29-56-H/01 Řezník /ce/ - uzenář /ka/
3 letý obor zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

                                                 ILUSTRAČNÍ VIDEO O OBORU ŘEZNÍK - UZENÁŘ  

Informace:

Délka studia: 3 roky

Ukončení studia: výuční list

Počet přijímaných žáků: 30

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení 9 leté školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení

Místo konání teoretické výuky: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Nový Bydžov a středisko praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou

Místo konání odborného výcviku:  Středisko praktického vyučování SŠTŘ v Chlumci n. C., Nádražní ulice 194,

-pracoviště smluvních partnerů školy MASO Jičín, Globus Pardubice, Skaličan Česká Skalice, Podkrkonošská uzenina Bělá u Staré Paky, Jatka Bareš Lužec nad Cidlinou, Řeznictví U Motyčků Nový Bydžov, TORO Hlavečník, Farma Třebešov, Řeznictví Vítek v Náchodě, Řeznictví U Martinů - Stanislava Soukupová v Jilemnici, Rybářství Chlumec n. C. atd.  

Vedoucí oborový učitel: Milan Novák  email: sstrnb.mnovak@seznam.cztelefon: 601 091 023


Absolvent školy:

  • je po přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) připraven k výkonu při skladování poživatin, rozumí technologii výroby, sestavuje technologické  listy, realizuje odbyt výrobků a vyúčtování
  • je připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívá technologická zařízení, organizuje potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení prodejní akce, vede příslušnou dokumentaci provozovny, dbá na pohodu zvířat během ustájení, omračování a vykrvování, zpracovává jateční zvířata, drůbež a ryby a kontroluje kritické body během jatečního opracování, bourá, upravuje a třídí maso pro výsekové a výrobní účely, ošetřuje a skladuje jatečně upravené maso a jateční produkty, zajišťuje odbyt masa a masných výrobků, provádí sanitaci jatečního provozu, uplatňuje zásady správné hygienické praxe, volí vhodné suroviny, pomocné látky a obaly dle technologického postupu při zpracování, vyrábí masné výrobky, uplatňuje zásady racionální výživy a kontroluje kritické body během výroby, dodržuje technologické postupy při výrobě masa a masných výrobků, obsluhuje stroje a zařízení a provádí jejich běžnou údržbu, uplatňuje zásady správné hygienické praxe při výrobě a prodeji masa a masných výrobků