Aktuality v měsíci: ZÁŘÍ 2022

Národní technické muzeum

27. 09. 2022

Dne 27. 9. 2022 se uskutečnil výjezd studentů SŠTŘ Nový Bydžov do Národního technického muzea v Praze. Akce se účastnilo celkem 65 studenů prvních ročníků SOD, KCR, ABN a ZDA. Všichni studenti vypracovávali čtyři pracovní listy, které byly následně vyučujícím oznámkovány. U všech studentů byl vidět zájem a aktivní přístup, protože zadané úkoly byly plněny zcela a svědomitě. Pro někoho byla návštěva muzea premiérou, ale pro jiného to byla pouze další návštěva v pořadí. Většina studentů prohlašovala, že se jednalo o výbornou vzdělávací akci.


Jaroslav Klapště, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Kurz zdobení perníčků

26. - 27. 09. 2022

Ve dnech 26. 9. - 27. 9. 2022 probíhal dvoudenní kurz zdobení perníčků.
Skupina žáků 2.C. se s velkým zájmem zapojila do přípravy a zdobení.
Ukázala se jejich fantazie a kreativita, měli možnost předvést svoje nadání.
Hodnotím tento kurz jako velice zdařilý.
Děkuji žákům za jejich zodpovědný přístup.

Blanka Kubíková, učitelka praktické ho vyučování

Kurz vysokozdvižných vozíků

26. - 27. 09. 2022

Ve dnech 26. - 27. 9. 2022 proběhl ve výukovém centru Hlušice kurz obsluhy manipulačního vozíku. Lektor kurzu, pan Kamil Plachetka ze společnosti CZ PLACHETKA s.r.o., na zahájení přivítal  20 žáků SŠTŘ. Po úvodní části se frekventanti rozdělili do skupin a postupně absolvovali jak teoretickou část kurzu, tak praktické jízdy a obsluhu s vysokozdvižného vozíku. Na závěr kurzu proběhlo přezkoušení formou testu, ve kterém všech 20 frekventantů uspělo.

Petr Vaníček, vedoucí učitel praktického vyučování

SŠTŘ čeká opět velmi aktivní rok

27. 09. 2022

Nový školní rok odstartoval a ve Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově je opět od počátku rušno. Požádali jsme proto ředitele školy Mgr. Vladimíra Blažeje o úvodní slovo, ve kterém nám přiblíží, co se děje v současné době a co nás čeká do budoucna.

Co se odehrálo hned na začátku školního roku?
"Nutno říci, že jsme do tohoto školního roku vstoupili poměrně razantně. Na konci srpna jsme nejprve uspořádali setkání současných a bývalých zaměstnanců, celkem se nás sešlo téměř devadesát. Klasickou součástí závěru druhého prázdninového měsíce byly opravné a náhradní komisionální zkoušky, původně neklasifikovaní žáci prošli klasifikačním přezkoušením, praktickou částí přípravy prošli frekventanti vzdělávání dospělých. Po zahájení školního roku prošli všichni noví žáci i ti dříve naší školou povinní školením bezpečnosti práce a 3. září jsme uspořádali velkou prezentační akci, která byla součástí oslav 700 let vzniku obce Hlušice a 70 let vzniku hlušické střední školy. Areálem v Hlušicích prošlo více jak 500 návštěvníků, což bylo skvělé číslo a hlavně skvělá byla atmosféra setkání všech, absolventy počínaje a zájemci o studium konče.
Adaptační kurz 1. ročníků proběhl 8. - 9. září, následovaly opravné a náhradní maturitní a závěrečné zkoušky, zajišťovali jsme catering na dalším ročníku Fišerova Bydžova, škola se prezentovala na Krajských dožínkách v Hradci Králové. A samozřejmě se rozjel další školní rok se všemi atributy, proběhly první odborné kurzy, například kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků či seminář na téma obsluha zemědělské techniky v novém školním závodě v Humburkách, realizovaly se první exkurze, jako příklad uveďme návštěvu Technického muzea v Praze, a odborné stáže, zde uveďme Vinařství Kutná Hora či Zemědělské společnosti ve Volanicích, Slovči či Lomnici nad Popelkou. Ukončujeme další cyklus vzdělávání dospělých, které nás hodně baví. Nenudíme se, to mohu uvést s plnou vážností."

Co očekáváte od nového školního roku?
"Především jeho pokud možno normální průběh. Nemluvím o covidu, spíše o nákladech energetických, zatím nám výpočty při srovnání stávajících cen a cen předpokládaně zastropovaných vycházejí velmi "zajímavě". Máme v šuplíku i nějaké krizové scénáře, které se však nesmí dotknout praktického vyučování, věřím, že je nebudeme muset použít. Já osobně se těším na pozitivní pracovní nasazení, podobné nastavení má celý management školy a věřím, že i naprostá většina našich zaměstnanců. Snažíme se o příjmové stránky rozpočtu školy, i když veškeré fondové hospodaření nám "krade" inflace. Nicméně každá, byť jakékoliv krize, stimuluje rezervy všeho druhu a může být někdy i očistným procesem, ekonomickým, personálním či organizačním. Souhrn akcí, cílů, projektů, který je uveden v našem organizačním schéma roku 2022/2023, je tak rozsáhlý, že budou zřejmě muset přijít další rozhovory a reportáže, abychom je postihli."

Jsou nějaké personální změny, co připravujete ve vztahu k vybavení školy?
"O personálních změnách jsme již mluvili dříve, nic nového nenastalo. Novými tvářemi v praktickém vyučování jsou Ondřej Zelinka a Petr Tichý, v teoretickém vyučování Lenka Pilařová a Jaroslav Klapště, máme novou (a jedinou) asistentku pedagoga Michaelu Vejsovou. V technickém a ekonomickém centru školy se stala naší kolegyní Kateřina Jelínková. V naší personální politice sázíme hodně na naše absolventy, které známe, kteří si prošli praxí v profesní sféře a vracejí se k nám. Dnes objevit někoho, kdo se hodlá věnovat technickým, odborným a přírodovědným tématům, které generují skutečnou efektivní a produktivní práci, je docela umění a my takové učitele potřebujeme. Opravdu nepotřebujeme dámy a pány s nejrůznějšími tituly z podivných vzdělávacích programů, kteří nám nabízejí nejrůznější druhy služeb a "kompetencí".
V oblasti investiční je naším prioritním úkolem stavba dílen v Hlušicích. V obci probíhá čilý stavební ruch a my chceme být jeho součástí, protože všichni viděli, jak stará dílenská budova zmizela ze světa. Kolega Karel Průcha se svým týmem ladí finální projekt. Dokončujeme druhou etapu výstavby kanalizace v hlušickém centru, opravujeme ocelokolny, natíráme, betonujeme a upravujeme okolí. Čeká nás i úprava hřiště s umělou trávou v Novém Bydžově. O dalších "drobnostech" už mluvit nechci."

Kolik tříd otevřela škola, kolik žáků se nakonec přihlásilo?
"Jsme spokojeni, máme 23 tříd a evidujeme 513 žáků. Není jednoduché vše logisticky zajistit, zvláště v oblasti praktického vyučování, protože nám chybí právě ten zmiňovaný objekt dílen pro opravářské obory. Skvělé vybavení pro potravinářské a gastronomické obory a pěkný areál pro technické obory v Novém Bydžově Na Švarcavě potřebujeme doplnit dalším podobným zázemím v Hlušicích. Hlavně si také přeji, aby naši žáci pochopili naše motto - neumíš, naučíme Tě, nemůžeš, pomůžeme Ti, nechceš, nechceme Tě."

Co byste žákům a pracovníkům školy popřál do nového školního roku?

"Nechci vznášet omšelá přání a opakovat fráze. Osobně bych uvítal, kdyby každý z nás v případě neúspěchu hledal primárně chyby u sebe a v případě úspěchů, těch nám přeji co nejvíce, viděl tyto úspěchy jako dílo kolektivu. Rovněž bych byl spokojen, kdyby mnozí, a nejen kolegyně a kolegové, vnímali, jak složitý subjekt je naše škola, co vše zajišťujeme, co vše musíme administrovat, co je nutné postihnout. Jsme takové puzzle, a pokud jedna součást nefunguje nebo funguje neaktivně, okamžitě to má dopady do ostatních segmentů. Prostě náš orchestr musí hrát podle stanovených not. A ještě jednu věc bych si přál, zvláště poté, co jsem sledoval kampaň před komunálními volbami, které samozřejmě ovlivní do budoucna mimo jiné i školství. Spousty lidí, kteří v obcích působili, si strašně moc vážím na základě vlastních zkušeností za jejich nasazení a práci, které jsou stále více náročné. Ale spoustě zejména těch "aktivisticky a mediálně" působících uchazečů o zvolení bych doporučil heslo T. G. Masaryka "nehovoř příliš, co jsi učinil, ale nech činy samotné, aby za Tebe promluvily". Těch prvních si přeji co nejvíce, těch druhých co nejméně a věřím, že toto přání je vzhledem k novému školnímu roku velmi aktuální pro všechny, kteří jsou školou povinní."

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele

Exkurze do Agropodniku Humburky

26. 09. 2022

Dnes 26. 9. 2022 se žáci třetího ročníku 3ZD zúčastnili exkurze do Agropodniku Humburky, kde probíhala prezentace samojízdného postřikovače Horsch - Leeb. Nejprve zástupci firmy Pekass s.r.o. p. Polák a p. Emmer žáky seznámili s historií a současností firmy Horsch. Poté školení probíhalo přímo u stroje, kde se žáci seznámili s konstrukcí a obsluhou postřikovače.


Ing. Vladimír Pavelka, učitel odborných předmětů SŠTŘ NB

Kypření těst 3x jinak

23. 09. 2022

Nástavbový obor Technolog výroby potravin studují žáci z různých oborů, u nichž je společným jmenovatelem zpracování surovin a výroba výrobků určených k lidské výživě.

Proto páteční (23. 09. 2022) aktivity byly pro některé účastníky připomenutím jejich každodenního chleba z dob odborného výcviku, pro některé naopak výpravou do neznáma. Vzájemná spolupráce mezi absolventy různých oborů nakonec všechny dovedla ke zdárnému výsledku.

Stály před nimi úkoly se zvyšující se obtížností. Připravit tažené těsto, kynuté těsto a listové těsto. A každé z nich přitom použít ve výrobku. V dílnách SPV Chlumec tak vznikly jablečné záviny, plněné hřebeny nasladko i naslano, a taktéž i klasické listové šneky.

Drobné chyby, které u výrobků vznikly, byly skupinovými týmy hodnoceny, a určeny nápravné kroky do budoucna.

Technologové tak celé dopoledne využili pro propojení teorie a praxe.

Zároveň velké poděkování patří UOV paní Blance Kubíkové za názornou ukázku přípravy listového těsta.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Lomnický selský den

23. 09. 2022

Dne 23. 9. 2022 se žáci prvního a druhého ročníku naší školy zúčastnili Lomnického selského dne v Lomnici nad Popelkou, který pořádala společnost ZEOS LOMNICE a.s..K vidění byl sklízeč kukuřice Claas Jaguar 850, traktory od značky Valtra.Během dne probíhala výstava a ochutnávka pekařských, mléčných a včelařských výrobků.Žáci si zde mohli prohlédnout hospodářská zvířata a výhodně nakoupit hospodářské potřeby v prodejně ZEOS.Během celé akce vyšlo i nádherné počasí.

Ondřej Zelinka, učitel praktického vyučování SŠTŘ NB

Polní den Sloveč

21. 09. 2022

Ve středu 21. září se žáci prvního a druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili akce 29. Polní den Sloveč, který se uskutečnil ve vesnici Kamilov u Městce Králové.

Polní den Sloveč byl zaměřený na kukuřici a cukrovou řepu, ve spolupráci s VP AGRO A Tereos TTD a.s..
Žáci zde mohli navštívit mnoho stánků s osivem, hnojivem, mléčnými výrobky, cukrem apod. Dále mohli vidět sklízeče řepy (Holmer a Ropa) v pracovním nasazení při vyorávání cukrové řepy, nakládku cukrové řepy z hromady a mnoho dalších vystavených strojů od značky John Deere, Claas a JCB.

Ondřej Zelinka, učitel praktického vyučování SŠTŘ NB

Vzdělávání dospělých oboru Kuchař - číšník jde do finále

21. 09. 2022

Praktické závěrečné zkoušky frekventantů vzdělávání dospělých oboru Kuchař - číšník, které se konaly ve Středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, se nesly v duchu exotické kuchyně. Příkladem může být vegetariánská korma s okrou a květákem podávaná s indickým chlebem naan, ale vařily se též losované tradiční české pokrmy.
Nejen vylosované pokrmy, ale i jídla, která byla součástí závěrečné práce a sestaveného menu, byly připraveny s odbornými znalostmi i cennými zkušenostmi a zkušební komisi velmi mile překvapily.
,,Oceňuji nápad, kreativitu a preciznost všech studujících, kteří nám předvedli, že to s gastronomií a kulinářským uměním myslí vážně. Představili nám své pokrmy s odbornými znalostmi a patřičnými komentáři, které hodnotící komisi skutečně přesvědčily o nabízené kvalitě. Slavnostní tabule a dovednosti v tomto směru nás dále plně utvrdily ve smyslu dalšího doplnění kvalifikace u lidí, kteří pracují případně v jiném oboru a přesto se gastronomií, která je dnes ohroženým oborem, chtějí zabývat," byla slova vedoucí učitelky oboru Kuchař- číšník Veroniky Větrovské.

Veronika Větrovská, vedoucí pedagogický pracovník SPV Chlumec n. C.

Dožínkové oslavy v roce 2022 byly znovu opět dvoudenní

16. - 17. 09. 2022

Oproti loňskému roku, který se nesl ve znamení návratu královéhradecké dožínkové slavnosti do Šimkových sadů v Hradci Králové v podobě jednodenní akce, letošní oslavy konce sklizně už byly, i díky spolupráci vedení Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové, po třech letech opět dvoudenní. Letos se dožínky odehrály 16. a 17. září opět v Šimkových sadech.

Slavnostní ukončení žní a symbolické poděkování Zemi za úrodu letos proběhlo v Královéhradeckém kraji ve dvou dnech. Pátek 16. září nabídl pod názvem Den propagace zemědělství žákům MŠ a ZŠ možnost zábavnou formou získat vědomosti o pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat a ochraně přírody. Nechyběla ani možnost seznámit se a osahat si nejnovější zemědělskou techniku. “Jsem velmi rád, že se podařilo v městské pokladně nalézt částku, která umožní konat tuto akci také v pátečním odpoledni. Je to, podle mě, velmi významné z toho důvodu, že se děti a mládež mohou podrobně seznámit s problematikou zemědělství a především děti si budou moci udělat obrázek o tom, jak vlastně vznikají potraviny a co všechno se musí stát, aby měly každé ráno na stole hrníček mléka a čerstvé pečivo,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek.

Sobotní dožínkový program nabídl kromě tradiční výstavy hospodářských zvířat a ukázek práce se zvířaty také výstavu divácky atraktivní zemědělské techniky. Neoddělitelně k dožínkovému dění patří oceňování zemědělců, hudební vystoupení, ochutnávky regionálních potravin, pro návštěvníky spousty dalších atraktivních zážitků a samozřejmě také dožínkové tržiště, které nabídlo přes sto stánků.

Celou akci se podařilo zorganizovat díky velkorysé spolupráci Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové. Od prvopočátku existenci dožínek podporuje. Speciální poděkování pak patří hejtmanovi kraje Martinu Červíčkovi, který opět převzal záštitu nad celou dožínkovou akcí. Dále pak velké poděkování patří také vedení statutárního města Hradec Králové a jeho primátorovi Alexandru Hrabálkovi za podporu této akce a za uvolnění částky, která umožnila konání dožínek po dobu dvou dní.

Pedagogové a žáci SŠTŘ Nový Bydžov nechyběli na žádném ze sedmnácti předešlých ročníků. Při letošním 18. ročníku znovu expozici naší školy zajišťovali jak potravináři, tak i obory s technickým zaměřením.

I přes nepřízeň letošního počasí o dožínkách navštívil naše stánky velmi slušný počet návštěvníků. O potravinářské výrobky byl stejně jako vždy velký zájem. Učitel odborného výcviku pan Beněk za asistence paní Trejbalové a dvou žáků oboru Řezník-uzenář s velkým zaujetím dokázali nabízet výrobky SŠTŘ Nový Bydžov.

Vedle stánku potravinářů reprezentovali naši školu za technické obory opraváři zemědělských strojů. Výstava techniky autoškoly byla letos znovu doplněna i o výrobky učitele odborného výcviku Martina Kopřivy, na jejichž výrobě se podíleli i žáci oboru Opravář zemědělských strojů.

Jak Martin, tak i další učitel odborného výcviku Ondřej Zelinka a vedoucí učitel odborného výcviku opravářů zemědělských strojů Dobroslav Šmidrkal zaznamenávali neustálý zájem z řad návštěvníků o sériovou výrobu přípojného zemědělského nářadí určeného ke zpracování půdy.

Naši expozici navštívili významní hosté.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček se zajímal o celkové dění na SŠTŘ Nový Bydžov. Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro školství Arnošt Štěpánek se zajímal konkrétně o obor Opravář zemědělských strojů. V družné a přátelské debatě mu Dobroslav Šmidrkal obor představil a hlavně pak zdůraznil nutnost výstavby nových dílen v areálu výukového centra v Hlušicích.

Všichni pedagogové SŠTŘ Nový Bydžov znovu, jako v loňském roce, doprovodili a vytvořili kulisu pro nejúspěšnějšího žáka zemědělského oboru. Letos toto ocenění přímo na hlavním pódiu převzal Michal Semenec.

