23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
-vzdělávací program Řidička, Řidič nákladní a osobní dopravy
3 letý obor zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

                           ILUSTRAČNÍ VIDEO  O OBORU MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL       

Informace:

Délka studia: 3 roky

Ukončení studia: výuční list

Počet přijímaných žáků: 30

Podmínky přijetí :  úspěšné ukončení devítileté školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení.

Místo konání teoretické výuky: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum v Hlušicích

Místo konání odborného výcviku: Středisko praktického vyučování SŠTŘ v Novém Bydžově ŠVARCAVA ve Středisku praktického vyučování v Hlušicích a od 3. ročníku na pracovištích smluvních partnerů školy.

Vedoucí učitel odborného výcviku:  Aleš Novák email: sstrnb.anovak@seznam.cz,  telefon: 495 483 436

Absolvent školy:

  • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání v řemeslných živnostech
  • je po přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) připraven k výkonu náročných činností v oblastech:
    - řidič osobních, užitkových a nákladních automobilů skupin B,C s možností skupiny E 
    - dispečer a disponent v dopravních firmách a logistických centrech
    - údržba, diagnostika a opravy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel 
    - opravy, seřízení, výměna dílů u osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů