rodinnou firmou otce a syna Pošíkových v Novém Bydžově a v Chlumci nad Cidlinou, SKI areál České Petrovice, lokální cukrárny a výrobci cukrářských výrobků, dále společnosti MASO Jičín, Masokombinát TORO Hlavečník, Řeznictví U Motyčků Nový Bydžov, Řeznictví Soukupovi Jilemnice, Podkrkonošská uzenina Bělá u Staré Paky, Rybářství Chlumec nad Cidlinou v oblasti výuky řeznicko-uzenářských oborů. Většina žáků pokračuje v profesní kariéře právě na smluvních pracovištích.
  „Velmi si vážíme spolupráce s hotelem STUDÁNKA v Rychnově nad Kněžnou, protože zde jsou veškeré gastronomické služby na vynikající úrovni a naši žáci si je přirozeně fixují do svého znalostního a dovednostního portfolia. S tímto partnerem zastáváme filozofii účasti nejlepších žáků a s ředitelem hotelu panem Petrem Čermákem jsme v tomto směru na jedné lodi. Pan Čermák je rovněž skvělým lektorem některých vzdělávacích aktivit pro naše mladé kuchaře a číšníky“, hodnotila spolupráci s rychnovským rezortem Veronika Větrovská, vedoucí oborová učitelka gastronomických oborů.
  Významným partnerem je hypermarket GLOBUS Pardubice, kam zajíždějí na praktické vyučování nejen řezníci a uzenáři, ale i junioři v oboru Kuchař-číšník či Cukrář.
„Pro nás je pardubický hypermarket GLOBUS skvělým strategickým partnerem jednak v rámci svého předmětu činnosti v potravinářské oblasti, jednak jako regionální výukové středisko a budoucí zajímavý zaměstnavatel“, sděluje nadšeně svůj pohled Milan Novák, vedoucí oborový učitel řeznicko-uzenářského střediska SŠTŘ, který je mimochodem absolvent školy.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

PEDAGOGICKÁ SÁZKA NA ABSOLVENTY …

21. 01. 2022

Právě sázka školy na své nejlepší žáky, kteří se postupem času po dalším studiu a praxi v jiných subjektech stávají pedagogy školy, je personální strategií managementu. V potravinářském segmentu již takto působí kvinteto pedagogických pracovníků, podobně na tom jsou i další obory školy.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

EKONOMIKA ŠKOLY NENÍ V POZADÍ …

21. 01. 2022

  V rámci gastronomických a potravinářských oborů je samozřejmostí jejich ekonomická činnost, škola provozuje ve svých sídlech čtyři obchodní střediska včetně vlastní kavárny v Novém Bydžově. V rámci obchodní filozofie nabízí v těchto střediscích výrobky z produkce žákovské činnosti, pořádá vánoční trhy, zabijačkové hody, na přání zákazníků realizuje i cateringy a větší gastronomické akce při festivalech, kulturních či sportovních akcích nebo při valných hromadách obchodních společností. Ekonomický přínos do provozního rozpočtu školy je výrazný a velkým benefitem je zejména spokojenost zákazníků.


Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

ÚSPĚCHY MLADÝCH GASTRONOMŮ A POTRAVINÁŘŮ V SOUTĚŽÍCH …

21. 01. 2022

Žáci školy byli v uplynulých letech velmi kladně hodnoceni i na poli nejrůznější soutěží. Stručně můžeme zmínit GASTRO Poděbrady v kategoriích studená kuchyně, mladý barman, soutěž dortů, dále soutěž odborných dovedností O pohár Blanických rytířů ve Vlašimi v kategoriích teplá kuchyně, Karmelské slavnosti v Mladé Boleslavi, Kouzlení s perníkem v Nové Pace, Řeznická sekyra v Poličce, mezinárodní soutěž řezníků v Rimavské Sobotě, přehlídka odborných dovedností mladých řezníků ve Valašském Meziříčí, skvělé úspěchy v soutěžích Český Kapr nebo Svačinka roku RIO MARE.  Všude se jednalo o dekorovaná místa. Bohužel od roku 2019 byla řada z těchto soutěží eliminována opatřeními vlády nebo jednotlivých pořadatelů.
  „Škody v této oblasti jsou ve vzdělávacím systému mimořádné a věřím, že všichni, kteří jenom ruší a odkládají konfrontaci nejlepších žáků v jejich dovednostních soutěžích, dokáží objektivně posoudit, jaké ztráty v oblasti rozvoje a motivace byly nastávající generaci způsobeny“, říká poněkud rozhořčeně ředitel školy Vladimír Blažej.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

MLADÍ ŘEZNÍCI – VÝRAZNĚ ŽÁDANÝ OBOR NA TRHU PRÁCE …

21. 01. 2022

  Zmiňme se i o oboru Řezník – uzenář, zde jsou žáci vedeni k lásce k tradičnímu řemeslu. Tento obor se na naší škole vyučuje více než 35 let a nebývá vzácností výuka druhé generace řezníků v jedné rodině. Spoustu výrobků vyrábíme stejně jako řezničtí mistři před desítkami let. Při výrobě masných výrobků minimalizujeme nebo zcela eliminujeme množství moderních přídavných látek, jako jsou například emulgátory, zahušťovadla a chuťové zvýrazňovače. Na základě požadavků a objednávek jsme připraveni spolu se žáky naložit masa na uzení, grilování, steaky a špízy. Výroba masných výrobků probíhá pod dozorem zkušených řeznických mistrů každý den, lze tak kdykoli zakoupit čerstvé žákovské výrobky vyráběné s tou největší možnou péčí.


Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice  

VÝUČNÍM LISTEM NIC NEKONČÍ, TI DOBŘÍ POKRAČUJÍ NA NÁSTAVBĚ …

21. 01. 2022


  Žáci nástavbového maturitního oboru Technolog výroby potravin si během svého dvouletého studijního období osvojují znalosti a dovednosti nutné pro praktické zvládnutí výrobních procesů v potravinářském průmyslu. Po ukončení studia zvládají plánování výroby, technologické výpočty, posuzování kvality vstupních surovin a výrobků. Umějí též odebírat vzorky a jsou schopni je posuzovat po chemické, mikrobiologické a senzorické linii. Významnou část výuky tvoří předmět Učební praxe, kde se maximálně snažíme o aplikaci teoretických poznatků v praktických aktivitách ve spolupráci s partnery školy např. Maso Jičín, Toro Hlavečník, Podnik pro výrobu vajec Kosičky, Globus Pardubice, Řeznictví Soukupovi, Agra Nový Bydžov a mnohé další. Sami žáci pak ve školních odborných učebnách pečou (např. bezlepkové výrobky, paštiky), vaří (např. sirob z cukrové řepy, ovocné pomazánky) a senzoricky hodnotí (mléčné, masné a pekařské výrobky).
„Každý žák přináší spolu se svým předchozím vystudovaným oborem „svůj“ specifický pohled na technologie spojené se zpracováním surovin a výrobou potravin. Naším úkolem je během studia tyto přístupy propojit a z žáků vychovat odborníky na technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu. Úspěšní absolventi proto velmi dobře nacházejí odpovídající zaměstnání v našem regionu či pokračují ve studiu oboru Technologie potravin na vysokých školách.“ komentuje cíle oboru Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, který zároveň vede učební praxi studentů vzdělávacího programu Technolog výroby potravin.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

ŽÁCI SŠTŘ MÍŘÍ DO ITÁLIE, DO CENTRA EVROPSKÉ GASTRONOMIE …

21. 01. 2022

Škola se pravidelně účastní projektu ERASMUS, cílová destinace je gastronomická velmoc Itálie. Na Apeninském poloostrově se již vystřídalo několik desítek žáků, kteří se zde seznamují s místními pokrmy a zároveň tak rozvíjejí jazykové dovednosti a interpersonální vztahy. Úspěchem byla i účast školy na mezinárodních akcích EXPO v Miláně.

  „Itálie, to vždy byla země jídlu a gastronomii zaslíbená, proto jsme velmi rádi, že do zajímavých provozů této země pronikli i naši žáci“, pochvaluje si Jiří Wágner, který je vedoucím pracovníkem pro mezinárodní projekty novobydžovské školy a jejich hlavním organizátorem společně se společností IGP.  

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

O VÝUČNÍ LIST USILUJE I ŘADA DOSPĚLÝCH …

21. 01. 2022


  V SŠTŘ své místo najdou i dospělí, jejichž motivací je získání výučních listů. Je vypracován koncept vzdělávání zakončený závěrečnou zkouškou, který vychází z ustanovení Školského zákona, a historicky již najdeme velkou řadu absolventů tohoto druhu vzdělávacích aktivit.
  Samozřejmě do výuky potravinářských a gastronomických oborů zasáhlo výrazně nejen několikaměsíční uzavření škol, paralýza soutěží odborných dovedností, ale i výrazné omezování činnosti restauračních a gastronomických služeb, které mnohdy fatálně zasáhlo jejich existenci. Samozřejmě i tato záležitost může být žáky vnímána jako jistý omezující faktor a bude ještě chvíli trvat, než dojde k revitalizaci odvětví na úroveň roku 2019. I s tímto faktem je nucena škola se nyní vyrovnávat.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

