ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY  C

Opravňuje k řízení motorových vozidel s max.přípustná hmotností převyšující 3.500 kg.

 •       motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob
 •       smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ:

 •     věk 21 let (výjimka 18 let, pokud žadatel přinese potvrzení, že bude pracovat u policie, záchranného sboru, jako mechanik,         nebo že bude dělat profesní průkaz)
 •     zdravotní způsobilost
 •     odborná způsobilost
 •     žadatel je držitelem skupiny B

 Rozsah teorie řidičského výcviku:

 •    3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 •    3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 •    3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 •    1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 •    1 hodina: opakování a přezkoušení

ROZSAH PRAXE ŘIDIČSKÉHO VÝCVIKU

 • 18 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 Cena výcviku: 21 000,- Kč