26-57-H/01 obor Autoelektrikář
- vzdělávací program Diagnostik motorových vozidel
3 letý obor zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

                                                 ILUSTRAČNÍ VIDEO  O OBORU AUTOELEKTRIKÁŘ 

Informace:

Délka studia: 3 roky

Ukončení studia: výuční list

Počet přijímaných žáků: 30

Podmínky přijetí :  úspěšné ukončení devítileté školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení

Místo konání teoretické výuky: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum v Hlušicích

Místo konání odborného výcviku: Střediska praktického vyučování SŠTŘ v Novém Bydžově a v Hlušicích

Vedoucí učitel odborného výcviku:  Aleš Novák email: sstrnb.anovak@seznam.cz,  telefon: 495 483 436


Absolvent školy:

  • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání v řemeslných živnostech
  • je připraven k výkonu náročných činností v oblastech: údržba, diagnostika a opravy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel se specializací na vyhledávání závad s použitím speciálních měřidel a diagnostických prostředků, postupů a metod