Aktuality v měsíci: LEDEN 2023

Závěr prvního pololetí ve znamení odborných seminářů pro studenty automobilních oborů

30. - 31. 01. 2023

Závěr prvního pololetí zpestřili studentům 2. a 3. ročníků oborů s automobilním zaměřením tři odborné semináře, které byly realizovány ve spolupráci s firmami BOSCH a HAVEX AUTO. První dva semináře, které byly tematicky zaměřené na akumulátory a moderní brzdové systémy realizovala firma BOSCH. Díky skvělé prezentaci pánů Novotného a Brůžka se naši studenti seznámili s konstrukcí moderních akumulátorů BOSCH, zásadami pro správnou funkci akumulátorů u vozidel se systémem START-STOP a inteligentního dobíjení. V oblasti brzdových soustav se žáci detailně seznámili s nejnovějšími trendy v oblasti bezpečnostních asistentů.
Třetí seminář proběhl v režii firmy HAVEX AUTO. Pan František Louda si také připravil skvělou prezentaci, zaměřenou na asi nejaktuálnější téma v oblasti automotive - ELEKTROMOBILITU. Během přednášky se naši studenti dozvěděli obrovské množství informací o vozidlech na hybridní a elektrický pohon, o bezpečnosti práce při opravách těchto vozidel, nabíjení elektrických vozidel střídavým a stejnosměrným proudem a ekonomice provozu elektrických vozidel. O zajímavosti prezentace pana Loudy svědčí spontální potlesk našich žáků na konci přednášky. Jsme rádi, že se naši studenti díky odborníkům z praxe mohli seznámit s nejaktuálnějšími novinkami a trendy v jejich oboru.

Aleš Novák, zástupce ředitele, učitel odborných předmětů

Bc. Lukáš Dudek – nová posila pedagogického sboru SŠTŘ

31. 01. 2023

Od nového roku nastoupil na Střední školu technickou a řemeslnou nový pedagog a posila v rámci výuky i volnočasových aktivit na DM. Požádali jsme, aby se nám trošku představil.

Jak Vás napadlo jít učit na SŠTŘ?

Mám za sebou poměrně dlouhou sportovní kariéru a v rámci předchozího zaměstnání jsem působil jako instruktor na skupině speciální přípravy u SPJ Praha PČR. SPJ Praha měla poměrně vysoké nároky na neustálou připravenost ve všech oblastech, které se týkaly policejní praxe a právních rozborů. V závěru mého působení na jednotce jsem začal pociťovat, že má pravidelná nepřítomnost v rodině nese svá negativa. Potřeboval jsem tedy učinit adekvátní změnu. Zároveň jsem chtěl nadále pokračovat v oblasti pohybového rozvoje a vzdělávání. Absolvoval jsem několik pracovních rozhovorů s Mgr. Vladimírem Blažejem, ředitelem školy, a došel k závěru, že stojím o to, stát se členem pedagogického sboru SŠTŘ Nový Bydžov.

Jaké předměty vyučujete?

Mou hlavní náplní je tělesná výchova a pohybový rozvoj mládeže. Dále dopravní zeměpis a základy společenských věd.

Máte u nás na škole i další aktivity?

Toho času, má matka a otec byli historicky první, kteří v Jičíně založili oddíl Karate. Od útlého věku se tedy pohybuji na půdě úpolových sportů, přičemž jsem měl jako reprezentant ČR velmi kvalitní výsledky. Postupem času jsem se vydal jinou cestou a začal objevovat rozmanitost jednotlivých bojových sportů - umění. V závěru jsem skončil u MMA a v Jičíně založil klub. Jako trenér jsem se podílel na přípravě profesionálů, jako je např. Daniel Brunclík, Michal Popelák aj. Nyní v rámci školního komplexu v Hlušicích vedu zájmový volnočasový kroužek, který je zaměřen na MMA a sebeobranu. Popravdě si velice vážím toho, že studenti navštěvují mé lekce. Jednak jsou velmi šikovní a zároveň mají možnost uvolnit negativní myšlenky. Jsem totiž přesvědčený o tom, že sportovní aktivita je cestou k endorfinům.  

Jak vidíte realitu po nástupu na SŠTŘ? Plní se Vaše očekávání?

To je poměrně časně položená otázka. Vše je pro mě nové a zatím odstraňuji chyby a pracuji s pozitivní kritikou. Musím tedy značnou část času věnovat novým poznatkům a postupně vše vstřebávat a učit se. Mé vnitřní přání je se dobře zapracovat, ale konečné vyhodnocení si udělám závěrem školního roku. Na druhou stranu mě velice pozitivně motivuje, že škola hledá příležitosti a prostředky pro rozvoj žáků v různých oblastech (kurzy, návštěvy profesionálních společností, sportovní akce, výlety, atd.)

Co se očekávání týče, velice mě překvapilo, čím vším škola disponuje a co studentům nabízí. Stále objevuji něco nového a přichází drobná překvapení. Co považuji za velice pozitivní, je fakt, že vždy najdu pomoc u kolegů pedagogů.

Chtěl byste dodat něco závěrem?

Pomalu zjišťuji, že mezi studenty je mnoho rozdílných energií a celé spektrum odchylek subjektivního vnímání prostředí školy a vzdělávání. Takže prozatím bych jen dodal, že přeji všem studentům, aby vybrané vzdělávání bylo pro ně přínosem. Aby k pedagogům přistupovali s respektem a zdravou dávkou pokory. Je zde mnoho zkušených pedagogů a byla by velká škoda nečerpat z jejich vědomostí.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele

Kurz Holmer

30. 01. 2023

V lednu začal první z kurzů pro třetí ročníky oboru Opravář zemědělských strojů. Jedná se o kurz sklízeč cukrové řepy Holmer. Každý z žáků absolvuje týden v dílnách Agroslužeb Hradec Králové. V tomto období jsou všechny stroje po sezóně stahovány do dílen, kde se rozebírají a následně připravují na další sezónu. Žáci jsou vždy rozděleni na různá pracoviště, kde pracují pod dohledem jednotlivých servisních mechaniků. Prohloubí svoje znalosti nejen v principu fungování stroje, ale zároveň si vyzkouší práci v ostrém provozu na moderních strojích. Ty totiž bude mnoho z nich potkávat v budoucím zaměstnání.


Martin Kopřiva, učitel praktického vyučování

Žáci SŠTŘ a catering Světového poháru v alpském lyžování

27. - 29. 01. 2023

Ve dnech 27. - 29. 01. 2023 se konal ve Špindlerově Mlýně Světový pohár v alpském lyžování. K akci takové kvality a k osobnostem typu Vlhové či suverénní Shiffrinové samozřejmě patří i kvalitní catering, který tentokrát zajišťoval tým profesionálních kuchařů BANGUET SOUS-VIDE v čele s Petrem Konečným. A nejen oni - součástí tohoto týmu byli i žáci Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov, kteří se podíleli na zabezpečení stravování pro závodnice, novináře a členy SILVER ZÓNY tohoto závodu.
,,Vybrali jsme tři žáky oboru Kuchař-číšník Matěje Becka, Dominika Arwaye a Václava Bludského, kteří naši školu skvěle reprezentovali. Pod vedením zkušených kolegů Jakuba Minaříka a Pavla Smékala a dalších osobností z RATIONAL týmu denně pomáhali připravovat 600 snídaní, 600 obědů v pěti chodech a 600 dějství COFFEE BREAKŮ. Matěj Beck si dokonce troufl jít vařit live do VIP stanu, kde se mohl setkat s řadou osobností, které může znát spíše z televize. Zde ho odborně a psychicky podpořil jeho starší a zkušenější kolega Jakub Minařík a za to mu patří velký dík. Jsou to vše zkušenosti, které ve školní lavici nezíská. Všechny tři kluky tato akce motivovala, bavila, užili si ji, pracovali se zaujetím a to je moc hezké slyšet," řekla vedoucí oborová učitelka Veronika Větrovská.
,,Vůbec jsme si neuměli představit, co nás čeká a jak to zvládneme. Ale pracovat v týmu a být součástí takové velké akce byl pro nás zážitek a moc jsme si to užívali, i když nás vždy na konci dne už pěkně bolely nohy," řekli s úsměvem a lehkou únavou ve tváři Dominik a Václav.
A co nato Veronika Větrovská? "Závěrem bych chtěla moc poděkovat za tuto příležitost a impuls pro žáky tohoto krásného oboru. S pomocí odborníků BANGUET SOUS-VIDE, se kterým jsme navázali spolupráci nejen při této akci, máme možnost žákům ukázat, že gastronomie je sice náročné povolání, ale pokud vás baví a máte vztah k tomu, co děláte, stojí si zato za ním jít."  
A závěrem - všichni ze SŠTŘ mají radost, že máme tak skvělé partnery, že se obor Kuchař-číšník zařadil mezi segmenty, které skvěle školu reprezentují. Nutno říci, že těch výborných partnerů a reprezentantů má škola v poslední době více - a to je moc dobře.


Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec nad Cidlinou


Kroužek na domově mládeže v Hlušicích

25. 01. 2023

Tady Klubíčko, tady Klubíčko! I v novém kalendářním roce se hlásíme o slovo. Budeme vytvářet velké, menší, ale i maličké dárečky pro radost a potěšení sobě i ostatním. Poctivě jsme sbírali skleničky od vyhořelých svíček a vyčistili je. Dalším krokem bylo vzít do ruky štětec, barvičky a na skleničku namalovat obrázek. Moře, zvířátka  nebo domečky. Kdo měl chuť, mohl nalepit korálky, šňůrky , vlastně vše, co se hodilo. Jako vždy byla legrace a povedlo se.

Dana Žďárská, vychovatelka domova mládeže


Turnaj v piškvorkách na DM

18. 01. 2023

V domově mládeže nezaměstnáváme jen tělo v tělocvičně a  ruce v Klubíčku, ale také hlavu. Konkrétně mozek. Uspořádali jsme jako každoročně velký turnaj v piškvorkách. Soutěžící se vesele, ale i bojovně pustili do soutěže. Sem tam se od stolů ozývaly výkřiky vítězství, sem tam ostřejší výraz při prohře. Pomyslnou zlatou  si vybojoval Matyáš Brokeš těsně následován stříbrným Jindřichem Lukešem. Bronz si se stejným počtem bodů vykřížkovali a vykolečkovali Tonička Hallová  a Gabriel Benda. Co dodat závěrem? Těšíme se na další ročník.

Dana Žďárská, vychovatelka na domově mládeže

Exkurze žáků ZŠ v rámci kroužku DMTŘ do Škody v Mladé Boleslavi

23. 01. 2023

Další cestou, jak přiblížit žákům základních škol technické obory vyučované v SŠTŘ v Novém Bydžově, jsou exkurze k partnerům školy.
V tomto případě se jedná o českou firmu největší podle tržeb, exportu a počtu zaměstnaných osob - Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
Žáci s údivem sledovali, jak z různě silného plechu vzniká karoserie lisováním, svářením a další technologické operace při výrobě jednotlivých typů automobilů. Více než 2000 robotů představuje více než 85% automatizaci ve výrobě karoserií, viděli jsme je při při plné pracovní činnosti.
V muzeu Škody byly k vidění jak závodní speciály, tak původní předci octavií, superbů, felicií a mnoho dalších skvostů.
O vývoj automobilů v Čechách se zasloužili průkopníci Laurin a Klement. Je možné, že zrovna dnes se inspirovali další průkopníci..

Milan Novák, vedoucí učitel oboru Řezník - uzenář


Poděkování za Dakar Classic 2023

23. 01. 2023

  Dakar Classic 2023 je minulostí, Samuraiské posádky za sebou zanechaly výraznou stopu.

Něco začíná a něco končí. Čtrnáct velice náročných etap, 7500 kilometrů tratě se startem od pobřeží Rudého moře a s cílem ve městě Dammám na pobřeží Perského zálivu, osmdesát sedm startujících v kategorii Dakar Classic 2023, písek, kamení, duny a zase písek. Občas šílené počasí. To je stručná charakteristika nedávno skončené soutěže. Czech Samurajs Team přivezl ze Saudské Arábie skvělý výsledek. Ondřej Martinec s Gabrielem Žúborem skončili celkově na 37. místě jako nejlepší česká posádka, přestože byli na Dakaru nováčky. Olga Roučková s Jiřím Kopřivou pak obsadili 51. příčku a jako „třešničku na dortu“ získali pro tým beduína a medaile za skvělé třetí místo v kategorii H0 pro vozy s nízkoobjemovými motory.

Moc bych Vám všem chtěla poděkovat za Vaší podporu, která nás hnala dopředu. Každý dílčí úspěch je náš společný, a na tomto Dakaru Classic jsme zanechali společnou stopu, která nás vynesla na stupně vítězů!!!!


Oficiální Dakarské profily:
Samuraiskou cestu jste mohli sledovat:
Fotografie z jednotlivých etap jsou ke stažení na teamovém Dropboxu:
Pomocí odkazu se dostanete na web Dropboxu, můžete prohlížet a stahovat fotografie zde umístěné.
Na Dropbox budeme průběžně vkládat fotografie z Dakaru.  Řazení fotografií bude ve složkách po dnech, tzn. Fotografie z 31.12.2022 naleznete ve složce s názvem: "31-12-2022"

Tyto fotografie můžete použít pro vaše potřeby. Berte ovšem v potaz, že na fotografie se vztahuje Autorské právo a podléhají autorskému zákonu. Informace o fotografii, autorovi naleznete v metadatech fotografie. Prosíme vás, o uvádění zdroje fotografií. Pod odkazem naleznete taktéž fotografie z Tiskové konference, jenž se uskutečnila 24.11.2022 v Novém Bydžově. V případě problému s Dropboxem, či podobně, nás neváhejte kontaktovat pomocí emailu.
Mechanic Academy poprvé na Rally Dakar:

Mechanic Academy – Filip Bajora - Student z technického oboru měl letos nově šanci zúčastnit se vzdělávacího projektu MECHANIC academy, který podporuje mládež v technickém vzdělávání a praxi. Jednotliví představitelé projekt představili takto: „Automobilní vzdělávání na naší škole, má dlouholetou tradici. Vyučujeme tříleté učební obory, obory s výučním listem: automechanik, autoelektrikář, řidič nákladní a osobní dopravy. Potom máme čtyřletý obor s maturitní zkouškou, který se nazývá technik silniční dopravy.


Ollie Roučková, závodnice na Rallye Dakar 2023

Za kávou do Poděbrad

20. 01. 2023

Pražírna kávy firmy Amáres Coffee byla cílem pro technology výroby potravin v pátek 20. ledna 2023. Dopolednem nás provázel majitel pan Václav Mareš. Ten nám ukázal cestu od pěstování kávy na farmách v tzv. kávovém pásu, její nákup na burzách, zpracování v pražírnách až k  prodeji zákazníkům.

