Aktuality v měsíci: LISTOPAD 2020

Konečně PRAXE !!! To byla první slova žáků SŠTŘ uprostřed tohoto týdne.

25. 11. 2020


Po dlouhé šestitýdenní pauze nastoupili ve středu 25.11 na odborný výcvik žáci SŠTŘ Nový Bydžov. Nutno podoktnout, že drtivá většina žáků byla za tuto skutečnost velmi ráda.
A co zajímavého se v dílnách událo? Studenti čtyřletého maturitního oboru Technik silniční dopravy pomáhali v rámci přípravy na praktickou maturitní zkoušku vyřešit složitý diagnostický případ v elektronice zážehového motoru, na kterém si vylámali zuby již dva autoservisy. Žáci třetího ročníku Autoelektrikář - diagnostik motorových vozidel pak připravovali vozidlo zákazníka na technickou prohlídku, kde se museli vypořádat mimo jiné s výměnou turbodmychadla. Studenti posledního ročníku Automechanik a Řidič pak nacvičovali na vozidlech darovaných ze ŠKODA AUTO na závěrečné zkoušky. Kluci a slečny z této třídy si vyzkoušeli úkoly jako měření emisí, diagnostika brzdového systému, výměna rozvodového řemenu nebo oprava spojky a převodovky. Samozřejmě nezaháleli ani žáci prvních ročníků, kteří se seznamovali se základy ručního a strojního obrábění a také se základy montážních a demontážních prací na vozidle. V plném proudu je také praxe u smluvních partnerů, motorsport, kurz svařovaní a činnost stanice měření emisí a technické kontroly. 

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ Nový Bydžov


Studenti školy se zúčastnili virtuální konference firmy ŠKODA AUTO

24. 11. 2020

V úterý 24.11.2020 pořádala ŠKODA AUTO první virtuální konferenci, která byla zaměřena na nejnovější trendy a inovace v oblasti AUTOMOTIVE. Této virtuální konference se zúčastnili i studenti naší školy. Konkrétně studenti koncových ročníků oborů automechanik, autoelektrikář a technik silniční dopravy. Virtuální konference probíhala na interaktivní platformě Confer-o-Matic a v jejím průběhu mohli studenti navštěvovat přednášky k následujícím tématům : elektromobilita, IT technologie, vývoj podvozků pro vozidla se spalovacími motory a elektromobily, Škoda desingvýkonová zkouška motorů a další zajímavé přednášky. Po skončení jednotlivých přednášek probíhala diskuse s odborníky ze ŠKODA AUTO. Jsme rádi, že se naši studenti mohli zúčastnit této velice zajímavé akce a rozšířit si vědomosti v oblasti elektromobility a vývoje v automobilovém průmyslu.

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ Nový Bydžov

Rozbíhá se další cyklus vzdělávání dospělých

13. 11. 2020

Od listopadu 2020 se rozbíhá další cyklus vzdělávání pro dospělé. Jsme rádi, že si tento studijní program v oboru Mechanik opravář motorových vozidel vybrali dva významní odborníci v oboru autodiagnostiky. Konkrétně Ing. Jiří Blecha majitel společnosti JB - elektronik. Jehož firma se zabývá vývojem a výrobou diagnostických zařízení, přístrojů a přípravků pro paralelní diagnostiku automobilových systémů. Přednášky Ing. Blechy jsou také každoročně ozdobu na diagnostické konferenci - DEN AUTODIAGNOSTIKY v Přerově.

Druhým významným odborníkem je pan Pavel Kloc, prokurista společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC s.r.o. Tato firma se zabývá prodejem diagnostické techniky a Pavel Kloc je také významným přispěvatelem do odborného časopisu AUTOEXPERT na téma automobilové diagnostiky. Jsme rádi, že si oba odborníci vybrali pro studium právě naši školu.--

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ Nový Bydžov

Distanční výuka na SŠTŘ Nový Bydžov

09. 11. 2020

  Distanční výuka se v poslední době stala denním chlebem všech škol i mnohých domácností. Ne jinak je tomu na Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově. Každý den se učitelé připravují na výuku na dálku a každý den komunikují se svými žáky. K tomu, aby vše fungovalo, jak má, je samozřejmě zapotřebí dobrých programů.

  SŠTŘ využívá hned několik platforem, které vedou k plynulé výuce. První možností, kam vkládat výukové materiály, se u nás již před mnoha lety stal e-learningový portál MOODLE, kam učitelé umisťují výukové materiály pro žáky. Ti si je mohou stáhnout do svých počítačů a nadále s nimi pracovat.

  Další možností komunikace a předávání informací je třídní mail, který má každá třída a dozajista i program Bakaláři, součástí něhož jsou i třídní knihy, evidence školy, rozvrhy a mnohé další.

