Aktuality v měsíci: ÚNOR 2018

Regionální kolo soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR 2018

27. 2. 2018

Dne 27. 2. 2018 v dílenském areálu SOŠ a SOU  Vocelova Hradec Králové proběhlo regionální  kolo soutěže AUTOMECHANIK  JUNIOR 2018
Naší školu reprezentovali 2 žáci 3 ročníku oboru mechanik opravář silničních motorových vozidel Jaroslav Frank a Tomáš Hák

Soutěž nejlépe zvládl žák pořádající školy Matěj Beneš, na druhém místě se umístil reprezentant naší školy Jaroslav Frank. Tito dva žáci budou ve dnech 26 – 28. 3. reprezentovat Královehradecký kraj na celostátním finále soutěže, které bude probíhat v Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy.

Třetí skončil domácí Jiří Láš a čtvrtou příčku obsadil Tomáš Hák

Obnova výpočetní techniky na SŠTŘ NB

19. - 23.2. 2018

Ve dnech 19.2. – 23.2. 2018 byla realizována kompletní obměna počítačových stanic v učebně IKT na budově Dr.M. Tyrše 112 v Novém Bydžově. Na obnovu učebny získala škola finanční prostředky z Královéhradeckého kraje.  Zasazená výpočetní technika plně odpovídá současným trendům vývoje ICT. Byly provedeny aktualizace softwaru na vyšší verze. Počítače jsou plně kompatibilní s požadavky pro zpracování dat ve 3D technologiích.

V nejbližším období chystáme uvést do provozu komponenty zabezpečující vyšší konektivitu na budově gastronomických oborů na náměstí v Novém Bydžově.

Mezinárodní soutěž řezníků - uzenářů v Rimavské Sobotě

15. - 16. 2. 2018

Ve dnech 15.-16.2. 2018 se naši řezníci zúčastnili druhého ročníku Mezinárodní soutěže řezníků - uzenářů v Rimavské Sobotě, kterou pořádala Střední odborná škola technická a agropotravinářská. Své dovednosti porovnali se soutěžícími z Rimavské Soboty, Bánské Bystrice a Székesfehérváru z Maďarska. 
Pět dvoučlenných týmů soutěžilo postupně ve vykosťování vepřové půlky a vařené výrobě. Naši školu zastupovali David Krám a Martin Kukla ze 3.R. Bourání masa probíhalo v místním masokombinátu Tauris. Všichni žáci ocenili praktickou ukázku vykosťování profesionálním řezníkem a kvalitářem z firmy M. Kučera, která také celou soutěž sponzorovala. Odborná komise hodnotila dodržování zásad BOZP a hygieny, kvalitu opracování masa a kvalitu třídění ořezu. V této soutěži jednotlivců získal 2. místo David Krám.
V disciplíně vařená výroba měli soutěžící za úkol vyrobit a následně prezentovat domácí klobásy a tlačenku. Za vařenou výrobu zodpovídal Martin Kukla, který si recept na klobásy připravil sám. Tlačenka i klobásy s medvědím česnekem dostaly od poroty vysoké hodnocení. Po sečtení získaných bodů z obou disciplín jsme se v soutěži družstev umístili na 2. místě. Celou soutěž provázela přátelská atmosféra a o vtipné chvilky s překladatelem do maďarského jazyka nebyla nouze. Na závěr děkuji partnerům školy, kteří žáky na soutěž připravovali /Maso Novák z Nového Bydžova a Toro Hlavečník/.

Přebor Domova mládeže v bowlingu dvojic

13. 2. 2018

V úterý 13.2.2018 se 14 žáků DM zúčastnilo turnaje v bowlingu /hotel Tatra Nový Bydžov/. Z důvodu obdržení pouze jedné dráhy proběhla dvouhodinová soutěž dvojic. V první zahřívací hře zvítězil pár "opravářů " Michal Grundmann /2.Z/, Jan Chuchlík /1.Z/ se 118 body těsně před dvojicí Podskalský, Obst, kteří naházeli 117 bodů. Třetí místo obsadilo duo "starších" Kolba, Kopřiva se ziskem 116 bodů. Ve druhé hře už pár Matěj Podskalský, Ladislav Obst nenechal nikoho na pochybách, kdo je pánem na bowlingové dráze a zvítězil se ziskem výborných 148 bodů. Na druhém místě skončila dvojice zkušených Kolba, Kopřiva se 125 body a pomyslný bronz získala dvojice J.Štěpánek, Kovařík se ziskem 109 bodů. Vynikající výkon předvedla v této hře dvojice Čechová, Hamáček, bohužel zbyla na ně pouze "bramborová" medaile !!! Všichni žáci se už těší na turnaj jednotlivců, který proběhne v příštím měsíci. 

Velké odhodlání a pomoc na lyžařském kurzu 

28. 1. - 1. 2. 2018

Na přelomu ledna a února se žáci prvních ročníků zúčastnili lyžařského kurzu. Na tomto kurzu došlo k události, která si zaslouží šíření a chválu. Během jízdy na vleku si trojice žáků naší školy – Daniel Kostřica, Miroslav Klápště a Jiří Mocek všimla, že na svahu leží žena, nehýbe se a nikdo si jí nevšímá. Po vystoupení z lanovky sjeli žáci k této paní, zjistili, zda je při vědomí – což nebyla, označili a zabezpečili místo proti případně další nehodě a přivolali pomoc místních vlekařů, kteří spolu s horskou službou paní transportovali do nemocnice. Během čekání na horskou službu udržovali kluci paní v teple, když na ní i pod ní dali kluci vlastní bundy.

Jaroslav Matějka – vedoucí kurzu: „Kluci zaslouží za osobní odvahu a nasazení i vlastního zdraví velkou pochvalu. Jsem rád, že k dané situaci částečně mohla pomoci a večerní přednáška, kde jsme se právě této problematice věnovali. Je smutné, že kolem paní spousta lidí pouze projela a vůbec nereagovala. Děkuji klukům za jejich chování a naprosto ukázkový přístup při pomoci někomu jinému.“

Exkurze České národní banky 1.PD v Praze

9. 2. 2018

V pátek 9. 2. navštívili žáci 1PD Českou národní banku Praha. Při prohlídce expozice "Lidé a peníze" se seznámili s historií peněz od pazourků k elektronickým penězům a uceleným vývojem měny a financí, včetně vývoje České národní banky

Výjezdní zasedání metodických komisí dopravních a technických oborů a výuky řízení motorových vozidel

2. 2. 2018

V pátek 2. února 2018 navštívili členové metodických komisí dopravních a technických oborů a výuky řízení motorových vozidel jičínské firmy ProScan a.s. a Greenlog s.r.o. Organizačně návštěvy zajistil Ing. Lumír Erlebach.

Společnost ProsScan a.s. zajišťuje prodej a servis nákladních aut Scania. Petr Sýkora, vedoucí servisu, nás seznámil s aktivitami firmy, tedy prodejem a servisem vozů Scania. Provedl nás zázemím servisu včetně skladů náhradních dílů, dílnami a technickým zázemím. Velmi zajímavá byla prohlídka nejmodernějšího prodávaného vozu Scania. I tato firma se potýká s nedostatkem pracovníků a absolventi naši školy by zde našli perspektivní, profesní uplatnění.

Společnost Greenlog s.r.o. naopak zajišťuje dopravu po celé Evropě od menších kusových zásilek až po zásilky velkoobjemové. Ondřej Kvaček nás seznámil s činnosti firmy s důrazem na kvalitu a flexibilnost svých služeb vůči zákazníkům a profesionální a korektní vztah k zaměstnancům. Zajímavá je nabídka spolupráce při praktické výuce žáků naši školy oboru Operátor, operátorka silniční dopravy.

A poslední zastávkou byla návštěva soukromé sbírky amerických veteránů kolegy Ing. Lumíra Erlebacha. Vystavené historické automobily vlastní šikovností a zápalem přetvořil z „vysloužilců“ v nádheru na čtyřech kolech.

Výjezdní Metodická komise technických oborů v zemědělství a výuky svařování

2. 2. 2018

Dne 2. února 2018 zavítala Metodická komise technických oborů v zemědělství a výuky svařování do zemědělské společnost FARMES Radonice, s.r.o. 

Obsahem výjezdní MK bylo představení společnosti vedoucím pracovníkem panem Tomášem Němcem s následnou prohlídkou všech prostorů společnosti. Pan Němec provedl také podrobnou instruktáž o historii firmy.

Společnost provozuje Farmu Radonice, Němcovu mlékárnu Radonice. Společnost se zabývá také developerskou činností. Dále je zřizovatelem Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice, školou ekonomického zaměření.


Návštěva u smluvního partnera školy TransLogistic s.r.o.

Dne 31. 1. navštívili žáci 3.AN Trans Logistic  s.ro. sídlící v Nové Pace.

Celou návštěvou nás provázel spolumajitel firmy p. Drašar ml., který seznámil žáky s historií, současností a budoucností jejich společnosti.

Společnost Trans Logistic CZ s.r.o. byla založena v roce 2009 za účelem poskytování služeb v oblasti skladování a logistiky. V dnešní době poskytujeme komplexní služby v oblasti dopravy, skladování a logistiky, jež vzešly z požadavků zákazníků. Je držiteli certifikátu ISO 9001:2008 v poskytování komplexních logistických služeb v oblasti dopravy, zasilatelství a skladování.

Jak uvedl s představení firmy, firma poskytuje kompletní servis v oblasti dopravních služeb, od vnitrostátních přeprav, přes mezinárodní a třetizemní, případně kabotážní ve státech unie až po zajištění částečných nákladů a sběrné služby v rámci celé Evropy. Samozřejmostí jsou i služby v oblasti konvenční a expresní přepravy i přepravy kompletních zásilek, například v režimu „Just In Time“ (JIT), Milk-run, Kan-Ban a dalších. Společnost disponuje vlastním vozovým parkem a vozidly subkontraktorů pro spediční služby. Ty jsou společně s vlastními vozidly začleněni do informačního systému společnosti. Řidiči jsou proškoleni ve standardech společnosti a jsou řízeni týmem našich zkušených dispečerů.

Dále uvedl, že v oblasti logistiky preferuje služby vytvořené na míru zákazníka, po analýze potřeb zákazníka vytvoří řešení a následně uvedeme do praxe. Temperované skladové prostory provozujeme v objektu pobočky v Nové Pace. Další možností je využití skladových ploch u smluvních partnerů zejména ve střední a severovýchodní části České republiky.

Na závěr seznámil žáky s prostorami firmy, odpočinkové místnosti pro řidiče a navštívil mozek celé společnosti „velín-pracovnu dispečerů provozovny“, odkud se rozesílají kamiony do celé Evropy.SŠTŘ Nový Bydžov tvoří novou „Švarcavu“

Připravovaná rekonstrukce dílenského areálu v ulici Na Švarcavě je dalším úspěšným projektem Střední školy technické a řemeslné. Desetimilionová akce financovaná příspěvkem z evropské unie IROP s desetiprocentní účastí ze zdrojů Královéhradeckého kraje bude zahájena v březnu 2018 a ukončena 31. 12. 2018.

Kdo z Bydžovských by neznal čtyři přízemní stavby s dlážděným dvorem Na Švarcavě. Z pohledu současníka je areál omšelý, trpí různými neduhy, po odborné stránce neumožňuje logicky navazující výukový proces, chybí nám některá moderní zařízení. Pro zajištění praktického vyučování technických oborů v naší škole jde o objekt nezbytný, vysloužil si tedy naši pozornost. „Švarcava“ projde vnitřní rekonstrukcí, to je stavebními úpravami a stávající vybavení bude doplněno dalšími moderními stroji. Na tuto akci bude bezprostředně navazovat zateplení areálu s termínem ukončení v roce 2019.

Využívat nové dílny s učebnou a zázemím v podobě denní místnosti a kuchyňky budou vedle osmi učitelů žáci maturitních oborů Dopravní prostředky a Provozní technika a učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel s Elektrikářem pro silnoproud. O moderní areál se podělíme i s dětmi základních škol Novobydžovského regionu, budeme pro ně organizovat  kurz a soutěž „Hraj si a poznávej moderní techniku“. Tuto akci s cílem podpořit technické vzdělávání může absolvovat každoročně 32 kluků a děvčat ze základních škol Klicperova a Karlova ulice Nový Bydžov, z Hlušic a Skřivan.

Výukové dílny s označením Autosport, Elektro pro silnoproud, Doprava, Mechanická dílna, CNC stroje disponují kapacitou po dvanácti žácích, další prostor s kapacitou patnácti žáků bude sloužit výuce elektro  dovedností a nejmenší dílna je zaměřena na  diagnostiku pneumatik. Celkově areál umožní výuku 81 chlapců a děvčat. Z nového strojního vybavení jmenujme stroj pro montáž a demontáž pneumatik, vyvažovačku kol, stroj pro servis klimatizace aut, zvedáky nebo vysokotlakou myčku s ohřevem a samozřejmě nové CNC soustruhy.

Rekonstrukce přinese také bezbariérový přístup s rampou, bezbariérové sociálního zařízení, v moderní učebně pro úvod do výuky praktických předmětů si chlapci a děvčata předkreslí výrobky a následně zhotoví na CNC strojích. Věříme, že nové stavební členění a moderní technické vybavení přispěje k vyššímu pracovnímu komfortu pedagogů i žáků a že pro studium technických oborů v Novobydžovském regionu zahoří další generace mladých, kteří projdou branou areálu.

Mgr. Jaroslava Kholová

Fotodokumentace z instruktážního seznámení traktoru John Deere pod vedením Martina Kopřivy

2. 2. 2018

Rekonstrukce toalet na domově mládeže v Hlušicích

Nákladem  jeden milion korun proběhla v závěrečném čtvrtletí roku 2017 rekonstrukce toalet na domově mládeže Střední školy technické a řemeslné v  Hlušicích, jednalo se  o sociální zařízení v přízemí tělocvičny a velká část investice se týkala především generální výměny  zastaralých inženýrských sítí.  V letošním roce proběhne druhá dokončovací fáze v prvním nadzemním patře.

Výjezdní zasedání metodické komise elektro oborů

2. 2. 2018

Dne 2.2. 2018 se pedagogičtí pracovníci oboru vzdělávání Elektrikář silnoproud setkali se zástupci společnosti SAFE4U, spol. s.r.o. Chlumec nad Cidlinou. Společnost poskytuje komplexní služby z oblasti slabo a silnoproudých zařízení včetně implementace bezpečnostních aplikací a zařízení. Ředitel společnosti Petr Koutník seznámil přítomné se současným rozvojem společnosti. V diskuzi se účastníci setkání zabývali mimo jiné novými trendy v oblasti silnoproudých zařízení a jejich implementace do výukových panelů. Tématem jednání bylo i hodnocení našich žáků na smluvních pracovištích firmy, které pro nás vyznělo v příznivém světle, zejména pak pracovní zdatnost žáka třídy 3.E Jakuba Mičiaka.

Zhodnocení lyžařského kurzu v Herlíkovicích

28. 1. - 1. 2. 2018

V termínu 28. 1. - 1. 2. 2018 se žáci 1.ročníků zúčastnili lyžařského kurzu v Herlíkovicích. Kurz letos absolvovalo 38 žáků, z toho jedno děvče. Ubytováni jsme byli přímo na sjezdovce areálu Bubákov v příjemném penzionu Ranč. Počasí a sněhové podmínky nám letos ukázaly většinu svých možností. První den příjemný sníh, ale mlha. V noci zapršelo a tak nás v úterý na svahu přivítala ledovka, která bohužel přinesla u jednoho z žáků tvrdý pád na koleno, následnou jízdu na skútru s horskou službou, a výlet do nemocnice ve Vrchlabí. Naštěstí se nejednalo o nic vážného. Tento den se ještě trojice žáků - Klápště, Kostřica, Mocek podílela na záchraně života paní, která na svahu zkolabovala. Třetí den se zlepšily sněhové podmínky a jednalo se tak asi o nejlepší lyžování. Tento den po odpoledním bloku lyžování začalo pršet a až do našeho čtvrtečního odjezdu už nepřestalo. Všichni zaslouží za absolvovaný lyžařský kurz obrovskou pochvalu, protože hned 11 žáků bylo poprvé v životě na horách s lyžemi (snowboardem) na nohách a hned první den byli všichni schopni sjet sami celý kopec na Bubákově a lanovkou vyjet zpět nahoru. Chování všech žáků bylo shledáno jako jedno z nejlepších po celou dobu našeho působení na lyžařských kurzech. Dohled nad hladkým průběhem kurzu zajišťovali Mgr. Petr Motyčka, Mgr. Pavel Hlavatý, Mgr. Ondřej Kolář a Mgr. Jaroslav Matějka.

Výjezdní zasedání metodické komise potravinářských a gastronomických oborů v Trutnově

2. 2. 2018

Dne 2. 2. 2018 se zúčastnili učitelé gastronomických a potravinářských oborů spolu se zástupci školní jídelny Nový Bydžov a Hlušice odborného semináře na téma ,,Konvektomaty a jejich využití v moderním gastronomickém provozu" pod vedením zkušeného šéfkuchaře Jaromíra Brdičky a zástupce společnosti RATIONAL Jana Krušiny.

Seminář se konal v Centru služeb pro profesionály v gastronomii ve společnosti GAST-PRO v Trutnově a byl zaměřen na seznámení s technologickými postupy v gastronomii a efektivním využití času.