Aktuality v měsíci: ÚNOR 2022

Modernizace diagnostického vybavení

28. 02. 2022

V posledních týdnech se nám díky spolupráci s našimi partnery a za finanční podpory zřizovatele v projektu na podporu polytechnického vzdělávání podařilo výrazně zmodernizovat diagnostické vybavení pro výuku automobilních oborů. Konkrétně se jedná o diagnostiku HELLA GUTMANN MEXA MACS X a BOSCH KTS 590. Obě zařízení již plně využívají studenti oborů autoelektrikář, automechanik a řidič při odborném výcviku k diagnostice motorových vozidel. Uvedené diagnostické přístroje patří k nejlepším na trhu a umožňují provádět pokročilou diagnostiku na nejmodernějších vozidlech se zabezpečenou diagnostickou komunikací tzv. Security gateway.
Dalšími novými produkty v našich školních autoservisech jsou opacimetr BOSCH, který žáci používají k měření emisí u vznětových motorů, a také nesmíme zapomenout na nový software pro měření geometrie kol. Z prostředků školy, projektové činnosti a spoluprací s firmami Autodiagnostika Kloc, AD Technik a Bosch se nám tak podařilo zmodernizovat diagnostické zařízení za více než půl milionu korun.
Všem partnerům děkujeme za spolupráci.


Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB

HOPI Fish Hub – světová moře v srdci Evropy

25. 02. 2022

Skupina našich technologů výroby potravin v pátek 25. února 2022 zamířila do firmy HOPI. Zaměření exkurze na komplexní zpracování ryb bylo účastníkům exkurze známé. Jediné, co jim vrtalo hlavou, však bylo zpracování čerstvých mořských ryb v Jažlovicích u Prahy? Je to možné?

Jak jsme se dozvěděli od našeho průvodce pana A. Zámišky, možné to je díky propracované logistice. Z moří obklopujících Evropu se do centrální části Evropy ryby dostanou maximálně do 18 hodin. Pak následuje jejich bleskurychlé zpracování spočívající v kuchání, porcování, balení, etiketování a dopravě k prodejcům nejenom v Česku, ale i do většiny států východní Evropy.

Absolvování exkurze znamenalo pro většinu žáků řadu poprvé – absolvování přísných hygienických procedur před vstupem do výrobních prostor, téměř dvouhodinovou přítomnost v prostředí s teplotou 7 0C, poznání živých mořských humrů ve viváriu a též možnost stát se součástí nemilosrdně vysokého pracovního tempa přítomných pracovníků. Běžná denní dávka obsahu 10 kamionů pro zpracování ve Fish Hubu znamená opravdu pořádnou porci práce. A to vše v režimu 24/7!

Velmi zajímavé bylo též strojové vybavení. Automatické kuchací a vykošťovací stroje, automatické porcovací stroje, rozmrazovací systémy, balící a etiketovací zařízení. A opět vše ve velmi sofistikované podobě s důrazem na efektivitu.

„Až tedy budete kupovat balené mořské ryby nebo si pochutnávat na mořských plodech, tak s velkou pravděpodobností prošly naším Fish Hubem,“ uzavřel zajímavou akci náš průvodce A. Zámiška.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele


Noví svářeči se opět připravují do praxe

24. 02. 2022

Žáci druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zahájili přípravu na kurz svařování metodou 111 (obalovaná elektroda), kde musí prokázat své znalosti z teorie a praxe. Kurz zakončí v dubnu závěrečnou zkouškou před komisařem z České Třebové. Kluci v průběhu roku již absolvovali kurz metodou 135 (CO2). Při absolvování kurzu se zapojují i do výroby konstrukcí a různých oprav.

Petr Beránek, učitel praktického vyučování Hlušice

Soutěž odborných dovedností oboru Elektrikář

24. 02. 2022

Dne 24. 2. proběhla soutěž odborných dovedností oboru Elektrikář – silnoproud, které se zúčastnili žáci třídy 1. E. Byla zadána jednotná práce se zaměřením na elektroinstalace.

Téma zadání: Zapojení rozvaděče a vypínačů schodiště 6, 7 a 6, zapojení pulzního relé a zapojení zásuvek v síti TNC a TNS.

Účel: Na cvičném panelu zapojit rozvaděč a rozdělit distribuční síť, což je demonstrováno na zásuvkách sítě TNC a TNS. Žák oddělí střední vodič a správně zapojí proudový chránič a zásuvky. Následuje zapojení schodiště s použitím dvou vypínačů řady 6 střídavý přepínač a křížového vypínače řady 7. A pro doplnění je zapojeno tlačítko řady 1s a pulzní relé. Funkce je demonstrována na žárovkových svítidlech.

Hodnocení: Při vyhodnocení je zohledněno správné použití bezpečnostních prvků jističe a proudového chrániče, dále je kladen důraz na správné dimenzování vodičů a barevné označování vodičů. Žáci si funkčnost vyzkoušeli pod dohledem učitele odborného výcviku.

Účast: Ze všech zúčastněných žáků dosáhl největšího počtu bodů Lukáš Kóre -  98 bodů a velmi těsně za ním se umístili Josef Filounek -  97 bodů a Michal Svoboda -  96 bodů. Ostatní žáci měli v hodnocení méně než 90 bodů. Všichni tři jmenovaní získali při vyhodnocení diplom a pochvalu.

Jaroslav Mansfeld, učitel odborného výcviku
Soutěž odborných dovedností 2. ročníku oboru Řezník - uzenář

22. 02. 2022

Výroba jitrnic a jejich ruční plnění

Jaternice nebo jitrnice? Oba výrazy jsou správné. Vždy se jedná o zabijačkovou pochoutku s velkými regionálními rozdíly. Někde přidávají žemli, cibuli, jinde rýži nebo úplně něco jiného. Jedná se o tradiční výrobek, který leccos vypovídá o samotném řezníkovi a jeho dovednostech.

A právě při výrobě tohoto produktu se utkali žáci 2. ročníku oboru Řezník - uzenář Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově. Hodnotilo se vše. Výběr a příprava masa, kolíbání a mělnění, špejlování, ale i ruční narážení, které bylo vždy znakem odborných dovedností řezníka.

Do konečného rozhodnutí o vítězi byla promítnuta i chuť, vůně, konzistence a vzhled jitrnice.

„Jitrnice mám moc ráda a stále se zdokonaluji v jejich výrobě a ručním narážení,“ říká žákyně 2. ročníku Leontýna Rezková, vítězka soutěže.

„Mezi všemi výrobky bylo velmi těžké vybrat vítěze, žádný výrobek nebyl špatný, a při zohlednění všech odlišností způsobených regionálním charakterem výrobku téměř nemožné,“ říká Radomír Beněk, učitel odborného výcviku.

Žákovské výrobky, včetně vyrobených žákovských jitrnic nebo jaternic, lze zakoupit v řeznické prodejně v Chlumci nad Cidlinou od úterý do pátku od 7:30 do 13:00.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Milan Novák, vedoucí učitel oboru řezník - uzenář

Čokoládové duo

21. 02. 2022

Dne 21. 2. 2022 se žáci 2.C oboru Cukrář zúčastnili kurzu Odlehčených zákusků.
S velkým nadšením společně vytvořili nový druh  zákusků dle moderních trendů. Dortík nazvali "Čokoládové duo". Skládá se z tmavého piškotového plátu,  z čokoládové a bílé ganage a  je ozdoben čokoládovými  filigránky. Tohoto kurzu se zúčastnilo 11 žáků.
Hodnocení UOV Blanky Kubíkové a Michaely Vejvodové bylo velice kladné.