Dobroslav Šmidrkal - VUOV OZS SŠTŘ Nový BydžovTechnologové ve vinici v Kutné Hoře

16. 09. 2022

Již téměř před rokem navázala naše škola spolupráci s firmou Vinařství Kutná Hora. V pátek 16. září 2022 tak dostali žáci oboru Technologie výroby potravin jedinečnou šanci poznat druhy pěstovaných odrůd přímo na vinici a seznámit se zásadami pěstování vinné révy, technologií sběru hroznů a jejich zpracováním na biodynamická vína, která jsou typická právě pro toto vinařství.

Žáci během sběru hroznů pochopili, že už počátek vzniku kvalitního vína není vůbec jednoduchý a je založen na velkém množství odpovědné lidské práce. Mnohdy totiž bylo docela náročné hrozny z porostu a konstrukce vyprostit a následně posoudit kvalitu jednotlivých plodů.

Deštivý závěr dopoledne nám všem připomněl, že meteorologické jevy mohou velmi snadno zamezit úspěšnému dokončení započaté práce.

Pochvala a poděkování ze strany pracovníků firmy však byla velmi milá a těšíme se na spolupráci při zprostředkování znalostí o technologiích, které vedou ke kvalitnímu vínu.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele


Studenti SŠTŘ na veletrhu AUTOMECHANIKA ve Frankfurtu nad Mohanem

14. 09. 2022

Ve středu 14. 9. 2022 se studenti SŠTŘ Štěpán Šulik, Stanislav Ježek, Filip Dytrych, Filip Bajora, Tomáš Trytko a Jan Pavlík vydali na 650 km dlouhou cestu do Frankfurtu nad Mohanem na jeden z největších automobilově zaměřených veletrhů na světě. Ve 12 obrovských halách se kluci společně se svými pedagogy Tomášem Hovorkou a Alešem Novákem seznámili  s nejnovějšími trendy v automobilovém a autoopravárenském průmyslu. "Během veletrhu jsme měli možnost poznat, kam směřuje automobilový průmysl v oblasti asistenčních systémů, světelné techniky, elektromobility, náhradních dílů, servisního vybavení, vzdělávání a v celé řadě dalších oblastí. Zároveň se kluci utvrdili v tom, jak je důležité ovládat cizí jazyky," uvedl učitel odborných předmětů Tomáš Hovorka.
"Jsme rádi, že jsme se veletrhu AUTOMECHANIKA mohli zúčastnit. Na exkurzi jeli studenti, kteří patří do INTERNÍ AKADEMIE SŠTŘ  - jedná se o žáky, kteří mají velmi dobré výsledky v teoretickém i praktickém vyučování a projevují výrazný zájem o obor. Věříme, že podobné akce budou hnacím motorem pro všechny studenty naší školy," doplňuje zástupce ředitele Aleš Novák.
Exkurze do Frankfurtu proběhla ve spolupráci s firmou AUTODIAGNOSTIKA KLOC, která nám bezplatně věnovala vstupenky na veletrh, a touto cestou bychom jí proto chtěli poděkovat.

Aleš Novák, zástupce ředitele a učitel odborných předmětů

Proběhl adaptační kurz 1. ročníků

8. – 9. 09. 2022

V druhém týdnu školní výuky žáci 1. ročníků absolvovali seznamovací adaptační kurz, který byl rozdělen do dvou dnů. Během jednoho žáci navštívili zříceniny hradu Valdštejn v blízkosti Turnova. Jednotlivé skupiny vyrazily různými turistickými trasami objevovat místní okolí s celkovou vzdáleností přibližně 6 km.

Druhý den byl orientován na netradiční sportovní aktivity ve výukovém středisku Hlušice. Žáci v rámci třídy si mohli poměřit své síly v individuálních disciplínách, ale i kolektivních soutěžích. Na programu byly i seznamovací hry pro lepší vzájemné poznání nejen mezi lavicemi ve třídě.

Během celého adaptačního kurzu panovala uvolněná atmosféra a příjemné počasí přispělo k vydařenému a bez problému zvládnutému kurzu.

Mgr. Petr Motyčka, zástupce ředitele


Polní den Farmet

08. 09. 2022

Ve čtvrtek 8. září se žáci druhého a třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili polního dne firmy Farmet, který se konal v Klučově u Českého Brodu. Polní den byl určený strojům značky Farmet, dále byly k vidění stroje značky Case, New Holland, Kubota a Class.
V rámci polního dne proběhla komentovaná ukázka veškerých strojů.
Za celou tuto akci bychom chtěli poděkovat Jaroslavu Pavlíčkovi (firmě ZE TE PA), který nás na ni pozval a zařídil pro všechny účastníky občerstvení.

