ŘIDIČSKÉ  OPRÁVNĚNÍ  SKUPINY  B

Motorová vozidla s největší povolenou hmotností* do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, také moped a malý motocykl o maximální konstrukční rychlosti 45 km.h-1. K motorovému vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti* do 750 kg.

Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 3500 kg.

Jízdní soupravy složené z motorových vozidel uvedených výše a přípojného vozidla, pokud největší povolená hmotnost* soupravy nepřevyšuje 3500 kg a největší povolená hmotnost* přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.

 • věk 18 let

 Podskupina B1

Motorová tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximimální konstrukční rychlostí nad 45 km.h-1 nebo poháněná spalovacím motorem o objemu válců nad 50 cm3 nebo jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost** těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti** vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.

 • Od 17 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 •    zdravotní způsobilost

ROZSAH TEORIE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 •    5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
 •    2 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 •    3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 •    1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 •    1 hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 • ·  28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 •    2 hodiny: výcvik praktické údržby
 •    4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 Cena výcviku: 16 900,- Kč