Blanka Kubíková, učitelka odborného výcviku oboru cukrář

Soutěžní klání o nejlepší knedlíčkovou polévku

18. 02. 2022

Žáci prvního ročníku oboru Kuchař-číšník Střední školy technické a řemeslné měli možnost porovnat své síly, získané zkušenosti a vědomosti v soutěži odborných dovedností. Jejich úkolem bylo pod odborným dohledem připravit polévku pro slavnostní příležitost - hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi. A jak se svého úkolu zhostili? ,,Musím říct, že většina žáků šla do této výzvy s nadšením a snahou předvést, co se naučili, a uvařit co nejchutnější polévku. Všichni připravili játrové knedlíčky, snažili se dochutit, jak nejlépe umí, a při krájení domácích nudlí z připraveného těsta dbali na stejnoměrnost. To vše se jim podařilo, a tak porota složená z učitelek odborného výcviku Lenky Vopátkové a Gabriely Rychterové měla velmi těžký úkol při hodnocení jejich výsledného pokrmu," řekla vedoucí oborová učitelka Veronika Větrovská. Na prvním místě se umístil velmi zkušeně Antonín Pešek, druhé místo obsadil se svou slavnostní polévkou Pavel Man a na třetím místě skončila jediná dívka Viktorie Čonková. Pro žáky to byla zajímavá zkušenost a všichni se shodli, že v těchto soutěžních kláních budeme pokračovat.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec n. C.

Živá diskuze o "Živé půdě"

16. 02. 2022

Ve středu 16. února 2022 se v prostorách hlušického výukového centra Střední školy technické a řemeslné uskutečnil zemědělský seminář "Živá půda". O náplni a průběhu dané akce nás informoval její organizátor pan Martin Havrda, který u nás ve škole zároveň působí jako externí vyučující. I díky tomu se mohli zúčastnit také žáci nástavbového oboru Operátor zemědělské techniky.
"Smyslem semináře byl průzkum názoru odborné veřejnosti na problematiku bezorebného zpracování půdy. Abych toto téma uchopil co nejlépe a nešířil nesprávné informace, zorganizoval jsem tuto přednášku a soustředil se na postoj zúčastněných. Nejdříve nás paní Šindelková a pan Marhavý seznámili s novými poznatky o půdě a jak se k ní chovat z důvodu udržitelnosti její úrodnosti a odolnosti proti erozím. Dále jsme se seznámili s problematikou Strip-till a No-till. Seminář probíhal interaktivní formou, kdy přítomní okamžitě kladli otázky nebo se podělili o své zkušenosti. Myslím, že to byla dobrá volba. Ke slovu se tak dostal každý, kdo o to stál. Průběh byl plynulý a srozumitelný.
Můj postřeh je takový, že všichni víme, že je bezorebné zpracování půdy správná cesta. Pouze se bojíme prvního kroku, a to jak z ekonomických důvodů, tak z obav, co na to naše okolí. Přednášející ,,Ambasadoři zdravé půdy" nám prozradili správnou cestu a dodali odvahu."


Mgr. Petra Hrnčířová,  vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

Nové dílny elektro v budově školy na Masarykově náměstí

14. 02. 2022

Před Vánoci došlo na naší škole k přesunu části odborného výcviku z výukových prostor „Na Švarcavě“ do budovy školy na Masarykově náměstí. Proč k tomu došlo? Tuto otázku jsme položili Ing. Karlu Průchovi, zástupci ředitele školy. „Důvody byly hned dva. Jelikož nám neúměrně narostl počet žáků v automobilových a zemědělských oborech a středisko praktického vyučování v Hlušicích je v částečné rekonstrukci, hledali jsme další prostory pro výuku odborného výcviku právě těchto oborů. Logicky se nabídly prostory, kde se vyučoval odborný výcvik oboru Elektrikář-silnoproud. Využití těchto míst částečně pomohlo k vyřešení prostorové krize u automobilových oborů, u zemědělských je nutné dokončení rekonstrukce SPV Hlušice. Rovněž obor Elektrikář-silnoproud nám početně narostl a i pro něho je přesun do nové budovy šancí ke zkvalitnění odborné přípravy. Budova na Masarykově náměstí v Novém Bydžově byla využita jen částečně, nyní v zde vznikly další dílny i pro specializační výuku. Nově tak mají elektrikáři 2 dílny pro panelové zapojování elektrotechnických obvodů, specializační dílnu pro stěnové a sádrokartonové montáže, dále vznikne učebna pro slaboproudé domovní rozvody, zabezpečovací techniku a kamerové systémy. Rovněž zázemí a prostory pro teoretickou odbornou výuky jsou významným plusem. A i přítomnost školní kavárny je žáky a učiteli pozitivně hodnocena“, uzavírá Karel Průcha. A my můžeme jen popřát našim žákům hodně zážitků a dovedností, které si z nových prostor odnesou.

Ing. Karel Průcha, zástupce ředitele SŠTŘ Nový Bydžov

Byznys budoucnosti – hydroponie

18. 02. 2022

Poznání zatím ne příliš rozšířené technologie v Česku čekalo budoucí technology výroby potravin v pátek 18. února 2022 v obci Zápy u Prahy. V experimentálním skleníku se nás ujal pan Šimon Březský.

„Vyvinuli jsme a dál rozvíjíme systém recirkulační hydroponie, který je svým pojetím a komplexností jedinečný nejenom v Česku, ale i v Evropě,“ řekl na úvod.

Žákům se pak dostalo podrobného vysvětlení toho, jak vlastně hydroponie funguje, jaké jsou nároky na vodu, živiny, jak dlouho trvá, než je rostlina připravena k distribuci zákazníkům. Žáky obecně zaujala promyšlenost systému a možnost provozovat ho ať již ve velkém měřítku či na úrovni zahrádkaření. Jen s jedním velkým rozdílem. Ekologicky a ekonomicky udržitelně a bez půdy! A to znamená rychlejší růst rostlin, nižší nároky na spotřebu vody, méně chemie na ochranu rostlin a hlavně – neznečištěné rostliny s kořenovým systémem, které po zakoupení vydrží v čerstvém stavu i déle než týden. Věc tedy u běžné zeleniny nevídaná.

A jak řekl pan Šimon Březský na závěr: „Cíl, který jsme si při založení firmy dali - to znamená vytvořit řešení hydroponického pěstování, které je zároveň finančně rentabilní s garantovanou návratností - se nám podařilo splnit.“

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele


Malé ohlédnutí za prvním pololetím

11. 02. 2022

Vzhledem k tomu, že nám právě skončilo první poletí, je čas udělat malé ohlédnutí za prvními pěti měsíci školního roku 2021/22 na odborném výcviku z pohledu studentů prvních ročníků v oborech automechanik, řidič a autoelektrikář.

50 studentů je rozděleno do pěti skupin a pravidelně se střídají v obou našich dílenských areálech v Hlušicích a v Novém Bydžově Na Švarcavě. Studenti se v průběhu prvního pololetí  vystřídali na pěti pracovištích : dílna ručního obrábění, dílna strojního obrábění, dílna motorsportu, dílna školního autoservisu a dílna s výukovými vozidly ŠKODA AUTO. Kluci se tak podíleli na opravách vozidel zákazníků ve školním autoservisu, vyrobili učební pomůcku motoru a spoustu dalších pěkných výrobků v rámci ručního a strojního obrábění.

"S potěšením musím konstatovat, že současná úroveň studentů prvních ročníků automobilních oborů je velmi vysoká a jejich přístup k zadaným úkolům, je až na malé výjimky vynikající," uvedl vedoucí učitel odborného výcviku Aleš Novák.

Aleš Novák, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB

Dubnová stáž technických a potravinářských oborů v Itálii s projektem Erasmus+

11. 02. 2022

V termínu od 18. 4. do 2. 5. 2022 proběhne pro vybrané účastníky dvoutýdenní stáž v Itálii v regionu Emilia Romagna. Vybráno bude 28 účastníků z dopravních maturitních oborů (případně doplněných žáky z automobilových a zemědělských učebních oborů) a 10 účastníků z potravinářských učebních oborů a nástavbového studia.

Náplní stáže pro technické obory bude především účast v odborném vyučování ve škole Don Bosco ve Forli, pro potravináře je připravena odborná praxe ve firmě Solaris s.n.c., která provozuje hotely Deborah, Plaza a restauraci Cerina. Zajištěny budou i návštěvy u výrobců automobilů a motocyklů, u regionálních sýrařů a uzenářů, v pražírně kávy, octárně, na vinici a dalších místech. Celá skupina odjede společně se čtyřmi doprovodnými osobami z řad vyučujících.

Účastníci mají zajištěnou dopravu, ubytování, celodenní stravu, pojištění a menší kapesné. Celá stáž je plně hrazena z projektu Evropské unie Erasmus+. Po účastnících nebude požadována žádná finanční spoluúčast.

Pozor! V tuto chvíli platí, že na stáž mohou odjet pouze žáci, kteří jsou plně naočkováni proti nemoci Covid-19 nebo během posledních 180 dnů před odjezdem onemocnění prodělali. Vše musí být prokázáno certifikátem nebo aplikací Tečka v mobilním telefonu.

V případě zájmu zasílejte své přihlášky na e-mailovou adresu sstrnb.wagner@seznam.cz do neděle 6. 3. 2022. Při výběru účastníků se bude přihlížet k prospěchu žáka, přístupu k odbornému výcviku a učební praxi, chování a docházce.

Ing. Jiří Wágner, DiS., učitel odborných předmětů
Školení pro svařovací technology

08. 02. 2022

V České Třebové proběhlo školení pověřených svářecích techniků CWS ABN.

Po zvládnutí závěrečných testů má naše škola čtyři proškolené technology svařování. Obdrželi certifikát, který je opravňuje vést kurzy svářečů, doškolovat a přezkušovat je.
Lecjaká strojírenská firma nebo škola by nám mohla závidět. Málokterá má tak početný, proškolený a vzdělaný personál. Proč toho nevyužít a neposunout naši svářecí školu ještě o něco dál - rozšířit nabízené služby nejen pro naše žáky, ale i pro široké okolí.

Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV NB - Švarcava

Výjezdní zasedání metodické komise gastronomických a potravinářských oborů

04. 02. 2022

Poznávání, hodnocení, inspiraci a plánování naplnilo poslední pracovní den před jarními prázdninami pracovníkům školy, kteří jsou zapojeni v MK gastronomických a potravinářských oborů.

Vlastní několika hodinové jednání proběhlo v prostorách Hotelu Studánka nedaleko Rychnova nad Kněžnou, kde pracovníci tohoto zařízení vytvořili pro jednání vynikající podmínky. Nejenom v podobě reprezentačně upraveného salonku, ale i skvělého gastronomického zážitku v podobě oběda.

Členové komise před vlastním jednáním vstřebali poznatky z odborné exkurze na Farmu Třebešov, kde se všemi smysly seznámili se zpracováním zvěřiny a s výrobky, které na tomto místě vznikají.

V rámci vlastního jednání byly zhodnoceny akce v uplynulém pololetí a naplánovány aktivity pro 2. pololetí tohoto školního roku. Jednalo se též o soutěžích odborných dovedností pro žáky všech gastronomických oborů, které mají zázemí pro odborný výcvik v SPV Chlumec nad Cidlinou, přípravě praktické a profilové části maturitní zkoušky pro Technology výroby potravin a provedení všech částí závěrečných zkoušek pro gastronomické obory. Opomenuty nebyly ani plány na aktivity před Velikonocemi.

Další pololetí bude na různorodé aktivity velmi bohaté. Těšíme na výkony žáků naší školy nejenom ve formě prezentace školy v soutěžích, ale i ve formě dosažených dovedností a výrobků, na jejichž produkci se podílejí.

Mgr. Jiří Zahradník, předseda MK GPOTR

Seminář pro pedagogické pracovníky o 3D tiskárnách

04. 02. 2022

Dne 04. února 2022 proběhl vzdělávací seminář o základech 3D tisku a jeho využití ve vzdělávacím procesu. Přednášku vedl Mgr. Petr Motyčka (učitel odborných předmětů), který vyučuje danou problematiku v rámci předmětu Informační a komunikační technologie pro závěrečné maturitní ročníky školy. Během výuky žáci sestavují 3D tiskárny od firmy Prusa Research a získávají tak podrobné informace o jejich parametrech a celkové kompletaci.

Během semináře byly nastíněny různé technologie 3D tisku, jednotlivé komponenty tiskárny, proces 3D tisku (model, slicer, samotný tisk), nastavení všech důležitých parametrů a různé druhy tiskových strun (filamentů). Dále se vedla debata nad zahrnutím 3D tisku do praktické části profilové maturitní zkoušky.

,, V současné době je technologie 3D tisku fenoménem ve všech oblastech výrobního průmyslu. Je nutné jít s dobou a přiblížit kolegům i žákům jejich využití do současné praxe," okomentoval seminář Mgr. Petr Motyčka.

