64-41-L/51 Podnikání
-vzdělávací program Specialista obchodu a služeb
dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou

Informace:

Délka studia: 2 roky

Ukončení studia: maturitní zkouška

Počet přijímaných žáků: 18

Podmínky přijetí :  úspěšné ukončení všech tříletých oborů s výučním listem, doklad o zdravotní                                           způsobilosti pro studium oboru.

Místo konání teoretické výuky: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum v Novém Bydžově.


Kontakt: Mgr. Marie Zapadlová        email: sstrnb.jnovak@seznam.cz,  Telefon: 495 493 328 

                  Alena Pokorná                   email sstrnb.pokorna@seznam.cz, Telefon: 495 490 328

Absolvent školy:

  • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání v řemeslných živnostech
  • je připraven v provozních činnostech odpovídajících předchozímu vzdělávání v oboru středního vzdělání s výučním listem, v ekonomické, obchodní, marketingové a administrativní činnosti v podniku
  • samostatně výdělečné činnosti s aplikací poznatků a dovedností z ekonomiky, účetnictví a daní, písemné komunikace, práva, managementu a marketingu na reálné situace v podnikání