Ondřej Zelinka, učitel praktického vyučování


Pektiny v teorii a praxi

09. 09. 2022

První hodiny předmětu Učební praxe (09. 09. 2022) věnovali technologové výroby potravin zkoumání pektinů (E 440). To jsou přírodní polysacharidy, které se běžně vyskytují v buněčných stěnách a jsou používány v řadě výrobků. V nich pak fungují jako zahušťovadlo, emulgátor či stabilizátor.

V teoretické části žáci shromáždili poznatky k průmyslové a domácí výrobě pektinových přípravků a poučili se o jejich bezpečnosti. Též vyhledali příklady různých druhů výrobků, kde jsou pektiny obsaženy, a určili, jakou v tomto produktu mají úlohu. Vše zpracovali do formy prezentace, kterou využijí v dalších odborných předmětech svého oboru.

Šedá je teorie a zelená praxe. Proto v praktické části plnili dva úkoly. První z nich byla příprava jablečného pektinu pro použití v dalších výrobcích, např. při výrobě džemu. Druhý, veskrze praktický úkol, spočíval ve výrobě nepečeného jablečného dortu. V něm bylo úkolem využít zahušťujících vlastností pektinů a využít je v konkrétním výrobku.

Žákům náleží pochvala za přístup k práci a její výsledky.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Odborná praxe u smluvního partnera – brigáda

07. 09. 2022

Ve středu 7. září se žáci prvního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili odborné praxe (sběru bramboru) u smluvního partnera firmy Volanická zemědělská a.s.
Všichni kluci se zapojili do práce a společně sebrali 10 řádků brambor, naplnili 2 traktorové vleky. Během dne byla pro ně připravena i svačina, kterou zajistil smluvní partner.


Ondřej Zelinka, učitel praktického vyučování  


V Hlušicích se slavilo v duchu sedmiček

03. 09. 2022

Ač školní rok teprve začíná, v Hlušicích bylo velmi rušno již první zářijovou sobotu. Sedmdesát let výročí vzniku střední školy, která svůj zrod situovala do roku 1952 jako zemědělská mistrovská škola a nyní je součástí Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov, se proměnilo v úžasnou akci, která přilákala bývalé absolventy, jejich rodiny, obyvatele obce, přátele, partnery a zaměstnance školy i zájemce o studium a stala se velmi podstatnou součástí oslav 700. výročí vzniku obce Hlušice.

„V sobotu 3. září u příležitosti hlušických "sedmiček" prošlo areálem školy v Hlušicích podle našeho odhadu více jak 500 návštěvníků. Přišli se na nás podívat absolventi, jejich rodiny, zástupci našich partnerů, občané Hlušic a obcí z okolí, zájemci o studium a jejich rodiče, členové školské rady a řada přátel naší školy. Musím říci, že všechny přípravné práce skutečně nevyšly nazmar a byli jsme svědky velmi vydařené skvělé akce, která se podařila díky sehranému týmu zaměstnanců školy. Jen pro zajímavost, nejstarším absolventem byl pan Novotný, který tehdejší hlušickou mistrovskou školu absolvoval v roce 1954“, zhodnotil tuto vydařenou část oslav v obci Hlušice ředitel školy Vladimír Blažej.

Ve všech prostorách výukového centra probíhalo značné množství prezentačních akcí. Hned na prvním nádvoří byli připraveni zástupci sekce autoškoly, aby si zájemci vyzkoušeli své řidičské dovednosti v oblasti parkování. Trenažér a situační zkouška křižovatek pak prověřila nejednoho držitele řidičského průkazu. Drželi se ale statečně, a to i ti nejmenší.

Na druhém zámeckém nádvoří vás ihned vábila vůně nejedné pochoutky. Ty byly vyrobeny gastronomickým a potravinářským úsekem naší školy. Ke koupi se zde nacházely nejrůznější cukrářské a pekařské výrobky, k dispozici byl teplý pult se skvělým hovězím gulášem a dršťkovou polévkou či klobásy na grilu. Kromě pokrmů k okamžité spotřebě si naši řezníci připravili i tepelně opracované výrobky, jako jsou paštiky, klobásy nebo sekaná. Ve školní jídelně pak byla možnost poobědvat kuřecí „čínu“ s rýží či řízek s bramborovým salátem. Samozřejmostí byly i točené nápoje.

„Mám i z našeho podílu radost, co se vyrobilo, to se snědlo či koupilo, velmi se líbily upomínkové dárky v podobě perníčků s logem školy, moc děkuji svému kolektivu za výtečnou práci“, neskrývala radost vedoucí učitelka chlumeckého střediska potravinářských oborů Veronika Větrovská.

Snad nikdo z příchozích nevynechal připravenou výstavu fotografií z dob minulých, kronik a dalších exponátů, které kopírují naši historii. V té samé místnosti si škola pro zájemce připravila upomínkový předmět v podobě perníčku s logem naší školy. Řada pedagogů se ujalo role průvodce a velmi ochotně doprovázeli návštěvníky na všechna místa, která si přáli vidět. Leckteří zavzpomínali třeba i na zážitky z domova mládeže a místa, kde byli ubytovaní, setkali se zde i kolektivy bývalých spolužáků.

„Já se domnívám, že to bylo hodně dobré. Z moji třídy automechaniků se nás tam postupně sešlo 14, což je hezká polovina žijících spolužáků. Všichni byli nadšeni a některým dobrým věcem ani nechtěli věřit“, komentoval setkání se svými parťáky ze studia Dobroslav Šmidrkal, který coby absolvent školy působí v SŠTŘ jako řada dalších nyní jako odborný pedagog.

Velkým lákadlem se staly exponáty historických aut a motorek, které jsou dílem odborného učitele Vladimíra Pavelky, další pak přivezli absolventi školy a někteří další obyvatelé obce Hlušice, za což jim je nutno vyslovit velké poděkování. Učitel odborného výcviku Tomáš Hovorka se svými kolegy z TH MOTORSPORT prezentoval soutěžní automobily a atrakcí pro návštěvníky byla možnost vyzkoušet pocity spolujezdce při jízdě na cestách místního parku.

„Oslavy 70 let školy v Hlušicích jsem strávil po boku blízkých prohlídkami všech školních prostor. Společně jsme si prohlédli nejen zázemí dílen a svářečské školy, ale i vozový park SŠTŘ. Jednotlivé prohlídky vždy obohatil komentovaný výklad kompetentních zaměstnanců školy. Jako nadšence do youngtimerů mě zaujala expozice starých osobních automobilů a motorek. Zajímavou zkušeností byla jízda na trenažérech ve školní autoškole a rovněž možnost svézt se upraveným terénním vozidlem. Nad rámec příjemně stráveného dne došlo k navázání přátelských kontaktů s kolegy z odborného výcviku“, to byla slova předsedy metodické komise přírodovědných předmětů školy Vladimíra Suchánka.

Když návštěvník přešel do dílenského areálu, leckterý zůstal překvapeně koukat, kam že zmizel celý jeden komplex starých dílen, který ukončil svoji existenci v letošním jaru a měl by být nahrazen novým moderním objektem. Pro lepší rozpomenutí připravili naši pedagogové praktického vyučování pěknou minivýstavu fotografií původního stavu a toho současného. Volné místo po starých dílnách, které prozatím zůstává, bylo zaplněno přehlídkou školního vozového parku.

„Za sebe musíme všem organizátorům moc poděkovat, děkujeme za skvělou přípravu kolektivu učitelů odborného výcviku a autoškoly, ať už to byly ukázky dílen, svářečské školy, jízdy zručnosti či našeho parku vozidel, ohromně si ceníme přínosu našich kolegů Vladimíra Pavelky a Tomáše Hovorky včetně jeho přátel, kteří nás nadchli svými motoristickými exponáty (to byla nádhera), děkujeme za výtečný sortiment týmu chlumeckého střediska (prodalo se téměř všechno), našim pečovatelkám o žaludeční blaho ze školní jídelny Hlušice, celému týmu kantorů teoretického vyučování a přítomným pedagogům domova mládeže, kteří zvládli i někdy enormní nápor a samozřejmě všem skvělým dámám a pánům z technicko-ekonomického centra školy, jejichž servis včetně nápojového zabezpečení byl naprosto bezvadný. Děkujeme i všem externím spolupracovníkům, kteří přivezli i své chlouby starších i historických vozidel a díky všem kolegům a kolegyním, kteří nemuseli a přesto přišli“, ocenili přínos všech obětavých organizátorů zástupci ředitele Petra Šádková a Karel Průcha.

