Řidičský průkaz pro skupinu "B96"

Řidičské oprávnění skupiny B96 opravňuje k řízení těchto vozidel:  jízdní soupravy  složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující  750 kg, pokud největší  povolená  hmotnost  této jízdní  soupravy  převyšuje 3 500 kg, ale  nepřevyšuje  4 250 kg.

 Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  •   věk 18 let
  •   zdravotní způsobilost
  •   odborná způsobilost
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
  •   občané ČR - trvalé bydliště
  • cizinci - obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium, pracovní smlouva apod. s dobou trvání minimálně 185 dnů
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů - tedy nepozbýt řidičské oprávnění,

Rozsah výcviku:

  • Teorie - není povinná
  • PraxeŽadatel se může podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

Cena výcviku: 5 000,- Kč