To, co nás zajímalo nejvíce – pražení kávy a vlastnosti káv, jsme poznali vrchovatě. Byly jsme svědky vlastního pražení kávových zrn, kdy pan Mareš celý proces podrobně komentoval. Kromě vlastní ochutnávky káv z produkce pražírny jsme si vyzkoušeli i degustaci kávy (tzv. cupping), kdy jsme v připravených vzorcích porovnávali a hodnotili vůni, aroma, chuť, tělo kávy, aciditu a její dochuť. A i když nejsme certifikovaní ochutnavači kávy, rozdíly jsme zaznamenali a přinejmenším našli svého chuťového favorita.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Do Prahy, do Suchdola na univerzitu!

19. 01. 2023

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 vyrazili žáci 1. KCR a 3. ZT se svými vyučujícími na pražskou Českou zemědělskou univerzitu. Konkrétně na Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Zde je čekala prohlídka nového areálu Výukového centra zpracování zemědělských produktů. Srdce odborníků z naší školy zaplesala nad zcela novými prostorami, které slouží především k výuce studentů fakulty.

Bylo co obdivovat: pivovar se sladovnou, řeznickou a pekařskou dílnu, mlékárnu pro zpracování mléka univerzitních jerseyských krav, moštárnu a prodejnu se školními výrobky. Též jsme nemohli vynechat prohlídku senzorické laboratoře pro výuku hodnocení výrobků.

Když byla tato část za námi, tak jsme pod vedením prof. Ing. Josefa Půlkrábka, CSc. prozkoumali celý areál kampusu. Velmi zajímavé byly prostory skleníků, chovy zvířat a též i libosad, který před pár lety vznikl na běžném poli.

Během akce se naši žáci dozvěděli nejenom zajímavosti z vysokoškolského života studentů, ale seznámili se i s vysokoškolským systémem studia. Doufejme, že někteří z našich žáků v budoucnu využijí vzdělávací nabídky této vysoké školy.

Na závěr patří velké poděkování paní Ing. Ivě Horníkové (Zemědělský svaz České republiky) za zprostředkování této velmi zajímavé akce.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Bake-off pečivo v praxi

18. 01. 2023

Pečivo konzervované mrazem (bake-off pečivo) se objevuje v prodejní nabídce naprosto běžně. Pro poznání technologií výroby, sortimentu výrobků a jejich použití v praxi jsme oslovili firmu La Larraine z Kladna. Její zástupce, pan Michal Suchánek, k nám zavítal ve středu 18. ledna 2023.

V prostorách SPV Chlumec nad Cidlinou představil žákům oborů Technolog výroby potravin, Kuchař-číšník a jejich vyučujícím aktivity firmy na evropské úrovni a sortiment předkynutých, předpečených, plně upečených a cukrářských výrobků.

A nejednalo se jen o šedou teorii, ale hlavně o praktické ukázky a metodiku, jak s tímto typem výrobků pracovat a jak využít všech výhod, které se pečivem typu bake-off pojí. S pomocí vybavení odborné učebny oboru Kuchař-číšník vznikaly přímo před očima účastníků semináře během pár minut nejenom líbivé, ale i velmi chutné výrobky využitelné nejenom pro rychlé občerstvení, ale i pro slavnostní příležitosti. Pomyslnou třešničkou na dortu byla výroba vlastního hamburgeru zcela podle svých chutí a fantazie.

Účastníci semináře po dopolední aktivitě, kdy jeden chuťový vjem střídal druhý, odcházeli se spoustou inspirativních nápadů do praxe, které spočívaly nejenom v typech na výrobu a úpravu výrobků, ale i v prezentačních dovednostech lektora firmy La Lorraine.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Představení společnosti AGRO Žlunice

18. 01. 2023

Dne 18. ledna 2023 připravila SŠTŘ Nový Bydžov ve výukovém centru v Hlušicích představení společnosti AGRO Žlunice. Přednášku absolvovali žáci 2. ročníku oboru opravář zemědělských strojů. Společnost z nedalekých Žlunic přijeli našim žákům představit vedoucí pracovníci Ing. Radek Mydlář, Ing. Petr Drahokoupil a Ing. Patrik Mokošín.

Tato společnost se zaměřuje na zemědělské služby v oblasti Jičína – ovocnářství, rostlinnou a živočišnou výrobu. V rámci rostlinné výroby na 1995,31 ha zemědělské půdy pěstuje také pšenici, řepku, cukrovku a ječmen. Pro krmné účely živočišné výroby pěstuje také kukuřici a pícniny. Součástí služeb společnosti je také zemědělská výroba, která zahrnuje výrobu mléka a hovězího masa. Má vlastní dojné stádo i odchov telat, jalovic a býků – nabízí tak ryze kvalitní živočišné produkty české výroby. Má také 37,68 ha ovocných sadů, na kterých pěstuje jablka a švestky. Součástí sadů je 78 ks včelstev, které nejenom že přispívají k rozvoji životního prostředí a zachování biodiverzity, ale zajišťují produkci kvalitního českého medu.

Společnost AGRO Žlunice aplikuje do praxe moderní prvky Precizního zemědělství, které Ing. Patrik Mokošín našim žákům představil. Na konci přednášky měli zástupci společnosti připraveny tři otázky týkajících se představení společnosti. Tři žáci, kteří správně odpověděli, dostali z rukou Ing. Radka Mydláře kvalitní český med od včelstev AGRO Žlunice.

Závěrem byla potvrzena velmi úzká spolupráce mezi společnostmi AGRO Žlunice a SŠTŘ Nový Bydžov při výuce žáků v oblasti Precizního zemědělství a také praktické výuky polních prací na pozemcích společnosti pro žáky oboru opravář zemědělských strojů s nejmoderněší zemědělskou technikou.

Dobroslav Šmidrkal vedoucí SPV Hlušice a vedoucí učitel odborného výcviku

Školení STROM Praha – sklízecí mlátičky a řezačky John Deere – Precizní zemědělství

17. 01. 2023

V prostorách dílenské učebny výukového centra v Hlušicích proběhlo dne 17. ledna 2023 školení na sklízecí mlátičky a řezačky značky John Deere. Velice zajímavé školení si pro žáky 2. ZD oboru Opravář zemědělských strojů SŠTŘ Nový Bydžov připravil produktový manažer společnosti Strom Praha pan Zděněk Šmíd. Jeho přednášku všichni žáci sledovali nadmíru pozorně. Byla podložena zkušenostmi přímo z praxe.  Videa a fotografie pořízené přímo přednášejícím v období žní a dalších různých sklizní zemědělských plodin byly pro žáky velkým lákadlem. Pan Šmíd svoji přednášku prokládal různými dotazy týkajícími se jeho výkladu. Za každou správnou odpověď dostal žák vždy propagační předmět od společnosti Strom Praha. Žáci se také dozvěděli o využití nejmodernější zemědělské techniky v oblasti „Precizního zemědělství“.

Precizní zemědělství se řídí zásadou „provést pěstební zásah v pravý čas na správném místě a se správnou intenzitou.“

Tento princip hospodaření je spojen s používáním nových technologií, především GPS a GIS, také DPZ a senzory sledujícími odrazivost.

Precizní zemědělství se zabývá zkoumáním heterogenity pozemku. Klíčové je získání maximálního množství informací o pozemku (složení půdy, mocnost orniční vrstvy, zásobenost živinami a další) a dále změny jednotlivých hodnot v rámci pozemku (to je možné zajistit hustou sítí vzorkování, nebo použití nepřímých metod, které získávají data o půdní heterogenitě bezdotykově během pohybu po pozemku). Aby získané hodnoty bylo možné správně přiřadit k danému místu na pozemku, je nutné k nim přiřadit data o poloze z GPS přijímače. Po nasbírání dostatečného množství údajů je možné vytvořit ve specializovaných GIS aplikacích mapu, ukazující heterogenitu pozemku. Následně se vytvářejí specializované aplikační mapy (podle zásobenosti živin se na mapě znázorní oblasti s nízkým či vysokým obsahem živin, aplikační technika pak podle těchto map dodá do půdy potřebné množství hnojiva s danými živinami). Z údajů získaných ze sklízecích mlátiček v průběhu sklizně je možné vytvořit výnosové mapy (ty ukazují, kolik zrna bylo sklizeno na konkrétním místě pozemku). Podobným způsobem se stanoví aplikační mapa pro užití prostředků na ochranu rostlin (hlavně herbicidy).

Precizní zemědělství díky znalostem rozdílností v rámci pozemku může přistupovat k danému místu individuálně. Proti jednotné dávce na celý pozemek se zde aplikuje přesné množství v místě, kde je zapotřebí. Tím se může snížit množství vstupů (např. hnojiva, pesticidů) a sníží se náklady. Tento postup je také ekologicky šetrnější.

S přednášejícím produktovým manažerem společnosti Strom Praha panem Šmídem byla předběžně domluvena další, ještě hlubší spolupráce v oblasti výuky moderní zemědělské techniky pro žáky SŠTŘ Nový Bydžov.

Dobroslav Šmidrkal vedoucí SPV Hlušice a vedoucí učitel odborného výcviku


Dakar – závod pokračuje

15. 01. 2023

Jak jsme již informovali, vydali se Tomáš Hovorka (UOV) a Filip Bajora (žák SŠTŘ) za svým snem. Rozhodně se však nejedná o nenáročný výlet. Ač je to zvláštní, tak i v poušti může být povodeň. Po prudkých deštích se na počátku ledna řeky rozvodnily tak, že byla dokonce jeden den zrušen.

„Ani ve snu bych nevymyslela, že budeme jezdit po okna ponoření ve vodě,” popisuje dakarské překvapení Ollie. „Ale po pravdě mi tahle charakteristika těžké rally sedí víc než rychlostní. Je velká škoda, že nám pořadatelé celý den zrušili.”

