26-51-H/02 Elektrikář
- vzdělávací program Elektrikář – silnoproud
3 letý obor zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

                                           ILUSTRAČNÍ VIDEO O OBORU ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD 

Informace:

Délka studia: 3 roky

Ukončení studia: výuční list

Počet přijímaných žáků: 30

Podmínky přijetí :  úspěšné ukončení devítileté školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení

Místo konání teoretické výuky: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum v Novém Bydžově, budova školy Revoluční 211

Místo konání odborného výcviku: Středisko praktického vyučování SŠTŘ Švarcava v NB a pracoviště smluvních partnerů školy

Vedoucí oborový učitel: Ing. Lubomír Kořínek sstrnb.korinek@seznam.cz  telefon: 495490328


Absolvent školy:

  • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání v řemeslných živnostech
  • je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení, které souvisejí s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér