Aktuality v měsíci: ŘÍJEN 2022

Provádění fyzikálních experimentů a demonstrace zkoušek v laboratorních prostorách Univerzity Pardubice

25. 10. 2022

Žáci ve vzdělávacím programu Technik a operátor silniční dopravy a žáci programu Automechanik navštívili školním autobusem laboratorní prostory Výukového a výzkumného centra v dopravě (VVCD) Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice (UPCE).

Studenti byli rozděleni do dvou skupin, které rotovaly po čtyřech stanovištích.

První stanoviště – Provádění fyzikálních experimentů v laboratoři dopravních staveb probíhalo pod dohledem Ing. Vladimíra Suchánka, Ph.D. Žáci byli rozděleni do několika skupin, ve kterých prováděli vždy 3 zadané úlohy. Výstupem byly zpracované fyzikální elaboráty. Zhodnocení klasifikace patřilo do předmětu fyzika.

Druhé stanoviště – Demonstrace zkoušek v laboratoři silničních vozidel bylo prováděno pod vedením Ing. Petra Jilka, Ph.D. V úvodu vystoupení bylo představeno vozidlo s oběma natáčecími nápravami, statický a dynamický adhezor (simulace zatěžování pneumatik osobních vozidel). Hlavní zkouškou bylo stanovení stability silničního vozidla na sklopné plošině, které vyvolalo u žáků velmi pozitivní ohlasy.

Třetí stanoviště – Demonstrace zkoušek v laboratoři dynamický zkušební stav představil doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. Pan docent ukázal žákům vlastní zaměření laboratoře a předvedl simulaci únavových vlastností kovových konstrukcí. Zajímavostí byl test materiálových vlastností při rázu rychlostí až 54 km/h.

Čtvrté stanoviště: Představení činnosti sekce kolejových vozidel a laboratoře Dopravní prostředky (elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika) bylo prezentováno vedoucím VVCD, panem doc. Ing. Petrem Voltrem, Ph.D.

Pedagogickým dozorem byl Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D. a Mgr. Alexandra Kaplanová.

Pochvala patří žákům nejenom za příkladnou kázeň, ale i a za jejich zapálení při provádění demonstrací.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D.,  učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Zabijačkové hody – chutná tradice

25. 10. 2022

Areál Střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou přivítal v úterý 25. října 2022 početné zájemce o výrobky řezníků-uzenářů a cukrářů.

Prodávající se měli co ohánět. Klobásy, jitrnice, jelítka, prejty, tlačenka, paštiky a další sortiment mizel doslova před očima. Často i tím, že se zákazníci vraceli a dokupovali další sortiment.

„Je příjemné slyšet chválu na naše výrobky,“ komentoval v závěru akce reakce zákazníků učitel odborného výcviku Radomír Beněk. „Naše výrobky vznikají z českého masa od dodavatele Maso Jičín. Zároveň vyrábíme podle tradičních receptur a omezujeme množství přídatných látek na minimum,“ dodal.

Úspěšná akce byla doplněna výrobky oboru Cukrář. Zákazníci vyhledávali nejenom chlumecké chlupaté buchty, ale i koláče a plněné rohlíčky.

Radost měli vyučující a žáci oboru Kuchař –číšník, kteří servírovali teplé pokrmy ke konzumaci v prostorách střediska. Chutnala zabijačková polévka, ovar, sekaná a velký zájem byl i o zabijačkový guláš.

Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli – žákům gastronomických oborů a jejich vyučujícím.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Za výrobou mouky do Týnce nad Labem

24. 10. 2022

Za poznáním mlynářského řemesla se vypravili žáci 2. KCR v pondělí 24. října 2022 do Týnce nad Labem.

Zde se nachází společnost Český mlynář s r.o. Ta se zaměřuje na mletí pšenice na výběrové mouky a krupice, které dodává pekárnám (např. Hradecké pekárny), výrobcům sušenek či knedlíků. Zájemci o její výrobky též mají možnost si zakoupit jejich značkové výrobky přímo v areálu firmy či ve vybraných obchodních řetězcích (Tesco, Rohlík.cz, Košík.cz).