Další dny přinesly hornatou krajinu Saúdské Arábie. V té oblasti se ochladilo natolik, že se posádky z nočního odpočinku budily zimou. Bylo to o to náročnější, že se musely navíc vypořádat s další maratonskou etapou, která byla opravdu těžká. Dlouhé navigační body prověřily zkušenosti navigátorů i fyzickou zdatnost.

V průběhu cesty samozřejmě dochází k nejrůznějším defektům, se kterými se musí poprat jak mechanici, tak samotné posádky.

A co je nejtěžší pro naše mechaniky? Jak řekl Filip, je to odhad, v jakém stavu auta přijedou. Stává se, že je zapotřebí náročnější servis – diagnostika, oprava, testovací jízda, a v tu chvíli se jde spát až k ránu nebo i vůbec. Takže velký spánkový deficit.

Videa:

1) V krátkém videu vás provedeme volným dnem týmu Czech Samurais před další etapou Dakaru:

https://www.stream.cz/dakar-classic-stories/v-kratkem-videu-vas-provedeme-volnym-dnem-tymu-czech-samurais-pred-dalsi-etapou-64533497#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=vidp.nexttovid

2) Záběry přímo z Dakarského stroje:

https://www.stream.cz/dakar-classic-stories/zabery-primo-z-dakarskeho-stroje-uzijte-si-malebnou-poust-i-adrenalinovou-akci-64533245?fbclid=IwAR3XVpdhASceUPaZYjvvLE93OvUBq4uZFCLZddNuxbWbvriiFtJtox0K5io

Facebook odkaz:

Celkové shrnutí provede Tomáš Hovorka po svém návratu.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně řediteleSestavování 3D tiskáren během vyučovacích hodin

13. 01. 2023

Žáci závěrečných ročníků technických oborů (4. SD + 2. PT) si mohli v rámci předmětu Informační a komunikační technologie vyzkoušet postavit 3D tiskárny z jednotlivých komponentů. Samotnému sestavování předcházela teoretická příprava, kde si žáci osvojili princip jednotlivých dílů, a poté se ve skupinách rozjela samotná montáž.

Nasbírané informace ze 3D tisku žáci využijí pro profilovou část praktické maturitní zkoušky. Na základě výkresové dokumentace musí vytvořit 3D modely součástek v kreslícím programu SolidWork a následně vymodelovat součástky ve fyzickém provedení pomocí 3D tiskáren.

Mgr. Petr Motyčka, zástupce ředitele


Technologové v analytické laboratoři

13. 01. 2023

Během pátečního dopoledne 13. ledna 2023 se Technologové výroby potravin vypravili do analytické laboratoře firmy Lovochemie v Městci Králové.

Pod vedením paní Ing. Jitky Šmidrkalové se žáci seznámili s vybavením laboratoře od základního chemického skla až po atomový spektrometr. A také s cestou vzorků minerálních surovin a vyráběných hnojiv od jejich odběru na výrobní lince, jejich zpracováním a výstupem v podobě protokolu.

Měli tak jedinečnou šanci si zopakovat znalosti z předmětu Metody analýzy potravin přímo v praxi a propojit je s problematikou výroby a kvality potravin v předmětu Technologie výroby potravin.

Závěr dopoledne pak žáci věnovali zpracování výstupů z odborné exkurze podle pracovních listů, čímž se o další krok přiblížili k úspěšnému zvládnutí profilové části maturitní zkoušky.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele


Přijímací řízení 2023

11. 01. 2023

Každé jaro se v závěrečných ročnících základních škol řeší téma „KAM DÁL“? Žáci vybírají své budoucí povolání a rozhodují se, která škola a obor budou ty nejlepší právě pro ně. Častou otázkou je také kapacita daného oboru, tedy otázka: „Kolik nás budou brát?“. Podstatná jsou také kritéria přijetí a samotný postup přijímacího řízení. Aby naši budoucí uchazeči znali odpovědi na vše, co je zajímá, požádali jsme ředitele školy Mgr. Vladimíra Blažeje o bližší informace.

Co všechno je potřeba ke splnění administrativních podmínek přijímacího řízení?
"Přihlášku ke studiu podávají uchazeči a jejich zákonní zástupci do 1. března 2023. Na přihlášce musí být uveden prospěch v posledních dvou ročnících potvrzený příslušnou základní školou, která také uchazečům, kteří jsou jejími žáky, vydává přihlášky. Další uchazeči si mohou přihlášku ke studiu vyzvednout na studijním oddělení školy, případně ji vyplněnou doručit, protože je ke stažení na webových stránkách školy. Přihláška by měla být doprovázena potvrzením o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu zvoleného oboru. Zápisové lístky odevzdávají uchazeči do 10 dnů po zveřejnění nebo doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu".

Kolik volných míst nabízí SŠTŘ pro školní rok 23/24?

"Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov počítá s otevřením dvou tříd oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů s maximálním počtem žáků ve třídě 24. Tyto obory mají svoji základnu ve výukovém centru v Hlušicích. V Novém Bydžově otevře SŠTŘ jednu třídu elektrotechnických oborů Elektrikář-silnoproud a Autoelektrikář, tato třída bude mít maximálně 30 žáků. Převážně v Chlumci nad Cidlinou mají základnu gastronomické a potravinářské obory Kuchař-číšník, Cukrář a Řezník-uzenář, zde kalkulujeme s dvěma variantami, buď jednu třídu s 30 žáky, nebo dvě třídy, pokud budeme mít více jak 40 přihlášek v 1. kole přijímacího řízení. Takto byly vyjmenovány všechny třídy a obory s výučním listem.
Ve výukovém centru Nový Bydžov budeme rovněž vyučovat jednu třídu oboru s maturitní zkouškou, který je čtyřletý a má název Dopravní prostředky, v této třídě s maximálním počtem 28 žáků bude vyučován školní vzdělávací program Technik silniční dopravy a druhý program Operátor silniční dopravy, který je velmi vhodný i pro dívky.
A konečně pro úspěšné absolventy oborů s výučním listem otevřeme opět jednu třídu dvouletého nástavbového studia s maturitní zkouškou, 18 žáků technických oborů bude přijato do programu Provozní technika, kde si žáci mohou vybrat mezi Dopravním technikem, Dopravním a leteckým technikem a Operátorem zemědělské techniky. 12 absolventů gastronomických a potravinářských oborů bude přijato do školního vzdělávacího programu Technolog výroby potravin.

Jaké jsou podmínky přijetí pro jednotlivé obory?

"Pro obory s výučním listem nebudou organizovány přijímací zkoušky, bude se vycházet pouze z bodového hodnocení podle kritérií, které škola zveřejní do 31. ledna 2023. Mezi ně například patří průměr z posledního ročníku základní školy, prospěch v profilových předmětech na základní škole nebo hodnocení chování. Pro obory s maturitní zkouškou bude organizována jednotná přijímací zkouška, která bude mít v konečném hodnocení váhu 60%, zbytek 40% připadá na další kritéria, která budou rovněž zveřejněna na webu školy do 31. ledna 2023. Jednotná přijímací zkouška se bude konat ve dnech 13. - 14. dubna 2023, nejbližší termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je 23. duben 2023".

A co případní zájemci, kteří se rozhodnou dodatečně, že by rádi nastoupili k nám do školy, budou mít ještě možnost?

"Pokud se obory nenaplní v 1. kole, což by bylo hezké, ale stává se to v menším procentu, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení ve všech oborech. Druhé kolo se například bude konat v termínu do 9. května 2023, třetí kolo pak do 23. května 2023. Dále pak je možnost vyhlásit ještě tři kola až do 30. 09. 2023, ten poslední termín příliš nepředpokládáme".

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele


Zemědělský den proběhne i v roce 2023, Sovětice budou tuto akci hostit 2. června ...

11. 01. 2023

Střední škola technická a řemeslná se této akce pochopitelně zúčastní, na koordinační schůzce, která proběhla ve středu 11. ledna v ZAS Mžany přislíbila SŠTŘ opět expozici týkající se oboru Opravář zemědělských strojů, dále zorganizuje prodejní akce mladých kuchařů, řezníků a cukrářů a prezentovány budou i školní vzdělávací programy v nástavbovém studiu.
Takže pracovníci a žáci naší školy Vás zvou 2. června do Sovětic - prostě "přijďte pobejt".

Videoukázka zemědělské techniky v praxi

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ Nový Bydžov


Technologové výroby potravin točili trubičky, a nejen to

06. 01. 2023

Město Miletín je známé nejenom miletínskými modlitbičkami, ale i pověstnými „hořickými“ trubičkami.

Modlitbičky jsou registrovány pod ochrannou známkou Úřadu pro průmyslové vlastnictví, trubičky potom evropskou značkou „Chráněné zeměpisné označení“.

Příjemné prostředí provozovny Pravé hořické trubičky, s. r.o. v Miletíně nás přivítalo v pátek 6. ledna 2023. Historie a popis náročnosti výroby trubiček nás připravila na tradiční ochutnávku plněných i neplněných výrobků.

Účastníci se během degustace živě zajímali o detaily z výroby trubiček a hlavně náplní, které jsou v trubičkách velmi stabilní a neovlivňují jejich křupavou strukturu. Pomyslnou třešničkou na dortu byla možnost si trubičku vlastnoručně stočit, což se ukázalo jako ne úplně snadný úkol. Ale každý si odnášel tu svou!

A nejen ji. Hodit se budou i získané znalosti v rámci praktické maturity.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele


Kurz na malou zemědělskou techniku společnosti SECO INDUSTRIES, s.r.o. Jičín

09. 01. 2023

V pondělí 9. ledna 2023 zahájili žáci 1. ročníků oboru Opravář zemědělských strojů SŠTŘ Nový Bydžov kurz na malou zemědělskou techniku ve společnosti SECO INDUSTRIES Jičín.

Žáci jsou rozděleni do šesti skupin. Každá skupina absolvuje týdenní pracovní stáž přímo na montážní výrobní lince společnosti. Touto činností žáci zdokonalují svoji manuální zručnost hlavně v části učebních osnov oboru s názvem „montážní práce“. Naučí se znát zemědělskou techniku na sekání trávy do nejmenších detailů. Během prvních dnů kurzu nedošlo k žádným problémům, naopak naši žáci jsou prací na montážní lince opravdu nadšeni a z řad pracovníků společnosti velice chváleni. Můžeme s klidným svědomím konstatovat, že se z našich žáků stanou mladí odborníci na techniku společnosti SECO INDUSTRIES Jičín. Kurz na MZT bude ukončen písemným testem, praktickou zkouškou z údržby a ovládání techniky SECO INDUSTRIES.

Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ


Zapojení SŠTŘ v projektech

05. 01. 2023

Rok 2023 se již rozběhl, nicméně by bylo jistě ještě vhodné shrnout ten uplynulý, tentokrát z pohledu projektů a investic. Zeptali jsme se proto Ing. Karla Průchy, zástupce ředitele pro praktické vyučování, spolupráci s partnery, investice, vzdělávání dospělých a evropské projekty.

Jakých projektů se škola účastnila v roce 2022?

Škola se tradičně snažila být v této oblasti co nejefektivnější. Projektů byla opravdu celá řada, můžeme je rozdělit dle oblastí směřování podpory na pedagogické, materiálního vybavení a investiční, dle získané podpory na partnerské, krajské a s podporou státu, resp. MŠMT.

Který byl, podle vás, nejnáročnější?

Administrativně nejnáročnější jsou vždy projekty tzv. "měkké", tj. projekty na podporu vzdělávacích aktivit s příspěvkem od MŠMT. Rovněž situace ve společnosti, COVID-19 a válka na Ukrajině, nám velice komplikovala realizaci stáží žáků v rámci projektu Erasmus+. Z investičních musím zmínit napojení výukového centra Hlušice na novou obecní kanalizaci.  

Který považujete za nejpřínosnější?

Všechny projekty jsou pro školu, její žáky, pedagogy nebo i partnery velice přínosné. Jinak bychom se do nich nepouštěli. Naší snahou není realizovat projekty pro projekty, ale vždy pečlivě zvažujeme, zda daný projekt přinese přidanou hodnotu již zmíněným skupinám, či celé škole. Přesto bych jeden projekt zmínil. Tím je rekonstrukce Střediska praktického vyučování v Hlušicích. Zrealizovali jsme první etapu, ve které byly zdemolovány staré konstrukce, je dokončena projektová činnost, která poopravila původní verzi dle nových a moderních požadavků současné doby a vyučovaných programů a připravujeme se na výstavbu. Věříme, že realizaci započneme v roce 2023.

Do jakých projektů se škola zapojí v roce 2023?

Jak jsem zmínil, rádi bychom začali výstavbu dílen pro zemědělské obory, diagnostiku a elektromobilitu. Rovněž nás pálí energetické ztráty budovy odborného výcviku v Hlušicích, kde bychom rádi zrealizovali projektové práce. Oprava hydroizolace a oplocení nás čeká na hlavní budově v Novém Bydžově. Rovněž budeme pokračovat v realizaci projektu Erasmus+ a "Šablon III", od ledna zahajujeme čerpání programu Jan Ámos Komenský. Vzdělávací programy ve spolupráci s našimi partnery budeme i nadále rozvíjet, zmíním minimálně spolupráci  se společnostmi Škoda Auto, JaS Zibohlavy, Agroslužby HK, STROM Praha, AD Technik, ČESMAD, v gastronomii pak Bidfood, Barový institut či Hotel Classic Nový Bydžov a Hotel Studánka. A to jsem zmínil pouze ty tradiční.

Co byste škole popřál do nového roku?

Škole přeji samozřejmě hodně svědomitých a zodpovědných žáků, trpělivých a spolupracujících rodičů, aktivních a motivujících učitelů a prostředků pro rozvoj. Všem lidem pak optimismus, klid, zdravý rozum, štěstí a zdraví po celý rok 2023.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele


Otevřeny prodejny školy SŠTŘ ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou

06. 01. 2023

Vážení zákazníci, příznivci školy či milovníci dobrých a kvalitních pokrmů, SŠTŘ opět otevřela své prodejny v Chlumci nad Cidlinou, Nádražní ulice 194 (v areálu Střediska praktického vyučování).Přijďte ochutnat a nakoupit řeznické, cukrářské a farmářské výrobky vyrobené podle tradičních a originálních receptur našimi žáky za dozoru zkušených mistrů.

Otevírací doba řeznické prodejny: Út - Pá 7,30 - 13,30 a farmářské prodejny Út - Pá 7,30 - 13,00

Milan Novák, vedoucí učitel oboru Řezník - uzenář