Ve stávajících dílnách učitelé odborného výcviku mimo jiné návštěvníky seznamovali s průběhem výuky, vybaveností areálu, službami pro veřejnost.  Jen o kousek dál, na cvičné ploše, probíhala ukázka jízdy traktorem s vlekem, která byla velmi populární. Velký podíl těch, kteří se v Hlušicích objevili, tvořili i zájemci o budoucí studium a jejich rodiče.

„Podle mého názoru byla tato akce školy nejlepší, kterou jsem zde ve své kariéře učitele zažil. Mnoho lidí bylo mile překvapeno a dokonce i zaskočeno, jak se naše škola změnila. Myslím si, což jsem pochopil z mnoha rozhovorů, že jsme tímto získali výborné renomé a mnoho budoucích zájemců o studium. Zároveň bych chtěl poděkovat i žákům a studentům za pomoc a spolupráci. To je můj osobní pohled a všem nám přeji nadále hodně podobných úspěchů“, neskrýval nadšení učitel odborného výcviku Lubomír Krof.

Potěšila i účast řady hostů, mezi nimž se objevili například i ředitel AGRO Chomutice Vladimír Tichý, místostarosta Nové Paky Milan Pospíšil, bývalý dlouholetý ředitel AGRO Slatiny Vladimír Záveský, starosta obce Hlušice Jaroslav Trejbal, zástupce společnosti AGROMEX Milan Hátle, svoji techniku vystavila i Zemědělská společnost Kratonohy a SECO INDUSTRIES Jičín, přišla i řada bývalých zaměstnanců. Velký zájem o „svou“ školu projevovali i obyvatelé obce Hlušice.

„Je prostě vidět, že umíme a máme výborně sladěný tým, který umí máknout a přesně svou činností zapadne do konečného celku. A tímto vzkazuji všem, kteří nás neustále chtějí poučovat o tom, jak by měla být škola otevřená a dělat svoji propagaci, že to umíme i bez jejich teoretických rad. Možná by se měli někdy přijít podívat "do kotle". Takže závěrem vzkazuji všem kolegyním a kolegům, byli jste skvělí a skláním se před Vámi. A moc děkuji všem našim hostům, že přišli, byl to s Vámi velmi příjemný den, škoda, že nepřišli někteří, kteří by měli“. Takové bylo závěrečné hodnocení ředitele školy.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školyVzdělávání dospělých na SŠTŘ Nový Bydžov

01. 09. 2022

V nabídce vzdělávání naší školy je pevně zakotveno i vzdělávání dospělých. To vyhledávají všichni ti, kteří si potřebují doplnit vzdělání pro svého zaměstnavatele či pro své podnikání. Stále se zvyšující skupinou jsou ale i zájemci – nadšenci pro daný obor, kteří hledají příležitost, jak si rozšířit své dovednosti a znalosti ve spolupráci s odborníky z naší školy.

Do studia se mohou opravdu zapojit všichni bez ohledu na věk, stupeň vzdělání či pracovní schopnosti.

Zájemci se nejčastěji hlásí do oborů Elektrikář – silnoproud, Cukrář, Kuchař – číšník, Řezník, Automechanik, Autoelektrikář, Opravář a diagnostik zemědělské techniky.

A jak studium probíhá?

Podle stupně vzdělání, které zájemce získal v předchozích letech, je stanoven rozsah studia. Ve většině případů se jedná pouze o absolvování studia a zkoušek z odborných předmětů během 1 roku. Pro řadu účastníků ale není problém absolvovat studium celého oboru včetně všeobecně vzdělávacích předmětů. A to nejčastěji v rozsahu 2 let. Tímto studiem získají střední vzdělání, které jim osvědčuje výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Teoretické studium začíná v listopadu a je organizováno formou konzultací 1x za 14 dní, zpravidla v pátek. Pokud je z různých důvodů znemožněna prezenční výuka, přechází účastníci vzdělávání dospělých na distanční formu. Po celou dobu studia mají též k dispozici studijní materiály na vzdělávacím portálu školy.

Nezbytnou součástí výuky je odborný výcvik. Ten probíhá na začátku července a koncem srpna ve špičkově vybavených dílnách školy.

Závěrečné zkoušky potom účastníci konají v zářijovém termínu. Problémem ale není i využití termínů v prosinci či v červnu daného školního roku.

Uzávěrka přihlášek je 14. října 2022.

Bližší informace o časových a finančních podmínkách studia podá Mgr. Jiří Zahradník (tel.: 724 766 115, sstrnb.zahradnik@seznam.cz) nebo Ing. Martina Bydžovská (tel.: 602 548 635; sstrnb.mbydzovska@seznam.cz).

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele