Školicí středisko

Kalendář pravidelného školení řidičů:                                                   Přihláška na školení

Datum dalšího školení:
Vážení přátelé, provádíme výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění skupin B, C, E, T dále školení řidičů pro prodloužení Osvědčení profesní způsobilosti a školení řidičů referentů.

Naše autoškola je Akreditované školicí středisko řidičů pro vstupní školení skupiny C, C+E a pro pravidelné školení skupiny C, C+E, D, D+E k získání a udržení "Průkazu profesní způsobilosti řidiče" dle zákona č. 247/2000 Sb., §46-52c. Tuto akreditaci vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství

Školení odborné způsobilosti řidičů (dále jen profesní školení)

Povinnost absolvovat toto školení se vztahuje na řidiče, kteří řídí vozidla skupiny C, C+E, C1, C1+E. (tzn. všechna vozidla od 3 500kg) a D, D+E, D1, D1+E (i mikrobusy pro přepravu 9+1 osob).

 

Formy profesního školení        

Vstupní školení - pro studující žáky školy
 • Standardní rozsah je 140 hodin. Vztahuje se na řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 21 let a řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 23 let. Školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin opravňuje řídit vozidla všech sk. C od 18 let a sk. D od 21 let.
 • Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Tato se vykonává na obecním úřadě nebo magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz, platný 5 let od data vydání.

Kurz pro veřejnost

 • Vstupní školení pro držitele sk.C před 10. 9. 2009 „návrat k povolání“ 35 hodin                                     
 • Školení se provádí formou výuky. Účastníkovi je vystaveno potvrzení o účasti pro úřad s rozšířenou působností. 
Pravidelné školení

Řidič, který je držitelem Profesního průkazu, je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Školení referentů se vztahuje: Nejsou řidiči z povolání a k výkonu své funkce či profese používají motorové vozidlo pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Povinnost zúčastnit se pravidelně školení vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Řidiči referenti jsou zaměstnanci, kteří řídí firemní nebo soukromé motorové vozidlo pro firemní účely. Ze zákona má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům školení o dopravních, právních a ostatních předpisech k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jedná se například o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě (služební nebo soukromé) ale také i o zaměstnance, který při výkonu pracovní činnosti řídí vozidlo v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Školení řidičů referentů se provádí v učebních prostorech autoškoly, popřípadě přímo v sídle firmy, pro kterou je školení prováděno.

 

Termíny kurzů a školení: Dle dohody               Cena kurzů: Dle platného ceníku                                                               

Kontakt: p. Vladimír Žalman,  e-mail: sstrnb.zalman@seznam.cz, tel.: 737 579 876

 

Autoškola | Akreditované školicí středisko řidičů Vám nabízí:

 • Stabilní tým kvalifikovaných učitelů a lektorů naší autoškoly
 • Teoretická výuka v autoškole s použitím moderní audio-video techniky
 • Školení řidičů referentů a profesní školení
 • Autoškola na splátky bez navýšení
 • Písemná smlouva o podmínkách kurzu autoškoly - Vaše jistota (pokud je požadována)
 • Kdykoliv v pracovním čase autoškoly si u nás můžete zdarma zkusit testy stejné jako u zkoušek
 •  ..individuální a vlídný přístup ke každému žákovi.