29-54-H/01 Cukrář 
3 letý obor zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

                                                           ILUSTRAČNÍ VIDEO OBORU CUKRÁŘ/KA 

Informace:

Délka studia: 3 roky

Ukončení studia: výuční list

Počet přijímaných žáků: 30

Podmínky přijetí : Úspěšné ukončení  devítileté školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení

Místo konání teoretické výuky: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Nový Bydžov a středisko praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou

Místo konání odborného výcviku: Středisko praktického vyučování SŠTŘ, Chlumec nad Cidlinou, Nádražní ulice 139/IV, a pracoviště smluvních partnerů školy

Vedoucí oborová učitelka: Alena Čermáková email: sstrnb.cermakova@seznam.cz   telefon: 495 484 579


Absolvent školy:

  • Připravuje suroviny, přepočítává spotřebu, váží, dávkuje dle receptu. 
  • Zhotovuje a zpracovává  těsta, modelovací hmoty, vypracovává návrh technologie, receptury a zhotovuje tvary cukrářských výrobků, normuje výrobu podle objednaného množství s ohledem na nové směry racionální výživy hospodárně a vkusně.