  S příchodem „první vlny“ pandemie v jarním období jsme se však rozhodli, že chceme postoupit o stupeň výš. Abychom mohli s našimi žáky pracovat alespoň zčásti jako ve škole, mohli se navzájem vidět, slyšet, spustila SŠTŘ výuku přes program TEAMS. Začátky byly řekněme nezvyklé, museli jsem se všichni hodně učit, jak vlastně vést hodiny, jak chystat přípravy, jak hodnotit, jak zvládnout to, že ne všichni žáci mají možnost veškerého vybavení. Nicméně se pro nás jarní období stalo velmi inspirativním, což se projevilo hned od začátku distanční výuky na podzim. Vzhledem k tomu, že situace napovídala o možnosti dalšího uzavření škol hned od začátku školního roku, od září jsme s touto možností počítali a připravili se na ni.

  V současné době funguje výuka na SŠTŘ v každodenním režimu – i když na dálku. Všechny třídy mají vypsaný rozvrh konzultaci („výukových hodin“) na každý den. Předměty jsou voleny především podle zaměření daného oboru (obory s maturitní zkouškou, obory s výučním listem) a učitelé dle časového plánu sjednávají schůzky a vyučují. Cílem není zahltit žáky, popřípadě jejich rodiče nadmírou úkolů, ale co nejvíce se přiblížit klasické výuce dle školních vzdělávacích plánů a naučit žáky všemu, co budou potřebovat k úspěšnému složení zkoušek.

  Nic z toho, co na škole probíhá, by se rozhodně neobešlo bez týmu lidí, kteří spravují veškeré komunikační kanály, kteří nás naučili, jak s nimi zacházet a kteří denně dostávají spousty mailů s nejrůznějšími dotazy týkající se právě jednotlivých programů.

Toto období není jednoduché ani pro žáky ani pro učitele. Nicméně je jisté, že když funguje spolupráce a snaha obou stran, je skvělé sledovat ten obrovský posun, který od prvopočátku proběhl.

  Jak hodnotí distanční výuku ředitel školy Vladimír Blažej?
„Domnívám se, že škola je v současné době v situaci, kdy se v této oblasti nemá za co stydět. Musím poděkovat duchovnímu otci celého projektu distančního vzdělávání Petru Motyčkovi, který v letošním roce převzal pracovní pozici zástupce ředitele, v jehož gesci je i digitalizace vzdělávání. Řada kolegyň a kolegů zvládla přechod na tento typ výuky skvěle, někteří se s touto platformou perou více, zejména s faktem, že výuka na dálku má zcela jiné postupy a metody než ta prezenční. Ale posouváme se v čase i v prostoru.“

  Lze tímto způsobem na škole typu SŠTŘ fungovat dlouhodobě?
„Určitě ne, bereme to jako maximum možného v době uzavření škol. Jenže v naší škole existuje obrovský segment praktického vyučování, a ten prostě distančně zvládat absolutně nelze. Takže pokud by stav školního „lockdownu“ trval déle, byl by to mimořádný průšvih. Řemeslníka, odborníka nebo technika či gastronoma prostě pouze s počítačem nevychováte, nejsme škola humanitního typu. Proto i tady koriguji mylné představy některých „odborníků“, kteří zde vidí jakési východisko. Tudy cesta odborného školství nikdy nepovede, a když už tudy vést musí, tak opravdu jen z malé části a v kratším čase.“

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

Další etapa rekonstrukce střediska v Chlumci n. C. zahájila demolicí staré vrátnice

05. 11. 2020

I když je podobně jako všechny školy Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov uzavřena pro prezenční výuku, rozhodně se nedá říci, že by činnost školy byla úplně pozastavena. Kromě mnoha jiných činností byla zahájena další etapa rekonstrukce Střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, kde byla dodavatelskou společností provedena demolice staré vrátnice, na jejímž místě vznikne jiná užitková plocha. Akce navázala na předchozí opravu trafostanice a další částí bude oprava komunikace v areálu, která se však pozdrží díky nemocnosti pracovníků společnosti COLAS, která byla pro tyto práce vybrána.
Chlumecké středisko i v této době aktivně působí, škola má otevřeny v areálu dva obchody, v prostorách probíhá výroba potravinářských produktů díky učitelům odborného výcviku a intenzívně se pracuje na pečení vánočního cukroví.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ Nový Bydžov

SŠTŘ rozšíří svůj výukový autopark o první elektromobil

05. 11. 2020

Díky výborné spolupráci se společností ŠKODA AUTO Mladá Boleslav obdrží Střední škola technická a řemeslná v nejbližší době další výukové vozidlo.
"Tentokrát se se jedná o absolutní novinku v podobě vozidla Škoda Enyaq iV, prvního elektromobilu automobilky ŠKODA AUTO", řekl k této novince vedoucí učitel odborného výcviku Aleš Novák.
"Nyní se připravuje darovací smlouva", dodal Aleš Novák.

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů SŠTŘ Nový Bydžov

V době uzavření školy je jednou z náplní pedagogů úklid obslužných prostor

03. 11. 2020

V době uzavření školy rozhodně pedagogové z centra praktického vyučování nezahálejí. V týdnu od 26. 10. 2020 proběhl kompletní úklid skladových ocelokolen, ze kterých byly odvezeny všechny opotřebené pneumatiky z vozidel školy a z vozidel zákazníků školního autoservisu.
Akce proběhla ve spolupráci se společností MALINA VRŠE a autoškolou SŠTŘ, která se postarala o odvoz.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ Nový Bydžov