41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
- vzdělávací program Opravář a diagnostik zemědělských strojů
3 letý obor zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

                                      ILUSTRAČNÍ VIDEO  O OBORU OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY  

Informace:

Délka studia: 3 roky

Ukončení studia: výuční list

Počet přijímaných žáků: 30

Podmínky přijetí :  úspěšné ukončení devítileté školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení

Místo konání teoretické výuky: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum v Novém Bydžově, budova školy Revoluční 211

Místo konání odborného výcviku: Středisko praktického vyučování SŠTŘ v Novém Bydžově ŠVARCAVA

 ve Středisku praktického vyučování v Hlušicích a od 3. ročníku na pracovištích smluvních partnerů školy.

Vedoucí učitel odborného výcviku:  Dobroslav Šmidrkal email: sstrnb.smidrkal@seznam.cz,  mobil: 604 251 063


Absolvent školy:

  • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání v řemeslných živnostech

  • je po přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) připraven k výkonu náročných činností v oblastech:

 - údržba, diagnostika, servis a opravy zemědělských strojů a vozidel včetně přípojných vozidel  

 - opravy, seřízení, výměna dílů u zemědělských strojů, nákladních automobilů a přívěsů     

 -  řidič traktorů skupiny T, řidič osobních, užitkových a nákladních automobilů skupin B, C s možností skupiny E