Mgr. Petr Motyčka,  zástupce ředitele pro teoretické vyučování Nový Bydžov SŠTŘ NB

Metodická komise výuka řízení motorových vozidel na výjezdním zasedání

04. 02. 2022

Metodická komise výuky řízení motorových vozidel navštívila podle svého plánu zajímavou expozici CABRIO GALLERY v Dobřenicích. "V Dobřenicích nedaleko Hradce Králové je poměrně nenápadná budova bývalé cihlárny, v níž si Pavel Kalina vybudoval svoji galerii. Dává dohromady sbírku automobilů Škoda, která se skládá hlavně z kabrioletů, ale i dalších modelů značky ŠKODA a formulí METALEX. K vidění jsou tu nejen kabriolety roadstery, které se vyráběly sériově, ale i přestavby. Vystaveny jsou tu také téměř všechny formule METALEX (včetně poslední „placky“) i některé závodní škodovky a škodovky s karoserií kupé. Zaujmou ale jistě i bugyny. Jedinečnou kolekci “Formulových závodních strojů z let 1965 – 1990” doplněnou o výjimečné sportovní závodní vozy a kabriolety Československé produkce", komentoval návštěvu vedoucí autoškoly SŠTŘ Petr Voženílek. Bylo velice zajímavé vyslechnout jak svoji sbírku založil a jak tyto vystavené vozy získal.

Další zastávkou bylo pracoviště Ředitelství silnic a dálnic České republiky - SSÚD 14 Pravy. "I tady jsme vyslechli od vedoucího údržby pana Horníka zajímavý výklad. Bylo nám představeno dispečerské stanoviště a také všechna technika, která udržuje spravované úseky dálnic. Zajímavý byl výklad k technice zimního ošetření dálnic buď solí nebo tekutou solankou. V nových prostorách nás zaujala čistota v garážích, některých vytápěných, a také čistota údržbových vozů.

Petr Voženílek, vedoucí učitel autoškoly SŠTŘ NB

Metodická komise v Strom Praha

04. 02. 2022

Dne 4. února 2022 navštívili pedagogové SŠTŘ Nový Bydžov z Metodické komise technických oborů v zemědělství a výuky svařování areál společnosti Strom Praha a.s. v Ovčárech na Kolínsku. První na řadě byla prohlídka centrálního skladu náhradních dílů pro Českou republiku, který sousedí se servisním střediskem, kam vedly kroky našich pedagogů hned poté. Celou prohlídku vedl prodejce pan ing. Bronislav Volráb z pobočky Smiřice, kde se mimo jiné staví nové servisní středisko. Během takřka tří hodin představil celý podnik a odpovídal na všechny zvídavé dotazy pedagogů SŠTŘ.

Martin Kopřiva, učitel odborného výcviku SŠTŘ

MASO PROFIT Praha – firma profesionálů

01. 02. 2022

Velká očekávání na začátku a nadšení na konci! Tak lze charakterizovat exkurzi do pražské firmy MASO PROFIT v úterý 1. února 2022. Té se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků oboru Řezník-uzenář.

Již při prvních kontaktech se zaměstnanci firmy a materiály, kterými prezentovali její aktivity, jsme tušili, že jednáme s opravdovými profesionály v oboru. A to pánové M. Kužniar, J. Kautský a F. Kopal během akce Studentský den jen potvrdili.

Po prohlídce prezentačních částí firmy jsme nahlédli i pod pokličku. Do servisního zázemí, kanceláří návrhářů, propagačního oddělení firmy a rozsáhlých prodejních a jednacích prostor. Všude nás provázely designové lahůdky spočívající nejenom v uspořádání pracovních a relaxačních prostor, ale i v orientačních prvcích či motivačních nápisech.

Čas utíkal rychle, a tak naše kroky směřovaly do Meat Labu. Jedná se o špičkově vybavené prostory pro masnou výrobu. Moc času na prohlížení však nebylo. Technologem firmy, panem Františkem Kopalem, jsme byli seznámeni s výrobky, které jsme měli během vymezeného času vyrobit.

Začínali jsme debrecínskými párky. Hodily se citlivé a zručné prsty. Jemné přírodní střívko utíkalo pod prsty a při plnění se při chvilkové nepozornosti mělo snahu trhat.

Jednodušší práce potom byla při výrobě pikantních klobás. Hotové výrobky putovaly do automatické udírny. Čas nutný pro uzení jsme vyplnili besedou s tématem provozování řeznické prodejny. Zajímavé též bylo využití vakuovacího stroje nejenom pro uchovávání masa a masných výrobků, ale i pro marinování a vyzrávání masa.

Vše probíhalo ve velmi přátelské a podporující atmosféře. Nebyl problém pracovat s chybou. Žádná otázka nezůstala nezodpovězena. Vše bylo s úsměvem vysvětleno a případně napraveno.

„Zaujaly nás nejmodernější dostupné technologie, mohutné PR zázemí, nápaditě řešené vnitřní prostory firmy. Přivážíme si též řadu námětů do výuky, výroby a propagace naší činnosti ve škole a na veřejnosti. Velmi oceňuji, že profesionálové z firmy MASO PROFIT svým kolegiálním chováním dali žákům poznat, jaké je to být součástí řeznické komunity, což je věc, se kterou se žáci učni ne vždy mezi svými budoucími kolegy na smluvních pracovištích setkávají.“ komentoval tuto jedinečnou akci VUOV Milan Novák.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Exkurze do firmy Mlýny PERNER

01. 02. 2022

Žáci třetího ročníku oborů Kuchař-číšník a Cukrář Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov navštívili před jarními prázdninami Mlýny PERNER. Tento potravinářský výrobce  je rodinnou firmou nacházející se v obci Svijany. Jedná se o nejmodernější mlýn s plně automatizovanou mlýnskou technologií v České republice a o největšího tuzemského exportéra mouky z Česka.
Na místě se celé výpravy SŠTŘ ujal pan Tomáš Pohanka, který jí představil nejmodernější mlýnskou technologii na mletí několika druhů jemné celozrnné mouky. Rovněž žáky a jejich doprovod seznámil se záměrem firmy rozšířit provoz o novou halu s plně automatizovanou balicí linkou.
"Mlýn produkuje pšeničnou mouku, špaldovou mouku, žitnou mouku, rýžovou mouku a spoustu dalších produktů pro pekařské a pečivárenské výrobky," představila produkci firmy organizátorka exkurze Veronika Větrovská.

Pro žáky byla exkurze velmi zajímavá a seznámení se s nejmodernějšími technologiemi všechny obohatilo o další poznatky z oblasti technologie výroby potravin.


Veronika Větrovská,  vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec n. C.

Ohlédnutí za akcí: Zabijačkové hody

03. 02. 2022

Ve čtvrtek 3. února 2022 proběhla ve Středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou prezentačně prodejní akce s názvem Zabijačkové hody. Jak akci vidí kolega Radomír Beněk, který je učitelem odborného výcviku oboru Řezník-uzenář?

Zabijačkové hody se naposledy uskutečnily na podzim minulého roku. Jsou tradiční akcí. Jaké výrobky jsou nabízeny?

Jsou to naše zavedené a zákazníky žádané výrobky: prejty, jitrnice, jelítka, klobásy, paštiky s brusinkami, mandlemi, švestkami, pečeným masem, škvarky a škvařené sádlo.

Čím jsou tyto výrobky výjimečné?

Složení našich výrobků, na jejichž výrobě se podílejí žáci oboru Řezník-uzenář, vychází z Českých cechovních norem. Navíc se snažíme minimalizovat použití přídavných látek, které se někdy i zbytečně v řadě výrobků objevují. Pro výrobu používáme české vepřové a hovězí maso od dodavatele Maso Jičín.

Jaký výrobek byste doporučil?

Mezi naše špičkové výrobky, na které jsme hrdí, patří studentská klobása a tlačenka.

Jaké jsou reakce na řeznické výrobky?

Máme velké množství pochval, zákazníci se k nám pravidelně vracejí, a to často i z poměrně značně vzdálených míst. Svědčí o tom i objemy objednávek i mimo tuto akci, kdy zákazník potom veze výrobky svým příbuzným a známým.

Je součástí Zabijačkových hodů i nabídka teplých jídel?

Ano, každé hody provází i prodej teplých jídel ve spolupráci s vyučujícími a žáky oboru Kuchař-číšník. Velký zájem je o zabijačkovou a dršťkovou polévku a též i ovar. Zákazníci nejenže využijí pro konzumaci prostory naší školní restaurace, ale též i nakupují zabalené pokrmy pro konzumaci doma.

V rámci hodů se prezentuje i obor Cukrář. Jakými výrobky?

Jedná se především o buchty máčené v sirobu a perníku, sváteční koláče, třené linecké a makovce.

Plánujete opakování této akce, kterou dnes navštívilo více než 300 zákazníků?

Určitě. Další hody jsou plánovány na podzim tohoto roku.

Připravujete pro zákazníky nějaké novinky?

Pro jarní a letní období plánujeme opět vyrábět oblíbené grilovací klobásy v přírodním skopovém střívku a nově nabízet zákazníkům vakuově zabalená marinovaná masa na grilování.

Děkuji za rozhovor.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Učební praxe žáků

31. 01. - 03. 02. 2022

Před pololetními prázdninami, ve dnech 31. 1. až 3. 2. 2022, proběhla učební praxe žáků třetích a čtvrtých ročníků maturitních oborů a obou ročníků nástavbového studia.

Technické obory se na učební praxi rozdělily podle jednotlivých školních vzdělávacích programů a celá učební praxe byla přípravou na praktickou maturitní zkoušku. Studenti ŠVP Dopravní technik (nástavbové studium) a Technik silniční dopravy absolvovali učební praxi pod vedením UOV Tomáše Hovorky v dílnách školy ve středisku Na Švarcavě. Žáci, kteří studují ŠVP Operátor zemědělské techniky (nástavbové studium), pod vedením VUOV Aleše Nováka a Martina Havrdy (externí vyučující, odborník z praxe) pracovali na úkolech PrMZ v centru praktického vyučování v Hlušicích.

Žáci posledního ročníku maturitního oboru Operátor silniční dopravy se zaměřili na zpracování případových studií OZD, hlavně pak na obsluhu nově dodaného softwaru pro tuto zkoušku. Další část pak byla věnována opakování témat z předmětu Ekonomika dopravy, Dopravní právo a Dopravní zeměpis.

Studenti 3. ročníku oboru Technik silniční dopravy absolvovali tuto část učební praxe také v centru praktického vyučování v Hlušicích. Zde byl důraz kladen na přípravu plnění úkolů závěrečných zkoušek oboru Automechanik, protože žákům je umožněno po úspěšném absolvování 3. ročníku se přihlásit  k získání výučního listu.

Jejich spolužáci z oboru Operátor silniční dopravy mají v tomto termínu již pravidelně zajištěnu učební praxi u smluvních partnerů školy, konkrétně na pracovištích stanic technické kontroly. Dívky na linkách pro osobní vozidla, chlapci na linkách pro nákladní vozidla.

Poslední část studentů, konkrétně žáci 1. ročníku nástavbového studia, tuto část učební praxe absolvovali u dalších smluvních partnerů školy na základě uzavřených smluv. Jedná se např. o společnost DISTAR (výroba ultralehkých letadel) pro žáky oboru Dopravní a letecký technik, společnost C.S.Cargo nebo Zdeněk Tomášek s.r.o. pro žáky oboru Dopravní technik a další.

I když několik žáků tuto část výuky neabsolvovalo z důvodu nemoci nebo stanovené karantény, přesto jsou hodnocení jak od žáků, tak od smluvních partnerů velmi pozitivní.

Petr Vaníček,  vedoucí učitel praktického vyučování

Po dvou letech na svahu, máme dobrou náladu

30. 1. - 4. 2. 2022

V posledním lednovém týdnu vyjeli žáci prvních a druhých ročníků konečně do hor. Poté, co v loňském roce nám situace nedovolila vyrazit, jsme letos neváhali ani minutu. Ubytování na chatě Ranč, sjezdovka Bubákov před nosem a Žalý jen o kousek dál nám poskytovaly celkový servis. Ani o sněhovou peřinu nebyla nouze, jen sluneční paprsky byly vidět jediný den. Ale to nám rozhodně náladu nezkazilo.

Večerní program také nebyl k zahození. Pedagogický doprovod (Mgr. Ondřej Kolář, David Janouch, Dana Žďárská) se střídal v přednáškách o sjezdování, běžkování, snowbordingu, horách obecně a trochu netradičně i o cyklistice. Celý pobyt můžeme zhodnotit jako vydařený a těšíme se na příští rok.

Dana Žďárská, vychovatelka DM Hlušice