ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B+E

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla, pokud nejvyšší povolená hmotnost* soupravy nepřevyšuje 3500 kg a nejvyšší povolená hmotnost* přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81, 83 a 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.

**Pohotovostní hmotnost vozidla; rozumí se hmotnost kompletně vybaveného vozidla resp. s předepsanou výbavou a s plnou zásobou provozních hmot.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 •    od 18 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B
 •    zdravotní způsobilost
 •    odborná způsobilost
 •    žadatel je držitelem skupiny B

ROZSAH TEORIE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU:

 • ·   1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 •     1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 •     2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 •     1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 •     1 hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU

 •    8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 •    2 hodiny: výcvik praktické údržby
 •    2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy 

Cena výcviku:  9 000,- Kč