Detailní informace k problematice nařízení MZ ČR ze dne 09. 09. 20

CENTRUM CHLUMEC NAD CIDLINOU

Dílenské prostory střediska
- nošení roušek není povinné v dílnách střediska a ve cvičné kuchyni (dílny v tomto směru považujeme za učebny a postupujeme podle vyjádření MŠ ČR a jím vydaného manuálu)
- roušky budou používat pouze ve společných prostorách, což jsou šatny, pokud se v šatnách či denní místnosti bude zároveň pohybovat nehomogenní skupiny (více tříd či skupin)
- ve venkovních prostorách se samozřejmě roušky používat nemusí
- učitelé zajistí minimální "mísení" a kontakty různých tříd, tady vycházíme s filozofie hygienických stanic ve vztahu k posílání skupin do karantény
- v případě návštěvy cizí osoby v kanceláři střediska bude mít jednající pracovník školy roušku a totéž bude vyžadovat od návštěvy, vstup cizích osob do dílen není možný (včetně kamarádů a známých !!!)


Prostory školy v Chlumci n. C.
- nošení roušek není povinné ve třídách (postupujeme podle vyjádření MŠ ČR a jím vydaného manuálu)
- roušky budou používat pouze ve společných prostorách, což jsou šatny a chodby, pokud se v šatnách bude zároveň pohybovat nehomogenní skupiny (více tříd či skupin)
- ve venkovních prostorách se samozřejmě roušky používat nemusí
- učitelé zajistí minimální "mísení" a kontakty různých tříd, i tady vycházíme s filozofie hygienických stanic ve vztahu k posílání skupin do karantény, otázku střídání tříd podle rozvrhu vyřešíme dnes
- v případě návštěvy cizí osoby v sekretariátu školy bude mít jednající pracovník školy roušku a totéž bude vyžadovat od návštěvy, vstup cizích osob do dalších prostor školy není možný (včetně rodičů)

Domov mládeže Hlušice
- nošení roušek není při pobytu v DM povinné (postupujeme podle vyjádření MZ ČR, viz odkaz)
- ve venkovních prostorách se samozřejmě roušky používat nemusí
- vychovatelé zajistí minimální návštěvy žáků, kteří v daném pokoji nejsou ubytováni, na pokojích
- v případě návštěvy cizí osoby v kanceláři DM bude mít jednající pracovník školy roušku a totéž bude vyžadovat od návštěvy, vstup cizích osob do dalších prostor domova mládeže není možný (zatím pozastavuji pronájem tělocvičny v době přítomnosti našich žáků)

Prodejny SPV Chlumec nad Cidlinou (platí pro všechny obchodní prostory školy)
- nošení roušek je v tomto veřejném vnitřním prostoru povinné pro obsluhu z řad pracovníků školy i pro veškeré návštěvy a kupující, neplatí pro konzumaci u stolu

Jídelna střediska Chlumec nad Cidlinou
- nošení roušek je v tomto veřejném prostoru povinné pro obsluhu z řad pracovníků a žáků školy stravující se v době větší koncentrace, kdy nelze zajistit větší distanční rozestupy (neplatí samozřejmě u stolu)