Školní autoservisy SŠTŘ jedou na plné obrátky

22. 01. 2022

Od začátku ledna se opět rozjely na plné obrátky oba naše školní autoservisy, jak v Novém Bydžově na Švarcavě, tak v Hlušicích. Naši studenti v oborech automechanik, řidič a autoelektrikář pod vedením pedagogického sboru ve složení Zdeněk Donát, Tomáš Mansfeld, Jaroslav Havránek, Tomáš Hovorka a Václav Hála opravují vozidla zákazníků. Studenti si tak v rámci přípravy na své budoucí povolání mohli vyzkoušet výměnu rozvodů, kompletní opravu brzd, přípravu vozidla na STK servisní prohlídku nebo seřízení geometrie. Jsem rád, že je o naše služby zájem a jak ukazuje naplněnost našich dílen, tak snad svoji práci neděláme špatně.


Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ NB

OPRAVÁŘI SE PUSTILI DO OPRAVY TRAKTORU JOHN DEERE

19. 01. 2022

V novém roce 2022 se v dílnách školního agroservisu objevila zakázka opravy staršího traktoru značky John Deere. Za odborného dozoru učitele odborného výcviku Martina Kopřivy se žáci pustili do opravy palivové soustavy a hydrauliky. Po generální opravě traktorového vleku školní autoškoly se jedná o náročnější opravu. V souvislosti se značkou traktorů John Deere musíme připomenout perfektní spolupráci se smluvním partnerem školy společností STROM Praha, která pro žáky SŠTŘ Nový Bydžov poskytuje jako učební pomůcku nový traktor John Deere 6155 M. Tento traktor bude využit i v dubnu, kdy do VC Hlušice přijede servisní technik STROM Praha ze střediska Stará Paka a proškolí žáky oboru Opravář zemědělských strojů v traktorech John Deere.


Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ

Proběhlo školení BOSCH

19. 01. 2022

Během měsíce ledna proběhla dvě odborná školení pro pedagogy středních automobilních škol.
Těchto školení se také zúčastnil pedagogický sbor SŠTŘ ve složení Aleš Novák, Tomáš Mansfeld, Václav Hála a David Mandát.
Školení mělo tradičně velmi vysokou úroveň a tentokrát bylo zaměřeno na novinky v oblasti diagnostiky, zejména zabezpečenou diagnostickou komunikaci tzv. Security Gateway a také na kalibraci asistenčních a bezpečnostních systémů. "Jsme rádi, že jsme se mohli školení zúčastnit a načerpat tak nové znalosti, které  budeme samozřejmě aplikovat do výuky našich technických oborů," poznamenal vedoucí odborného výcviku Aleš Novák.


Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ NB

OPRAVÁŘI ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ ZAHÁJILI DRUHÝ KURZ SVAŘOVÁNÍ

17. 01. 2022

V novém cyklu odborného výcviku zahájili žáci oboru opravář zemědělských strojů třídy 2. ZT základní kurz svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou ZK 111 1.1. Za odborného dozoru technologa a instruktora svařování SŠTŘ Nový Bydžov Petra Beránka začali žáci nejdříve s návary ve vodorovné poloze. Po zvládnutí úvodní látky přešli žáci na procvičování svařování zkušebních svarů. Koutový svar všichni zvládli v požadované hodinové dotaci kurzu, takže všichni mohli začít svařovat náročnější svar - tupý ve vodorovné poloze shora. Tam se již objevily problémy hlavně ve vytvoření kořene svaru. Méně zručným žákům věnoval instruktor zvýšenou pozornost a hned se objevily i u těchto žáků zlepšené výsledky. Znovu se potvrdilo stará známé, že "žádný učený z nebe nespadl".  Tímto se ve svařovně VC Hlušice řídí instruktoři v plné míře. Výsledkem jsou vždy takřka stoprocentní zdárné výsledky u závěrečných zkoušek z kurzů svařování.


Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB

Nabídka řeznických, cukrářských a gastronomických produktů SŠTŘ Nový Bydžov (17. - 21. 01. 2022)

Vážení zákaznici,
dovolili jsem si pro Vás připravit nabídku, která bude obsahovat sortiment všech našich potravinářských oborů.
V příloze tohoto e-mailu naleznete týdenní nabídku řeznických, cukrářských a kuchařských výrobků.

 • Řeznická prodejna nabízí pečenou sekanou s vepřovým a hovězím masem za 115 Kč/kg, jaternice vyráběné z ovarového masa za 119 Kč/kg a vídeňské párky ve skopových střívkách za 148 Kč/kg.
 • Cukrářský úsek přijímá objednávky na zákusky a dorty, které je třeba si objednat s týdenní  předstihem.
 • V gastro úseku je možnost zajistit obložené mísy, kuřecí stripsy, obložené chlebíčky, bagety a housky.
Souhrnné objednávky možno zasílat na email 

sstrnb.vejvodova@seznam.cz nebo přímo na uvedené kontakty u každého oboru.

Těšíme se na Vaše objednávky

Vypracování výrobku pomocí technického kreslení a následného obrábění

16. 01. 2022

První ročník oboru Mechanik - opravář motorových vozidel ukončil čtrnáctidenní cyklus odborného výcviku. Žáci zavítali do centra strojního obrábění na Švarcavě. Zde se jim úspěšně podařilo dokončit několik výrobků, které si odnesli domů. Jednalo se konkrétně o činku a šroubovák. Zároveň měli možnost se v počítačové učebně seznámit s technickým kreslením a modelováním v programu Solidworks. Žákům zdarma nabízíme studentskou verzi kreslení - pokud mají zájem, mohou se doma zdokonalovat. Byl jsem velice potěšen šikovností některých z nich a musím konstatovat, že mají talent.

Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV NB - Švarcava

Zpracování zvěřiny na Farmě Třebešov

14. 01. 2022

V rámci odborných exkurzí v předmětu Učební praxe se do hledáčku žáků nástavbového studia Technolog výroby potravin dostaly i procesy, které souvisí se zpracováním zvěřiny.

Ideálním cílem pro tyto aktivity jsou prostory Farmy Třebešov nedaleko Rychnova nad Kněžnou, kde je vybudován zvěřinový závod, a  která svoje aktivity rozvíjí již od roku 2012.

V pátečním dopoledni 14. ledna 2022 tak studenti všemi smysly přímo prožili výkup zvěřiny od pracovníka mysliveckého sdružení, působícího v blízkém regionu Orlických hor, a postup jejího zpracování od stahování kůží po rozbourání a vykostění, vakuového balení a distribuce mezi zákazníky nejenom v místní prodejně.

Přátelská průvodkyně firmy paní Irena Tomášová též seznámila účastníky s legislativními požadavky na zpracování a prodej zvěřiny a zodpověděla všechny všetečné otázky žáků.

„Cesta zvěřiny na prodejní pulty není vůbec jednoduchá,“ komentovala v závěru exkurze paní Tomášová proces zpracování a prodeje divoce žijících zvířat.

Závěr exkurze byl věnován tématu významu myslivosti spojeném s prohlídkou trofejí mysliveckého sdružení Matrix, z jehož honiteb pochází velká část zpracovávané zvěřiny.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele SŠTŘ NB

Cukráři pekli po anglicku

14. 01. 2022

I v hodinách angličtiny jsme vařili. Jelikož je Unit 8 v naší učebnici Headway zaměřená na potraviny a jídlo je naše oblíbené téma, tak jsme recept na Cottage pie vyzkoušeli. Při přípravě jsme použili všechna slovíčka, přítomný čas průběhový a posléze i jednoduchý čas minulý, když musel každý v závěrečném shrnutí ostatním sdělit, čím do akce přispěl, ať už surovinou nebo prací. I když nás výsledek po naservírování trochu překvapil, chuťově to bylo (na anglickou kuchyni) výborné. Nezbylo nic a k vyzkoušení můžeme doporučit.

Ing. Markéta Neyrinck Novotná, učitelka odborných předmětů

Nabídka řeznických, cukrářských a gastronomických produktů SŠTŘ Nový Bydžov (10. - 14. 01. 2022)

Vážení zákaznici,
dovolili jsem si pro Vás připravit PRVNÍ nabídku v roce 2022, která bude obsahovat sortiment všech našich potravinářských oborů.
V příloze tohoto e-mailu naleznete týdenní nabídku řeznických, cukrářských a kuchařských výrobků.

 • I v novém roce nabízí řeznická prodejna možnost objednání vepřové půlky nebo kostry a rozbourání na jednotlivé části nebo čerstvé maso z Maso Jičín, které pochází z českých chovů. Ceník čerstvého masa najdete v nabídce.
 • Cukrářský úsek přijímá objednávky na zákusky a dorty, které je třeba si objednat s týdenní  předstihem.
 • V gastro úseku je možnost zajistit obložené mísy, kuřecí stripsy, obložené chlebíčky, bagety a housky.
Souhrnné objednávky možno zasílat na email sstrnb.vejvodova@seznam.cz nebo přímo na uvedené kontakty u každého oboru.
Těšíme se na Vaše objednávky a přejeme hlavně hodně zdraví v NOVÉM ROCE  2022.

Stopka futsalistů ve 3.kole !!!

12. 01. 2022

Ve středu 12.1.2022 proběhlo v předměřické sportovní hale 3.kolo letošní Středoškolské futsalové ligy. Po předchozích postupech nás už čekali soupeři těžšího kalibru. V úvodním zápase jsme v derby utkání nastoupili proti Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov. Oproti prvnímu kolu nastoupil soupeř citelně oslaben o Podhajského a Koláře, nicméně si v duelu vypracoval více šancí a zaslouženě zvítězil. Ve druhém utkání proti favoritu skupiny dostala příležitost i třetí čtyřka, rozdíl mezi celky však byl markantní, na futsal soupeře se dalo krásně koukat, my jsme byli v některých momentech jak na kolotoči. Bez žádné přestávky jsme nastoupili proti domácím, v duelu jsme byli lepší, vypracovali jsme si spoustu šancí, bohužel na aspoň kýženou remízu, který nám zaručovala třetí místo, jsme nedosáhli. Po hubených letech, kdy jsme prakticky nepřešli první kolo SFL, přišlo výrazné zlepšení a postup do třetí části znamená nejlepší výsledek po patnácti letech.

Zápasy:

SŠTŘ Nový Bydžov - Gymnázium, SOŠ, VOŠ Nový Bydžov 1 : 3 /0:2/

SŠTŘ Nový Bydžov - SŠSOG Hradec Králové 2 : 9 /2:6/

SŠTŘ Nový Bydžov - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové 2 : 3 /1:2/

Tabulka turnaje

1. SŠSOG Hradec Králové 3 3 0 0 21 : 4 9 bodů

2. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov 3 2 0 1 7 : 5 6 bodů

3. SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové 3 1 0 2 5 : 14 3 body

4. SŠTŘ Nový Bydžov 3 0 0 3 5 : 15 0 bodů

SŠTŘ reprezentovali :

Matěj Průcha, Jan Vlk - Aleš Němec, Michal Halász, Jan Telvák, Aleš Fejfar - Vojtěch Rejthárek, Michal Míšek, Filip Kosejk, Tomáš Nýč - Matěj Komárek, Ondřej Hynek, Jan Pech, Martin Heger

Milan Hamáček, vedoucí pedagogický pracovník Domova mládeže Hlušice SŠTŘ Nový Bydžov

Marmeláda nebo džem?

07. 01. 2022

Mnozí žáci nástavbového oboru Technolog výroby potravin považovali oba pojmy do pátku 7. ledna 2022 za synonyma. Ale není tomu tak!

Jak se marmelády a džemy prakticky připravují, si vyzkoušeli během dopoledne provoněného ovocem. V případě marmelády španělskými pomeranči, v případě džemu směsí třešní a višní.

Seznámili se tak nejenom se vznikem přírodních želé, ale i s použitím pektinových zahušťovadel při výrobě výše uvedených produktů.

U maturitní zkoušky tedy po pátečních hodinách předmětu Učební praxe již budou moci zazářit se svými znalostmi.

Za marmeládu budou označovat jenom ty produkty, u nichž aspoň pětinu jejich obsahu tvoří citrusové plody. Ostatní ovocná želé budou pojmenována džemem s tím rozlišením, že v džemu musí být minimálně 35 procent ovoce. Bude-li ho víc, přidají k názvu slovo extra nebo výběrový, jak uvádí příslušná vyhláška z roku 2021.

Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele SŠTŘ

Projektová hodina - šlehací hmoty

07. 01. 2022

Dne 7.1. 2022 proběhla projektová hodina ve třídě 2.C, která se věnovala nahřívání šlehaných hmot v rámci předmětu Technologie cukrářské výroby. Žáci si ve dvojicích sami připravovali korpusy nahřívané šlehané hmoty. Při práci bylo důležité hlídat si teplotu vaječné směsi. Vyzkoušeli si správné nastavení teploty pečení a dobu pečení. Ukázali jsme si i vady, které mohou nastat u šlehaných korpusů. Například jsme pekli korpus při nižší teplotě a delší dobu, která se projevila tuhostí a suchostí korpusu. V dalším případě jsme zvýšili teplotu vaječné směsi před šleháním, sledovali jsme, jaký je dopad na objem a pevnost šlehané hmoty. Během výuky žáci poznali a pochopili princip technologie přípravy nahřívaných šlehaných hmot.

Ing. Slávka Formánková, učitelka odborných předmětů