V rámci odborné exkurze žáci, kteří používají řadu mlynářských výrobků během svých praxí, poznali podrobně provoz mlýna všemi smysly. Od příjmu pšenice a jejího testování ve firemní laboratoři až po zpracování v jednotlivých patrech mlýna. Díky ochotným zaměstnancům měli žáci možnost porovnat jednotlivé fáze mletí zrakem a hmatem a některé si i ochutnat – například obilné klíčky.

Díky této exkurzi už vědí, že cesta od obilky k mouce není vůbec jednoduchá a za vznikem kvalitních mlynářských výrobků stojí sofistikované technologie a um odborníků.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Výstavy Krajské hospodářské komory mají svůj význam, nejinak tomu bylo i v Jičíně

22. 10. 2022

Krajská hospodářská komora vstoupila do spolupráce škol a podnikatelských subjektů velmi smysluplným projektem společných výstav, které jsou organizovány vždy v každém okrese Královéhradeckého kraje. Po jisté přestávce a covidových omezeních v roce 2021 se v roce 2022 rozběhly tyto nabídkové akce pro veřejnost a základní školy zase naplno.

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov považuje tento vklad do lepší orientace žáků základních škol v otázce jejich budoucího studia a následně jejich případného profesního zaměření za naprosto zásadní, všichni návštěvníci těchto výstav dostávají řadu relevantních informací a v řadě případů se dostávají k podstatě činnosti významných společností našeho regionu.
Po výstavách, které se uskutečnily v Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově, se zástupci naší školy prezentovali i v Jičíně, kde sešlo 57 vystavovatelů z řad středních škol a firem. SŠTŘ prezentovala i jičínské společnosti CS CARGO a MASO Jičín a pochopitelně i svého strategického partnera společnost STROM zastupující značku zemědělské techniky JOHN DEERE.
"Musím říci, že o naši expozici byl velký zájem a chvílemi jsem byl vymluvený více než v hodinách", s úsměvem konstatoval zástupce ředitele Aleš Novák, který se v pátek prakticky nezastavil. Byla to pravda, o vzdělávací programy SŠTŘ byl opravdu zájem velký, ať už se jednalo o čtyřleté maturitní obory Technik silniční dopravy nebo Operátor silniční dopravy, tak i o projekt 3 + 2, což je studijní program tříletého oboru a navazujícího nástavbového studia.
"Na každý z tříletých oborů s výučním listem má naše škola ve svém portfoliu připraveno dvouleté nástavbové studium a mít po pěti letech výuční list, maturitní vysvědčení a řadu dalších dílčích kvalifikací díky specializačním kurzům, to není zanedbatelná záležitost", to byla slova vedoucí učitelky Veroniky Větrovské k řadě rodičů a zájemců o studium.
Vlastní výstavu navštívil i starosta Jičína Jan Malý, expozice zde měly i Úřad práce Jičín a samozřejmě i Krajská hospodářská komora reprezentovaná Pavlou Merkovou a Erikou Javůrkovou.
Nejen pedagogové, ale i žáci SŠTŘ zde odvedli velmi dobrou práci, ať už to byl Leoš Joukl, Kristýna Jirsová, Tomáš Nýč nebo Adam Balihar.
"Měl jsem z našich studentů velmi dobrý pocit, dokázali komunikovat a podávat smysluplné informace", pochválil jejich činnost ředitel školy Vladimír Blažej. "Rovněž musím poděkovat našim partnerům, zejména společnosti CS CARGO a MASO Jičín, odtud jmenovitě paní Komárkové, která se postarala i o gastronomický servis návštěvníkům. Samotná výstava měla velmi dobrou úroveň a já děkuji Krajské hospodářské komoře, že tento pětilístek akcí s velkým smyslem a účinností pořádá", dodal ředitel školy.
Svoji premiéru v Jičíně měl i Lubomír Kořínek, vedoucí učitel oboru Elektrikář - silnoproud. "I já považuji tuto akci za velmi přínosnou a rozhodně nelituji ani sobotního času, protože měl svůj význam", komentoval jeden z nejzkušenějších pedagogů SŠTŘ svoje působení.
Další akce proběhnou v Náchodě a v Hradci Králové, škola se dále účastní burz středních škol v Nymburce, Kolíně, Pardubicích a v Semilech.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ Nový Bydžov

Projektový den DS HOLDING Libštát a SŠTŘ Nový Bydžov měl opět svoji kvalitu

21. 10. 2022

DS HOLDING Libštát, významná společnost regionu, opět obnovila spolupráci se SŠTŘ Nový Bydžov organizací dalšího ročníku projektového dne pro žáky základních škol zdejšího kraje. Co je vlastně cílem této akce?
"Základním důvodem organizace tohoto dne je to, aby se žáci 9. tříd základních škol seznámili s reálným prostředím zemědělství, dopravy, opravárenství, alternativních zdrojů energie, tedy oblastí, pro které připravujeme naše studenty", říká Petr Vaníček, vedoucí učitel praktického vyučování Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov.
Letošní projektový den proběhl ve čtvrtek 20. října a nutno říci, že se vydařil. Přítomno bylo šest základních škol, jmenovitě ZŠ Libštát, ZŠ Roztoky u Jilemnice, ZŠ Studenec, ZŠ Stará Paka, ZŠ F. L. Riegra Semily a ZŠ I. Olbrachta Semily.
A co bylo k vidění? Středisko oprav motorových vozidel Kundratice, moderní logistické a ekonomické středisko dopravy holdingu, nový kravín v Bělé u Staré Paka, který splňuje všechny parametry moderních technologií, bioplynová stanice v Bělé u Staré Paky a středisko zemědělské mechanizace v Košťálově, kde se žáci i pedagožky základních škol mohli věnovat i ovládání bagrů, kolových traktorů CASE či JOHN DEERE nebo sklízecí řezačky CLAAS.
"Předměty činnosti libštátského holdingu a naší školy se naprosto skvěle překrývají a protože pana Josefa Chuchlíka, který je vlastníkem všech společností holdingu považuji za obrovského vizionáře, tak tuto spolupráci považuji za obrovsky efektivní a smysluplnou. Mám radost, že spolupracujeme s takovýmito firmami a ocenění, kterou jsme obdrželi od Hospodářské komory za vzájemnou součinnost, se nemíjí účinkem", komentoval celou akci ředitel SŠTŘ Vladimír Blažej.
Celkově se akce zúčastnilo více jak stovka žáků základních škol, které na jednotlivá místa projektového dne dopravovaly autobusy SŠTŘ nebo dalších objednaných subjektů.
"Chtěla bych Vám i panu Chuchlíkovi jménem všech zúčastněných žáků moc poděkovat za  zorně připravený projektový den. Našim dětem se moc líbil a jejich zpětná vazba byla jen a jen pozitivní. Příště se opět moc rádi zúčastníme". To byla slova zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Studenec PaedDr. Dany Synkové.
Akce se zúčastnili i žáci 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů SŠTŘ a organizačně se na průběhu podíleli kromě Petra Vaníčka a Vladimíra Blažeje také pedagogové Jaromír Průcha, Petr Voženílek a Martin Kopřiva.


Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ Nový BydžovŽáci nástavbových oborů ve stavu "maturantském"

21. 10. 2022

Páteční odpoledne (21. 10. 2022) patřilo letošním maturantům nástavbových oborů. Ve sportovním areálu ve Sloupně jsme odstartovali poslední kolo vytrvalostního závodu s cílem jménem MATURITA. Třídní učitelka, Mgr. Petra Hrnčířová, předala svým svěřencům stužky, které jim, doufejme, přinesou nejen ještě větší odhodlání do učení, ale snad i trochu štěstí. Držíme palce, ať vše dopadne podle vašich představ!


Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele a třídní učitelka 2. PT/TP

Klubíčko opět v akci

20. 10. 2022

Máte doma staré kalhoty ? Vyhodit ? Né , přinést do klubíčka , vystřihnou kapsy , umístit do rámečku a krásně ozdobit. Lze v podstatě čímkoli . Knoflíčky , páskem , kytičkou , pavoučkem .Nebylo to příliš složité jen to chtělo vkusně promyslet a umístit . Použít se dá opravdu mnohostranně. Jako dárek jen tak , pro maminku se srdíčky , kapsa na klíče , mobil , nebo jako obálka na korunky třeba pro mladšího sourozence. Opět jsme si to užili a výsledek stál za to .                                        

Dana Žďárská, vychovatelka domova mládeže

MAKROPULOS musical

20. 10. 2022

Téměř přesně na den původní premiéry se koná po stu letech premiéra hry Karla Čapka VĚC MAKROPULOS ve Východočeském divadle v Pardubicích. Studenti maturitních oborů naší školy navštívili dne 20. 10. veřejnou generální zkoušku. Nové nastudování se nese v muzikálovém rytmu v režii Petra Novotného, s texty a hudbou Gábiny Osvaldové a Ondřeje Soukupa. Stroj času na scéně odměřuje poslední minuty roku 1922 a zároveň poslední minuty života hlavní hrdinky - Eliny Makropulos. A my - diváci - si spolu s herci pokládáme stále tytéž otázky: Co se stane, když porušíme přírodní zákony? Jak moc je krása lidského života ovlivněna tím, že nejsme nesmrtelní? Jak skončí honba za elixírem mládí? Čapkova hra je i v dnešní době vysoce aktuální.


Mgr. Lenka Fleglová,  učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

"Peče celá Cidlina" - další kamínek do mozaiky spolupráce SŠTŘ a základních škol regionu

17. - 19. 10. 2022


Ve dnech 17. - 19. 10. 2022 se konala ve Středisku praktického vyučování SŠTŘ v Chlumci nad Cidlinou soutěž pro žáky základních škol nazvaná příznačně ,,Peče celá Cidlina".
Soutěže se zúčastnilo celkem šest základních škol, ZŠ Karlova Nový Bydžov, ZŠ Klicperova Nový Bydžov, ZŠ Skřivany, ZŠ Smidary, ZŠ Hlušice a ZŠ Chlumec nad Cidlinou. Každou školu reprezentovalo šest vybraných žáků a jejich mentory byly vždy dvě žákyně třetího ročníku oboru Cukrář.
,,Jejich prvním úkolem bylo vytvořit pálenou hmotu, upéct z ní věnečky a připravit žloutkový krém. Tím poté soutěžící korpusy naplnili a dohotovili moučkovým cukrem. Dalším zadáním klání byl dort na téma HALLOWEEN. Zde si žáci mohli připravit svoji originální předlohu, podle které dort vytvořili. Všichni účastníci soutěže přistupovali k této "dortové" výzvě aktivně a bylo vidět, že nepodcenili přípravu, protože mohli uplatnit svoji fantazii a kreativitu," řekla učitelka odborného výcviku Michaela Vejvodová.
Soutěž je dalším vkladem Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov do velmi intenzívní spolupráce se základními školami regionu, což je základním cílem řady realizovaných projektů.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec n. C.

Zaměstnanci SŠTŘ v Hruškách

18. 10. 2022

O krásném slunečném víkendu se téměř 40 zaměstnanců naší školy a jejich rodinných příslušníků zúčastnilo tradičního cykloturistického zájezdu do obce Hrušky. Program byl bohatý, kilometry byly zodpovědně naježděny, vinobraní v každé druhé vinařské vesničce, burčák tekl proudem a historky a zpěv pana domácího Ladi Vyrubalíka při degustacích ve sklípku byly opět nezapomenutelné. Vrcholem každého dne byly pak labužnické večeře paní domácí Vyrubalíkové, jejíž vepřo, knedlo, zelo by lépe nezvládl ani Zdeněk Pohlreich. Poděkovat musíme řediteli Petru Jarošovi ze SŠGS Nová Paka, který je hlavním organizátorem a jeho kolegům, kteří při vínečku doplňují ty „naše“. A proto se již všichni těší na pokračování, které je plánované opět za rok na září.

Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele SŠTŘ NB

SŠTŘNB v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi

15. 10. 2022

Dne 15. 10. 2022 se v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi konala akce s názvem Domádo – spanilá jízda. Navazovala na výstavu traktorů domácí výroby, která v této sezóně probíhala  právě v čáslavském muzeu. Pro majitele traktorů si pořadatelé připravili tři soutěže. Jednalo se o nejpomalejší jízdu, couvání s dvoukolákem a jízdu zručnosti. Po celou dobu akce bylo pro diváky otevřené muzeum a připraveny další atraktivity. Velice zajímavá bylo představení kaskadéra na motorce, který i přes nepřízeň počasí předvedl parádní kousky. Naše škola zde vystavovala výrobky žáků, které vznikly v zájmovém kroužku. Jelikož se nejedná o sériově vyráběné stroje, měly mezi kutily velký úspěch. Samozřejmostí bylo i vystavení vozidla Volvo FH, které škola využívá pro potřeby své autoškoly.

Martin Kopřiva, učitel praktického vyučování SŠTŘ

Postup do nominačního kola soutěže ,,RIO MARE Svačina roku 2022"

10. 10. 2022

V letošním roce se koná již 9. ročník celonárodní gastronomické soutěže Rio Mare Svačina roku, která je určena pro studenty středních odborných škol s gastronomickým zaměřením. Žák druhého ročníku oboru Kuchař - číšník Antonín Pešek zaujal odbornou porotu receptem na ,,Thai tuna cakes"  a postoupil z korespondenčního kola soutěže ,,Rio Mare Svačina roku 2022" do postupového nominačního kola, které se uskuteční 10. 11. 2022 ve studiu Chefparade v Praze.  

,,Hlavní soutěžní disciplínou je navrhnout a připravit moderní, chuťově rozmanitou svačinu s použitím produktů Rio Mare. Garantem soutěže a hlavním porotcem je Zdeněk Křížek, který své zkušenosti získával v zahraničí po boku michelinských šéfkuchařů. Tonda se na tuto soutěžní příležitost moc těší a přípravu na nominační kolo pod vedením učitelky odborného výcviku Lenky Vopátkové vzal velmi zodpovědně a s nadšením," komentovala tento dílčí úspěch vedoucí střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Veronika Větrovská, která bude reprezentanta naší školy v Praze doprovázet.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec n. C.

Účast SŠTŘ na soutěži Řeznická sekyra

13. 10. 2022

Soutěže řeznických dovedností v Poličce se zúčastnili žáci oboru Řezník - uzenář Jindřich Lukeš a Adam Balihar. Naši mladí řezníci poměřili síly v bourání vepřové půlky a v rozpoznávání přísad a koření do masných výrobků poslepu. Umístili se na 3. místě v týmové soutěži a v soutěži jednotlivců skončil Jindřich Lukeš na krásném 3. místě.
Děkujeme všem partnerům a smluvním pracovištím za skvělou přípravu žáků.
Výuka oboru Řezník - uzenář má na Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově  tradici delší než 40 let.


Milan Novák, vedoucí oboru Řezník - uzenář

Jak na řepu?

07. 10. 2022

Postupy, jak na řepu, zkoumali a aplikovali žáci nástavbového oboru Technolog výroby potravin v pátek 7. října 2022. Stály před nimi 2 úkoly. Prvním byla příprava sirobu z cukrové řepy a jeho použití ve výrobku. Druhým úkolem bylo zpracovat červenou řepu pro konzervaci v octovém nálevu.

V případě prvního úkolu žáci zvolili výrobu regionálního výrobku – chlumeckých chlupatých buchet. Kynuté těsto zvládli s bravurou, perník na posyp provoněl vánočními tóny prostory dílen v Chlumci nad Cidlinou. Oříškem bylo zpracování cukrové řepy, která dlouho odolávala tepelnému zpracování. Přesto použitelný a chutný sirob vznikl. Vznik finálního výrobku pak už byl dílem několika okamžiků.

Druhý úkol, který je součástí bloku výuky, jenž se v předmětu Učební praxe zabývá zpracováním ovoce a zeleniny, byl z pohledu účastníků snadný. Červená řepa prošla procesem vaření a dělením snadno a rychle. Při přípravě nálevu bylo třeba recepturu přepočítat, což paradoxně chvíli zabralo. Plnění sklenic bylo jen náročnější na čistotu práce. Následné tepelné opracování umožní skladování tohoto výrobku a testování výsledku v budoucnosti. Určitě ale bude chutnat…

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Nová ŠKODA OCTAVIA našla svůj domov Na Švarcavě

07. 10. 2022

Díky vynikající spolupráci naší školy se ŠKODA AUTO Mladá Boleslav se v dílnách odborného výcviku v Novém Bydžově Na Švarcavě objevila nová ŠKODA OCTAVIA. Tentokrát náš početný vozový park výukových vozidel ze ŠKODA AUTO obohatila OCTAVIA v provedení MILD HYBRID. Jedná se o vozidlo se spalovacím motorem, kterému v určitých jízdních režimech pomáhá 48V elektromotor. Sloužit bude pro výuku učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář a také maturitního oboru Technik silniční dopravy. Naši studenti se tak budou moci detailně seznámit s nejmodernější technologií hybridních pohonů.
Velice děkujeme firmě ŠKODA AUTO za materiální podporu a již nyní můžeme prozradit, že se koncem října můžou studenti SŠTŘ těšit na další učební pomůcky, tentokrát v podobě nových motorů a převodovek.

Aleš Novák,  zástupce ředitele, učitel odborných předmětů

Praxe žáků v obráběcím centru

07. 10. 2022

První ročník oboru Mechanik opravář motorových vozidel poprvé absolvoval dvoutýdenní praxi ve strojním obráběcím centru Na Švarcavě.
Žáci se v tomto cyklu seznámili s obráběcími stroji a vytvořili na nich několik výrobků.
Jednalo se o šroub s maticí, olovnici a kostku. Vyzkoušeli si tak svou manuální zručnost při výrobě, kterou budou po celou dobu studia dále zdokonalovat...

Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV Nový Bydžov

Mozkový trénink v domově mládeže

05. 10. 2022

V DM jsme lehce poškádlili mozkové buňky. Ve středu 5.10. v našem klubu "Klubíčku" proběhlo kvízové odpoledne.
Žáci si vybírali z různých křížovek, osmisměrek a hádanek . Na závěr bylo úkolem vtipně odpovědět na 10 otázek.
Například: "Jak se peče štěstí? - V troubě na 300 stupňů."  Nebo: "Kolik paprsků má sluníčko? - Já nevím ,ale babička říkala, že 10."
Odpoledne bylo pohodové a fajn, zopakujeme si jej rádi.             


Dana Žďárská, vychovatelka domova mládeže

29. ROČNÍK SILNIČNÍ KONFERENCE V PRAZE

05. 10. 2022

Dne 5. 10. 2022 se uskutečnil výjezd studentů SŠTŘ Nový Bydžov do Kongresového centra v Praze, kde probíhal 29. ročník Silniční konference. Akce se zúčastnilo celkem 21 studentů třetího a čtvrtého ročníku oboru Technik silniční dopravy a Operátor silniční dopravy.
Před kongresovým centrem nás mile přivítal a uvedl pan Pavel Šušák. Studenti se registrovali a zúčastnili se dvou bloků silniční konference. První blok se věnoval doprovodné výstavě, kde byli vystavovatelé (firmy), kteří se zaměřují na stavby a silniční dopravu v České republice. Žáci zde měli i na doporučení organizátorů menší rozchod a mohli si všechny ,,stánky“ projít, prohlédnout, na cokoliv se zeptat, co je zajímalo z dané odborné sekce. Všichni žáci dostali z různých firem propagační materiály, dárkové předměty a menší občerstvení. Poté se žáci odebrali o patro níže, kde probíhala odborná přednáška a diskuze na téma ,,Významné silniční stavby a technologie“, kde bylo například prezentováno téma stavby dálnice v okruhu Opatovic nad Labem.
Program konference i doprovodná výstava studenty zaujala. Získali tu nejen nové poznatky a informace, ale měli také možnost setkat se s pracovníky silničního hospodářství. Počasí nám přálo a celá akce proběhla v příjemné atmosféře a náladě.


Mgr. Taťána Babijová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Druhé místo fotbalistů na Středoškolském poháru  !!!

04. 10. 2022

    V úterý 4. 10. 2022 proběhl na umělé trávě v Chudonicích  Středoškolský pohár v kopané. Kromě domácí SŠTŘ Nový Bydžov se turnaje zúčastnily tyto školy : SŠGS Nová Paka, MOA Jičín, VOŠ a SPŠ Jičín. V úvodním zápase nastoupil domácí celek proti SŠGS Nová Paka a od počátku výrazně převyšoval svého soupeře. Dařilo se zejména „jičínské“ dvojici Kosejk-Joukl. Na vítězství 7:0 se podíleli třemi brankami Kosejk, po jednom gólu vsítili S. Hýča, T. Hýča, O. Hynek a J. Filounek. Ve druhém utkání nastoupily proti sobě obě jičínské školy a po vyrovnaném průběhu se nakonec body dělily po remíze 1:1. Po krátké přestávce nastoupil náš celek proti VOŠ a SPŠ Jičín. V úvodu utkání jsme byli pod tlakem a soupeř se zaslouženě ujal vedení po trestném kopu. Postupem času jsme hru vyrovnali a Štoček po Kosejkově nahrávce vyrovnal. Ve druhé části po kiksu soupeřova brankáře opět Štoček strhl vedení na naši stranu. Konečný výsledek 3:1 potvrdil utěšenou dalekonosnou střelou Telvák. V dalších duelech jsme mohli vidět brankové hody. Nejprve SŠGS Nová Paka prohrála s MOA Jičín 0:8 a poté si proti novopackým žákům s chutí zastřílela VOŠ a SPŠ Jičín, která zvítězila nad odevzdaným soupeřem 13:1. V závěrečném utkání proti MOA Jičín stačila našemu týmu remíza k celkovému prvenství. Bohužel zápas se nám hrubě nevydařil. Sice jsme od počátku měli mírnou převahu, ale soupeř nás trestal z rychlých protiútoků a do poločasu získal dvoubrankový náskok, který ve druhé části ještě navýšil na konečných a „hrozivých“ 0:5. Tato prohra znamenala celkové druhé místo v konečném pořadí.

Celý turnaj bez problémů odřídili Petr Průcha, Stanislav Vízek a Martin Říha.

SŠTŘ reprezentovali :  Matěj Průcha, Jan Vlk  -  Josef Filounek, Vojtěch Bernard, Ondřej Hynek, Lukáš Hynek  -  Leoš Joukl, Jan Telvák, Michal Míšek, Vojta Štoček  -  Filip Kosejk, Samuel Hýča, Tomáš Hýča.

Milan Hamáček, vedoucí pedagogický pracovník Domova mládeže Hlušice

Nová učební pomůcka od společnosti STROM Praha již znovu dorazila do Hlušic

03. 10. 2022

V rámci několikaleté výborné spolupráce SŠTŘ Nový Bydžov se společností STROM Praha jsme v dílnách VC Hlušice převzali dne 3. října 2022 novou učební pomůcku pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů a žáky nástavbového maturitního studia. Jedná se o zcela nový traktor John DEERE 6155 M. Tímto škola získala velice atraktivní výukovou pomůcku. Hned druhý den byla využita při výuce odborného výcviku třídy 2. ZD. John Deere si samozřejmě museli "osahat" i žáci 1. ZD B. Učitelé OV Martin Kopřiva, Ondřej Zelinka a Dobroslav Šmidrkal využili traktor jako názornou ukázku k výuce. Tento stroj bude využit i při náborových akcích SŠTŘ Nový Bydžov.
Všichni zúčastnění se pak rádi s krásným novým strojem vyfotili.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel praktického vyučování