29-41-L/51 Technologie potravin
-vzdělávací program Technolog výroby potravin
dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou

Informace:

Délka studia: 2 roky

Ukončení studia: maturitní zkouška

Počet přijímaných žáků: 12

Podmínky přijetí : úspěšné ukončení všech tříletých oborů s výučním listem, doklad o zdravotní způsobilosti pro studium oboru.

Místo konání teoretické výuky:  výukové centrum Hlušice (část výuky probíhá ve výukovém centru Nový Bydžov a ve středisku praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou.

Vedoucí učitel praktického vyučování: Mgr, et, Mgr. Jiří Zahradník, email:sstrnb.zahradnikk@seznam.cz,   tel.: 724 766 115


Absolvent školy:

  • Absolvent, připravovaný na základě tohoto RVP, se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik na různých typových pozicích v potravinářských provozech, např. jako vedoucí směn, vedoucí jednotlivých provozních středisek, technolog, v oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, v oblasti marketingu potravin apod.

  • Uplatní se rovněž v oblasti kontroly jakosti, trvanlivosti a zdravotní bezpečnosti potravin