23-43-L/51 Provozní technika
-vzdělávací program Dopravní a letecký technik
dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou

Informace:

Délka studia: 2 roky

Ukončení studia: maturitní zkouška

Počet přijímaných žáků: 30

Podmínky přijetí : úspěšné ukončení všech tříletých oborů s výučním listem, doklad o zdravotní způsobilosti pro studium oboru.

Místo konání teoretické výuky:  SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum DISTAR s.r.o.

Vedoucí učitel praktického vyučování: Petr Vaníček, email: sstrnb.vanicek@seznam.cz, tel.: 605 933 615


Absolvent školy:

  • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání v řemeslných živnostech
  • se mohou uplatnit v dopravních i logistických firmách  na pozicích dispečer a disponent, řídící a ekonomický pracovník nebo vykonávat náročné profese v oblasti skladových systémů a v oblasti celní problematiky.